تکلیف 24 مجموعه رشته دکتری وزارت بهداشت چه شد؟!

در حالی که مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه روز 11 مهرماه خود اعلام کرده بود که رشته های آزمون دکتری سال 98-97 در24 مجموعه و دو رشته جداگانه برگزار می شود، اما در دفترچه جدید خود که در تاریخ 24 بهمن منتشر شد و حتی به موقع ثبت نام ،دسته بندی مجموعه ها  فقط برای 7 مجموعه اول برقرار بود  و برای دیگر رشته ها، داوطلبان می بایستی همانند سالهای قبل در تک رشته های جداگانه برای  آزمون ثبت نام می کردند.

حال باید دید که آیا در روز آزمون، تکلیف دسته بندی های اولیه چه می شود!؟ آیا آزمون در همان دسته بندی های اولیه با 24 مجموعه برگزار می شود و یا همانند ثبت نام این آزمون تنها در 7 مجموعه و تک رشته های جداگانه برگزار می شود؟!

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact