arshad vezarat behdasht 99

 

شروع ثبت نام آزمون استخدامی محلی سازمان تامین اجتماعی سال 1402: سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در مراکز درمانی تابعه، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش به صورت استخدام پیمانی (درمشاغل کارشناسی) دعوت به همکاری مینماید.

telegram3

دانلود دفترچه استخدامی تامین اجتماعی 1401

لیست منابع ارشد وزارت بهداشت 1402-1403

زمان ثبت نام آزمون استخدامی تامین اجتماعی

 زمان ثبت نام آزمون استخدامی :مدیر روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اعلام کرد: آزمون استخدامی وزارت بهداشت در بهار سال آینده برگزار می‌شود.  متقاضیان باید در مدت زمان فوق، نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.

شرایط عمومی ثبت نام آزمون استخدامی

بخش اول : شرایط عمومی
الف– داشتن تابعیت جمهور ی اسلامی ایران؛
ب– اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح درقانون اساسی؛
پ– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
ت– دارا بودن دانشنامه/گواهینامه موقت فراغت از تحصیل و گواهی پایان طرح در مقطع تحصیلی مربوطه برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر؛
ث– دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه (دوره ضرورت) یا معافیت قانونی دائم برای آقایان؛
ج– داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند؛
چ– عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر؛
ح– نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر؛
خ– عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام همچون عدم محکومیت به مجازاتهای اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی توسط آراء مراجع قضایی و یا قانونی ذیصلاح؛
د– داوطلبان استخدام در زمان ثبت نام نباید جزء کارکنان رسمی، آزمایشی و پیمانی سازمان و هم چنین نیروهای بازخرید خدمت و یا بازنشسته سازمان و سایر دستگاههای اجرایی باشند؛
ذ– عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد خدمت به دولت، شرکتهای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، به هنگام انعقاد قرارداد و شروع بکار در سازمان الزامی میباشد؛
تبصره ۱ :مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته شده نهایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، در زمان انعقاد قرارداد پیمانی و یا صدور حکم کارگزینی، به عهده داوطلب پذیرفته شده آزمون میباشد.
تبصره ۲ :نحوه تشخیص شرایط افراد بدوا بر اساس خوداظهاری میباشد. علیهذا چنانچه حسب استعلامات انجام شده خلاف آن اثبات شود، افراد موصوف در هر مرحله از مراحل استخدام که باشند حذف و افراد حایز شرایط بعدی جایگزین خواهند شد.
ر– دارا بودن حداقل بیست (۲۰ )سال تمام و حداکثر سی سال (۳۰ )برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی، حداکثر سی و پنج (۳۵ )سال برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد.
تبصره ۳ : مستفاد از قانون اصلاح حداکثر سن مصوب ۱۳۷۱ و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ ،موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیربط قبل از مرحله مصاحبه، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
- جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج ( ۲۵ )درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف میباشند.
- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال؛
- داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبه هها؛
- میزان مدت خدمت دوره ضرورت؛
- داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمه های دولتی، شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده میکنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها؛
- به ازای تاهل به میزان یک (۱ ) سال و نیز داشتن هر فرزند به میزان یک (۱ )سال و حداکثر تا سقف پنج (۵)
سال؛ (موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)
تبصره ۵ :ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و برای سن افراد، اولین روز ثبت نام خواهد بود.

 

