MADAREK ARSHAD VEZARAT BEHDASHT 99

متقاضیان شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت توجه داشته باشند، شرایط و مدارک لازم برای ثبت نام آزمون ارشد وزارت بهداشت 99 در این مقاله به طور کامل توضیح داده شده است. زمان ثبت نام آزمون، ارسال مدارک و دریافت كد رهگیری از ساعت 12 تاریخ 98/11/28 لغایت ساعت 10 صبح تاریخ 98/12/10 فعال می باشد. ثبت نام فقط بصورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام می شود. هزینه ثبت نام برای هر گروه امتحانی مبلغ 456000 ريال می باشد و داوطلبان می توانند در صورتی قصد انتخاب رشته دوم را دارید، از گزینه ویرایش فرم ثبت نام، اقدام به انتخاب رشته دوم و پرداخت همزمان هزینه کرده و کليه مراحل را تا تأیيد نهایی انجام دهد.

داوطلبان باید کلیه مدارک مورد نیاز ثبت نام آزمون ارشد وزارت بهداشت را بصورت كامل و خوانا و صحیح ارسال کنند. مدارک ارسالی توسط دانشگاه پذیرنده اخذ خواهد شد، اعلام و ارسال هرگونه اطلاعات غیر مرتبط و غیر واقعی خودداری شود. در ادامه شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

نکته مهم: در کنکور سال 99 تغیرات بسیار اعمال شده است که در مقاله تغییرات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99  به طور کامل تمام تغییرات کنکور ارشد وزارت بهداشت ذکر شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

 telegrambanner

مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت 

داوطلبان باید در مدت زمان تعیین شده با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. هنگام بارگزاری مدارک ثبت نام ارشد وزارت بهداشت دقت داشته باشید تمام اطلاعات کامل و درست ثبت شود.  پس از پایان زمان ثبت نام و ویرایش اطلاعات، تغییر رشته امتحانی و حوزه آزمون امکانپذیر نمیباشد.

داوطلبان ملزم میباشند كلیه مدارک مورد نیاز ثبت نام ارشد را بر حسب مورد، بطور كامل و خوانا و صحیح ارسال کنند. در صورت ناقص، ناخوانا، نادرست بودن، مسئولیت عواقب بعدی به عھده ی داوطلب خواھد بود. نظر به اینکه کلیه مدارک مورد نیاز مانند مدرک تحصیلی، مدرک نشان دھنده وضعیت طرح نیروی انسانی، مدرک نشان دھنده سابقه کار، مدرک نظام وظیفه و ... متعاقباً پس از قبولی، توسط دانشگاه پذیرنده اخذ خواھد شد، لذا تأكید میگردد از اعلام و ارسال ھرگونه اطلاعات غیر مرتبط و غیر واقعی خودداری شود. پس از پذیرش در آزمون درصورت ھرگونه مغایرت با ضوابط اعلام شده، قبولی داوطلب ملغی گردیده و از ادامه تحصیل جلوگیری شده و طبق ضوابط با متخلف برخورد خواھد شد.

حجم هر یک از مدارک باید kb 100-300 باشد.

1-  اسكن یک قطعه عكس  3*4 با فرمت jpg

2- اسكن اصل شناسنامه صفحه اول شناسنامه و درصورت وجود توضیحات صفحه آخر

3- اسكن اصل كارت ملی، هر دو سمت آن ودر صورتیکه شناسنامه یا کارت ملی جهت تعویض به مراجع ارسال شده، اسکن رسید مربوطه قابل قبول میباشد.

4- در صورت الصاق عکس فرد دیگری در فرم ثبت نام به هر دلیلی اشتباه توسط مسئول کافی نت، الصاق عکسهای ذخیره شده فرد دیگر و ...( فرد بعنوان متخلف تلقی شده و مطابق مقررات رفتار خواهد شد. پس اگر ثبت نام خود را در کافینت انجام می دهید، حتما فرم ثبت نام را قبل از تاید یک بار با دقت تمام مشاهده کنید.

توجه : داوطلبان دقت داشته باشند معدل مقطع کارشناسی در آزمون کارشناسی ارشد  با سهم 20 % در نظر گرفته میشود.برای دریافت منابع به مقاله دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99-1400 مراجعه کنید.

