موفقیت تصادفی نیست بلکه نتیجه انتخاب هایست که شما انجام می دهید...

 

دوره تضمینی قبولی آزمون کتبی دوره دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، سیاست گذاری سلامت، اقتصاد سلامت سال 1394

                                                                                    

                                             موسسه علوم پزشکی سنا

                                               معتبرترین برند آموزشی در آزمون های ارشد و دکتری رشته های

                                                                  مدریت خدمات بهداشتی درمانی

                                                                       سیاست گذاری سلامت

                                                                            اقتصاد سلامت

مدرسین:

دکتر صادقی فر

با بیش از 8 سال سابقه تدریس در آزمون های تحصیلات تکمیلی وزارت بهداشت

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام                                    

رتبه برتر آزمون های سراسری، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

مولف کتاب تست تالیفی اصول و مبانی مدیریت

دکتر موسوی

دانشجوی دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت                                                                                        

با بیش از 4 سال سابقه تدریس در آزمون های تحصیلات تکمیلی وزارت بهداشت

رتبه برتر آزمون های سراسری، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

مولف اولین کتاب درسنامه جامع مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

 

موسسه سنا : 6-66574345-021