arshad parstari

اطلاع از ضرایب و ظرفیت ارشد پرستاری به داوطلبان این امکان را می دهد تا از میزان پذیرش و البته ظرفیت هر گرایش در مجموعه پرستاری مطلع شوند و با آگاهی کامل تری با توجه به میزان اهمیت دروس اقدام به مطالعه نمایند. به این نکته توجه داشته باشید که در هر صورت شما قصد شرکت در هر گرایشی از مجموعه پرستاری را داشته باشید باید دروس داخلی جراحی، روان پرستاری، پهداشت جامعه، مادرو نوزادو کودک سالم و بیمار، زبان را مطالعه نمایید و این دروس جز مباحث اصلی مطالعه شما می باشد با این تفاوت که ضرایب ارشد پرستاری و ظرفیت پذیرش ارشد پرستاری در گرایش و دانشگاه های مختلف متفاوت است به همین منظور در ادامه جدول ضرایب و ظرفیت ارشد پرستاری  در اختیار شما قرار داده شده است.

نکته ای که شما متقاضیان کنکور ارشد پرستاری باید به آن دقت کنید، کسب میانگین درصد بین 60تا 70  در دروس برای پذیرش در دانشگاه های روزانه می باشد. در این مسیر و برای شناسایی مباحث مهم ، منابع کنکوری و آزمون های آزمایشی برای آمادگی در آزمون اصلی و داشتن مشاوره و پشتیبانی و... می توانید از هر کجای کشور که هستید از طریق ارتباط با موسسه علوم پزشکی سنا پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید. در ادامه به اهمیت زدن درصد زبان، انتخاب منابع درست و تست زنی توضیحاتی را در اختیار شما قرار خواهیم داد. تا انتها با ما همراه باشید.

telegram3

ظرفیت ارشد پرستاری

در این جدول گرایش های ارشد پرستاری که شامل گرایش روان پرستاری،داخلی جراحی، سلامت جامعه، پرستاری کودکان، مراقبت ویژه نوزادان، پرستاری توانبخشی، مراقبت ویژه، پرستاری سالمندی، مدیریت پرستاری، پرستاری نظامی و پرستاری اورژانس به همراه ضرایب و ظرفیت پذیرش ذکر شده است همچنین برای اطلاع از کارنامه های ارشد پرستاری و درصد لازم برای کسب رتبه قبولی در دانشگاهی که می خواهید می توانید به مقاله نمونه کارنامه آزمون ارشد پرستاری سال 98- 99 مراجعه کنید.

zarfiat arshad parastari 1401

 داوطلبان دقت داشته باشند رقم اولین تعداد ظرفیت شهریه پرداز و عدد دوم ظرفیت پذیرش عادی می باشد.