شرایط ثبت نام آزمون ارشد وزارت بهداشت

1- داشتن شرایط عمومی ورود به دوره آموزش عالی

2- دارا بودن دانشنامه كارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی گروه پزشکی و مدارک بالاتر متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا در رشته های امتحانی ارشد

3-داوطلبانی كه طبق مدارد مورد پذیرش جدول مذكور نسبت به انتخاب رشته امتحانی اقدام نکنند در هرمرحله از روند برگزاری آزمون اعم از بررسی مدارک، اعلام نتایج، پذیرش و دوره تحصیل، از روند سنجش حذف و از ادامه تحصیل محروم خواهند شد.

بعنوان مثال اگر در رشته امتحانی، مدرک مورد پذیرش مقطع کارشناسی میكروبشناسی قید گردیده منظور رشته میكروب شناسی در مقطع کارشناسی بوده و یا در مجموعه امتحانی پرستاری، دانش آموخته رشته هوشبری پس از شرکت در آزمون این مجموعه در صورتیکه پس از آزمون مجاز به انتخاب رشته محل شود فقط میتواند رشته محلهای مربوط به دو رشته پرستاری مراقبتهای ویژه و ویژه نوزادان را در صورت داشتن سایر شرایط، انتخاب نماید و مجاز به انتخاب سایر رشته های این مجموعه نمیباشد.

4-داوطلبان شاغل، قبل از ثبت نام موافقت كتبی و بدون قید و شرط محل كار خود را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و آنرا نزد خود نگهدارند تا در صورت لزوم پس از قبولی به دانشگاه مربوطه ارائه نمایند.

5-كسانی كه در آزمون سال 99وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی شركت نموده و دردانشگاهها و مراکزی که تحصیل در آنها عادی رایگان ، روزانه میباشد، پذیرفته شوند و پس از ثبت نام یا عدم ثبت نام در دانشگاه از ادامه تحصیل انصراف دهند، مجازبه شركت در آزمون سال 1400نمیباشند.

6-داوطلبان مرد باید یکی از شرایط ومقررات وضعیت عمومی را دارا باشند:

دارابودن كارت پایان خدمت ھوشمند. دارابودن كارت معافیت دایم ھوشمند (كفالت، پزشكی، ایثارگران و موارد خاص).متولدین سال 1352 و قبل از آن به شرط اینكه تغییر سن نداده باشند. مشمولان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی (در سنوات مجاز تحصیلی) دارای برگ آماده به خدمت بدون غیبت كه زمان پذیرش و ثبت نام آنان در دانشگاه قبل از تاریخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد.
تذكر :
١)مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نمیباشند و درصورت شركت درآزمون و قبولی در دانشگاه، معافیت تحصیلی برای آنان صادر نگردیده و دانشگاهھا مجاز به ثبت نام از آنان نمیباشند.
٢)دانشجویان اخراجی دانشگاهھاتا پایان خدمت دوره ضرورت ویااخذمعافیت دائم،مجاز به ادامه تحصیل نمیباشند.
٣) فارغ التحصیلان مشمول دوره کارشناسی ارشد مجاز به تحصیل مجدد در این مقطع نمیباشند.
٤) سنوات تحصیلی در مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته حداكثر سه سال میباشد.

نکته مهم : توضیحات کامل در رابطه با سهمیه استعداد درخشان و رزمندگان و سهمیه آزاد در مقالات دیگر به طور کامل توضیح داده خواهد شد.

تذکرات مهم ویژه متقاضیان ارشد وزارت بهداشت

1- داوطلبان مشمول طرح اجباری می توانند بدون گذراندن و یا شروع طرح، در هر زمان در آزمون شرکت کنند و منعی جهت ادامه تحصیل ندارند.

2-ارائه دو سال سابقه کار بالینی در رشته های مشخص شده مانند رشته های پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان، پرستاری توانبخشی و ... الزامی می باشد. و برای رشته هایی که سابقه بالینی درج نشده نیاز به ارائه سابقه کار نمی باشد. واجدین شرایط تا تاریخ 99/6/31 می بایست سابقه بالینی خود را ارائه دهند.

3- طبق اطلاعیه صادر شده دارندگان مدرک معادل، گواهی اتمام دوره، دارندگان میانگین کل کمتر از 12در مقطع کارشناسی مجاز به ادامه تحصیل در مقطع ارشد وزارت بهداشت نمی باشند.

4 داوطلبانی که در ازمون سال گذشته شرکت و اقدام به انتخاب دانشگاه کرده و در رشته محل دولتی قبول شده و اقدام به ثبت نام نکرده اند در حال حاضر محرومیت یک ساله داشته و نمی توانند در کنکور سال 1400 شرکت کنند.

