در طی روزهای اخیر در رابطه با  شهریه دانشگاه علوم پزشکی  اخبار بسیار منتشر شد و در نهایت وزارت درمان و آموزش پزشکی پیشنهادات این معاونت را درباره افزایش شهریه‌های پردیس‌های خودگردان، انتقالی از خارج و هزینه آزاد سازی مدارک دانش آموختگان علوم پزشکی اعلام کرده است.

از سوی دیگر میانگین شهریه‌های فعلی دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی با سرانه اختصاص یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه نیز فاصله بسیار دارد که با روح قوانین و مقررات مغایرت دارد. در سال‌های اخیر به دلایل متعدد، افزایش هزینه‌های آموزشی و کمک آموزشی بار مالی سنگینی به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها تحمیل کرده و عملاً امکان ادامه روند آموزش با شهریه‌های فعلی امکان‌پذیر نیست.

بر حسب این موضوع نامه جمعی از دفاتر انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور خطاب به وزیر بهداشت  در خصوص افزایش ناگهانی شهریه دانشجویان شهریه پردازنامه جمعی از دفاتر انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور خطاب به وزیر بهداشت  در خصوص افزایش ناگهانی شهریه دانشجویان شهریه پرداز

 موضوعات مطروحه در نامه :

پیشنهاد می گردد قبل از اجرای طرح افزایش شهریه، شفافیت کامل درخصوص ریز هزینه های سرانه سالانه دانشجویان به جهت اقناع اذهان عمومی صورت پذیرد. پیشنهاد می گردد قبل از اجرای طرح افزایش شهریه، شفافیت کامل درخصوص ریز هزینه های سرانه سالانه دانشجویان به جهت اقناع اذهان عمومی صورت پذیرد.

🔸 خواهشمند است افزایش شهریه برای دانشجویان شاغل به تحصیل با درصد تغییرات گذشته بوده و طرح مذکور از سال

تحصیلی ١۴٠۴-١۴٠٣ اجرایی شود تا هر دانشجو حسب بضاعت مالی اقدام به انتخاب رشته نماید.
🔹 با توجه به اینکه باید شانس قبولی در رشته های پر متقاضی برای همه اقشار جامعه یکسان باشد و از انحصاری شدن آن ها برای اقشار مرفه جامعه جلوگیری شود، لازم است تسهیلاتی معقول برای اقشار ضعیف  جامعه در نظر گرفته شود. 
🔸حسب آنکه هر دانشجوی شاغل به تحصیل در خارج از کشور بصورت میانگین میبایست پانزده هزار دلار به ازای هر سال تحصیلی پرداخت نماید، انتظار می رود به جهت ایجاد مزیت رقابتی، درصورت انتقال در دانشگاه های داخل کشور ملزم به پرداخت این مقدار باشد.

  شهریه دانشگاه علوم پزشکی

بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته و نامه رئیس کمیسیون آموزش به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر بهداشت و وزیر علوم، مقرر شد این افزایش شهریه غیرمتعارف از دستور کار خارج شود.بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته و نامه رئیس کمیسیون آموزش به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر بهداشت و وزیر علوم، مقرر شد این افزایش شهریه غیرمتعارف از دستور کار خارج شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حتی پس از مطلع شدن وزیر بهداشت از این ماجرا با پیگیری های صورت گرفته از معاون پارلمانی وی، قول تغییر نکردن شهریه ها در سال تحصیلی 1402 را اخذ کردیم.

در حال حاضر میانگین فعلی شهریه دانشجویان شهریه پرداز و میزان سرانه تعیین شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۱۴۰۲ به شرح جدول زیر است:

رشته تحصیلی    میانگین فعلی شهریه سالانه دانشجویان شهریه پرداز ۱۴۰۲-۱۴۰۱   میزان سرانه سالانه تعیین شده سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۲
 کارشناسی   ۱۸۰ میلیون ریال  ۸۵۲ میلیون ریال
  کارشناسی ارشد    ۲۲۰ میلیون ریال  یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال
 دکتری تخصصی (Ph.D)  ۳۵۰ میلیون ریال  دو میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال
 پزشکی (دکتری عمومی)  ۳۰۰ میلیون ریال  دو میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال
 دندانپزشکی (دکتری عمومی)  ۳۴۰ میلیون ریال  دو میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال
 داروسازی (دکتری عمومی)  ۲۸۰ میلیون ریال  دو میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال

