olomazmayeshgahi

آیا از رشته های مجاز برای شرکت در آزمون ارشد علوم پزشکی اطلاع دارید؟ آیا از لیست رشته های مجاز ارشد علوم آزمایشگاهی اطلاع دارید ؟ آیا ازدانشگاه های دارای کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی مطلع هستید؟ با داشتن کارشناسی علوم آزمایشگاهی در چه رشته های برای ارشد می توانیم شرکت کنیم؟ آیا از منابع ارشد علوم آزمایشگاهی اطلاع دارید؟

ممکن است سوالات ذکر شده جز مواردی باشد که برای متقاضیان هم ایجاد شده باشد، در ادامه به معرفی رشته های مجاز برای ارشد علوم آزمایشگاهی2،1 و 3 می پردازیم و در انتهای مقاله با کلیک بر روی لینک می توانید اطلاعات لازم را در رابطه با رشته ارشد علوم آزمایشگاهی را دریافت نمایید و در صورت تهییه منابع مطالعه برای ارشد علوم آزمایشگاهی، شرکت در آزمون آزمایشی و کلاس های آموزشی برای ارشد علوم آزمایشگاهی می توانید از طریق ارتباط با موسسه علوم پزشکی سنا با شماره 021-66574345 پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.

telegram3

 رشته های مجاز برای شرکت در کنکور ارشد علوم آزمایشگاهی

اگر جز فارغ التحصیلان کارشناسی علوم آزمایشگاهی، زیست شناسی، تغذیه و... هستید، توجه داشته باشید در ادامه لیست رشته های مجاز برای شرکت در آزمون ارشد علوم آزمایشگاهی در اختیار شما قرار خواهد گرفت:

bannerfinalmoshavereرشته های مجاز برای ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)
 گرایش  مدارک مجاز جهت شرکت در آزمون
 بیوشیمی بالینی كارشناسی بیوشیمی؛ ویروس شناسی؛ ایمنی شناسی پزشكی؛ شیمی؛ علوم آزمایشگاهی؛ علوم تغذیه؛ داروسازی؛ زیست شناسی (كلیه گرایشها) ؛ علوم داروئی؛ علوم و صنایع غذائی؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشكی؛ بهداشت و بازرسی گوشت؛ بهداشت موادغذایی، كارشناسی آموزش زیست شناسی (دبیری زیست شناسی)؛زیست فناوری
زیست فناوری كلیه كارشناسی های علوم پزشكی؛ كارشناسی زیست شناسی (كلیه گرایشها)؛ بیوتكنولوژی؛ مهندسی زیست فناوری كشاورزی؛ علوم آزمایشگاهی؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشكی؛ علوم تجربی؛ دكتری عمومی پزشكی؛ داروسازی و دامپزشكی؛ كارشناسی و كارشناسی ارشد (داروسازی خارج از كشور)
ژنتیک انسانی كارشناسی زیست شناسی(كلیه گرایشها)؛ بیوتكنولوژی؛ ویروس شناسی؛ انگل شناسی پزشكی؛ ژنتیك؛ بیوشیمی؛ ایمنی شناسی؛ میكروبشناسی؛ تغذیه؛ علوم آزمایشگاهی؛ مامایی؛ دكترای عمومی گروه پزشكی*؛ دكترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دكترای حرفه ای دامپزشكی

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون ارشد علوم آزمایشگاهی 2

مجموعه علوم آزمایشگاهی (2)
 گرایش   مدارک مجاز جهت شرکت در آزمون
 خون شناسی كارشناسی علوم آزمایشگاهی؛ ایمنی شناسی؛ زیست شناسی (كلیه گرایشها غیر از علوم گیاهی)؛ ویروس شناسی؛ میكروب شناسی پزشكی؛ بیوشیمی؛ (Biomedical Science) ژنتیك؛ زیست پزشكی
ایمنی شناسی كارشناسی ایمنی شناسی؛ انگل شناسی پزشكی؛ باكتری شناسی؛ بیوشیمی؛ بیوتكنولوژی؛ زیست شناسی (با گرایش جانوری؛ سلولی و ملكولی؛ میكروبیولوژی؛ عمومی ویا ژنتیك)؛ میكروبیولوژی؛ علوم آزمایشگاهی؛ فیزیولوژی ؛ویروس شناسی
علوم انتقال
خون
کار شنا سی رشته علوم آزمایشگاهی؛ زیست شنا سی (گرایش
سلولی مولكولی، ژنتیك و بیوتكنولوژی)

رشته های مجازبرای ارشد علوم آزمایشگاهی 3

 مجموعه علوم آزمایشگاهی (3)
 گرایش  مدارک مجاز جهت شرکت در آزمون
 قارچ شناسی پزشکی كارشناسی علوم آزمایشگاهی پزشكی؛ میكروبیولوژی پزشكی؛ زیست شناسی (گرایشهای میكروب شناسی، سلولی و ملكولی و جانوری)؛ قارچ شناسی پزشكی؛
انگل شناسی پزشكی؛ باكتری شناسی پزشكی؛ ویروس شناسی پزشكی؛ ایمنی
شناسی پزشكی
میکروب شناسی پزشکی كارشناسی میكروب شناسی؛ بیوشیمی؛ زیست شناسی (عمومی، میكروبیولوژی، ژنتیك و سلولی مولكولی)؛ زیست شناسی سلولی مولكولی (میكروبیولوژی،
ژنتیك و سلولی مولكولی)؛ علوم آزمایشگاهی؛ ایمنی شناسی؛ ویروس شناسی؛ انگل شناسی پزشكی؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشكی؛ دكترای عمومی گروه
پزشكی*؛ دكترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دكترای حرفه ای دامپزشكی
ویروس شناسی پزشکی كارشناسی میكروب شناسی؛ انگل شناسی پزشكی؛ حشره شناسی پزشكی (بیولوژی و كنترل ناقلین بیماریها)؛ زیست شناسی (كلیه گرایشها به جز گیاهی)؛ علوم
آزمایشگاهی؛ بیوشیمی؛ ایمنی شناسی؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشكی؛ دكترای عمومی گروه پزشكی *؛ دكترای حرفهای علوم آزمایشگاهی و دكترای حرفه ای
دامپزشكی
انگل شناسی كارشناسی انگل شناسی؛ حشره شناسی پزشكی (بیولوژی و كنترل ناقلین بیماریها)؛ ایمنی شناسی پزشكی؛ میكروب شناسی؛ علوم آزمایشگاهی؛ زیست
شناسی (با گرایش جانوری؛ عمومی؛ سلولی و مولكولی؛ میكروبیولوژی)؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشكی

رشته های ارشد مجاز برای یک لیسانس علوم آزمایشگاهی 

با لیسانس علوم آزمایشگاهی در کدامیک از رشته های آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می توان شرکت کرد؟

  مدارک مجاز ارشد
 رشته های مجاز با کارشناسی علوم آزمایشگاهی انگل شناسی- ایمنی شناسی- بیوشیمی بالینی - حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین - زیست فناوری پزشکی - ژنتیک انسانی - سم شناسی - شیمی دارویی - علوم تغذیه - علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه - فیزیولوژی - قارچ شناسی پزشکی - کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی - میکروب شناسی - ویروس شناسی پزشکی - بهداشت و ایمنی مواد غذایی - سلامت و رسانه - فیزیک پزشکی - میکروب شناسی مواد غذایی - مهندسی بهداشت محیط (سم شناسی محیط) - کارشناسی ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی- خون شناسی - علوم تشریح و...

 

کلیه فارغ التحصیلان لیسانس علوم پزشکی می توانند درآزمون ارشد رشته های زیر شرکت نمایند.

