کلاس های حضوری ژنتیک انسانی ویژه آزمون دکتری وزارت بهداشت 97 

کلاس های ویژه داوطلبان دکتری بیوتکنولوژی، پزشکی مولکولی و ایمونولوژی

با تدریس دکتر ذکری

اطلاعات بیشتر:

02166574345 داخلی 1

 310