برنامه وزارت بهداشت در ایجاد بانک سئوالات علوم پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت از برنامه این معاونت برای ایجاد بانک سئوالات آزمون های علوم پزشکی خبرداد.
دکتر باقر لاریجانی اظهار داشت: برای ارتقای کیفیت آزمون ها ی علوم پزشکی و همچنین بانک سئوالات این آزمون ها از نظرات تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها استفاده می شود. بنابراین طی فراخوانی از دانشگاه های علوم پزشکی و مناطق آمایشی خواسته شده تا با مشارکت گروه های آموزشی سئوالات خود را برای تمام آزمون های علوم پزشکی طراحی کرده و به مرکز سنجش ارسال کنند.
وی اظهار کرد: سالانه تعداد زیادی آزمون در حوزه علوم پزشکی برگزار می شود، به طوری که در تقویم سال 96 مرکز سنجش آموزش پزشکی برگزاری 32 آزمون پیش بینی شده است.
معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: حوزه آموزش علوم پزشکی کشور به عنوان متولی تربیت نیروی انسانی حوزه سلامت مسئولیت پاسخگویی به نیازهای جامعه در این حوزه را بر عهده دارد و لازم است آزمون های علوم پزشکی نیز متناسب با این نیازها طراحی شود.
دکتر لاریجانی استانداردسازی آزمون های علوم پزشکی را یکی از اقدامات ضروری برای ارتقای نظام آموزش عالی سلامت ذکر کرد و گفت: برای استانداردسازی آزمون ها اولین گامی که باید برداشته شود ایجاد بانک سوالات آزمون ها در تمام مقاطع است.
 این کار باید طی مراحل مختلفی اجرایی شود. در اولین مرحله کار طی مکاتبه ای از دانشگاه های علوم پزشکی کشور خواسته شده تا با هماهنگی دبیرخانه منطقه آمایشی مربوطه شان و با همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه در تمامی گروه ها سوالاتی را جهت درج در بانک سوال آزمون های علوم پزشکی آماده کنند.
 هدف این است که از ظرفیت تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها در طراحی سئوالات آزمون های مختلف استفاده شده و از این طریق از سئوالات با کیفیت بیشتری در آزمون های علوم پزشکی استفاده شود.
 بانک سئوالات آزمون های علوم پزشکی در سطوح مختلف فراگیران پزشکی مشتمل بر سئوالات آزمونهای جامع پیش کارورزی، پذیرش دستیاری تخصصی و فوق تخصصی، ارتقاء و گواهینامه و دانشنامه تخصصی، فوق تخصصی طراحی می شود و دانشگاهها نیز می توانند سوالات خود را برای تمامی این آزمون ها طراحی کنند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت در پایان تاکید کرد: قاعدتا در این فرایند دانشگاه ها حتما باید تدابیری را برای رعایت امنیت سئوالات و محرمانگی آن اتخاذ نموده و سئوالات را به مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال کنند.