 مدارک مجاز ارشد
 کلیه کارشناسی های
علوم پزشکی
  آموزش پزشکی - اپیدمیولوژی - انفورماتیک پزشکی - زیست فناوری پزشکی - فناوری اطلاعات سلامت - مدیریت خدمات بهداشتی درمانی - نانوتکنولوژی پزشکی - مهندسی پزشکی - آمار زیستی - سلامت و ترافیک - اقتصاد بهداشت - نانوتکنولوژی پزشکی - ارزیابی فناوری سلامت - برنامه ریزی یادگیری - تاریخ علوم پزشکی - رفاه اجتماعی - کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی - مهندسی بهداشت محیط - ژورنالیسم پزشکی

رشته های مجاز ارشد علوم آزمایشگاهی - منابع

یک نکته مشاوره ای در رابطه با تهیه منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی

خواندن چند کتاب رفرنس برای یک درس، حتی اگر وزارت بهداشت آن ها را اعلام کرده باشدکاردرستی نیست. در ادامه نکاتی که برای تهییه یک منبع درست باید بدانید را در اختیار شما میگزاریم.

1- برای یادگیری هر درس فقط یک منبع بخوانید، البته بر حسب مورد و برای تفهیم یک مطلب خاص، می توان به منبع دیگر رجوع کرد.

2- منبع خلاصه مورد مطالعه شما باید به قصد کنکور نگارش شده باشد نه بخاطرخلاصه شدن محتوا. هم اکنون در کتابفروشی ها، کتب خلاصه شده زیادی هستند ولی این کتب با هدف کنکورارشد خلاصه برداری نشده اند.

3-کتاب های تست طبقه بندی برای تست زنی مناسب ترند. به دلیل اینکه شما شما پس از مطالعه 2 یا 3 فصل می توانید فقط تست های مربوط به آن سه فصل رابزنید.

بنابراین در صورتی که متقاضی شرکت در آزمون ارشد علوم آزمایشگاهی هستید، توجه داشته باشید موسسه علوم پزشکی سنا با توجه به تعدد رفرنس های نام برده در وزارت بهداشت اقدام به جمع آوری تمام رفرنس ها در قالب یک کتاب برای هر درس کرده است و در بسته های آموزشی برای هر درس یک کتاب یا جزوه اختصاص داده که تشریحی بوده و صرفا با هدف کنکور نگارش شده است.

در صورت داشتن سوال در رابطه با جزئی ترین مسائل در رابطه با آزمون ارشد علوم آزمایشگاهی از طریق ارتباط با مشاوران موسسه پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.

 

