estekhdam vezarat behdasht

یکی از سوالات بسیار که اغلب دوستان از مشاوران ما می پرسند، اطلاع از شرایط عمومی استخدام وزارت بهداشت می باشد. به دلیل سوالات بسیار شما عزیزان در این مقاله به توضیح موارد زیر برای شرایط استخدام خواهیم پرداخت: در این مقاله تمام شرایط استخدامی وزارت بهداشت برای داوطلبان ذکر شده است بلافاصله بعد از اعلام زمان ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت  اطلاعات در این صفحه به روز رسانی خواهد شد.

شرایط عمومی استخدام وزارت بهداشت

شرايط سنی آزمون استخدام وزارت بهداشت

شرایط اختصاصی مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان آزمون استخدام وزارت بهداشت

شرایط اختصاصی رشته های شغلی حیطه فوریت های پزشکی آزمون استخدام وزارت بهداشت

شرایط استخدام کارشناس فوریت های پزشکی و کاردان فوریت های پزشکی

برای دریافت مجموعه سوالات آزمون های سنوات گذشته استخدامی وزارت بهداشت برای رشته های علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، پرستاری،مامایی،فوریت های پزشکی و بهداشت محیط، هوشبری، روانشناسی عمومی، رادیولوژی، آموزش....به سایت sanabook.com  قسمت استخدامی  مراجعه نمایید.

 

دانلود دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت مهرماه 98 (آخرین آپدیت 98/7/2)

 

اطلاعیه جدید : آزمون استخدامی علوم پزشکی کشور برای استخدام 10 هزار نیرو شهریور 98

 


 bannerfinal

شرایط عمومی استخدام وزارت بهداشت:

در این قسمت تمام جزئیات مربوط به شرایط عمومی استخدام وزارت بهداشت را به طور کامل توضیح خواهیم داد.

1-
1 . داشتن تابعیت ایران
2 . اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناختهشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3 . التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4 . انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان
5 . داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام كاری كه استخدام میشوند)به تشخیص شورای طب كار یا كمیسیون پزشکی موسسه(.
6 . عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
7 . نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
8 . عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح.
۹ . به استناد قانون ممنوعیت بهكارگیری بازنشستگان، داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی باشند.

تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومی استخدام وزارت بهداشت: چه افرادی نمی توانند در آزمون استخدامی وزارت بهداشت شرکت نمایند. 

با توجه به قوانین به ثبت رسیده افرادی که دارای شرایط زیر باشند مجاز به شرکت در آزمون استخدامی وزارت بهداشت نیستند.

 • مستخدمین رسمی، ثابت و رسمی دستگاههای اجرایی و یا بازنشسته و باز خریدخدمت آن ها
 • انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه دانشگاه/ دانشکده و سایر دستگاه ها و موسسات دولتی
 • افرادی که تعهد خدمت به سایر سازمان ها، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است دارند.
 • افرادی که به موجب آراء مراجع قضائی و ذی صلاح، از خدمت دولتی منع شده باشند.
 • دارندگان مدرک تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده
 • دانشجویان (چه در مقاطع تحصیلی اعلام شده و چه در مقاطع بالاتر از مقطع تحصیلی آگهی شده اعم از مرتبط یا غیرمرتبط با مدرک تحصیلی درج شده در شرایط احراز آگهی
 • دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مندرج در آگهی (مدرک مرتبط با شغل آگهی شده)

تبصره: دانشجویانی که نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام نموده اند و کاربرگ مربوطه را در هنگام بررسی مدارک به دانشگاه مورد تقاضا برای استخدام تحویل دهند، از ممنوعیت این بند معاف می شوند.

تبصره: در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی بالاتر غیرمرتبط با مدرک تحصیلی مندرج در آگهی باشد حسب نظر دانشگاه مربوطه ملزم به ارائه تعهدنامه محصری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور حکم استخدامی خواهد بود .

لازم به ذکر است در صورت شرکت هر یک از مشمولین بندهای مذکور در هر یک از مراحل آزمون استخدامی که یکی از موراد  فوق محرز گردد از انجام مراحل بعدی محروم و حتی در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بالاثر میگردد.

داوطلبان دارای مقاطع تحصیلی بالاتر از مقاطع اعلام شده می بایست قبل از ثبت نام، از مرتبط یا غیر مرتبط بودن مقطع تحصیلی خود با شرایط احراز مندرج در آگهی اطلاع حاصل كرده و سپس نسبت به انتخاب شغل محل خود اقدام نمایند.