   ظرفیت ارشد پرستاری 99-1400
  
             پرستاری اورژانس ارتش 2 4 پرستاری داخلی - جراحی اهواز 2 6            پرستاری داخلی - جراحی بیرجند 2 4          
 پرستاری اورژانس اردبیل 2 5 پرستاری داخلی - جراحی اصفهان 3 6 پرستاری داخلی - جراحی تبریز 2 6
 پرستاری اورژانس البرز 2 5 پرستاری داخلی - جراحی ارومیه 1 3 پرستاری داخلی - جراحی تهران 2 5
 پرستاری اورژانس بقیه اله 5 0 پرستاری توانبخشی علوم بهزیستی و توانبخشی 1 3 پرستاری داخلی - جراحی جهرم 1 3
 پرستاری اورژانس تبریز 1 3 پرستاری داخلی - جراحی اراك 2 4 پرستاری داخلی - جراحی رفسنجان 2 5
 پرستاری اورژانس زنجان 1 4 پرستاری داخلی - جراحی اردبیل 2 5 پرستاری داخلی - جراحی زابل 1 4
 پرستاری اورژانس سبزوار 2 4 پرستاری داخلی - جراحی ایران 3 5 پرستاری داخلی - جراحی زاهدان 2 5
پرستاری اورژانس یزد 2 5 پرستاری داخلی - جراحی ایلام 2 4 پرستاری داخلی - جراحی زنجان 1 4
پرستاری اورژانس مازندران 2 6 پرستاری داخلی - جراحی آزاد اسلامی واحد پزشكی تهران 8 0 پرستاری داخلی - جراحی سبزوار 2 4
 پرستاری اورژانس سمنان 2 4 پرستاری داخلی - جراحی آزاد اسلامی واحد خوراسگان 8 0 پرستاری داخلی - جراحی شهركرد 2 4
 پرستاری اورژانس شهیدبهشتی 3 5 پرستاری داخلی - جراحی آزاد اسلامی واحد كرمان 6 0 پرستاری داخلی - جراحی شهیدبهشتی 3 6
پرستاری اورژانس لرستان 2 4 پرستاری داخلی - جراحی آزاد اسلامی واحد نجف آباد 6 0 پرستاری داخلی - جراحی شیراز 3 6
 پرستاری اورژانس لرستان 2 4 پرستاری داخلی - جراحی آزاد اسلامی واحد یزد 6 0 پرستاری داخلی - جراحی فسا 0 4
 پرستاری اورژانس گیلان 1 3 پرستاری داخلی - جراحی بابل 0 4 پرستاری داخلی - جراحی كاشان 2 4
 پرستاری اورژانس كرمانشاه 1 5 پرستاری داخلی - جراحی بقیه اله 6 0 پرستاری داخلی - جراحی كردستان 2 4
 پرستاری اورژانس كردستان 2 4 پرستاری داخلی - جراحی بندرعباس 2 5 پرستاری داخلی - جراحی كرمان 2 5
پرستاری اورژانس قم 2 6 پرستاری داخلی - جراحی بوشهر 2 4 پرستاری داخلی - جراحی گناباد 2 4
  پرستاری داخلی - جراحی گیلان 2 5 پرستاری داخلی - جراحی مشهد 2 6
  پرستاری داخلی - جراحی لرستان 2 4 پرستاری داخلی - جراحی همدان 2 5
  پرستاری داخلی - جراحی یاسوج  0 4  
پرستاری سالمندی اصفهان 1 3       پرستاری سلامت جامعه اهواز 0 3                                      پرستاری كودكان یاسوج 0 3  
 پرستاری سالمندی ایلام 1 3  پرستاری سلامت جامعه ایران 1 3   پرستاری كودكان اراك 1 3
 پرستاری سالمندی بابل 1 3  پرستاری سلامت جامعه آزاد اسلامی واحد پزشكی تهران 4 0  پرستاری كودكان ایران 1 3
 پرستاری سالمندی تهران 1 3  پرستاری سلامت جامعه آزاد اسلامی واحد خوراسگان 4 0  پرستاری كودكان آزاد اسلامی واحد پزشكی تهران 4 0
 پرستاری سالمندی خراسان شمالی 1 3  پرستاری سلامت جامعه بیرجند 1 3  پرستاری كودكان آزاد اسلامی واحد خوراسگان 4 0
 پرستاری سالمندی رفسنجان 1 3  پرستاری سلامت جامعه تبریز 1 3  پرستاری كودكان آزاد اسلامی واحد علی آیاد كتول 4 0
 پرستاری سالمندی سبزوار 1 3 پرستاری سلامت جامعه تربیت مدرس 1 3  پرستاری كودكان بوشهر 1 3
 پرستاری سالمندی شاهد 2 4  پرستاری سلامت جامعه تهران 1 3  پرستاری كودكان تهران 1 3
پرستاری سالمندی شاهرود 1 3 پرستاری سلامت جامعه زنجان 0 3 پرستاری كودكان زاهدان 1 3
پرستاری سالمندی شهیدبهشتی 2 4 پرستاری سلامت جامعه شهیدبهشتی 1 3 پرستاری كودكان سمنان 1 3
پرستاری سالمندی شیراز 2 2 پرستاری سلامت جامعه شیراز 1 3 پرستاری كودكان شهركرد 1 3
پرستاری سالمندی علوم بهزیستی و توانبخشی 1 3 پرستاری سلامت جامعه علوم بهزیستی و توانبخشی 1 3 پرستاری كودكان شهیدبهشتی 1 3
پرستاری سالمندی قزوین 1 3 پرستاری سلامت جامعه كرمان 0 3 پرستاری كودكان شیراز 1 3
پرستاری سالمندی كاشان 1 3 پرستاری سلامت جامعه گیلان 1 3 پرستاری كودكان گیلان 1 3
پرستاری سالمندی كرمانشاه 1 3 پرستاری سلامت جامعه مشهد 1 3 پرستاری كودكان لرستان 1 3
پرستاری سالمندی گلستان 1 3 پرستاری سلامت جامعه همدان 0 3 پرستاری كودكان مشهد 1 3
پرستاری سالمندی گناباد 1 3 پرستاری سلامت جامعه یاسوج 0 3 پرستاری كودكان همدان 1 3
پرستاری سالمندی گیلان 1 3 پرستاری سلامت جامعه گناباد 0  3  
پرستاری سالمندی لرستان 1 3    
پرستاری سالمندی مازندران 1 3    
پرستاری سالمندی مشهد 1 3    
پرستاری سالمندی یزد 1 3    
پرستاری مراقبت های ویژه اراك 1 3 پرستاری مراقبت های ویژه آزاد اسلامی واحد یزد 5 0                     پرستاری مراقبت های ویژه سمنان 1 3
 پرستاری مراقبت های ویژه ارتش 1 3 پرستاری مراقبت های ویژه بقیه اله 6 0 پرستاری مراقبت های ویژه شاهد 1 3
 پرستاری مراقبت های ویژه اردبیل 1 3 پرستاری مراقبت های ویژه تهران 2 3 پرستاری مراقبت های ویژه شاهرود 1 3
 پرستاری مراقبت های ویژه ارومیه 1 3 پرستاری مراقبت های ویژه رفسنجان 1 3 پرستاری مراقبت های ویژه شهركرد 1 3
 پرستاری مراقبت های ویژه اصفهان 2 3 پرستاری مراقبت های ویژه زابل 1 3 پرستاری مراقبت های ویژه شهیدبهشتی 2 3
 پرستاری مراقبت های ویژه اهواز 1 3 پرستاری مراقبت های ویژه زاهدان 1 3 پرستاری مراقبت های ویژه شیراز 2 3
 پرستاری مراقبت های ویژه ایران 2 4 پرستاری مراقبت های ویژه زنجان 1 3 پرستاری مراقبت های ویژه قزوین 1 3
 پرستاری مراقبت های ویژه آزاد اسلامی واحد پزشكی تهران 5 0 پرستاری مراقبت های ویژه سبزوار 1 3 پرستاری مراقبت های ویژه كاشان 1 3
      پرستاری مراقبت های ویژه كردستان 1 3                        پرستاری مراقبت های ویژه مركز قلب شهید رجایی 0 8  پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان شهیدبهشتی 2 4
 پرستاری مراقبت های ویژه كرمان 1 3  پرستاری مراقبت های ویژه مشهد 2 3  پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان كرمان 2 4
 پرستاری مراقبت های ویژه كرمانشاه 1 3  پرستاری مراقبت های ویژه همدان 1 3  پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان یزد 2 4
 پرستاری مراقبت های ویژه گلستان 1 3  پرستاری مراقبت های ویژه یزد 1 3  پرستاری نظامی ارتش 2 4
 پرستاری مراقبت های ویژه گناباد 1 3 پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان اصفهان 2 4  پرستاری نظامی بقیه اله 12 0
 پرستاری مراقبت های ویژه گیلان 1 3  پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان بابل 2 4  
 پرستاری مراقبت های ویژه لرستان 1 3  پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان تبریز 2 4  
 پرستاری مراقبت های ویژه مازندران 0 3  پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان تهران 2 4  