دیدگاه‌ها  
0 # سید مجتبی هاشمی 1398-01-26 11:46
با عرض سلام و درود خدمت شما دوستان گرامی.
من لیسانس مو تو رشته علوم تغذیه خوندم آیا میتونم فوق لیسانس مو تو رشته آزمایشگاه بخونم ؟ جواب بدین ممنون میشم
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-02-17 16:02
سلام. با کارشناسی علوم تغذیه می تونید در برخی از گرایش های علوم آزمایشگاهی مانند رشته های ژنتیک انسانی، بیوشیمی بالینی، علوم بهداشتی در تغذیه و... شرکت کنید.
پاسخ دادن
+7 # نرگس نامور 1398-01-31 08:38
سلام. کارشناس علوم آزمایشگاهی هستم. چطور میتونم وارد رشته فیزیوتراپی بشم؟
پاسخ دادن
+7 # مدیر سایت 1398-02-17 16:06
سلام. خیر با کارشناسی علوم آزمایشگاهی نمی توانید در رشته فیزیوتراپی ادامه تحصیل دهید اما در بسیاری از رشته های دیگر مانند هماتولوژی،فیزیو لوژی،علوم تغذیه،ایمنی شناسی و... شرکت کنید.
پاسخ دادن
-8 # راحله محمدی 1399-06-14 14:09
سلام من لیسانس میکروبیولوژی دارم برای فوق میتونم روانشناسی یا فیزیوتراپی شرکت کنم؟
پاسخ دادن
+3 # راحله محمدی 1399-06-14 14:11
سلام ببخشید من لیسانس میکروبیولوژی دارم میخواستم ببینم برای فوق فیزیوتراپی یا روانشناسی میتونم شرکت کنم
پاسخ دادن
-1 # مرضیه ۷۲ 1398-02-20 23:24
سلام و وقت بخیر من‌رشته تحصیلی لیسانسم بیوتکنولوژی هستم و حالا تمایل دارم که ارشد بخونم خواستم بدونم بین بیوتکنولوژی پزشکی و انگل شناسی پزشکی کدومو پیشنهاد میدید.من علاقه مندم که در ازمایشگاه ها و بیمارستان ها کار کنم اخه.
پاسخ دادن
-2 # Hln 1398-03-28 18:21
سلام خدمت شما دوست گرامی
من دانشجوی ورودی ۹۶ رشته میکروبیولوژی هستم
و در چارت تحصیلی ما درس هماتولوژی وجود نداره آیا این به این معنی است ک دانشجویان ورودی ۹۶ به بعد نمیتوانند در مقطع کارشناسی ارشد در رشته هماتولوژی ادامه تحصیل دهند؟؟؟
پاسخ دادن
+2 # مدیر سایت 1398-04-24 14:04
سلام. می تونید شرکت کنید با کارشناسی میکروبیولوژی در رشته هماتولوژی
پاسخ دادن
-2 # Dsh 1398-06-16 04:45
ببخشید منم رشتم زیست شناسی سلولی ملکولی میکروبیولوژی هست و ورودی ۹۶ هستم و تو چارتمون هم هماتولوژی داره.یعنی نمیتونم ارشد هماتولوژی بخونم؟؟؟!!!!؟؟؟ ؟ :cry: :o
پاسخ دادن
+3 # مدیر سایت 1399-04-13 12:13
سلام با كارشناسی علوم آزمایشگاھی؛ ایمنی شناسی؛
زیست شناسی (كلیه گرایشھا)؛ ویروس شناسی؛
میكروب شناسی پزشكی؛ بیوشیمی؛ ژنتیك؛ زیست
(Biomedical Science) پزشكی می تونید در رشته ارشد هماتولوژی شرکت کنید.
پاسخ دادن
+2 # خوانساری 1399-01-27 01:03
سلام من کارشناسی میکروب دارم
اگر که برایه ارشد آزمون وزارت علوم رو بدم باز هم نمیتونم هماتولوژی بخونم ؟؟؟
یعنی کلا نه تویه آزمون وزارت بهداشت و تو آزمون وزارت علوم به هیچ وجه نمیتونم هماتولوژی بخونم
پاسخ دادن
-2 # مدیر سایت 1399-04-13 12:13
سلام با داشتن مدرک كارشناسی علوم آزمایشگاھی؛ ایمنی شناسی؛
زیست شناسی (كلیه گرایشھا)؛ ویروس شناسی؛
میكروب شناسی پزشكی؛ بیوشیمی؛ ژنتیك؛ زیست
(Biomedical Science) پزشكی مجاز به شرکت در ارشد هماتولوژی هستید
پاسخ دادن
+6 # محمد جواد 1398-04-15 13:19
سلام خسته نباشید. امکانش هست با یکی از کارشناسی های زیست شناسی تا مقطع دکترای یکی از شاخه های علوم آزمایشگاهی خوند و آزمایشگاه زد؟
پاسخ دادن
+3 # نسرین.ا 1398-08-09 12:06
من فارغ التحصیل ۹۷رشته میکروب هستم استادم با کارشناسی میکروب وارشد ودکترای ایمونولوژی آزمایشگاه زده
پاسخ دادن
+25 # رعنا 1398-04-24 20:39
سلام خسته نباشید من درحال حاضردانشجوی میکروبیولوژی هستم.میخواستم بدونم میتونم برای ارشد واردرشته علوم ازمایشگاهی بشم؟؟ویا رشته علوم تغذیه؟؟ ممنون میشم اگر جواب بدید
پاسخ دادن
+4 # الف 1398-04-29 16:24
سلام. من لیسانس طراحی صنعتی دارم. میخواستم بپرسم واسه ارشد چه رشته هایی از وزارت بهداشت رو میتونم بخونم؟؟
پاسخ دادن
+1 # مدیر سایت 1398-12-25 12:04
سلام با کارشناسی مدیریت صنعتی شما می تونید در رشته ارگونومی در مقطع ارشد وزارت بهداشت تحصیل کنید.
پاسخ دادن
-6 # سحر ح 1398-05-01 19:52
با سلام و خسته نباشيد
من كارشناسى مهندسى معمارى هستم مى خواستم بدون ميتونم در رشته علوم آزمايشگاهى ادامه تحصيل بدم ؟
اگر نميتونم پس چه راهى وجود دارد ؟
پاسخ دادن
+1 # مدیر سایت 1398-05-24 17:10
سلام . با کارشناسی معماری نمی تونید در مقطع ارشد علوم آزمایشگاهی بخونید.
پاسخ دادن
+1 # Mana 1398-05-14 18:01
سلام خسته نباشین
با لیسانس علوم ازمایشگاهی میشه ارشد مهندسی کامپیوتر رفت؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-05-24 17:09
سلام . بله می تونید
پاسخ دادن
0 # مبینا 1398-05-19 12:29
سلام من میتونم با لیسانس شیمی کاربردی برای ارشد در رشته علوم ازمایشگاهی ادامه تحصیل بدم؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-12-25 09:57
سلام بله با کارشناسی شیمی کاربردی شما می تونید در رشته های شیمی دارویی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- بهداشت محیط و... شرکت کنید.
پاسخ دادن
0 # سیده 1399-05-30 14:34
سلام با کارشناسی شیمی کاربردی میشه ازمایشگاه تشخیص ماهیت زد برای گمرک؟واینکه اگر میشه سایت یا مرجعی معرفی کنید ک اطلاعات بگیرم شرایط تاسیس ازمایشگاه شیمی رو بگید لطفا
پاسخ دادن
+1 # فیروزه عس 1398-05-19 16:00
باسلام و خسته نباشید. من کارشناس رشته ژنتیک هستم. آیا میتونم واسه ارشد علوم آزمایشگاهی بخونم؟؟
پاسخ دادن
-1 # مدیر سایت 1398-12-25 10:00
سلام بله با کارشناسی ژنتیک شما می تونید در رشته های ژنتیک انسانی- حشرهشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- سمشناسی- ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- ویروسشناسی- میکروبشناسی- ایمنیشناسی- خونشناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)- در مقطع ارشد وزارت بهداشت شرکت کنید.
پاسخ دادن
+3 # Hanie 1398-05-29 21:57
سلام وقت بخیر
با کارشناسی بیوتکنولوژی میتونم برای ارشد هماتولوژی شرکت کنم؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-12-25 10:02
سلام با کارشناسی بیوتکنولوژی شما می تونید در رشته های زیست فناوری پزشکی- ایمنی شناسی و... در مقطع ارش وزارت بهداشت ادامه تحصیل بدید.
پاسخ دادن
+5 # Hanie 1398-05-29 21:59
سلام وقت بخیر
با کارشناسی بیوتکنولوژی،میش ه برای ارشد هماتولوژی شرکت کرد؟
پاسخ دادن
+2 # فاطمه2019 1398-05-31 02:10
با سلام
می خواستم بدونم با لیسانس مهندسی پزشکی گرتیش بیومکانیک می توان ارشد علوم ازمایشگاهی امتحان داد؟
با تشکر
پاسخ دادن
0 # اضغر 1398-06-07 14:39
سلام.آیا با مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی میشود در آزمون کارشناسی ارشد مامایی شرکت کرد؟
پاسخ دادن
-2 # محمد رضا پزشکی 1398-06-17 03:50
:-) با سلام
من مدرک کارشناسی علوم ازمایشگاهی رو دارم ایا میتونم مهندسی تجهیزات پزشکی ادامه تحصیل بدم ؟
پاسخ دادن
-2 # محمد رضا پزشکی 1398-06-17 03:55
سلام .با مدرک کارشناسی علوم ازمایشگاهی میتونم برای مهندسی پزشکی ادامه تحصیل بدم؟
پاسخ دادن
+3 # مریم زارع 1398-06-18 16:22
سلام من لیسانس روانشناسی دارم آیا میتونم برای ارشد علوم آزمایشگاهی انتخاب کنم؟
پاسخ دادن
0 # مریم زارع 1398-06-20 00:45
سلام وقت خوش آیا با لیسانس روانشناسی میتونم برای ارشد علوم آزمایشگاهی شرکت کنم؟ ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.
پاسخ دادن
+2 # Samsam 1398-06-26 18:21
سلام من شیمی کاربردی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز آوردم کارشناسی ام میخوام ببینم از این رشته میتونم بعدا برم داروسازی یا علوم آزمایشگاه یا خیر
پاسخ دادن
+1 # مدیر سایت 1399-04-13 12:10
سلام با کارشناسی شیمی کاربردی می تونید در رشته های شیمی دارویی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- بهداشت محیط (گرایشهای مهندسی بهداشت محیط و سمشناسی محیط، بهداشت پرتوها) - نانوتکنولوژی پزشکی- HIT و... ادامه تحصیل بدید
پاسخ دادن
+1 # سیما 1398-06-29 08:41
سلام خسته نباشید ..ازرشته زیست شناسی جانوری میشه برای کارشناسی ارشد رفت علوم ازمایشگاهی؟؟یا گرایشی که بتونم ازمایشگاه بزنم؟؟؟؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-12-25 12:34
سلام با کارشناسی زیست جانوری شما می تونید در رشته های انگل شناسی، ایمنی شناسی، خون شناسی، بیوشیمی، سم شناسی، ژنتیک انسانی و... در کنککور ارشد وزارت بهداشت شرکت کنید.
پاسخ دادن
+4 # Aida 1398-07-01 09:31
سلام من رشتم زیست شناسی سلولی مولکولیه میتونم ارشدمو تو رشته علوم ازمایشگاهی ادامه بدم؟