 

شرايط سنی آزمون استخدام وزارت بهداشت:

یکی دیگر از شرایط شرکت در ازمون استخدامی وزارت بهداشت داشتن شرایط سنی می باشد.(تغییر شرایط سنی در دفترچه جدید اعلام شده در مهرماه سال 98 )

داشتن حداقل 18 سال و حداكثر 26 سال تمام برای دارندگان دیپلم بهیاری)متولد شدگان از ........تا..........( و داشتن حداقل 20 سال وحداكثر 40 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی كاردانی وكارشناسی و كارشناسی ارشد )متولد شدگان از0 ....... تا...........) و داشتن حداكثر 45 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دكتری و بالاتر متولد شدگان از ........به بعد

 

در چه صورتی به سن شرکت برای آزمون استخدامی وزارت بهداشت اضافه می شود:

 موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:(تغییر شرایط سنی اضافه شده در دفترچه جدید اعلام شده در مهرماه سال 98 )

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر، به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد :
1- جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداكثر سن معاف می باشند.
2- سایر مشمولین سهمیه 25 درصد و 5 درصد در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رعایت حداكثر سنهای اعلام شده در ذیل میباشند، در غیراین صورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد.-

- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال

- داوطلبانی كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا - استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها

- داوطلبانی كه در طول جنگ تحمیلی به اسارت درآمده اند به مدت اسارت و حضور در جبهه

3- سابقه خدمت كارمندان تمام وقت دولتی حداكثر به میزان 5 سال
4- سنوات قراردادی داوطلبان قراردادی شاغل در موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )اعم از قراردادكار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل كارگری( حداكثر به میزان 15 سال )طبق سابقه بیمه قابل قبول.
5- سنوات شركتی داوطلبان شركتی شاغل كه به صورت غیرمستقیم و از طریق شركتهای پیمانکاری طرف قرارداد با موسسه، به خدمت اشتغال دارند، حداكثر به میزان 15 سال(طبق سابقه بیمه قابل قبول)
6- سنوات قراردادی یا شركتی داوطلبانی كه در سالهای گذشته به صورت قرارداد تمام وقت )اعم از قراردادكار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل كارگری( در موسسه و یا شركتهای پیمانکاری طرف قرارداد آنها به خدمت اشتغال داشتهاند و با موسسه قطع همکاری نموده اند حداكثر به میزان 5 سال (طبق سابقه بیمه قابل قبول)

نکته: در صورتیکه افراد در یکی از حالات شركتی یا قرادادی شاغل بوده و براساس دستورالعمل های مربوطه به حالت اشتغال دیگری تبدیل وضع شده اند)اشتغال بصورت مستمر(، می توانند حداكثر از 15 سال ارفاق سن بهرمند گردند.

7- داوطلبانی كه طرح خدمت نیروی انسانی موظف(اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند، به میزان انجام خدمت فوق.

8-  مدت خدمت سربازی انجام شده.

نکته: مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از 15 سال بیشتر نخواهد بود.

شرایط اختصاصی مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان آزمون استخدام وزارت بهداشت:

الف) مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح اجباری باید دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.

می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام » اجباری « ( مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشتههای دارای طرح
طرح خدمت مربوطه باشند.
تبصره 1- مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشتههای اجباری كه در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه یک - موسسه میباشند، میتوانند صرفاً در آزمونهای استخدامی همان موسسه شركت نمایند.

تبصره 2 - در خصوص داوطلبانی كه نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، نیازی به ارائه گواهی  پایان طرح نیست و گواهی اشتغال به طرح  برای اینگونه افراد كفایت مینماید. ضمناً مشمولین مذكور میتوانند با ارائه گواهی مربوطه در آزمون سایر دانشگاههای علوم پزشکی نیز شركت نمایند.

نکته : داوطلبان متعهد خدمت موسسات تابعه وزارت بهداشت )تعهد خاص، قانون برقراری عدالت آموزشی و ....( صرفا مجاز به شركت در آزمون استخدامی همان موسسه یا منطقه مورد تعهد می باشند. لازم به ذكر است در صورت پذیرش نهایی، تعیین محل خدمت این داوطلبان در مدت تعهد با توجه به مفاد سند تعهد اخذ شده برعهده موسسه خواهد بود.

