دانلود سوالات آزمون های وزارت بهداشت

جهت دانلود رایگان دفترچه سوالات کنکور دکتری فیزیولوژی ورزشی  وزارت بهداشت سال 1393 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود رایگان سوالات کنکور دکتری فیزیولوژی ورزشی 94-93

دکتری فیزیولوژی ورزشی وزارت بهداشت, دانلود رایگان سوالات, کنکور دکتری فیزیولوژی ورزشی , رشته فیزیولوژی ورزشی, دکتری فیزیولوژی ورزشی, سوالات فیزیولوژی ورزشی, کنکور دکتری فیزیولوژی ورزشی, دفترچه سوالات, سوالات آزمون, دانلود فیزیولوژی ورزشی , دانلود سوالات دکتری

دانلود رایگان سوالات کنکور دکترای وزارت بهداشت 96-97

اخلاق پزشکی

آمار زیستی

آموزش بهداشت

آموزش پزشکی

انفورماتیک پزشکی

انگل شناسی پزشکی

اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

مهندسی بهداشت حرفه ای

مهندسی بهداشت محیط

مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

بیولوژی تولید مثل

بیوشیمی بالینی

مجموعه داروسازی

اقتصاد سلامت

اپیدمیولوژی

ارگونومی

فارماکولوژی

فیزیک پزشکی

فیزیولوژی

فیزیولوژی ورزشی

فیزیوتراپی

قارچ شناسی پزشکی

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

ایمنی شناسی پزشکی

کاردرمانی

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مددکاری اجتماعی

مشاوره توانبخشی

مطالعات اعتیاد

نانوفناوری پزشکی

علوم و صنایع غذایی

علوم سلولی کاربردی

علوم تشریحی

پرستاری

پزشکی مولکولی

روانشناسی بالینی

ژنتیک پزشکی

مهندسی پزشکی(رباتیک)

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

سلامت و رفاه اجتماعی

شنوایی سنجی

سیاست های غذا و تغذیه

ویروس شناسی پزشکی

زیست فناوری پزشکی

زیست پزشکی سامانه ای

جهت دانلود رایگان دفترچه سوالات کنکور دکتری فیزیولوژی ورزشی  وزارت بهداشت سال 1394 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود رایگان سوالات کنکور دکتری فیزیولوژی ورزشی 95-94

دکتری فیزیولوژی ورزشی وزارت بهداشت, دانلود رایگان سوالات, کنکور دکتری فیزیولوژی ورزشی , رشته فیزیولوژی ورزشی, دکتری فیزیولوژی ورزشی, سوالات فیزیولوژی ورزشی, کنکور دکتری فیزیولوژی ورزشی, دفترچه سوالات, سوالات آزمون, دانلود فیزیولوژی ورزشی , دانلود سوالات دکتری

دانلود رایگان سوالات آزمون ارشد وزارت بهداشت 94-93 با کلیک روی هر کدام از عناوین زیر، میتوانید سوالات مربوط به رشته مورد نظر خود را در کنکور کارشناسی ارشد پزشکی سال 1393 دانلود نمایید. لینک دانلود برخی از رشته های هنوز فعال نیست که در روزهای آتی فعال خواهد شد.

دفترچه سوالات کنکور ارشد آمار زیستی

دفترچه سوالات کنکور ارشد آموزش بهداشت

دفترچه سوالات کنکور ارشد اپیدمیولوژی

دفترچه سوالات کنکور ارشد آموزش پزشکی

دفترچه سوالات کنکور ارشد اتاق عمل

 دفترچه سوالات کنکور ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

دفترچه سوالات کنکور ارشد اقتصاد بهداشت

دفترچه سوالات کنکور ارشد ارگونومی

دفترچه سوالات کنکور ارشد اکولوژی انسانی

دفترچه سوالات کنکور ارشد انفورماتیک پزشکی

دفترچه سوالات کنکور ارشد ارزیابی فناوری سلامت(HTA)

دفترچه سوالات کنکور ارشد بینایی سنجی

دفترچه سوالات کنکور ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

دفترچه سوالات کنکور ارشد بهداشت روان

دفترچه سوالات کنکور ارشد برنامه ریزی و یادگیری الکترونیکی

دفترچه سوالات کنکور ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی

دفترچه سوالات کنکور ارشد تکنولوژی گردش خون

دفترچه سوالات کنکور ارشد حشره شناسی پزشکی

دفترچه سوالات کنکور ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

دفترچه سوالات کنکور ارشد روانشناسی بالینی

دفترچه سوالات کنکور ارشد رفاه اجتماعی

دفترچه سوالات کنکور ارشد سلامت و رسانه

دفترچه سوالات کنکور ارشد سلامت سالمندی

دفترچه سوالات کنکور ارشد شنوایی سنجی

دفترچه سوالات کنکور ارشد علوم تشریحی

دفترچه سوالات کنکور ارشد علوم و صنایع غذایی

دفترچه سوالات کنکور ارشد فیزیک پزشکی

دفترچه سوالات کنکور ارشد فیزیولوژی

دفترچه سوالات کنکور ارشد فیزیوتراپی پزشکی

دفترچه سوالات کنکور ارشد فیزیوتراپی ورزشی

دفترچه سوالات کنکور ارشد فناوری اطلاعات سلامت

دفترچه سوالات کنکور ارشد کاردرمانی

دفترچه سوالات کنکور ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

دفترچه سوالات کنکور ارشد گفتاردرمانی

دفترچه سوالات کنکور ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دفترچه سوالات کنکور ارشد مددکاری اجتماعی

دفترچه سوالات کنکور ارشد مدیریت توانبخشی

دفترچه سوالات کنکور ارشد مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

دفترچه سوالات کنکور ارشد مهندسی پزشکی(زیست مواد)

دفترچه سوالات کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

دفترچه سوالات کنکور ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE)

دفترچه سوالات کنکور ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

دفترچه سوالات کنکور ارشد نانوفناوری پزشکی

دفترچه سوالات کنکور ارشد علوم آزمایشگاهی یک

دفترچه سوالات کنکور ارشد علوم آزمایشگاهی دو

دفترچه سوالات کنکور ارشد علوم آزمایشگاهی سه

دفترچه سوالات کنکور ارشد مجموعه پرستاری

دفترچه سوالات کنکور ارشد مجموعه علوم تغذیه

دفترچه سوالات کنکور ارشد مجموعه مامایی

دفترچه سوالات کنکور ارشد مجموعه بهداشت محیط

دفترچه سوالات کنکور ارشد علوم داروهای پرتوزا

دفترچه سوالات کنکور ارشد شیمی دارویی

دفترچه سوالات کنکور ارشد سم شناسی پزشکی