 با توجه به این موضوعات پیشنهاد معاونت آموزشی وزارت بهداشت در خصوص شهریه سالانه این دانشجویان در مقاطع مختلف برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شرح زیر ارسال می‌شود:

۱. میزان شهریه دانشجویان شاغل به تحصیل (ورودی‌های قبل از سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲)

رشته تحصیلی   میانگین شهریه سالانه پیشنهادی دانشجویان برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
  کارشناسی  ۴۰۰ میلیون ریال
 کارشناسی ارشد   ۵۰۰ میلیون ریال 
 دکتری تخصصی (Ph.D)  ۸۵۰ میلیون ریال
 پزشکی(دکتری عمومی)  یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال 
 دندانپزشکی (دکتری عمومی)  یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال
 داروسازی (دکتری عمومی)   یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال

  ۲. میزان شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز نو ورود (ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲)

 رشته تحصیلی میزان سرانه سالانه تعیین شده سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۲
 کارشناسی  ۸۵۲ میلیون ریال
 کارشناسی ارشد یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال
 دکتری تخصصی (Ph.D) دو میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال
 پزشکی (دکتری عمومی) دو میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال 
 دندانپزشکی (دکتری عمومی)    دو میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال 
 داروسازی (دکتری عمومی)    دو میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال 

۳. این شهریه‌ها شامل شهریه ثابت و شهریه متغیر بوده و میزان آنها با نظر دانشگاه / دانشکده برای هر ترم تعریف و تعیین می‌شود.۳. این شهریه‌ها شامل شهریه ثابت و شهریه متغیر بوده و میزان آنها با نظر دانشگاه / دانشکده برای هر ترم تعریف و تعیین می‌شود.
۴. با توجه به تفاوت امکانات دانشگاه‌ها، تفاوت در میزان شهریه‌ها بر اساس ضرایب اعمال شده در هیأت امنای دانشگاه‌ها تعیین شود.
۵. حداکثر میزان تغییرات در مبالغ شهریه‌های مذکور در هیأت امنای دانشگاه / دانشکده با رعایت ضرایب مورد نظر، تا ۳۰ درصد است.

۶. با استناد به بند ۵ ابلاغیه ساماندهی ایفای تعهدات توسط وزیر بهداشت در آبان ماه ۱۴۰۱، میزان هزینه خرید تعهد، انصراف، اخراج دانشجویان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ برای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه‌ای (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) زیر همان مبالغ شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شرح زیر خواهد بود:

 رشته تحصیلی   میانگین شهریه سالانه پیشنهادی دانشجویان برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 کارشناسی  ۴۰۰ میلیون ریال
 کارشناسی ارشد   ۵۰۰ میلیون ریال
 دکتری تخصصی (Ph.D)   ۸۵۰ میلیون ریال
 پزشکی (دکتری عمومی)   یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال
 دندانپزشکی (دکتری عمومی)   یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال 
 داروسازی (دکتری عمومی)  یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال

  ۷. میزان وثیقه گذاری دانشجویان برای امکان خروج دانشجویی، معادل سرانه سالانه اعلام شده از سوی سازمان برنامه بودجه برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در سنوات تحصیل ضرب خواهد شد. برای تعیین میزان وثیقه دانشجویان دارای تعهد بیش از یک برابر، مبالغ مذکور در ضریب تعهدات نیز ضرب می‌شود.۷. میزان وثیقه گذاری دانشجویان برای امکان خروج دانشجویی، معادل سرانه سالانه اعلام شده از سوی سازمان برنامه بودجه برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در سنوات تحصیل ضرب خواهد شد. برای تعیین میزان وثیقه دانشجویان دارای تعهد بیش از یک برابر، مبالغ مذکور در ضریب تعهدات نیز ضرب می‌شود.

۸. از سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ هزینه خرید تعهدات برای افرادی که قانوناً امکان خرید دارند و هزینه انصراف، اخراج و استنکاف دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری و فوق تخصص و فلوشیپ)، مطابق با سرانه اختصاص یافته برای تربیت دانشجوی مورد نیاز کشور، که از سوی سازمان برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ به شرح زیر، به اضافه کمک هزینه‌های پرداخت شده و جریمه هزینه - فرصت از دست رفته (جریمه + کمک هزینه + سرانه) تعیین و اعمال شود.