تبصره 3 -ضریب - « مشمولین تعهدات k در صورتی كه در مناطق محروم )دارای ضریب محرومیت » 3/5 )سه پنجم( و 3.5/5 )سه و نیم پنجم(( مشغول به خدمت باشند می توانند در آزمون استخدامی همان موسسه )صرفا برای همان منطقه محل خدمت( شركت نمایند. سایر مشمولین تعهدات ضریب k در صورتی مجاز به ثبت نام در آزمون )در هر شغل محل( می باشند كه از میزان تعهدات آنان حداكثر - 6 ماه باقی مانده باشد )ملاک عمل برای محاسبه حداكثر شش› 6 ‹ ماه، از تاریخ آخرین روز ثبت نام میباشد(.
2- مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابع بهداشت درمان و آموزش پزشکی میگذرانند در صورتی میتوانند در آزمون استخدامی موسسه شركت نمایند كه گواهی انصراف از دانشگاه محل طرح را در هنگام قبولی نهایی ارائه نمایند

 

شرایط اختصاصی رشته های شغلی حیطه فوریت های پزشکی آزمون استخدام وزارت بهداشت:

در خصوص مشاغل کارشناس فوریت های پزشکی،کاردان فوریت های پزشکی،کارشناس ارتباطات و عملیات (پزشکی) و اپراتور 115 علاوه بر شرایط فوق الذکر، داشتن شرایط ذیل نیز الزامی می باشد:

 •  داشتن سلامت جسمانی و عدم ابتلا به بیماری های مزمن، واگیر و صعب العلاج مانند دیابت، فشار خون، آسم، نارسایی کلیه، بیماری های پیشرفته قلبی و مانند این ها
 • نداشتن صرع و هرگونه بیماری اعصاب و روان
 • داشتن قدرت تلکم طبیعی زبان (نداشتن لکنت زبان) وداشتن قدرت بینایی و شنوایی کامل
 •  نداشتن تغییر شکل مادرزادی یا اکتسابی اسکلی بخصوص اندام ها (که مغایر با توان فیزیکی پرسنل در ارائه خدمت طبق شرح وطایف سازمانی باشد).

در خصوص رشته های شغلی کارشناس فوریت های پزشکی و کاردان فوریت های پزشکی علاوه بر شرایط مندرج در بند قبلی برخورداری از شرایط ذیل نیز الزامی می باشد:

1- دارای قد 165 سانتی متر و بالاتر

2- دارای شاخص توده بدنی BMI (index body mass) کمتر از 30 و بیشتر از 19

تبصره: افرادی که BMI آن ها در محدوده تعیین شده نبوده و نسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعمل اجرایی مربوطه برای انجام تست بیوالکتریک امپدانس معرفی می شوند و تصمیم گیری نهایی در خصوص آن ها طبق جداول دستورالعمل صورت می گیرد.

تذکر: اندازه گیری قد و BMI اولین مرحله از مصاحبه می باشد و در صورتی که داوطلب هر یک از این شرایط را احراز نماید، از انجام سایر مراحل مصاحبه (تست آمادگی جسمانی، آزمایشات پاراکلینیک و …) باز می ماند.

3- دارای گواهینامه رانندگی با آمبولانس (ب 2) یا پایه دوم

تبصره: داوطلبان دارای گواهینامه (ب 1) چنانچه فاقد گواهینامه مذکور باشند در صورت قبولی در آزمون بایستی تعهد محضری مبنی بر ارائه اصل گواهینامه (ب 2) یا پایه دوم را تا پایان یک سال از زمان مصاحبه ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه اصل گواهینامه در مدت تعیین شده استخدام فرد کان لم یکن خواهد شد.

4- داشتن آمادگی جسمانی و مهارت های بدنی برای امدادرسای سریع و صحیح (بدین منظور از حداکثر (3) سه برابر داوطلبان واجد شرایط به ترتیب نمره فضلی و پس از اعمال اولویت ها و امتیازات کسب شده در آزمون کتبی، آزمون آمادگی جسمانی به عمل خواهد آمد).

نکته: اولویت پذیرش در خصوص رشته های شغلی کارشناس فوریت های پزشکی و کاردان فوریت های پزشکی در شرایط برابر با فارغ التحصیلان رشته های فوریت های پزشکی است.