شرایط اختصاصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی

زمان ثبت نام آزمون استخدامی

۱-رشته های تحصیلی مورد نیاز، براساس رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل سازمان حسب مورد با تائید معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی خواهد بود. مدارک تحصیلی موسسات آموزش عالی که مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد ملاک عمل خواهد بود.
۲ -ارائه گواهی انجام خدمات قانونی (طرح موظف اجباری) و یا معافیت از آن در مورد فارغ التحصیلان رسته بهداشتی و درمانی و پزشکان تا آخرین روز اولین بازه زمانی اخذ مدارک قبل از انجام مصاحبه استخدامی الزامی میباشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور در زمان مقرر، قبولی متقاضی در آزمون کتبی کان لم یکن تلقی خواهد شد.
۳ -مدرک تحصیلی متقاضیان صرفا بر اساس مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در آگهی منتشره خواهد بود.
تبصره ۱ :سازمان هیچگونه تعهدی به اعمال مدرک تحصیلی مقطع بالاتر افراد ندارد و ارائه هرگونه مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی شغل مورد تقاضا پس از استخدام در سازمان (مدارک منطبق با شرایط احراز مشاغل سازمان) پس از طی حداقل ۳ سال خدمت در عنوان شغلی مورد تقاضای آزمون مربوطه به ازای هر مقطع تحصیلی امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۲ :ارائه مدارک معادل و افتخاری به عنوان مدرک تحصیلی معتبر ملاک عمل قرار نمیگیرد.
۴ -پذیرفته شدگان آزمون متعهد خدمت به میزان ۵ سال در شهر مورد تقاضای آزمون میباشند.
۵ -داوطلبان صرفا در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آنان به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش- رشته تحصیلی آن ها عینًا در آگهی درج نشده باشد از ثبت نام خودداری نمایند. بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نباشد و دارای پسوند و یا پیشوند بیش از آنچه در آگهی آمده باشد از سایر فرایند استخدام حذف شده و داوطلب حق هی چگونه اعتراضی نخواهد داشت.
توجه : اگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفا رشته تحصیلی بدون گرایش ملاک عمل بوده و در صورتی که رشته تحصیلی با گرایشهای مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با گرایشهای ذکر شده ملاک عمل خواهد بود. لذا داوطلبان موظفاند در زمان ثبت نام با توجه به شرایط اعلام شده دقت کافی به عمل آورده و از ثبت نام در شغل هایی که واجد شرایط نیستند، خودداری نمایند. ضمنا مدارک تحصیلی آن دسته از متقاضیان آزمون که دارای عبارات کارشناسی حرفه ای، مهندسی فناوری، مهندسی فناوری ارشد، علمی-کاربردی، مهندسی تکنولوژی و کارشناسی حرفه ای میباشند نیز به عنوان رشته های تحصیلی مندرج در آگهی مورد قبول می باشد.
تبصره ۳ -فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی ، آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه استخدامی با کسب حد نصاب قبولی و امتیازات لازم در آزمون پذیرفته شوند، میتوانند با ارائه مدرک مربوطه از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران از شرط معافیت حداکثر سن بهره مند گردند.
۶ -معافیت پزشکی خدمت زیر پرچم داوطلبان در صورت قبولی در آزمون استخدامی کتبی و مصاحبه پس از تایید واحد طب کار استان مربوطه مبنی بر توانائی انجام امور مربوط در عنوان شغلی مورد تقاضا قابل پذیرش خواهد بود.
۷ -مدرک تحصیلی متقاضیان صرفا بر اساس مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در آگهی منتشره خواهد بود.

 الزامات، امتیازات و سهمیه آزمون استخدامی تامین اجتماعی

۱ -ایثارگران سهمیه بیست و پنج (۲۵) درصد
ایثارگران سهمیه بیست و پنج (۲۵) درصد ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل موارد زیر میباشند :
- جانبازان؛
- آزادگان؛
- همسر و فرزندان شهدا؛
- همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر؛
- همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت؛
- پدر، مادر، خواهر و برادر شهید؛