پاسخ دادن
+1 # مدیر سایت 1398-12-25 12:33
سلام با کارشناسی زیست سلولی و مولکولی شما می تونید در رشته هایی مثل انگل شناسی، ایمنی شناسی، خون شناسی، سم شناسی و.... شرکت کنید.
پاسخ دادن
+2 # فازی 1398-07-02 11:49
سلام لطفاااااا جواب منو بدین
با لیسانس بیوتکنولوژی کدوم یک از رشته های زیر رو برای ارشد میتونم بخونم
هماتولوژی.ایمنی شناسی.میکروبیول وژی؟؟؟؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-12-25 12:31
سلام با کارشناسی بیوتکنولوژی شما می تونید در رشته های مثل زیست فناوری پزشکی، ایمنی شناسی و ... شرکت کنید.
پاسخ دادن
+1 # درزی 1398-07-07 18:27
من دانشجوی کارشناسی علوم آز هستم برای ارشد گرایشی مثل آسیب شناسی داریم؟
چطور میشه تو این زمینه وارد شد؟
آیا همه آسیب شناس ها از پزشکی تخصص آسیب شناسی میگیرن؟
پاسخ دادن
+1 # مدیر سایت 1398-12-25 12:30
سلام خیر ارشد آسیب شناسی نداریم مجموعه علوم آزمایشگاهی 1، 2 و 3 می تونید شرکت کنید و رشته های دیگه ای که مجاز به شرکت در آن هستید.
پاسخ دادن
0 # علی رضا زابلب 1398-07-11 20:27
با سلام یک دغدغه دارم من دارم درس میخونم برا کارشناسی دامپزشکی ایا میتونم ارشد یکی از رشته های علوم پزشکی و بهداشت درمان بخونم مثل علوم ازمایشگاه و اینا
پاسخ دادن
+6 # ستاره مشتری 1398-07-29 13:07
سلام ببخشید با کارشناسی میکروبیولوژی میشه برای ارشد علوم ازمایشگاهی شرکت کرد؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-12-25 10:31
سلام با کارشناسی میکروبیولوژی می تونید در برخی از رشته های علوم ازمایشگاهی شرکت کنید.
پاسخ دادن
+1 # ستاره۱۲۳ 1399-07-05 12:36
ببخشید کدوم رشته های علوم آزمایشگاهی میشه شرکت گرد؟
پاسخ دادن
+3 # ستاره۱۲۳ 1399-07-05 12:39
ببخشید من میخوام ارشد رو علوم آزمایشگاهی شرکت کنم از میکروبیولوژی میخواستم بدونم کدوم شاخه ها مجاز به شرکت هستم و اینکه کدوم درآمد و بازارکار بهتری داره...ممنون میشم از پاسختون
پاسخ دادن
+3 # homa 1398-08-09 19:56
سلام با لیسانس شیمی کاربردی میشه ارشد علوم آزمایشی شرکت کرد؟
پاسخ دادن
0 # homa 1398-08-09 19:59
سلام میشه با لیسانس شیمی ارشد علوم آزمایشی شرکت کرد؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-12-25 10:17
سلام اگر کارشناسی شیمی محض و کاربردی دارید می تونید در رشته هایی مثل شیمی دارویی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- بهداشت محیط و.. شرکت کنید.
پاسخ دادن
+1 # MinaHA 1398-11-10 20:02
سلام ببخشید با لیسانس سلولی مولکولی میشه ارشد علوم ازمایشی یا فیزیو تراپی شرکت کرد؟؟؟
پاسخ دادن
+1 # مدیر سایت 1398-12-25 10:13
سلام با لیسانس سلولی و مولکولی شما نمی تونید ارشد فیزیوتراپی شرکت کنید در رشته های مثل انگلشناسی- ایمنیشناسی- خونشناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) - اکولوژی انسانی- بیوشیمی بالینی- حشرهشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی- زیست فناوری پزشکی- ژنتیک انسانی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- فیزیولوژی- سمشناسی- قارچشناسی پزشکی- میکروبشناسی- نانوتکنولوژی پزشکی- و... شرکت کنید.
پاسخ دادن
0 # Chavoshi 1398-11-21 15:00
سلام خسته نباشین
من سال دوم علوم ازمایشگاهی هستم
میخواستم ببینم برای ارشد چه تعداد میگیرن؟
چون من شنیدم گفتن فقط ۴۷نفر میگیرن
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-12-25 10:07
سلام چه گرایشی رو می خواید شرکت کنید تعداد پذیرش ارشد وزارت بهداشت برای هر گرایش متفاوت هست.
پاسخ دادن
+1 # پاشا 1398-12-24 22:54
سلام. آیا فارغ التحصیل رشته مهندسی میتواند در رشته ایمنی شناسی ارشد امتحان دهد؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-12-25 10:05
سلام خیر نمی تونید در رشته ایمنی شناسی تحصیل کنید اما تو رشته های دیگه ای مثل مهندسی پزشکی و ... در مقطع ارشد وزارت بهداشت می تونید ادامه تحصیل بدید.
پاسخ دادن
+9 # Fati 1398-12-26 19:33
سلام خسته نباشید،من رشته علوم ازمایشگاهی دامپزشکی هستم میخواستم بدونم چ رشته هایی میتونم شرکت کنم برای ارشد پزشکی؟؟لطف میکنید پاسخ بدید.مرسی
پاسخ دادن
+6 # Fati 1398-12-26 19:35
سلام خسته نباشید،من رشته علوم ازمایشگاهی دامپزشکی هستم برای ارشد پزشکی چ رشته هایی میتونم شرکت کنم،اگر میشه پاسخ دهید،مرسی
پاسخ دادن
+1 # R Yavari 1399-01-04 19:25
سلام خواهش میکنم راهنمایی کنین
بنده کاردانی دامپزشکی خوندم و میخوام بدون آزمون کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی بخونم
میخواستم بپرسم برای ارشدم میتونم وارد گرایش های انسانی بشم
و لطفا بگید دانشگاهی بهتر از دانشگاه تبریز داریم برای کارشناسی (بدون کنکور و دولتی)
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1399-04-13 12:08
سلام تماس بگیرید با شماره 02166574345 راهنماتییتون میکینم
پاسخ دادن
+2 # الهه صالحی 1399-01-17 14:12
سلااااممممممم لطفاااااا جواب منو بدید ضروریه من میخواسم برای ارشد هماتولوژی بخونم میخواسم ببینم بهتره برا کارشناسیم سلولی بخونم یا میکرو بیولوژی که سطح علمیش برای کنکور ارشد برای هماتولوژی بهتر باشع و قبولیش راحت تر باشه لطفا جواب منو بدید من باید انتخاب کنم
پاسخ دادن
+1 # مدیر سایت 1399-04-13 12:08
سلام بهتر هست علوم آزمایشگاهی قبول بشید و تحصیل کنید. تماس بگیرید راهنماییتون می کنیم
پاسخ دادن
+1 # Hyun 1399-02-10 14:13
سلام، من با مدرک کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی میتونم ارشد پاتولوژی بخونم؟!
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1399-04-13 12:07
سلام منظورتون از ارشد پاتولوژی چی هست؟ در حال حاضر همچنین رشته ای نداریم در ارشد علوم پزشکی
پاسخ دادن
-1 # frdh 1399-02-16 19:01
آیا از کارشناسی مامایی میشه آزمایشگاه یا یکی از گرایشاشو خوند؟؟؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1399-04-13 12:06
سلام با کارشناسی مامایی شما می تونید در رشته های مامایی - مشاوره در مامایی - علوم بهداشتی در تغذیه - علوم تشریحی - آموزش بهداشت - اکولوژی انسانی - ژنتیک انسانی - سلامت سالمندی - فیزیولوژی - علوم تغذیه و.... شرکت کنید
پاسخ دادن
-2 # علی صابرمند 1399-02-24 01:54
با سلام کارشناس علوم آزمایشگاهی پزشکی هستم. چطور می‌توانم داروسازی رو ادامه بدم.؟ لطفاً راهنمایی کنید با تشکر از شما
پاسخ دادن
+1 # مدیر سایت 1399-04-13 12:06
سلام به مقاله لیست رشته های مجاز ارشد با کارشناسی علوم پزشکی مراجعه کنید جزئیات کامل رو براتون گذاشتیم
پاسخ دادن
0 # فیروز 1399-09-29 03:28
سلام من بالیسانس حسابداری میتونم ارشد ژنتیک ثبت نام‌کنم؟؟
پاسخ دادن
0 # فیروز 1399-09-29 03:33
سلام با لیسانس حسابداری میتونم ارشد ژنتیک ثبت نام کنم؟؟؟
پاسخ دادن
0 # فیروز 1399-09-29 03:35
با لیسانس حسابداری میتونم‌ارشد ژنتیک ثبت نام کنم؟؟ممنون میشم پاسخ بدین
پاسخ دادن
+3 # احسان 1399-02-29 00:23
سلام.با مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاه دامپزشکی میتونم ارشد هماتولوژی شرکت کنم؟ممنونم اگر جواب بدین
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1399-04-13 12:05
سلام با داشتن مدرک كارشناسی علوم آزمایشگاھی؛ ایمنی شناسی؛
زیست شناسی (كلیه گرایشھا)؛ ویروس شناسی؛
میكروب شناسی پزشكی؛ بیوشیمی؛ ژنتیك؛ زیست
(Biomedical Science) پزشكی شما مجاز به شرکت در رشته ارشد هماتولوی هستید
پاسخ دادن
+2 # ترمه 1399-04-04 13:05
سلام
با کارشناسی بهداشت عمومی میشه وارد کار آزمایشگاهی شد؟!
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1399-04-13 12:04
با کارشناسی بهداشت عمومی می تونید در رشته های آموزش بهداشت - اکولوژی انسانی - بهداشت و ایمنی مواد غذایی- سلامت سالمندی- علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه - مهندسی بهداشت محیط - مدیریت توانبخشی - سمشناسی - علوم بهداشتی در تغذیه - فیزیولوژی - علوم تشریحی – حشرهشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین و... شرکت کنید.
پاسخ دادن
0 # مهسا 1399-04-09 01:35
سلام من کارشناسی بیوتکنولوژی دارم . میخواستم بپرسم برای ارشد چه رشته هایی میتونم امتحان بدم ؟ ایا میتونم میکروبیولوژی پزشکی امتحان داد؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1399-04-13 12:03
سلام به مقاله لیست رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی علوم پایه مراجعه کنید جزئیات کامل رو براتون اوردیم
پاسخ دادن
0 # مهسا 1399-04-09 01:38