در صورت داشت سوال می توانید با موسسه علوم پزشکی سنا در ارتباط بوده و پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.

لینک مرتبط:

 افزایش سقف نمره زبان آزمون ارشد پزشکی از سال آینده

فراخوان جذب هیئت علمی وزارت بهداشت در سال 98

اعلام نتایج آزمون استخدامی تامین اجتماعی 98

 

دیدگاه‌ها  
+4 # قاسمی 1398-03-30 08:27
با سلام
آیا کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته ی روانشناسی بالینی هم میتواند در این آزمون شرکت کند؟
پاسخ دادن
+38 # محمد گشتاسبي 1398-04-04 17:29
زمان ثبت نام و جدول مربوط به مدرك تحصيلي مورد نظر ؟
پاسخ دادن
-2 # برف 1398-04-09 20:48
چرا دانشجویان مقاطع تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی اعلام شده نمیتونن در آزمون شرکت کنند؟
پاسخ دادن
+1 # حفا 1398-06-30 11:52
برای همین هست که میگن ارشد نخونین به نفعتون هست.
پاسخ دادن
+1 # نیماامب 1398-07-05 01:47
چون دلشون میخواد :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
پاسخ دادن
-1 # معین 1398-04-15 01:14
سلام،ببخشیدمن دیپام تجربی دارم والان من دانشجویم ترم دوم هستم ایا منم میتونم شرکت کنم،ممنون میشم راهنماییم کنید
پاسخ دادن
+2 # شایسته 1398-06-16 11:37
با سلام
ملاک شرکت در آزمون :
1- داشتن مدرک تحصیلی مرتبط و متناسب با شغل مورد نیاز
2- شرایط سنی مرتبط با مدرک تحصیلی و کلیت آزمون(18-45 سال)
3- قرار نداشتن در وضعیت دانشجو حین ارائه مدارک به دانشگاه مورد تقاضا (باید قبل از استخدام از وضعیت دانشجویی انصراف دهید یا فارغ التحصیل شوید)
لطفا شرایط بالا را با وضعیت فعلی خود و شغل مورد تقاضا مقایسه نمایید و تصمیم مناسب را بگیرید.
پاسخ دادن
+3 # قجر 1398-06-22 20:24
سلام. من تازه وارد طرح شدم از استان گلستان می توانم در آزمون وزارت بهداشت شرکت کنم؟
پاسخ دادن
+7 # roya 1398-06-22 20:27
سلام. من تازه وارد طرح شدم و میتونم ازمون شرکت کنم ؟ از استان گلستان
پاسخ دادن
0 # آرزو 1398-07-10 12:18
میتونید شرکت کنید ولی حتما تو همون موسسه ای ک مشغول گذروندن طرح هستید باید ثبتنام کنید
پاسخ دادن
-1 # معین 1398-04-16 12:52
سلام،من دانشجویم ترم دومم تموم شده ودیپلم تجربی دارم ایا میتوانم در ازمون استخدام بهداشت شرکت کنم
پاسخ دادن
-5 # سیاوش 1398-06-21 21:47
چرا شرکت نکنی عزیزم،رزرو کن درست تموم شد مستقیم بری سر کار وقتت تلف نشه
سه سال دیگه تمومی دیگه
پاسخ دادن
-2 # بهزاد 1398-07-01 22:46
سفارش میکنم حتما خودتو به پزشک زنان زایمان نشون بده در اسرع وقت، اگه ویزیتش تموم شد داروهاشو مرتب بخور بلافاصله برو روانپزشک چون احتمال اینکه بمیری هست!!!
پاسخ دادن
+7 # صفیه 1398-04-21 10:19
سلام. برای رشته بهداشت عمومی هم نیرو میگیرن؟
پاسخ دادن
+10 # محس 1398-04-26 00:29
سلام ببخشید راستی خبری از آزمون استخدامی وزارت بهداشت نیست پس کی قرار بیاد تیر ماه ماهم که تموم شد خبری نیست
پاسخ دادن
+2 # سجاد/علوم آز 1398-05-29 16:59
باسلام وخسته نباشید.من کارشناس علوم آز درحال گذراندن طرح 4ماهه هستم که به من تعلق گرفته وهمین الان 4نفرشهرخودمون نیروی شرکتی استخدامی گذاشته قوانینش باقوانین وزارت بهداشت یکی نیست مگه همچین چیزی امکان داره چراباید شرکتی که زیرنظر وزارت بهداشته قانونش منافات داشته باشه.وزارت میگه افرادی که درحال گذراندن طرح دردانشگاهی هستند که استخدامی داره مجاز به شرکت درآزمون همان مرکز هستند ولی شرکت ممنوع کرده یعنی چندسال دیگه بایدصبرکنم تا فرصت بشه تاآزمونی بیاد یعنی چندسال دیگه سماق بمکیم.بخدای احدوواحد نظارت کننده نیست هرشخصی واسه خودش دولت شده خون آدمو جوش میاره
پاسخ دادن
0 # sahar.prns 1398-07-02 22:44
چنین ممنوعیتی وجود نداره شما شرکت کن وقتی قبول شدی کارای لازم رو انجام میدی. بعضی جاهای خصوصی بقول شما علیرغم اینکه تحت نظر وازرت خونه هستن قوانین متفاوتی دارن. ولی کار نشد نداره
پاسخ دادن
-2 # خنیفری 1398-06-07 19:14
سلام بچه های بهداشت حرفه ای هم میتونن شرکت کنن؟؟؟
پاسخ دادن
+1 # farzane73 1398-06-16 16:17
سلام.رشته شنوایی سنجی هم از رشته های مجاز در آزمون هست؟چه شهرهایی اعلام نیاز برای استخدامی کردن؟
