اگر براي ادامه تحصيل، هنوز رشته خود را انتخاب نکرده ايد و نمي دانيد کدام رشته براي آينده شما مناسب است؟اگر بين دو يا چند رشته مردد شده ايد، موسسه علوم پزشکي سنا با حضور اساتيد مشاور که به آينده کاري و بازار کار هر کدام از آنها تسلط کامل دارند مي توانند در اين امر به شما کمک کنند.

جهت درخواست مشاوره مي توانيد با کليک بر روي اينجا اطلاعات تماس خود را ثبت نماييد تا اساتيد و مشاوران ما با شما تماس بگيرند.

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1