5- متقاضیانی که یکبار از خدمات رایگان در مقطع ارشد استفاده کرده اند در صورت قبولی مجدد باید شهریه پرداخت کنند.

برای دانلود نمونه سوالات رایگان ارشد به مقاله دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98  مراجعه کنید.

سخن آخر با داوطلبانی که می خواهند از همین الان برای کنکور ارشد وزارت بهداشت شروع کنند .

با شروع ثبت نام و نزدیک شدن به زمان برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت، یکی از معضلات داوطلبان کنکوری، عدم شروع مطالعه و نداشتن منابع مناسب برای رشته ای است که قصد شرکت در آن را دارند و اکثر این داوطلبان بر این باورند که دیگر برای شروع دیر شده است و فرصت را از دست داده اند.

در پاسخ به این دوستان باید بگوییم، بسیاری از رتبه های برتر سال گذشته رشته های ارشد وزارت بهداشت مطالعه خود را در زمستان و در همین فرصت 4 الی 5 ماهه شروع کرده اند، اما تنها فرقی که این داوطلبان با شما، داشتن برنامه ریزی درست برای مطالعه و مهم تر از همه تهیه کتاب های کنکوری و طبقه بندی شده برای ازمون ارد بوده است، چرا که یکی از بزرگترین اشتباهات شما عزیزان در فرصت باقی مانده انتخاب منبع اصلی یا همان رفرنس معرفی شده وزارت بهداشت برای مطالعه است که این انتخاب نادرست در مدت زمان باقی مانده باعث سردرگمی و عدم جمع بندی مطالب می شود.

پس با توجه به فرصت باقی مانده برای کنکور ارشد وزارت بهداشت دو نکته بسیار اهمیت دارد:

1- برنامه ریزی مشخص زمانی برای مطالعه

2- انتخاب منبع کنکوری و طبقه بندی شده  و شرکت در آزمون های آزمایشی برای اطلاع از میزان آمادگی خود.

حتما مقاله  آیا در زمان باقی مانده فرصت برای موفقیت در آزمون ارشد ۹۷ وجود دارد؟ و برای آگاهی از روش های تست زنی و مدیریت زمان به این لینک مراجعه کنید روش های تست زنی و مدیریت زمان در آزمون ارشد وزارت بهداشت 

بنابراین برای اطلاع از لیست کتاب های کنکوری رشته های ارشد علوم پزشکی می توانید به سایت sanabook.com مراجعه کرده و برای صحبت با مشاور می توانید با شماره 02166574345 تماس بگیرید.

bannerfinalmoshavere

لینک مرتبط با آزمون کارشناسی ارشد زوارت بهداشت :

دانلود دفترچه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

چرا تست زنی جای آزمون آزمایشی را نمی گیرد؟!