 

نکـاتی مهم در مورد درس زبــان کنکور ارشد وزارت بهداشت

درصد بالای زبان در آزمون کارشناسی ارشد، همیشه تعیین کننده بوده و خواهند بود. در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت بعد از درس اصلی مهمترین درس، زبان عمومی است. لغات زبان را همیشه از داخل متون استخراج کنید و آنها را در ذهن خود با ترفندهایی همچون تکنیک لایتنر، تصویرسازی ذهنی، استخراج ریشه لغات، پیشوندها و پسوندها تثبیت کنید.

سؤال: با توجه به اینکه خیلی زبانم ضعیف است، تصمیم دارم تمام وقت و انرژی که در طول مطالعه دارم را بر روی درس ضریب اصلی خودم بگذارم. با این روش، هم تا کنکور وقتم را مفید استفاده کردهام، هم روز کنکور زمانی که قرار است برای سؤالات زبان بگذارم را صرف دروس دیگر میکنم. آیا روش من درست است؟
پاسخ مشاور سنا: پاسخ قطعاً روش درستی را در پیش نگرفتهاید. کلید قبولی در کنکور ارشد وزارت بهداشت و حتی رتبه برتر شدن، درصد زبان مناسب در آن رشته است. برای جا افتادن مطلب به صورت عینی، به مقایسه دو کارنامه در زیر توجه کنید. رتبه 110 با وجود درصد یکسان و حتی بالاتر در دروس تخصصی، موفق نشده است.