حسب ماده ( ۲۱ ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بیست و پنج درصد (۲۵ )سهمیه استخدامی به مشمولین این بخش اختصاص دارد.
نکته مهم: صرفا ایثارگرانی مجازند از سهمیه استخدام ی ۲۵ بهره مند شوند که وضعیت شغلی آنان در فرآیند ثبت نام و برگزاری آزمون استخدامی در سیستم سجا یا «بیکار» ثبت شده باشد.
تبصره ۱ :مشمولین سهمیه ۲۵ ایثارگران مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی سایر ایثارگران و یا بالعکس نمیباشند. به عبارت دیگر هر یک از داوطلبان می بایست در صورت مشمول بودن، صرفا از یک سهمیه استخدامی مشخص شده استفاده نماید. بدیهی است در این صورت مشمولین سهمیه ۲۵ ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود صرفا با ید مشاغل مشخص شده جهت این سهمیه را انتخاب نمایند.
تبصره ۲ :به کلیه ایثارگران بیکار مشمول سهمیه استخدامی ۲۵ درصد ایثارگران توصیه می شود برای حصول اطمینان از چگونگی امکان   بهره مندی خود از سهمیه استخدامی حداقل ۲۵ قبل از ثبت نام با مراجعه به سایت ایثار و یا در صورت نیاز به بنیاد شهید و امور ایثارگران محل پرونده، نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی خود و در صورت لزوم اصلاح آن اقدام نمایند.
تبصره ۳ :باتوجه به هماهنگی به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان شغلی و محل خدمت مورد تقاضا جهت مشمولین سهمیه ۲۵ ا یثارگران از سهمیه سایر داوطلبان تفکیک گردیده و داوطلبان ایثارگر مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفا با ید مشاغل مشخص شده برای این سهمیه را انتخاب نما یند.

۲ -ایثارگران سهمیه پنج (۵) درصد
ایثارگران سهمیه پنج(۵) درصد ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شامل موارد زیر میباشند :
- رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها؛
- همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها؛
- فرزندان جانبازان ز یر بیست و پنج درصد؛
- فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت؛
تذکر: مراجع تایید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:
۱ .معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروها ی مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود؛
۲ .معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل؛
۳ .معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران؛
حسب ماده ( ۲۱ ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، پنج درصد (۵ )سهمیه استخدامی به مشمولین این بخش اختصاص دارد.
تبصره ۱ : بکارگیری نیروهای مشمول سهمیه ۵ درصد در صورت ثبت نام و شرکت در آزمون، حسب بالاترین نمرات فضلی در شغل محلهای مربوط به این سهمیه و انجام مصاحبه و احراز شرایط عمومی گزینش امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است مشمولین سهمیه ۵ ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود صرفا باید مشاغل مشخص شده جهت این سهمیه را انتخاب نمایند.

نکات مربوط به مشمولین قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
نکته ۱ : ایثارگران متقاضی استفاده از سهمیه استخدامی موضوع ماده (۲۱ ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران صرفا از یکی از سهمیه های مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه می توانند استفاده کنند.
نکته ۲ : جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج (۲۵ )درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف بوده و در صورت ثبت نام و موفقیت در آزمون (کتبی و مصاحبه) به میزان سهمیه تخصیصی استخدام خواهند شد. بدیهی است معافیتهای مندرج در این بند صرفا به میزان تعداد سهمیه های مندرج در این دفترچه میباشد.
نکته ۳ : رعایت شرایط علمی (مقطع و رشته تحصیلی ) حسب موارد مندرج در آگهی و همچنین احراز شرایط عمومی گزینش قبل از بکارگیر ینیرو از محل سهمیه ایثارگران الزامی میباشد.
نکته ۴ : کسب حد نصاب نمره کتبی و مصاحبه آزمون برای مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (تا سقف سهمیه) الزامی نمیباشد. بدیهی است در صورتی که ایثارگران موضوع این ماده در شغل محل های سهمیه آزاد شرکت نمایند کسب حد نصاب نمره آزمون(کتبی و مصاحبه) الزامی است.
نکته ۵ : احراز شرایط عمومی گزینش قبل از بکارگیری نیرو از محل سهمیه ایثارگران الزامی میباشد.
نکته ۶ : پس از آزمون کتبی و معرفی داوطلبان برای بررسی مدارک و مصاحبه در سهمیه مشخص شده، امکان تغییر سهمیه معرفی شده داوطلبان وجود نخواهد داشت.