سلام . توی این توضیحات نوشتید که زیست شناسی همه گرایشها . کارشناسی بیوتکنولوژی (زیست فناوری) هم شامل میشه یانه؟ من کارشناسی بیوتکنولوژی دارم میخواستم ببینم ازشد میکروب شناسی پزشکی میتونم امتحان بدم یا خیر
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1399-04-13 12:01
سلام عنوانی که روی مدرک کارشناسیتون هست به اون دقت کنید.
پاسخ دادن
-1 # علی اکبر 1399-04-12 23:18
سلام . با کارشناسی پرستاری میشه ارشد علوم ازمایشگاهی خوند؟ لطفا راهنمایی کنین .ممنون
پاسخ دادن
-1 # مدیر سایت 1399-04-13 12:01
سلام با کارشناسی پرستاری شما می تونید در رشته های آموزش بهداشت-ارگونومی - پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان، سالمندان، مراقبتهای ویژه، داخلی جراحی، نظامی - روان پرستاری - سمشناسی - سلامت سالمندی-علوم تشریحی - علوم تغذیه - علوم بهداشتی در تغذیه - فیزیولوژی-اکولو ژی انسانی-پرستاری سلامت جامعه - پرستاری کودکان - تکنولوژی گردش خون - مدیریت توانبخشی - پرستاری توانبخشی - پرستاری اورژانس - اتاق عمل و... شرکت کنید.
پاسخ دادن
-1 # حمید 1399-05-11 00:41
سلام
میتوانم از ارشد اکولوژی گیاهی به دکتری میروبیولوژی بروم؟
پاسخ دادن
+5 # Nargesss 1399-05-15 19:15
با سلام،عذر میخوام من علوم آزمایشگاهی دامپزشکی میخونم،آیا میتونم در رشته هماتولوژی ازمون ارشد بدم؟کلا چه رشته هایی مجاز به شرکت هستم؟آیا رشته های علوم پزشکی میتونم شرکت کنم؟
پاسخ دادن
+1 # فائزه امیری 1399-05-19 17:38
با سلام.. کسی که کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی داره میتونه ارشد علوم آزمایشگاهی ثبت نام کنه؟
پاسخ دادن
0 # فرشادمحمودی 1399-05-23 23:25
سلام ببخشید میشه با لیسانس رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در ارشد دامپزشکی یا دامپروری یا علوم آزمایشگاهی دامپزشکی خوند؟
پاسخ دادن
+1 # فرشادمحمودی 1399-05-23 23:30
سلام با لیسانس رشته زیست شناسی سلولی مولکولی میشه در ارشد دامپزشکی یا دامپروری یا علوم ازمایشگاهی دامپزشکی خوند؟
پاسخ دادن
+6 # ساسان 1399-05-31 23:52
با سلام احترام
من دانشجوی علوم ازمایشگاهی دامپزشکی هستم
یکی از رشته های ارشد علوم ازمایشگاهی پزشکی قبول بشم مثل بیوشیمی بالینی پزشکی به من مهر نظام پزشکی داده میشه یا خیر
لطفا راهنمایی کنید
پاسخ دادن
0 # غزل 1399-06-16 11:28
با سلام
من میتونم با کارشناسی زیست جانوری ولی از وزارت علوم میکروب شناسی پزشکی رو برای ارشد ادامه بدم و اینکه در اخر برای مدرکم مهر وزارت میخوره یا نه؟
پاسخ دادن
0 # یکتا 1399-06-19 19:16
سلام
میخواستم بپرسم نتایج وزارت بهداشت هم مثل وزارت علومه؟ یعنی مثلا اگه من علوم ازمایشگاهی ۱ امتحان وزارت بهداشت بدم نتیجه ی امتحانم واسه ژنتیک انسانی، بیوتکنولوژی و بیوشیمی بالینی میاد؟ یا نه فقط واسه یکی از این دروس؟
پاسخ دادن
0 # saman1313 1399-06-20 00:06
سلام من با کارشناسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها میتونم برای ارشد سم شناسی پزشکی شرکت کنم؟
پاسخ دادن
+1 # عادل نریمان حسن 1399-06-25 18:54
سلام ببخشید آیا با مدرک کارشناسی حسابداری میتوان در رشته علوم آزمایشگاهی یا داروسازی در مقطع کارشناسی ارشد ادامه‌ تحصیل داد ضمنا دیپلم من در رشته علوم تجربی است؟ ممنون از پاسخ شما
پاسخ دادن
+3 # حسن بن قافار 1399-08-18 18:01
:)))))))))))))) ))))))))))))))) ))))))))))))))) ))))))))))))))) ))))))))))))))) ))))))))))))))) ))))))))))))))) ))))))))))))))) ))))))))))))))) ))))))))))))))) ))))))))))))))) ))))))))))))))) ))))))))))))))) ))))))))))))))) ))))))))))))))) ))) تا پاستور پارانتز.
پاسخ دادن
+1 # ......sara 1399-06-27 16:21
سلام...
ببخشید من دانشجوی سال دوم زیست سلولی مولکولیم میخواستم بدونم برای ارشد میتونم شیمی دارویی بخونم یاخیر؟
واینکه باز کار رشته شیمی دارویی یا هماتولوژی کدوم یک بهتره؟
پاسخ دادن
0 # فریده 1399-06-31 14:36
سلام وقتتون بخیر من کارشناسی زیست سلولی و مولکولی_میکروبی ولوژی خوندم میتونم واسه ارشد علوم ازمایشگاهی شرکت کنم؟امکان این که بتونم ازمایشگاه بزنم هست؟
پاسخ دادن
+3 # محمد 1233 1399-07-01 02:55
سلام. من دانشجوی آموزش زیست شناسی هستم. (دبیری)
خواستم بپرسم میتونم تو ارشد ایمونولوژی شرکت کنم. چون گرایش عمومی ذکر شده بود فقط.
و اینکه اگ بخوام ارشد رشته های لوم آزمایشگاهی بخونم چون معلم هستم به مشکل نمی‌خورم؟؟
لطفا منو راهنمایی کنید.
خیلی ممنون
پاسخ دادن
0 # جوادی 1399-07-04 23:04
سلام ایا با لیسانس کاردرمانی می توان ارشد علوم ازمایشگاهی خواند
پاسخ دادن
+1 # ستاره۱۲۳ 1399-07-05 12:45
سلام ببخشید یه سوال ازتون داشتم برای ارشد از رشته میکروبیولوژی مجاز به شرکت در چه رشته هایی خواهم بود خیلی ممنون میشم جواب بدید و اینکه از این رشته ها کدوم درآمد و بازار کار بهتری داره؟....آیا از میکروبیلوژی به ارشد داروسازی میشه رفت؟...و اینکه برای ارشد علوم آزمایشگاهی چه رشته هایی مجازم
پاسخ دادن
0 # هستی 1399-07-06 19:52
من بهداشت مواد غذایی میخونم ارشد خون میتونم بخونم؟
پاسخ دادن
0 # مهسا 1399-07-09 14:34
سلام خسته نباشید من دکتری حرفه ای دامپزشکی دارم اجازه شرکت در ازمون ارشد را دارم؟ چه رشته هایی؟ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ دادن
0 # مرضیه۲۲ 1399-07-29 12:22
سلام.با کارشناسی هوشبری میتونم برای علوم ازمایشگاهی اقدام کنم؟
پاسخ دادن
0 # علی۶۵۶۸۸ 1399-08-06 20:44
سلام میشه کنکور ارشد ایمونو بدیم ولی تو انتخاب رشته بیوتکنولوژی زیر گروه ۱ رو انتخاب کنیم؟
پاسخ دادن
0 # شاینی 1399-08-09 23:13
سلام. وقتی میگه زیست تمامی گرتیشها زیست جانوری هم محسوب میشه؟؟ من با زیست جانوری میتونم در بیوشیمی و ژنتیک و ایمونولوژی و خون شناسی شرکت کنم؟؟؟؟
پاسخ دادن
0 # هلنا 1399-08-10 20:06
سلام با لیسانس میکروبیولوژی برای ارشد چه رشته هایی میتوان رفت و با همان لیسانس کجا میتوان مشغول به کار شد و برای ارشد مهندسی کامپیوتر چه رشته هایی است؟
پاسخ دادن
0 # سارا صادقی 1399-08-11 10:48
سلام من امسال کنکور میکروبیولوژی در اومدم میتونم بعدا به علوم آزمایشگاهی تغییر رشته بدم
مثلا برا ارشد؟
پاسخ دادن
0 # سارا صادقی 1399-08-11 10:54
سلام من امسال کنکور میکروبیولوژی در اومدم میتونم بعدا تغییر رشته بدم مثلا ارشد
پاسخ دادن
0 # M.a.k 1399-08-12 13:38
سلام
من لیسانس شیمی کاربردی و ارشد شیمی تجزیه دارم و خیلی نیاز دارم برای استخدام در آزمایشگاه مدرک علوم آزمایشگاهی داشته باشم،میتونید کمکم کنید در چه مقطعی شرکت کنم ؟(ارشد یا دکتری)
و آیا در گرایش های علوم آزمایشگاهی درس بخونم برای استخدام در آزمایشگاه بیمارستان مورد نظر هست یا خیر؟
پاسخ دادن
+1 # M.a.k 1399-08-12 13:39
سلام
من لیسانس شیمی کاربردی و ارشد شیمی تجزیه دارم و خیلی نیاز دارم برای استخدام در آزمایشگاه مدرک علوم آزمایشگاهی داشته باشم،میتونید کمکم کنید در چه مقطعی شرکت کنم ؟(ارشد یا دکتری)
و آیا اگر در گرایش های علوم آزمایشگاهی درس بخونم برای استخدام در آزمایشگاه بیمارستان مورد نظر هست یا خیر؟
پاسخ دادن
0 # متین 1399-08-14 17:46
سلام با لیسانس زیست شناسی میشه تو ارشد آزمایشگاهی خوند ودر آزمایشگاه تشخیص پزشکی استخدام شد؟
پاسخ دادن
+1 # حدیث905 1399-08-14 18:03
سلام وقت بخیر
من دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی هستم
لطفا راهنماییم کنید کدامیک از رشته های ارشد علوم آزمایشگاهی بهتر میباشد؟؟؟
پاسخ دادن
0 # ایدا 1399-08-29 14:50
سلام من تازه ورود به رشته میکروبیولوژی هستم میخواستم بدونم در ارشد هماتولوژی میتونم شرکت کنم لطفا اگ جواب بدید کمک بزرگی بهم میکنید
پاسخ دادن
0 # مرضیه @@ 1399-08-30 13:31
سلام وقت بخیر
میخواستم بدونم با کارشناسی شیمی آزمایشگاه میشه ارشد رشته های وزارت بهداشت شرکت کرد
و اگر لطف کنید بگین چه رشته هایی ممنون میشم
پاسخ دادن
0 # مرضیه @@ 1399-08-30 13:33
و همینطور برای ارشد میتونم بیو شیمی بالینی با لیسانس شیمی ازمایشگاه بخونم؟
پاسخ دادن
0 # امیرعلی 1399-09-03 23:54
سلام من لیسانس زیست سلولی مولوکولی دارم میتونم تو ارشد علوم آرمایشگاهی شرکت کنم؟
پاسخ دادن
-1 # Hanie 1399-09-07 09:54
سلام خسته نباشید من دانشجوی کارشناسی زیست مولکولی هستم میخواستم بدونم رشته ژنتیک پزشکی بهتره برای ارشد یا هماتولوژی با توجه به این که کارشناسیم سلول مولکولیه؟؟؟؟؟؟
پاسخ دادن
0 # مهراميز 1399-09-12 09:38
سلام من در حال تحصيل ليسانس علوم ازمايشگاهي دامپزشكي در دانشگاه ازاد هستم ايا ميتونم رشته ايمني شناسي يا هر رشته ديگه اي كه گرايش پزشكي داشته باشه و سراسرس باشه شركت كنم؟
