ما تعجب نکردیم آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا
تبدیل پایان نام به کتاب ویژه متقاضیان دکتری اطلاعات بیشتر : 02166574345 داخلی 5
تخمین رتبه رایگان در علوم پزشکی دات کام
کلاس های آمادگی آزمون ارشد وزارت بهداشت 98 ویژه ترم تابستان
کسب اطلاع بیشتر و ثبت نام : 02166574345 داخلی 1
همایش رایگان موسسه علوم پزشکی سنا ویژه داوطلبان 97 و98

   آزمونهاي آزمایشی 9 مرحله ای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت98

تاريخ برگزاري  مباحث
مرحله اول : 25 آبان 25  درصد اول مباحث هر درس 
مرحله دوم: 23 آذر 25  درصد دوم مباحث هر درس 
مرحله سوم: 21 دی مرور مرحله اول ودوم 
مرحله چهارم: 11 بهمن 25  درصد سوم مباحث هر درس
مرحله پنجم: 17 اسفند 25  درصد چهارم مباحث هر درس
مرحله ششم: 23 فروردین مرور مرحله چهارم و پنجم
مرحله هفتم: 13 اردیبهشت جامع 100%
مرحله هشتم: 3 خرداد جامع 100%
مرحله نهم: 24 خرداد جامع 100%

 

    آزمونهاي آزمایشی 5 مرحله ای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت97

تاريخ برگزاري  مباحث
مرحله اول: 21 دی 50 درصد اول (مرور مرحله اول ودوم) 
مرحله دوم: 23 فروردین 50 درصد دوم (مرور مرحله چهارم و پنجم)
مرحله سوم: 13 اردیبهشت جامع 100%
مرحله چهارم: 3 خرداد جامع 100%
مرحله پنجم: 24 خرداد جامع 100%

 

 

    آزمونهاي آزمایشی 3 مرحله ای جامع

 مباحث تاريخ برگزاري  
 جامع 100%    مرحله اول: 13 اردیبهشت
 جامع 100% مرحله دوم: 3 خرداد
 جامع 100% مرحله سوم: 24 خرداد

 

آزمونهاي آزمایشی 3 مرحله ای لیسانس به پزشکی 97

تاريخ برگزاري  مباحث
مرحله اول: 17 اسفند جامع 100%   
مرحله دوم: 23 فروردین جامع 100%   
مرحله سوم: 13 اردیبهشت جامع 100%    

 

 

آزمونهاي آزمایشی 3 مرحله ای دکتری 97

تاريخ برگزاري مباحث    
مرحله اول:12 بهمن جامع 100%  
مرحله دوم: 17 اسفند جامع 100%  
مرحله سوم: 23 فروردین جامع 100%  

 

 

 

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95