زمان ثبت نام و برگزاری آزمون ارشد وزارت بهداشت

دیدگاه‌ها  
0 # فرنوش 1397-11-29 22:07
باسلام
من سال گذشته (هنوز فارغ التحصیل نشده بودم) در کنکور ارشد شرکت کردم و انتخاب رشته کردم اما قبول نشدم نه آزاد نه دولتی، هنوز طرح پرستاریم شروع نشده و شاید شاید بعد از عید شروع بشه.
با توجه به این ها و با توجه به دفترچه انتخاب رشته سال ۹۸، من مجاز به شرکت در ازمون ارشد ۹۸ هستم؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1397-12-10 11:03
سلام. بله مشکلی نداره شما می تونید در ازمون کارشناسی 98 ثبت نام کنید.
پاسخ دادن
0 # sanaas 1397-12-04 10:08
سلام من برا مهر ٩٨ واحدام مونده يعني كلا نميتونم شركت بكنم تو ازمون ؟ يا شركت بكنم ولي انتخاب رشته نكنم؟
پاسخ دادن
+1 # مدیر سایت 1398-01-30 16:38
سلام. می تونید بصورت آزمایشی شرکت کنید اگر هنوز درستون تموم نشده.در صورت قبولی باید مدرک فراغالتحصیلیتون رو به دانشگاه برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد ارائه بدید.
پاسخ دادن
0 # علی .م 1398-01-05 21:06
با سلام و عرض خسته نباشید
با توجه به اینکه مهلت ثبت نام آزمون ارشد تا ۱۰ بهمن بوده در فروردین ماه ثبت نام انجام میشه یا نه ؟
ممنون میشم زودتر جواب بدین
پاسخ دادن
+2 # مدیر سایت 1398-01-30 16:39
سلام. بله مهلت ثبت نام تمدید شده و تا 31 فروردین ماه وقت دارید برای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
پاسخ دادن
+1 # Dr.M 1398-12-06 11:46
با سلام
لر ای کسایی که کارشناس روان شناسی هستن هم سابقه لازمه
پاسخ دادن
+1 # Dr.M 1398-12-06 11:48
با سلام
برای کسانی که کارشناس روان شناسی هستن هم 2سابقه کاری لازمه
پاسخ دادن
+1 # Amin 1398-01-28 11:57
سلام .من دانشجوی ارشد وزارت علوم رشته مهندسی پزشکی هستم.برای کنکور وزارت بهداشت ثبت نام کردم .ایا امکانش هست که تا روز ازمون از رشته و دانشگاه خودم انصراف بدم .چون اگه الان انصراف بدم مشکل نظام وظیفه دارم و باید برم خدمت.ولی در دفترچه قید شده که تا اتمام فرایند ثبت نام باید انصراف بدم.خاهش میکنم راهنماییم کنید
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-01-30 18:35
سلام. در صورت قبولی در آزمون ارشد می تونید انصراف بدید و در رشته و دانشگاه جدید قبولی ادامه تحصیل دهید. الان نیازی به انصراف نیست.
پاسخ دادن
+1 # Fatemeeee 1398-01-30 22:50
سلام من کارشناسی روانشناسی دارم اما میخوام برای ارشد وزارت بهداشت امتحان بدم.ایامیتونم در رشته پرستاری هم علاوه بر روانشناسی کنکور بدم؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-02-17 15:54
سلام با کارشناسی روانشناسی نمی تونید در رشته پرستاری ادامه تحصیل بدهید.
پاسخ دادن
0 # آرش - ل 1398-02-07 10:10
با عرض سلام . متاسفانه پاسخ یکسانی تا کنون برای این سوال نگرفتم . استدعا دارم راهنمائی بفرمائید :
در شهریور 98 از رشته علوم آزمایشگاهی ( کارشناسی ) فارغ التحصیل میشوم. آیا امکان شرکت در هر 2 آزمون مجموعه علوم ازمایشگاهی 2 و 3 را در کنکور امسال دارم یا فقط یکی از این 2 رشته آزمون را میتوانم شرکت کنم ؟ با تشکر از شما .
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-02-18 16:50
سلام. بله مشکلی ندارید می تونید در هر دو مجموعه ثبت نام و شرکت نمایید.
پاسخ دادن
0 # داود 1398-02-21 20:16
با سلام واحترام