پاسخ دادن
0 # مهراميز 1399-09-12 14:30
سلام من دانشجوي ترم سه علوم ازمايشگاهي دامپزشكي كارشناسي ناپيوسته هيتم لطفاً راهنماييم كنيد مي تونم رشته ايمني شناسي يا هر رشته ديگه اي با گرايش پزشكي شركت كنم
پاسخ دادن
0 # فرهاد 1399-09-16 01:49
سلام با کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی نمیشه ارشد وزارت اطلاعات شرکت کرد؟
پاسخ دادن
0 # نگار 7272 1399-09-16 13:33
سلام ایا از رشته منابع طبیعی گرایش محیط زیست میتونم ارشد علوم ازمایشگاهی بخونم و اینکه ارشد چه رشته هایی میتونم بخونم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
پاسخ دادن
0 # سيما 1399-09-22 02:47
سلام خسته نباشين...من كارشناسي محيط زيست دارم.در چه رشته اي از زير گروه پزشكي ميتونم شركت كنم؟!
پاسخ دادن
0 # شیدا 1399-09-23 14:36
سلام.من لیسانس شیمی دارویی دارم.ایا میتونم ازمون ارشد رشته سم شناسی رو شرکت کنم؟(و اینکه وزارت علوم یا وزارت بهداشت)
پاسخ دادن
0 # Fateme.hh 1399-09-24 18:58
سلام من دانشجوی کارشناسی زیست شناسی گیاهی هستم میخواستم بدونم میتونم ارشد علوم ازمایشگاهی بخونم؟
پاسخ دادن
+1 # محدثه عابدی 1399-10-21 15:59
سلام من ورودی جدید علوم ازمایشگاهیم میخواستم بدونم ایا با مواد پرتوزا یا بودار سمی سر و کار داره؟
پاسخ دادن
0 # احسان 1399-10-21 20:59
سلام
مدرک من علوم آزمایشگاهی دامپزشکی است من برای ارشد چه رشته های میتوانم بخونم که تو رسته انسانی باشه؟ از دامپزشکی خارج بشم، مثلا میتوانم انگل انسانی بخونم؟
تشکر
پاسخ دادن
0 # Mahdi 1399-11-08 00:49
با سلام
یک سوال داشتم با دکتری زیست شناسی امکان تحصیل در رشته های علوم آزمایشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد وجود دارد یا خیر؟
سپاسگزارم
پاسخ دادن
+1 # مبینا محمدی 1399-11-30 21:19
سلام ببخشید با کارشناسی میکروبیولوژی میشه برای ارشد بیوشیمی بالینی خوند؟
پاسخ دادن
0 # Sara# 1400-01-06 16:48
سلام وقت بخیر با کارشناسی بیوتکنولوژی میتونم ارشد بیوشیمی شرکت کنم تو مدارک لازم برای رشته بیوشیمی رشته من مستقیما نیست (ژنتیک و بیوتک تو مدارک لازم بیوتکنولوژی رو اوردن اما بیوشیمی ننوشته) مدرک من نوشته زیست فناوری نه سلولی مولکولی گرایش بیوتک نمیدونم حالا میتونم بخونم برای بیوشیمی یا نه
پاسخ دادن
0 # Herman 1400-01-22 22:27
با سلام و خسته نباشید
با کارشناسی بهداشت و بازرسی گوشت میشه ارشد علوم ازمایشگاه دامپزشکی شرکت کنم؟
پاسخ دادن
0 # hana 1400-03-02 14:56
سلام وقت بخیر
منظور از کلیه گرایش های زیست شناسی چه رشته هایی است؟ ایا بیوتکنولوژی رو شامل میشود ؟
اگر ممکنه رشته های مجاز برای کارشناسی بیوتکنولوژی را ذکر کنید
پاسخ دادن
0 # ساره سراج 1400-03-04 19:46
باسلام من کارشناسی مهندسی عمران دارم ایا میشود ارشد علوم ازمایشگاهی شرکت کنم؟! حتی دانشگاه ازاد
پاسخ دادن
0 # ساره سراج 1400-03-04 19:47
باسلام، من مهندسی عمران خوندم ارشد علوم ازمایشگاهی میتوانم شرکت کنم یانه؟! حتی دانشگاه ازاد
پاسخ دادن
+2 # mahla 1400-03-20 18:48
سلام من سال سوم کارشناسی علوم آزمایشگاهی هستم میخواستم بدونم برای ارشد به جز زیرگروه 1و 2 و3 در چه رشته هایی میتونم ارشد کنکور بدم؟
پاسخ دادن
0 # ساحل 1400-04-21 19:31
سلام من دانشجوی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیلوژی هستم میتونم برای ارشد میکروبیلوژی پزشکی بخونم؟
پاسخ دادن
0 # ندا 1400-05-07 13:03
سلام خسته نباشید. با کارشناسی علوم ازمایشگاهی دامپزشکی برای ارشد میشه چه رشته هایی خوند؟
پاسخ دادن
0 # مسعود 1400-05-11 01:45
سلام ببخشيد يه سوال داشتم ،ميخواستم بپرسم كه با مدرك علوم آزمايشگاهي دامپزشكي چجوري ميشه رفت به ارشد ويروس شناسي علومآزمايشگاهي پزشكي ومنابع امتحاني رو هم اگه ميشه بفرماييد.
پاسخ دادن
0 # parisa90 1400-05-12 15:40
سلام
من کارشناسی بیوتکنولوژی دارم
میتونم ارشد دامپزشکی بخونم؟
پاسخ دادن
0 # نازنین 1400-05-19 10:13
با سلام
من لیسانس بیوتکنولوژی دارم. میخواستم بدونم میتونم برای ارشد سم شناسی شرکت کنم یا مجاز نیستم؟
پاسخ دادن
0 # دیده بانی 1400-06-06 10:37
سلام
من دانشجوی سال آخر علوم آزمایشگاهی هستم. با توجه به شرایط حاضر کدام گرایش و رشته را صلاح می دانید. سپاس
پاسخ دادن
0 # taraneh1300 1400-06-07 12:26
ایا با کارشناسی زیست شناسی دریا می شود ارشد علوم ازمایشگاهی شرکت کرد؟؟؟
ممنون
پاسخ دادن
0 # ترانه 1400-06-07 12:28
ایا با کارشناسی زیست دریا میشود ارشد علوم ازمایشگاهی شرکت کرد؟؟؟
ممنون
پاسخ دادن
0 # ترانه 1400-06-07 12:29
ایا با لیسانس زیست شناسی دریا میشود ارشد علوم ازمایشگاهی شرکت کرد؟؟؟
پاسخ دادن
0 # Ati 1400-06-13 16:10
سلام ببخشید با کارشناسی علوم ومهندسی صنایع غذایی میشه ارشد علوم آزمایشگاهی خوند؟؟هماتولوژی چی؟؟
پاسخ دادن
0 # Shagan 1400-07-03 22:30
سلام من کارشناسی میخونم و رشتم مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی هستش سوالم این هست که ایا من میتونم کنکور ارشدعلوم ازمایشگاهی رو بدم یا نه ؟ ایا ممکنه ؟
پاسخ دادن
0 # Shagan 1400-07-03 22:36
سلام من کارشناسی میخونم و ترم ۷هستم در رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی سوالی که دارم این هست که ایا میشه من در کنکور ارشد علوم ازمایشگاهی شرکت کنم ایا ممکنه ؟و اگه شرکت کردم تو کدوم رشته ممکن میشه منظور علوم ۱/۲/۳؟
پاسخ دادن
+1 # #امیر 1400-07-04 16:23
سلام من کارشناسی میکروبیولوژی دارم از دانشگاه غیر انتفاعی میتونم تو ارشد علوم ازمایشگاه شرکت کنم و با چه رتبه ای احتمال قبولی دارم
پاسخ دادن
0 # #امیر 1400-07-04 16:24
سلام من کارشناسی میکروبیولوژی دارم از دانشگاه غیرانتفاعی میتونم ارشد علوم ازمایشگاه قبول بشم؟با چه رتبه ای؟
پاسخ دادن
0 # معصوئه 1400-07-04 20:47
باسلام ببخشید من میتونم از رشته میکروبیولوژی به علوم آزمایشگاهی تعییر رشته بدهم؟
پاسخ دادن
0 # نجم الدین معتمدی 1400-07-16 08:19
باسلام وعرض ادب.پسرم رشته علوم ازمایشگاهی دامپزشکی روزانه درومده ایا میتونه وتو چه مقطعی بره تعغیر رشته به پزشکی یا زیر مجموعه های پزشکی مثلن کارتو بیمارستان دولتی یا ازمایشگاهو..پزش کی ادامه تحصیل بده .چون علاقه به دامپزشمکی اونم علوم ازمایشگاهی نداره اما اگه راهی واسه این تعغیرات جلومون بزاری به امید خدا علاقه شدید داره.وسهمیه هم داره ایثارگری..لطفا اگه شد درحد یه پیام به این شماره اگه تونستی جواب بده..چون شاید نتونم اینجا جوابتو بخونم تشکر فراوان۰۹۱۶۳۶۰۲۱ ۰۷معتمدی
پاسخ دادن
+1 # نجم الدین معتمدی 1400-07-16 08:28
باسلام ایا میشه در رسته علوم ازمایشگاهی دامپزشکی تعغیر رشته داد به رشته پزشکی یا زیر مجموعه های پزشکی مثل کار تو بیمارستان دولتی یا ازمایشگاه..ودرچ ه مقطعی از پاس کردن واحدهای علوم ازمایشگاهی میشه رفت سراغ تعغیر رشته ..ممنون‌وسپاس اگه میشه جواب رو بصورت پیام بده چون شاید نتونم وارد ای صفحه بشم دوباره ۰۹۱۶۳۶۰۲۱۰۷باتش کر فراوان
پاسخ دادن
0 # شیوا شهریاری 1400-07-20 12:46
سلام خسته نباشین من رشته ام علوم آزمایشگاهی می تونم بعدش رشته رادیولوژی بخونم ؟
پاسخ دادن
0 # nd 1400-08-03 11:40
سلام میخواستم بدونم بافت شناسی و ازمایشگاه بافت شناسی تو کنکور ارشد هستن ؟ چه ضریبی دارن؟
پاسخ دادن
0 # La 1400-08-19 21:40
سلام من کارشناسی علوم دامی دارم میخواستم بدونم برا رشته ارشدم کدوم رشته ای پزشکی رو میتونم بخونم؟
پاسخ دادن
0 # معین حیدریان 1400-09-17 08:01
سلام
اگه کارشناسی علوم آزمایشگاهی بخونیم برای ارشد میتونیم رشته هوشبری بخونیم یا ن؟
ممنون میشم راهنماییم کنید
پاسخ دادن
+1 # Yas 1400-10-12 20:41
سلام خسته نباشید ، میخواسم بدونم که میشه با مدرک کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه غیر انتفاعی لیسانس علوم ازمایشگاهی ازاد بخونم؟
پاسخ دادن
0 # Yas 1400-10-12 20:42
سلام خسته نباشید ، میخواسم بدونم که ایا میشه با مدرک کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه غیر انتفاعی ارشد علوم ازمایشگاهی دانشگاه ازادو بخونم؟
پاسخ دادن
+1 # محمد رضا رجبی 1400-10-16 10:02
سلام
وقت بخیر
من رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی هستم ورودی ۹۹ میخواستم بدونم که الان بازار کار هماتولوژی بهتره یا علوم آزمایشگاهی چون شنیدم میتونم تو هر دو تا رشته ارشد کنکور بدم
و اینکه اگه علوم آزمایشگاهی بخونم تو ارشد میتونم کد نظام پزشکی دریافت کنم واسه هماتولوژی هم همینطور اگه شرکت کنم میتونم کد نظام پزشکی دریافت کنم