سؤال: برای زبان حداقل باید چند درصد بزنم تا قبول شوم؟
پاسخ مشاور سنا: درصد لازم برای قبولی در هر رشته اختصاصی است؛ مثلاً ممکن است 30 درصد برای قبولی در رشته مهندسی پزشکی ایده آل باشد ولی برای قبولی در رشته هماتولوژی درصد کمی باشد. میتوانید درصد مناسب برای قبولی در رشته خود را از طریق کارنامه های قبولیهای سال قبل که در سایت و کانال تلگرام مؤسسه سنا گذاشته شده است، به دست آورید.

سؤال: من خیلی دیر زبان خود را شروع کردهام و کتابهای موجود در بازار بسیار حجیم و با تعداد صفحات زیاد هستند چه راهی توصیه میکنید؟
پاسخ مشاور سنا: آنهایی که دیر شروع کرده اند فقط همین دو کتاب را بخوانند: کتاب نود پلاس (برای لغات) + کتاب جعبه سیاه زبان ارشد علوم پزشکی (حاوی سؤالات زبان 10 سال اخیر وزارت بهداشت) به شما اطمینان میدهیم با خوب خواندن این دو کتاب درصدی کمتر از 60٪ کسب نخواهید کرد!
بعد از خواندن لغات، دومین کار یادگیری مهارتهای خواندن متن است. مهارتهای خواندن متن را میتوانید با ترجمه متون پزشکی و متون سالهای قبل (کنکور ارشد وزارت بهداشت) فرا بگیرید. علاوه بر این، اگر احساس میکنید یادگیری شما در طول مطالعه ضعیف است، میتوانید در کلاسهای زبان مؤسسه شرکت کنید. در این کلاسها ترفندها و تکنیکهای خواندن متن به همراه لغات کلیدی این کنکور به شما ارائه میشود.

 

لینک مرتبط:

آزمون کارشناسی ارشد پرستاری

سوالات متداول آزمون ارشد پرستاری

دیدگاه‌ها  
+3 # سمیرا قربانی 1399-01-08 01:59
سلام . از پرستاری میشه ارشد فیزیولوژی خوند؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1399-01-10 12:25
سلام با کارشناسی پرستاری می تونید در مقطع ارشد فیزیولوژی شرکت کنید.
پاسخ دادن
+8 # تارا 1399-01-12 09:04
سلام از لیسانس پرستاری میشه پزشکی امتحان داد
پاسخ دادن
0 # معین 1399-05-15 18:16
سلام از اتاق عمل میشه ارشد اورژانس یا ارشد داخلی جراحی خوند
پاسخ دادن
-4 # sarasara 1399-11-10 20:29
سلام از لیسانس سلولی مولکولی ژنتیک میشه ارشد پرستاری شرکت کرد؟
پاسخ دادن
نوشتن دیدگاه

مطالب مرتبط

تدریس نمونه کلاس ارشد پرستاری

نکات مهم قبل از انتخاب رشته های علوم پزشکی در کنکور تجربی

تحلیل سوالات درس داخلی جراحی ارشد پرستاری 1402

نمونه تدریس درس زیست شناسی ارشد علوم آزمایشگاهی

نمونه تدریس درس بیوشیمی ارشد علوم آزمایشگاهی

نمونه تدریس درس ژنتیک ارشد علوم آزمایشگاهی

دانلود سوالات ارشد تغذیه 91 تا 1402

تحلیل سوالات بیوشیمی بالینی ارشد علوم آزمایشگاهی 1402

دانلود سوالات ارشد علوم آزمایشگاهی سه 91 تا 1402

رشته مورد نظر شما

آمار قبولی 3 سال اخیر
نمایندگی در کشور
رشته های تحت پوشش

 

اطلاعات تماس

map آدرس دفتر تهران: میدان انقلاب جمالزاده شمالی تقاطع فرصت شیرازی پلاک 72 طبقه 1

 call  02191017400  (خط ویژه)

 call  02166574345  

پاسخگویی در ساعات اداری (بجز روزهای تعطیل و ساعات 13تا14)

شنبه تا چهارشنبه: از 9 تا 18  پنجشنبه: تا 13