پاسخ دادن
-1 # المی 1398-06-17 16:52
سلام. ایا رشته ی ژنتیک مولکولی می تونه در این ازمون ثبت نام کنه ؟
پاسخ دادن
0 # فاضله 1398-06-19 16:01
سلام وقت بخیر ببخشیدواسه عمومیا چه منابعی رو باید بخونیم؟
پاسخ دادن
+3 # حشمت الله جمشیدی 1398-06-20 21:00
عرض سلام ،میخواستم بپرسم ،مهندسی پزشکی درلیست استخدامی وزارت بهداشت هست یانه ،ممنونم اگه جواب بدید،
پاسخ دادن
0 # آنیتا 1398-06-24 15:23
سلام وقت تون به خیر ،من کارشناس ماماهستم ۴۲ ساله دوسال و دوماه سابقه طرح و ۱۲ سال سابقه بیمه دارم از این دوازده سال حداقل ۶ سال سابقه ام از طریق درمانگاهی که درآن شاغل بودم رد شده مقداری از سابقه ام هم خودم رد کردم الان این سابقه قابل کسر از شرط سنی هست؟با توجه به اینکه در همه سالهایی که شرط سنی اجازه میداد هیچ ارگان دولتی استخدام نداشت.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
پاسخ دادن
0 # محمداسماعیل فروزانفر 1398-07-10 10:52
سلام آره محاسبه میشه
پاسخ دادن
+1 # Mona 1398-06-27 16:49
سلام ببخشید میخواستم بدونم رشته ژنتیک هم استخدام داره؟
پاسخ دادن
0 # Mona 1398-06-27 16:52
سلام ببخشید رشته ژنتیک هم استخدام داره؟
پاسخ دادن
-1 # متین 1398-06-27 18:35
زمان ثبت نام آزمونای استخدامی کی هست و توهمین سایت اعلام میشه؟
پاسخ دادن
0 # مجید 1398-06-29 04:27
سلام لطفا آدرس سایت ثبت نام رو به اشتراک بزارید ممنون
پاسخ دادن
+1 # فاطمه صالحی 1398-06-29 12:30
ببخشید من کاردان مامایی هستم میتونم تو آزمون شرکت کنم ؟
پاسخ دادن
0 # مریم کلهر 1398-06-29 14:03
زمان دقیق آزمون استخدامی رو میشه اعلام کنید ؟
پاسخ دادن
0 # کریمیان 1398-06-29 14:11
سلام من ۱۵سال آزمایشگاه خصوصی کارکردم وسابقه بیمه دارم مدرک علوم آزمایشگاهی دارم آیا این ۱۵سال به سنم اضافه میشه ممنون مژشم جواب بدید.
پاسخ دادن
+1 # کریمیان 1398-06-29 16:36
سلام من ۱۵ سال آزمایشگاه خصوصی کارکردم می خواستم ببینم این ۱۵سال سابقه بیمه به سنم اضافه میشه؟ ممنون میشم راهنماییم کنید.
پاسخ دادن
0 # نیماا 1398-06-30 12:34
سلام خسته نباشیید
میشه این قسمت رو توضیح بدید "تقاضی انجام خدمات قانونی بدون احتساب ضریب منطقه خدمتی باشند در مدت باقیمانده تا سقف قانونی، نیازی به ارائه گواهی پایان طرح ندارند"
یعنی چی؟
من در حال گذروندن طرحم
چطور میتونم برای یه دانشگاه دیگه امتحان بدم؟
پاسخ دادن
-1 # سایه 1398-07-06 15:25
سلام، ایا با مدرک #کارشناسی_روانش ناسی هم میشه شرکت کرد؟؟؟ لطفا یکی راهنمایی کنه مرسی
پاسخ دادن
+2 # بهنام محمدبان 1398-07-01 09:24
با سلام’ ملاک داشتن پایان طرح آخرین روز ثبت نام هستش یا موقع تحویل مدارک؟؟
پاسخ دادن
0 # saraiii 1398-07-01 19:59
سلام وقت بخیر ببخشید من دیپلم فوریت پزشکی از جهاد دانشگاهی گرفتم ایا منم میتونم تو ازمون شرکت کنم تورو خدا جواب بدین
پاسخ دادن
+1 # اجلی 1398-07-04 06:52
سلام.من بهیار بودم با ۱۵ سال سابقه کار استعفا دادم .متولد خرداد ۵۸ هستم.برای من شرط سنی چیست.تشکر
پاسخ دادن
0 # ماما 1398-07-05 22:27
سلام
میگم کجای اگهی نوشته شده دانشجو مقطع تحصیلی بالاتر نمیخاد؟؟؟؟؟
لطفا اطلاعات اشتباه ندید ک استرسی بشیم
پاسخ دادن
0 # مهرداد24 1398-07-08 00:55
سلام . اگه آزمون پیمانی قبول بشم میتونم برای آزمون تامین اجتماعی آزمون بدم .تامین اجازه جذب رو میده با اینکه پیمانی هستم .مچکر
پاسخ دادن
0 # مهرداد24 1398-07-08 01:00
سلام. اگه آزمون پیمانی قبول بشم بعد میتونم برای تامین اجتماعی هم آزمون بدم ؟مچکر
پاسخ دادن
0 # حسین خالدی 1398-07-08 20:28
با سلام خواستم ببینم منم
میتونم ثبت نام کنم
بادیپلم انسانی ممنون
میشم پاسخ بدید تشکر
پاسخ دادن
0 # ع نوری 1398-07-11 19:13
سلام ، ببخشید آزمون استخدامی وزارت بهداشت ، جزء همین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور محسوب میشه ؟
پاسخ دادن
+1 # Sadeghi 1398-07-13 12:41
آزمون استخدامی مهلت ویرایش نداره؟
پاسخ دادن
0 # Hoda 1398-07-22 08:36
سلام من دوره کمک پرستاری یه ساله دارم چطور ثبت نام کنم
به کار نیاز دارم