۳- داوطلب بومی

با عنایت به ماده (۲۴ )بخشنامه شماره ۲۴۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰سازمان اداری و استخدامی کشور، داوطلب بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و شهرستانهای مراکز استانها)؛ به داوطلبی اطلاق میگردد که «متولد» یا «ساکن با سابقه ده سال سکونت» در همان شهرستان محل تقاضا باشد. نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی در آزمون کتبی با ضریب یک و چهاردهم (۱/۴)محاسبه و ملاک عمل قرار میگیرد.
تذکر: بومی بودن افراد از طریق شرایط ذیل احراز میگردد:
۱ .شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.
تبصره: با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سالهای مختلف، در صورت اختلاف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد، ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.
۲ .استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تایید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی (بر اساس فرم پیوست دفترچه) ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.
تبصره: داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه میتواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارائه استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا ملاک محاسبه قرار گیرد.
۳ .مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون میباشد.

۴ -حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
۱ -به ازای تاهل به میزان یک (۱) سال و نیز داشتن هر فرزند به میزان یک (۱) سال و حداکثر تا سقف پنج (۵) سال سقف محدوده سنی مندرج در دفترچه آزمون اضافه خواهد شد.
۲ -به ازای تاهل دو (۲ ) درصد و نیز هر فرزند دو (۲ )درصد، مجموعًا حداکثر تا ده (۱۰)درصد به امتیاز مکتسبه آزمون کتبی داوطلب اضافه میشود.
تبصره: امتیازات فوق الذکر، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای ۲ر۵ نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری ، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری آزمون میباشد

بخش چهارم : مواد آزمون
الف) آزمون عمومی
۱ -زبان و ادبیات فارسی
۲ -معارف اسلامی
۳ -زبان انگلی سی عمومی
۴ -اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی، هوش و استعداد تحصیلی

۵-فناوری اطلاعات(مهارتهای Internet،Exce ،PowerPoin ،Word)
۶ -شناخت تامین اجتماعی
تبصره : اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالهای معارف اسلامی معاف بوده و نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.
نکته مهم : جزوه مربوط به مبحث «شناخت تامین اجتماعی» در پروفایل داوطلبان بارگذاری میشود.

ب) آزمون اختصاصی
علاوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه به شرح مفاد مندرج در جدول بخش نهم این دفترچه انجام خواهد شد. منابع آزمون تخصصی متناسب با عنوان شغلی مورد نظر، در همین دفترچه تشریح گردیده است.

تذکر: کلیه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینه ای و دارای ضریب مربوطه میباشند.
ضمنًا به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد

 

مراحل ثبت نام آزمون استخدامی تامین اجتماعی

 زمان ثبت نام آزمون استخدامی :  ثبت نام به صورت اینترنتی از روز دوشنبه 23 خردادماه 1401 تا پایان روز پنجشنبه 2 تیرماه 1401 انجام خواهد پذیرفت. متقاضیان باید در مدت زمان فوق، نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.
الف) مطالعه شرایط آزمون
داوطلب متقاضی جذب، باید در زمان ثبتنام، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد. دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبین قرار گرفته است. اکیدًا توصیه میشود داوطلبین محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرایط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبت نام در آزمون اقدام نمایند .

ب) تهیه فایل اسکن شده از مدارک
۱ . عکس پرسنلی : داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق سامانه ثبتنام اینترنتی در اختیار داشته باشد :
- عکس ۳۴) تمام رخ) که در سال جاری گرفته شده باشد؛
- با فرمت JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۲۰۰۳۰۰ و حداکثر ۳۰۰۴۰۰ پیکسل باشد؛
- تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد؛
- حجم فایل ذخیره شده باید حداقل ۱۵ کیلوبایت و حداکثر ۷۰ کیلوبایت باشد؛
- حاشیه های زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد؛
- حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد؛
تذکر ۱ :اسکن و استفاده از عکس روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و ...) قابل قبول نیست و لازم است داوطلبان از اصل عکس پرسنلی و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
تذکر ۲ :عکس خواهران باید با حجاب بوده و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تذکر ۳ :در صورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میگردد. لازم به ذکر است با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای استخدامی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثرًا برای داوطلبانی که در کافینت ثبت نام میکنند رخ داده است، تاکید میگردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نتها انجام میدهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتمًا نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایند تا اشتباهًا عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد.
بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباه از طرف داوطلب، تخلف محسوب شده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
۲ .کارت ملی
تذکر ۱ :داوطلب باید تصویر کارت ملی خود را به صورت فایل با فرمت JPG و با وضوح و کیفیت بالا در سامانه بارگذاری نماید. حجم این فایل حداقل ۳۰ کیلوبایت و حداکثر ۲۰۰ کیلوبایت باشد و حاشیه های زائد حذف و ترجیحًا رنگی باشد.

