اساتید تراز اول مهندسی برق و بیوالکتریک در سنا

با توجه به افزایش روزافزون داوطلبان رشته مهندسی پزشکی در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و استقبال قابل توجه شما داوطلبین از موسسه سنا، این موسسه به عنوان اولین موسسه علوم پزشکی ارایه کننده خدمات آموزشی این رشته، در پاسخ به اعتماد شما داوطلبین، کلاس های خود را با اساتید به نام و مطرح خود در این رشته برگزار می کند، لیست کلاسها به شرح زیر می باشد:

 

mohandesi bioelectric.jpg

آخرین مطالب کلاس ها

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1