خیلی ازتون ممنونم
پاسخ دادن
+1 # زهرا یمنی 1400-11-11 09:55
سلام با مدرک میکروبیولوژی میتونم تو کنکور بیوشیمی بالینی شرکت کنم؟
پاسخ دادن
0 # محمد_ام اچ 1400-11-16 12:35
سلام وقت بخیر برای کارشناسی ارشد رشته بیولوژی وکنترل ناقلین چه گرایشایی داریم و میتونیم در چه رشته هایی ادامه بدیم؟
پاسخ دادن
0 # Bita 1400-11-22 12:09
سلام، خسته نباشید، ببخشید با کارشناسی مهندس شیمی میشه وارد رشته علوم آزمایشگاه شد؟
پاسخ دادن
0 # زهرا محب 1401-01-21 05:26
سلام من لیسانس زیست شناسی سلولی و مولکولی دارم برای ارشد چه رشته هایی رو میتونم شرکت کنم ؟؟رشته های گروه پزشکی رو میتونم انتخاب کنم ؟؟؟
پاسخ دادن
0 # Mhsa 1401-06-12 20:04
سلام وقت بخیر. من رشته‌م علوم آزمایشگاهی دامپزشکی هست آینده شغلی این رشته با مدرک ارشد چجوریه؟!
پاسخ دادن
0 # ستا 1401-07-03 14:37
سلام خسته نباشید من درحال حاضردانشجوی میکروبیولوژی هستم.میخواستم بدونم میتونم برای ارشد واردرشته علوم ازمایشگاهی بشم؟؟ویا رشته علوم تغذیه؟؟ ممنون میشم اگر جواب بدید
پاسخ دادن
+1 # جهانی 1401-07-05 15:47
سلام
من دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی هستم
میخواستم بدونم برای ارشد میتونم علوم آزمایشگاهی بخونم؟
پاسخ دادن
0 # الناز شکری 1401-10-02 21:44
سلام خسته نباشید من دانشجوی رشته میکروبیولوژی هستم و می‌خوام برای کنکور ارشد آماده شم ولی بین این همه رشته موندم کدومو انتخاب کنم به نظرتون کدوم آینده شغلی و بازار کار مناسبی داره ممنون میشم پاسخ بدین
پاسخ دادن
+1 # مبینا 1401-10-11 14:19
سلام وقت بخیر
بنده لیسانس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دارم میخواستم بدونم میتونم در کنکور ارشد هماتولوژی شرکت کنم
پاسخ دادن
0 # رویا نامی 1401-10-20 20:44
سلام وقتتون بخیر
من کارشناسی علوم ازمایشگاهی دامپزشکی هستم،میتونم رشته ایمنی شناسی ارشد وزارت بهداشتو شرکت کنم؟
پاسخ دادن
0 # هورام 1402-01-14 15:52
سلام من ورودی ۱۴۰۰ هستم در رشته علوم ازمایشگاهی دامپزشکی چطور میتونم در ازمون ارشد اونو به علوم ازمایشگاهی انسانی تغییر بدم؟
پاسخ دادن
نوشتن دیدگاه