ج) پرداخت وجه
متقاضیان واجد شرایط، باید با مراجعه به منوی «آزمون» در صفحه اول سامانه، بر روی گزینه «پرداخت هزینه» کلیک کرده و مبلغ ۱/۲۵۰/۰۰۰ریال هزینه ثبت نام در آزمون را پرداخت نمایند. جهت این امر، داشتن کـارت بـانکی به همـراه رمـز اینترنتی و کد CVV۲ مورد نیاز میباشد.

«توکن پرداخت »، کد منحصر به فرد و مخصوص هر داوطلب است که در صورت اقدام موفق، جهت پرداخت هزینه ثبت نام به داوطلب اختصاص مییابد. لذا ضروری است داوطلبین، این کد «توکن پرداخت» را (که به شماره تلفن همراه داوطلب نیز پیامک میگردد) تا پایان مراحل ثبت نام و دریافت «کد رهگیری» نزد خود نگهداری نمایند. همچنین این کد، با شماره ملی و شماره تلفن همراه ثبت شده در ابتدای فرآیند پرداخت، در سامانه قابل بازیابی خواهد بود.
تذکر ۱ :در صورتی که داوطلب بلافاصله پس از پرداخت هزینه، امکان ثبت نام و انجام فرآیند مربوط به آن را نداشته باشد، با در دست داشتن کد رهگیری پرداخت، میتواند در زمان دیگری اقدام به ثبت نام نماید. برای این امر، میبایست از منوی آزمون (در صفحه اول سامانه)، گزینه «ثبت نام در آزمون» را انتخاب و پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی، اقدام به ثبت نام نماید.
تذکر ۲ :در صورتی که داوطلب به هر دلیل پس از پایان موفقیتآمیز مراحل پرداخت هزینه، به توکن پرداخت خود دسترسی نداشت ه باشد، برای بازیابی توکن پرداخت، از منوی آزمون (در صفحه اول سامانه)، گزینه «بازیابی کد رهگیری/توکن» را انتخاب و پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی، دوباره توکن پرداخت برای ایشان پیامک میشود.
تذکر ۳ :به ثبت نامهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی، به هیچ وجه مسترد نمیگردد.

د) شروع فرآیند ثبت نام
فرآیند ثبت نام در سامانه، در هفت مرحله انجام میپذیرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتی اطلاعات خود را وارد سامانه نماید.
مرحله ۱ :بارگذار ی مدارک

در این بخش، مدارک مشخص شده در «بند ب» بارگذاری میگردد.
مرحله ۲ : اطلاعات فردی
مشخصات فردی داوطلب در این بخش در سامانه ثبت میگردد.
مرحله ۳ : اطلاعات تحصیلی
اطلاعات تحصیلی داوطلب در این بخش وارد سامانه میگردد.
مرحله ۴ : سابقه کار
در این مرحله، سابقه کار(صرفًا مواردی که در همین دفترچه مورد تایید است) وارد میشود
مرحله ۵ :شغل مورد درخواست
در این مرحله، سامانه با توجه به اطلاعات ثبت شده داوطلب در مراحل قبلی، شغلهای قابل انتخاب را به داوطلب نمایش داده و داوطلب میتواند از بین آنها تنها یک مورد را به عنوان شغل مورد درخواست خود، انتخاب نماید.
تذکر: علاوه بر شغل، محل مورد تقاضا نیز میبایست انتخاب شده و داوطلب در همه این موارد، فقط حق انتخاب یک مورد را خواهد داشت.
مرحله ۶ : اطلاعا ت تکمیلی
اطلاعات تکمیلی شامل اطلاعات تماس با داوطلب و آدرس محل سکونت میباشد. همچنین داوطلب میتواند استان محل آزمون خود را به سامانه اعلام تا در صورت امکان، سامانه نزدیکترین حوزه آزمون را برای ایشان درنظر بگیرد (محل دقیق آزمون، بر روی کارت ورود به جلسه ذکر میگردد)
مرحله ۷ : کد رهگیر ی
تاکید میگردد صرفًا در صورتی ثبتنام فرد به پایان میرسد که داوطلب وارد این مرحله شده و از سامانه «کد رهگیری» دریافت نماید.

