زمان ثبت نام آزمون بورد تخصصی بیماری های دهان ، فک و صورت 97 : داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون بورد تخصصی بیماری های دهان فک و صورت را دارند، توجه داشته باشند،  شرکت درآزمون شفاهی بورد تخصصی رشته های پروتزهای دندانی و جراحی دهان و فک و صورت مانند سال 96 برگزار خواهد شد.  داوطلبان باید برای شرکت در آزمون بورد تخصصی بیماری های دهان ، فک و صورت 97 باید موارد زیر را آماده نماید. بلافاصله بعد از انتشار زمان ثبت نام در سایت سنجش آموزش پزشکی در همین سایت اطلاعات به روز رسانی خواهد شد.

قابل توجه داوطلبان محترم بورد رشته  بیماریهای دهان و فک وصورت سال 97

کلیه داوطلبان در خصوص آماده نمودن و ارائه مستندات زیر جهت بررسی در آزمون بورد اقدام نمایند:
1-پایان نامه
2-مقالات منتشر شده مرتبط با رشته
3-لاگ بوک دوره رزیدنتی

با توجه به اینکه هدف برگزاری آزمون شفاهی( آزمون بورد تخصصی بیماری های دهان ، فک و صورت 97) بررسی توانمنـدی بـالینی داوطلـب می‌باشد، آزمـون شـفاهی به‌ گونه‌ای طراحـی خواهـد شـد که جنبه‌ های مختلـف مهـارت بـالینی داوطلـب سـنجیده شـود. آزمـون شـفاهی شامل تمام بیمارانی می شود که ممکن است برأی ارزیابی، تشخیص، و درمان به کلینیک تخصصی بیماری های دهان مراجعه کنند و از این بابت هیچ محدودیتی وجود ندارد.

همچنین پرسش‌های آزمون بورد تخصصی بیماری های دهان ، فک و صورت 97در ارتبـاط بـا بیماری‌ها و ضـایعات بافـت نـرم دهـان، اسـتخوان و مفصـل فـک، آنومـالی هـای دنـدانی، بیماری‌های غـدد بزاقـی، توده‌های گـردن، دردهـای دهـان و صـورت، و تظـاهرات دهـانی بیماری‌های سیستمیک و عوارض دهانی درمان آن‌ها می‌باشند. لازم بـه تـذکر اسـت کـه برحسب صـلاحدید هیئـت ممتحنـه ممکـن اسـت از هر مبحثی که در دامنه کار یک متخصص بیماری‌های دهان می‌باشد، سؤال داده شود.

آزمون شفاهی بورد تخصصی بیماری های دهان ، فک و صورت 97 برای تمام داوطلبان به‌ صورت هم زمان در یـک سـالن مناسـب برگـزار می‌شود. بـه هـر داوطلـب پرسشنامه‌ای داده می‌شود که در آن بـرای هـر بیمـار سؤالاتی مطرح‌شده اسـت. سـپس، اسـلایدها بـه ترتیـب نمـایش داده می‌شوند و برای هر مورد هم‌ زمان با نمایش اسلاید به داوطلبان وقت کافی داده می‌شود تا به پرسش‌های مربوطه پاسخ دهند.

 

لینک مرتبط :

دانلود کلید نهایی آزمون دکتری سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 97-98

انتشار کارنامه آزمون دستیاری دندانپزشکی 97

 

 

نوشتن دیدگاه

مطالب مرتبط

زمان و شرایط ثبت نام پردیس خودگردان رشته های پزشکی 98

میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان پزشکی و علوم پزشکی 98

زمان و شرایط مصاحبه دکتری دانشگاه شاهد بقیه الله ارتش 98

دانلود رایگان سوالات دکتری زیست پزشکی و بیوشیمی بالینی 98

دانلود رایگان سوالات دکتری علوم و صنایع غذایی 98

دانلود رایگان سوالات دکتری مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت 98

دانلود رایگان سوالات دکتری قارچ و انگل شناسی پزشکی 98

دانلود رایگان سوالات دکتری روانشناسی بالینی و نظامی 98

دانلود رایگان سوالات دکتری بهداشت باروری و مامایی 98

رشته مورد نظر شما

آمار قبولی 3 سال اخیر
نمایندگی در کشور
رشته های تحت پوشش

 

اطلاعات تماس

map آدرس دفتر مرکزی: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر شمالی خیابان فرصت شیرازی جنب دانشگاه علمی کاربردی پلاک 30 طبقه همکف

 

call 02166574345  (خط ویژه)