مطالب مرتبط

آزمون دکتری پرستاری: سرفصلهای مهم درس مبانی مراقبت‌ها

آزمون MHLE چیست؟زمان برگزاری و تعداد سوالات

نمونه سوال رایگان آزمون های کشوری سنا

دانلود آزمون کشوری ارشد علوم آزمایشگاهی 3 موسسه سنا (50% اول مباح

دانلود آزمون کشوری ارشد علوم آزمایشگاهی 2 موسسه سنا (50% اول مباح

دانلود آزمون کشوری ارشد علوم آزمایشگاهی 1 موسسه سنا (50% اول مباح

دانلود آزمون کشوری ارشد مدیریت خدمات موسسه سنا (50% اول مباحث)

دانلود آزمون کشوری ارشد مامایی موسسه سنا (50% اول مباحث)

دانلود آزمون کشوری ارشد روانشناسی موسسه سنا (50% اول مباحث)

رشته مورد نظر شما

آمار قبولی 3 سال اخیر
نمایندگی در کشور
رشته های تحت پوشش

 

اطلاعات تماس

map آدرس دفتر تهران: میدان انقلاب جمالزاده شمالی تقاطع فرصت شیرازی پلاک 72 طبقه 1

 call  02191017400  (خط ویژه)

 call  02166574345  

پاسخگویی در ساعات اداری (بجز روزهای تعطیل و ساعات 13تا14)

شنبه تا چهارشنبه: از 9 تا 18  پنجشنبه: تا 13