ه) ویرایش اطلاعات
در زمانی که سامانه جهت ویرایش اطلاعات داوطلبان باز میباشد، داوطلبان میتوانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود و کلیک بر روی بخش «ویرایش اطلاعات» اقدام به ویرایش اطلاعات ثبت شده خود نمایند.

نکته بسیا ر مهم : در صورتی که داوطلب جهت ویرایش وارد سامانه شود ، حتمامی بایست دوباره تمامی ۷ مرحله را به صورت کامل طی نموده و کد رهگیری خود را مشاهده نماید ، در غیر این صورت ، تغییرات مورد نظر ایشان اعمال نخواهد گردید و همان اطلاعات قبل از ویرایش برای داوطلب معتبر خواهد بود .

و) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون
کارت شرکت در آزمون، از تاریخ ۲۰ تیرماه 1401 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس https://hrtc.ir قرار خواهد گرفت. آزمون در روز پنجشنبه ۲۳ تیرماه 1401 در مراکز استانهای منتخب برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام چاپ کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لاز م به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون ، به منزله تایید اطلاعات ارسال ی از سو ی داوطلبان نبوده و اصل مدار ک داوطلبان پس از اجرا ی آزمو ن، مورد بررسی قرار خواهدگرفت .

تذکر: داوطلبان گرامی میتوانند حوزه برگزاری آزمون خود را استانی غیر از استان محل سکونت خود انتخاب نمایند، به عنوان مثال ساکنین شهر کاشان، میتوانند استان قم را به عنوان محل برگزاری آزمون انتخاب کنند که فاصله آن نسبت به شهر اصفهان (که مرکز استان خودشان هست) کمتر میباشد

نتایج آزمون استخدامی تامین اجتماعی

مراحل تعیین حدنصاب علمی و معرفی افراد جهت سایر مراحل به شرح زیر صورت میپذیرد :

الف) تعیین داوطلبان دارای حدنصاب علمی
معرفی داوطلبان جهت بررسی مدارک و سایر مراحل جذب، منوط به کسب حد نصاب لازم در آزمون کتبی میباشد. حدنصاب عبارت است از ۵۰ درصد میانگین امتیاز سه نفر برتر در هر شغل پس از اعمال ضرایب مربوطه
تبصره : امتیاز داوطلبان با ارزش وزنی چهل(۴۰ )درصد برای دروس عمومی و شصت(۶۰ )درصد برای دروس تخصصی محاسبه میگردد.

ب) معرفی لیست حداکثر ۳ برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از بین دارندگان حدنصاب علمی انتخاب داوطلبان جهت بررسی مدارک به میزان حداکثر سه برابر ظرفیت(در صورت وجود داوطلب واجد شرایط ) از میان داوطلبان دارای حدنصاب علمی در هر شغل محل با رعایت اولویت امتیاز مکتسبه صورت میپذیرد.

ج) اعلام لیست حداکثر ۳ برابر ظرفیت جهت انجام مصاحبه از بین دارندگان حدنصاب آزمون علمی انتخاب داوطلبان ۳ برابر ظرفیت در هر شغل محل (در صورت وجود داوطلب واجد شرایط) جهت انجام مصاحبه، صرفًا از بین داوطلبانی که مدارک آنان بررسی و مورد تایید قرار گرفته است، در هر شغل محل صورت میپذیرد.

