کلید اولیه و زمان مهلت اعتراض به سئوالات چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی اعلام شد.

چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی ۶ اردیبهشت ماه با حضور بیش از ۱۴ هزار داوطلب برگزار شد.

کلید اولیه سؤالات آزمون از ساعت ۱۴ امروز هشتم اردیبهشت ماه ۹۷ در سایت اینترنتی sanjeshp.ir قابل دسترسی است.

داوطلبان می توانند اعتراضات خود به سئوالات آزمون را صرفاً از طریق فرم اعتراض مندرج در سایت اینترنتی sanjeshp.ir از ساعت ۱۴ امروز ۸ اردیبهشت تا ساعت ۱۲ روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۷ ارسال کنند.

مرکز سنجش از پذیرش اعتراضات ارائه شده از سایر راه ها توسط داوطلبان معذور است.

داوطلبان توجه داشته باشند که ابتدا اعتراضات به سئوالات را با توجه به منابع اعلام شده ارائه کنند. اعتراضات داوطلبان دستیاری در اختیار دبیرخانه شورای تخصصی پزشکی قرار خواهد گرفت و پس از اعلام نظر اساتید دبیرخانه مذکور کلید نهایی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی از پذیرش اعتراضات ارائه شده پس از تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۹۷ توسط داوطلبان معذور است.