کلاس های حضوری ارشد تکنولوژی تصویربرداری

تکنولوژی تصویربرداری پزشکی
نام درس نام استاد تعداد ساعت شهريه به تومان
تکنیک های تصویر برداریMRI استاد فرزادنیا 20 200000
اصول فیزیکی تصویربرداری MRI استاد فرزادنیا 40 400000
آناتومی و فیزیولوژی دکتر خالق زاده- استاد مجیدپور 40 350000
کل دوره 100 950000