من ب دلایلی نتونستم در زمان مقرر برای آزمون ثبت نام کنم. امکان ثبت نام با تاخیر هست؟؟ اگر میشه راهنمایی کنید.
با تشکر از شما
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-02-22 17:25
سلام بله 7 خرداد ماه مهلت دوباره برای ثبت نام و ویرایش آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 می باشد. عضو کانال تلگرام باشید اخبار را در کانال می توانید پیگیری کنید.
پاسخ دادن
0 # Shabnam Mirzai 1398-02-27 04:17
سلام من سال ٨٤ براي كنكور با استفاده از سهميه جانبازان كارداني قبول شدم دانشگاه آزاد بعد بدون سهميه كارداني به كارشناسي همون دانشگاه قبول شدم الان براي خوندن ارشد دانشگاه دولتي ميتونم از سهميه جانبازان استفاده كنم ؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-02-28 17:58
سلام. میتونید از سهمیه در هر مقطع تحصیلی فقط یکبار استفاده کنید.
پاسخ دادن
+1 # پریسام 1398-02-27 17:55
سلام میخواستم بدونم میشه همزمان در کنکور وزرات بهداشت و علوم و سراسری شرکت کرد یا فقط یکی از این ها؟؟
پاسخ دادن
+1 # مدیر سایت 1398-02-28 18:05
سلام . بله می تونید رد رهر دو کنکور شرکت کنید.
پاسخ دادن
+1 # شهرزاد 1398-02-30 18:12
سلام وقت بخیر ممنون میشم پاسخ سوالم رو بدید ،من مدرک کارشناسی شیمی محض با معدل ۱۷.۷۲ دارم میخواستم بدونم آیا امکانش هست توو آزمون کارشناسی ارشد بهداشت 99 شرکت کنم ؟! چه رشته هایی رو میتونم انتخاب کنم ؟!
پاسخ دادن
+2 # مدیر سایت 1398-02-31 18:30
سلام. بله می تونید در آزمون وزارت بهداشت در رشته هایی مثل بیوشیمی بالینی، سم شناسی، شیمی دارویی، علوم و صنایع غذایی،نانوتکنول وژی پزشکی و... شرکت کنید.
پاسخ دادن
0 # بهزاد 1398-03-17 09:00
سلام من خرداد 99 کارشناسی پرستاری تموم میکنم
میخواستم بدونم آیا میشه هم طرحم رو بگیرم و هم ارشد رو بصورت همزمان ادامه بدم؟؟ و اگه بخوام با سهمیه ده درصد استعداد درخشان بدون کنکور ارشد پرستاری بخونم چه رشته یا رشته هایی رو برای ارشد میتونم بخونم؟؟ممنون میشم جواب بدید.
پاسخ دادن
-1 # مدیر سایت 1398-04-05 17:44
سلام . شما نی تونید هم طرحتون رو ادامه بدید هم در مقطع ارشد تحصیل کنید. در صورت قبولی در مقطع ارشد باید توقف طرح داشته باشید. و برای استفاده از سهمیه استعداد درخشان می توید در رشته مرتبط که همان پرستاری است در مقطع ارشد ادامه تحصیل دهید.
پاسخ دادن
0 # الهام‌۱۰۲۰ 1398-03-22 08:47
سلام‌خسته نباشید .من اانشجوی ترم ۶ پرستاری ام. سال دگ این موقع ترم ۸ هستم .میتونم همزمان ارشد هم بدم؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-04-12 17:27
سلام برای ثبت نام در مقطع ارشد باید زمان ثبت نام و یا مهلت ویرایش مدرک فارغ التحصیلی یا ریز نمرات رو ارئه بدین. در غیر اینصورت می تونید بصورت آزمایشی امتحان بدید. زیرا در صورت انتخاب رشته و قبولی در دانشگاه های روزانه اگر هنوز فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی نشده باشید به مدت یک سال از شرکت در آزمون محروم میشوید
پاسخ دادن
-1 # صدیقه ب 1398-04-21 19:42
سلام من لیسانس مدیریت بازرگانی دارم در چه رشته هایی از وزارت بهداشت میتونم کارشناسی ارشد شرکت کنم
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-08-25 13:23
با کارشناسی مدیریت بازرگانی شما می تونید در مقطع ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، اقتصاد بهداشت و... شرکت کنید.بهترین پیشنهاد مدیریت خدمات است که کتااب ها و منابع آزمون های ازمایشی و ... موجود هست.
پاسخ دادن
+1 # سحر.....۷۱ 1398-04-21 22:14
سلام.من لیسانس فیزیک دارم.آیا میتونم برای آزمون ارشد وزارت بهداشت رشته روانشناسی بالینی رو انتخاب کنم؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-08-25 13:26
سلام خیر با کارشناسی فیزیک می تونید در رشته هایی مثل ارگونومی،فیزیک پزشکی،رادیوبیول وژی و حفاظت پرتویی،فن آوری تصویر برداری پزشکی ،مهندسی بهداشت حرفه ای و... شرکت کنید.
پاسخ دادن
0 # سما 1398-05-01 09:14
سلام .با مدرک کارشناسی تربیت بدنی میشه ازمون ارشد وزارت بهداشت رو شرکت کرد ؟چه رشته ای ؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-08-25 13:27
سلام با کارشناسی تربیت بدنی می تونید در مقطع ارشد در رشته علوم تشریحی،تاریخ علوم پزشکی و ... شرکت کنید.
پاسخ دادن
0 # فائزه،۶۳ 1398-05-23 16:27
