محمد جهانگیری معاون نظارت سازمان نظام پزشکی درباره مشکل اخیری که برای دانشجویان PHD که ایجاد شده، اظهار کرد: این اطلاعیه مربوط به گذشته است که موارد آن را قانون مشخص کرده و قرار است کارگروهی بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی شکل بگیرد تا برخی از شماره نظام هایی که ممکن است انجام و دیگر موارد تعلق نمی گیرد.

وی با بیان اینکه رشته ژنتیک پزشکی شرایط متفاوتی دارد، تصریح کرد: این رشته بررسی بیشتری نیاز دارد که کارگروه به طور جدی روی آن کار می کند  و  مسائل آنها از دیگر رشته ها متفاوت است.

معاون نظارت سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: فارغ التحصيلان رشته ژنتیک پزشکی در بخش آزمایشگاهی مشکلی ندارند و موضوع اصلی برای فعالیت بالینی آنها است.

وی افزود: شخصی می تواند در زمینه بالینی فعالیت کند که سابقه ای در این بخش داشته باشد و سازمان نظام پزشکی با افرادی که خواستار فعالیت در آزمایشگاه ها هستند مشکلی ندارد.

گرفتن شماره نظام آزمایشگاهی مانعی ندارد
جهانگیری در پاسخ به این مطلب که در این صورت افراد با مدرک دکتری ژنتیک پزشکی نباید مشکلی در گرفتن شماره نظام آزمایشگاهی داشته باشند، گفت: باید در کارگروه با حضور انجمن های ژنتیک، مباحث مطرح و مشکلات حل شود.

وی با بیان اینکه ما نمی خواهیم در مورد رشته های مختلف ظلم شود، اظهار کرد: باید حقوق بیماران در نظر گرفته شود و افرادی که دارای صلاحیت حرفه ای هستند، فعالیت کنند.

تدابیر نظام پزشکی برای فارغ التحصیلان ژنتیک پزشکی
معاون نظارت سازمان نظام پزشکی با توجه به اینکه فارغ التحصيلان ژنتیک پزشکی باید در آزمایشگاه فعالیت کنند، گفت: برای این افراد تدبیری اتخاذ می کنیم و کارگروه در این زمینه تصمیم گیرنده است تا با مشکلی مواجه نشوند و خدمات خود را ارائه دهند.

وی درباره زمان تشکیل کارگروه بیان کرد : فارغ التحصيلان نگران نباشند و در چند ماه آینده پاسخ خود را دریافت می کنند.

جمشید حاجتی دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی و بهداشت و تخصصی نیز در این رابطه بیان کرد: مواضع وزارت بهداشت دقیقا براساس فرآیندهای قانونی است که سال های قبل تصمیم گیری و تعریف شده که افراد بر مبنای برنامه آموزشی تعریف می شوند.

وی با بیان اینکه کوریکولوم ها با مشارکت استادهای باتجربه از تمام دانشگاه ها تهیه می شوند، تصریح کرد:  این برنامه های آموزشی به تصویب عالی ترین مرجع مرتبط یعنی شورای عالی برنامه ریزی می رسد و لازم الاجرا می شود.

تمام موارد در برنامه آموزشی مشخص است
دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی و بهداشت و تخصصی اظهار کرد: براساس برنامه آموزشی، هر رشته مشخص شده چه افرادی می توانند وارد رشته ها شوند و براساس آنچه در طول دوره می گذرانند چه صلاحیت هایی کسب می کنند که کوریکولوم ها در همه رشته ها و مقاطع در سایت وزارت بهداشت موجود است.

وی افزود: در کوریکولوم ها به طور کامل درباره مدارک مورد نیاز برای تحصیل در رشته ای و صلاحیت توانایی افراد توضیح داده شده که در موارد خاصی گفته شده که اگر پایه ی این افراد پزشکی باشد باشد توانایی فعالیت در بخش درمانی را دارند و اگر پزشکی نباشد در حوزه آموزشی و تشخيصی می توانند فعالیت کنند که تمام موارد در کوریکولوم مشخص است.

حاجتی اظهار کرد : اینکه برخی رشته ها نمی توانند صلاحیت برخورداری از شماره نظام آزمایشگاهی را داشته باشند، غیر قانونی و غیر منطقی است و اگر قرار باشد تغییری دهیم باید کوریکولوم تغییر کند.

تایید صددرصدی صلاحیت دکتری ژنتیک پزشکی
دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی و بهداشت و تخصصی (بعنوان سخنگوی وزارت بهداشت) با تاکید بر اینکه این افراد به طور صددرصد مورد تایید وزارت بهداشت برای گرفتن شماره نظام آزمایشگاهی با توجه به کوریکولوم هستند، افزود :  افرادی که کوریکولوم را تدوین کردند، این موضوع را که فارغ التحصیلان با پایه زیست شناسی و رشته های غیر از پزشکی به گذراندن کارآموزی در بیمارستان نیاز دارند، احساس نمی کردند.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی و بهداشت و تخصصی تاکید کرد: اگر در کوریکولوم بین فارغ التحصیلان وزارت بهداشت و علوم تفاوتی قائل شده باشند، باید براساس آن عمل کرد و در صورتیکه تصور می کنند رشته زیست شناسی از علوم آزمایشگاهی عنوان های درسی کمتری دارد، از ابتدا اجازه تحصیل این افراد را در رشته ژنتیک ندهند.

مسئولین نظام پزشکی پاسخگو باشند
وی با بیان اینکه هیچ کوریکولومی تغییر نیافته و مسئولان نظام پزشکی باید پاسخگو باشند، تصریح کرد: اگر مسئولان این سازمان تصور می کنند، دانشجو در طول برنامه آموزشی صلاحیت های لازم را کسب نمی کند باید با ارزیابی توانایی های افراد با پایه پزشکی از اینگونه بی نظمی ها جلوگیری کنند.

حاجتی افزود: تا زمانی که برنامه آموزشی دوره ها و  ورودی دانشگاه ها تغییر نکرده، هیچ تغییری اتفاق نیفتاده و هر سازمان و مرجعی که تصمیمی را یک طرفه و بدون تغییر در کوریکولوم اعلام کند باید پاسخگو باشد.