اطلاعیه شماره 8:

زمان مصاحبه رشته های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز پنجشنبه 14 تیر 97 می باشد  و دانشگاه علوم پزشکی ایلام روز پنجشنبه 4 مرداد 97 خواهد بود.

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact