گروه بندی رشته های علوم پزشکی جهت انتخاب دو رشته و نوبت برگزاری آزمون هر رشته

 انتخاب دو رشته امتحانی
در آزمون ارشد وزارت بهداشت شما می‌توانید همزمان در دو رشته امتحانی شرکت کنید. لذا در انتخاب رشته دوم هنگام ثبت‌نام باید همزمان هر دو شرط زیر را رعایت کنید: از سال 94 برای اولین بار داوطلب می‌تواند در مرحله ثبت‌نام دو رشته از دو گروه مختلف را انتخاب نماید.
1- رشته فارغ‌التحصیلی شما برای آن رشته امتحانی مجاز باشد (در جداول اختصاصی هر رشته در این کتاب مدارک مجاز آورده شده است)
2- رشته دوم انتخاب‌شده توسط شما در گروهی متفاوت از گروه امتحانی رشته اول شما قرارگرفته باشد


    نکات مهم:
کسی که قصد دارد دریکی از گرایش‌های یک مجموعه قبول شود، هنگام ثبت‌نام می‌بایست از لیست رشته‌های موجود به دنبال نام مجموعه باشد نه نام گرایش به‌عنوان مثال: کسی که قصد دارد در رشته ICU قبول شود، هنگام ثبت‌نام باید از گروه دوم (B) نام مجموعه پرستاری را انتخاب کند. لذا موقع ثبت‌نام نیازی نیست گرایش خود را تعیین کنید.
درصورتی‌که رشته اول انتخابی شما به‌صورت مجموعه‌ای بوده و دارای چند گرایش می‌باشد (مثل مجموعه پرستاری و...)، توصیه می‌کنیم انرژی خود را به جای اینکه صرف رشته دوم کنید، آن را صرف قبولی در سایر گرایش‌ها از همان مجموعه امتحانی (رشته اول) نمایید.

رشته دوم خود را به نحوی انتخاب کنید که حداقل دو درس از آن با دروس رشته اول مشترک باشد. جدول زیر گروه های آزمونی در آزمون کارشناسی ارشد را نشان می دهد.

jadval 2reshteh