د) معرفی به گزینش (انتخاب یک برابر ظرفیت)
پس از برگزار ی مصاحبه، معرفی داوطلبان به گز ینش بر اساس مجموع نمره کل نهایی مکتسبه آنان با وزن شصت درصد (۶۰ درصد) برای آزمون کتبی و چهل درصد (۴۰ درصد) برای مصاحبه و به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش (به عنوان نفر اصلی) خواهد بود.
تذکر : در صورت مساوی بودن مجموع نمرات مکتسبه داوطلبان در آزمون کتبی و مصاحبه، اولویت معرفی به گز ینش با داوطلبانی خواهد بود که نمره مکتسبه آنان در آزمون کتبی بالاتر باشد.

بخش هفتم : تذکرات مهم
۱ -کسب حد نصاب علمی، هیچگونه حق استخدامی برای داوطلب ایجاد نمیکند. پذیرش نهایی موکول به تطبیق مدارک و شرایط و موفقیت داوطلبان در مراحل بعدی شامل مصاحبه، گز ینش، معاینات پزشکی و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصلاح خواهد بود.
۲ -با توجه به اینکه مدارک متقاضیان حسب نیاز سازمان پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون کتبی تا چند برابر ظرفیت استخدامی تعیین شده اخذ و بررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در این دفترچه و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت نامی باشد، هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد. و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتایج اولیه، مصاحبه و حتی در صورت پذیرش نهایی داوطلب حذف خواهد شد و حق هی چگونه اعتراضی ندارد.
۳ -داوطلبان در صورت قرار گرفتن در فهرست چند برابر ظرفیت مجوزهای استخدامی مکلفند مستندات و مدارک مورد نیاز را قبل از مصاحبه استخدامی که متعاقبا از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد ارائه نمایند.
۴ -مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرا یط اعلام شده در متن دفترچه بر عهده داوطلب خواهد بود و در صورتی که در کلیه مراحل حین استخدام و بعد از آن، خلاف موارد مندرج در دفترچه به اثبات برسد از ادامه مراحل آزمون داوطلب جلوگیر ی و در صورت اشتغال به کار، به علت عدم رعایت شرایط استخدام و ارائه مدارک خلاف واقع، طی ابلاغ کتبی لغو قرارداد/اخراج خواهد شد. ضمنا در خصوص مقطع و رشته تحصیلی اظهار متقاضی در مرحله ثبتنام و ارا یه مدرک تحصیلی منطبق با شرا یط آزمون مبنای عمل است.
۵ -داوطلبان جذب و بهکارگیری میبایست سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به کارگیری میشوند را داشته باشند.
۶ -وجه واریزی بابت ثبت نام، تحت هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد.
۷ -داوطلبان گرامی جهت سهولت در فرایند ثبت نام بهتر است ثبت نام خود را به روزهای آخر موکول ننمایند.

 

 

نوشتن دیدگاه

مطالب مرتبط

تحلیل و بررسی سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت - چند سال اخیر

آزمون دکتری پرستاری: سرفصلهای مهم درس مبانی مراقبت‌ها

آزمون MHLE چیست؟زمان برگزاری و تعداد سوالات

نمونه سوال رایگان آزمون های کشوری سنا

دانلود آزمون کشوری ارشد علوم آزمایشگاهی 3 موسسه سنا (50% اول مباح

دانلود آزمون کشوری ارشد علوم آزمایشگاهی 2 موسسه سنا (50% اول مباح

دانلود آزمون کشوری ارشد علوم آزمایشگاهی 1 موسسه سنا (50% اول مباح

دانلود آزمون کشوری ارشد مدیریت خدمات موسسه سنا (50% اول مباحث)

دانلود آزمون کشوری ارشد مامایی موسسه سنا (50% اول مباحث)

رشته مورد نظر شما

آمار قبولی 3 سال اخیر
نمایندگی در کشور
رشته های تحت پوشش

 

اطلاعات تماس

map آدرس دفتر تهران: میدان انقلاب جمالزاده شمالی تقاطع فرصت شیرازی پلاک 72 طبقه 1

 call  02191017400  (خط ویژه)

 call  02166574345  

پاسخگویی در ساعات اداری (بجز روزهای تعطیل و ساعات 13تا14)

شنبه تا چهارشنبه: از 9 تا 18  پنجشنبه: تا 13