همایش تخصصی رایگان ارشد ویروس شناسی در موسسه علوم پزشکی سنا

ویژه آزمون ارشد وزارت بهداشت 97

زمان: 7 تیر 97

ساعت 9:30 الی 18

مکان: تهران- میدان انقلاب- خ کارگر شمالی- خ فرصت شیرازی-پلاک 30

hamayesh viroos 97