رشته تحصیلی  سرانه سالانه سازمان برنامه و بودجه کشور سال ۱۴۰۲
 دکتری تخصصی (Ph.D)  دو میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال
 دستیاران بالینی   سه میلیارد و ۱۲۴ میلیون ریال
 فوق تخصص و فلوشیپ  سه میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال

  ۹. میزان شهریه‌های تحصیلی پیشنهادی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ برای دانشجویان انتقالی از خارج از کشور جهت ورودی‌های قبل از سال ۲۰۱۹ به دانشگاه‌های خارج از کشور، با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی ارائه شده و متناسب با شهریه‌های داخل به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

رشته تحصیلی   شهریه دانشجویان انتقالی از خارج از کشور با ورودی قبل از سال ۲۰۱۹ به دانشگاه‌های خارج از کشور
  پزشکی (دکتری عمومی)  یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال
  دندانپزشکی (دکتری عمومی)   یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال
 داروسازی (دکتری عمومی)  یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال
 کارشناسی   ۶۰۰ میلیون ریال
 کارشناسی ارشد   ۸۰۰ میلیون ریال
  دکتری تخصصی (Ph.D)   یک میلیارد ریال

 ۱۰. میزان شهریه‌های تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ برای دانشجویان انتقالی از خارج کشور که بعد از آغاز سال ۲۰۱۹ در خارج از کشور شروع به تحصیل کرده و بر اساس آئین نامه انتقال دانشجویان مصوب شورای عالی برنامه ریزی مورخ ۳ مرداد ۱۴۰۱ و براساس آزمون بررسی صلاحیت علمی در دانشگاه‌های داخل پذیرفته می‌شوند، به شرح زیر خواهد بود:

 رشته تحصیلی  میانگین شهریه سالانه دانشجویان انتقالی از خارج کشور (شروع به تحصیل بعد از آغاز سال ۲۰۱۹)
 پزشکی (دکتری عمومی)   دو میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال
  دندانپزشکی (دکتری عمومی)   دو میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال
 داروسازی (دکتری عمومی)  دو میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال
  کارشناسی  ۸۵۲ میلیون ریال
  کارشناسی ارشد   یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال
 دکتری تخصصی (Ph.D)  دو میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال

 ۱۱. میزان شهریه‌های پیشنهادی برای دوره‌های تکمیلی ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ معادل شهریه‌های تحصیلی دانشجویان انتقالی از خارج کشور (بند ۹) خواهد بود.۱۱. میزان شهریه‌های پیشنهادی برای دوره‌های تکمیلی ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ معادل شهریه‌های تحصیلی دانشجویان انتقالی از خارج کشور (بند ۹) خواهد بود.
دکتر باقری فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت در این نامه از دبیر هیأت امنای وزارت بهداشت درخواست کرده است این پیشنهادات جهت تصویب در دستور کار جلسه مشترک هیأت امنای دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار گیرد.

 

دیدگاه‌ها  
0 # ط 1402-08-16 19:30
سلام،هزینه انصراف از دکتری تخصصی وزارت بهداشت به چه صورتی است؟
پاسخ دادن
نوشتن دیدگاه

مطالب مرتبط

بازار ارشد کار انفورماتیک پزشکی :راهنمای جامع برای موفقیت

دانلود آزمون کشوری ارشد علوم آزمایشگاهی 3 موسسه سنا (50% اول مباح

دانلود آزمون کشوری ارشد علوم آزمایشگاهی 2 موسسه سنا (50% اول مباح

دانلود آزمون کشوری ارشد علوم آزمایشگاهی 1 موسسه سنا (50% اول مباح

آدرس سایت ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی

نکات مهم قبل از انتخاب رشته های علوم پزشکی در کنکور تجربی

بودجه بندی سوالات آزمون لیسانس به پزشکی

لیست رشته های طرح اجباری علوم پزشکی ۱۴۰۳

دانلود آیین نامه لیسانس به پزشکی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

رشته مورد نظر شما

آمار قبولی 3 سال اخیر
نمایندگی در کشور
رشته های تحت پوشش

 

اطلاعات تماس

map آدرس دفتر تهران: میدان انقلاب جمالزاده شمالی تقاطع فرصت شیرازی پلاک 72 طبقه 1

 call  02191017400  (خط ویژه)

 call  02166574345  

پاسخگویی در ساعات اداری (بجز روزهای تعطیل و ساعات 13تا14)

شنبه تا چهارشنبه: از 9 تا 18  پنجشنبه: تا 13