خوزستان
پاسخ دادن
0 # ح 1398-07-27 09:53
قد برای فوریت پزسکی ۱۷۰با ۱۶۵؟لطفا یکی جواب بده
پاسخ دادن
+1 # پرستار 1398-07-30 20:35
سلام زمان ثبت نام چه تاریخی بود؟
پاسخ دادن
نوشتن دیدگاه

مطالب مرتبط

ثبت‌نام در دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان وزارت بهداشت 98-99

جزئیات ثبت نام تکمیل ظرفیت ارشد وزارت علوم 98

پذیرش بدون آزمون دانشگاه شهیدبهشتی 99-1400

تغییرات منابع آزمون ارشد مامایی 99

اخبار جدید تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت 98

جذب دانشجوی ارشد در 3 گرایش فیزیک‌پزشکی در علوم پزشکی مشهد

اطلاعیه سازمان سنجش در رابطه با تکمیل ظرفیت 98

پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 98

رتبه لازم برای قبولی ارشد مدیریت خدمات بهداشت درمانی 98-99

رشته مورد نظر شما

آمار قبولی 3 سال اخیر
نمایندگی در کشور
رشته های تحت پوشش

 

اطلاعات تماس

map آدرس دفتر مرکزی: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر شمالی خیابان فرصت شیرازی جنب دانشگاه علمی کاربردی پلاک 30 طبقه همکف

 

call 02166574345  (خط ویژه)