کتب بسته شامل:

میکروب شناسی

روانشناسی بالینی

بیوشیمی عمومی

ایمنی شناسی

فیزیولوژی

بافت شناسی

آناتومی

تغذیه

ژنتیک

جنین شناسی

دروس اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها و امار مقدماتی

زبان مثبت 90

صفر تا صد زبان انگلیسی

-----------------------

 

آخرین مطالب بسته های آموزشی

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1