سلام من امسال کنکور وزارت بهداشت شرکت کردم و رتبه من ۷۰ شده اما الان متوجه شدم معدل رو بجای ۱۵.۹۷ ،،،،،۱۵.۹۸ زدم . مشکلی هست،؟ چه کار باید بکنم؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-08-25 13:33
سلام زمان ویرایش معدل اطلاعات را ویرایش کنید و یا زمان ثبت نام این مورد را به دانشگاه اعلام کنید
پاسخ دادن
+1 # فرشته** 1398-05-27 00:50
سلام خسته نباشید ببخشید شما نمیدونید که حدودا چقدر باید تو نوبت طرح برای رشته علوم آزمایشگاهی منتظر بود و اگه تو این مدت ارشد قبول شدیم و بعدش نوبت طرح ما شد باید چیکار کرد
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-08-25 13:33
سلام. مشخص نیست. اگر ارشد قبول شدید توقف طرح میزنید و به تحصیلتون ادامه میدید.
پاسخ دادن
0 # نسیم هوشبری 1398-06-04 12:46
سلام من کارشناس هوشبری ام ولی بامدرک کاردانیم سابقه کار دارم. میشه راهنماییم کنین چیکار کنم برا ثبت نام ارشد
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-08-25 13:34
سلام با شماره 02166574345تماس بگیرید.
پاسخ دادن
0 # A 1398-06-16 00:21
سلام
محرومیت از ثبت نام کنکور ارشد بهداشت شامل دانشجویان ارشد علوم هم میشه؟منظورم اینه که دانشجوی ارشد علوم روزانه میتونه برای کنکور ارشد بهداشت تا موقع اعلام نتایج انصراف نده یا حتما باید تا زمان ثبت نام کنکور انصراف بده؟ممنون.
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-08-25 15:13
سلام بله مشکلی نیست اما زمان ثبت نام باید انصراف از تحصیل بدید.
پاسخ دادن
0 # راحیل 1398-06-25 17:19
سلام من دیپلم تجربی وارشدحسابداری دارم می تونم درکنکور یکی ازرشته های ارشدبهداشت شرکت کنم
پاسخ دادن
-1 # مدیر سایت 1398-08-25 15:14
سلام بله ، اگر کارشناسی حسابداری دارید می تونید در مقطع ارشد در رشته اقتصاد بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و... شرکت کنید.
پاسخ دادن
-1 # فرشته فقیهی 1398-06-31 13:25
سلام خسته نباشید، من ب تازگی طرحم تموم شده ک ب علت اینکه منطقه دو بودم ۲۱ماه گذروندم و نه ۲۴ ماه ک از این مقدار یک سال و چهار ماهش رو آی سی یو کار کردم و مابقی بخش داخلی، آیا میتونم ارشد پرستاری ویژه بخونم؟؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-08-25 15:16
سلام باید دانشگاهی که شرکت کرده و قبول میشید این موارد رو قبول کنه اگر بتونید مدارک معتبر ارائه بدید احتمالن قبول کنند بازهم باید بپرسید.
پاسخ دادن
0 # پرستو شكوهي 1398-07-10 11:46
سلام وقت بخير با رشته كارشناسي راديولوژي ميتونم ارشد مديريت بهداشت و درمان بخونم؟
پاسخ دادن
0 # Nastaran 1398-08-21 16:10
با عرض سلام...من کارشناسی اتاق عمل دارم..میخواستم بدونم میتونم ارشد پرستاری شرکت کنم؟میگن فقط بعد طرح میشه nicu بخونیم...چه گرایشایی میشه بخونیم؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-08-25 15:44
سلام برای شرکت در دو گرایش پرستاری که مجاز هستید باید دو سال سابقه ی بالینی داشته باشید.
پاسخ دادن
0 # a 1398-09-03 22:18
با سلام آیا با داشتن کارشناسی زیست شناسی میتوان در کنکور ارشد وزارت بهداشت در یکی از گرایش های علوم آزمایشگاهی شرکت کرد ؟چه رشته هایی؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-11-01 17:44
با کارشناسی زیست شناسی شما می تونید در بسیاری از رشته های در مقطع ارشد علوم پزشکی شرکت کنید. گرایشتون رو اعلام کنید تا دقیق تر راهنماییتون کنیم.
پاسخ دادن
0 # امیر امیدی 1398-10-28 14:00
سلام من لیسانس مهندسی نرم افزار کامپیوتر رو دارم در چه رشته هایی از وزارت بهداشت میتونم کارشناسی ارشد شرکت کنم؟؟؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-11-01 17:45
سلام با کارشناسی کامپیوتر شما می تونید در رشته انفورماتیک پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت و.. شرکت کنید.
پاسخ دادن
0 # حسن.. 1398-11-16 10:51
سلام من لیسانس مدیریت صنعتی دارم میشه در رشته روانشناسی ثبت نام کنم؟
کلا راهی هست من بتونم روانشناسی بخونم؟
ممنونم
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-11-17 16:49
سلام روانشناسی بالینی نمی تونید شرکت کنید شما با کارشناسی مدیریت صنعتی می تونید ارشد روانشناسی وزارت علوم تحصیل کنید که چندان براتون کارایی نداره
پاسخ دادن
0 # ب.س 1398-11-29 12:41
سلام راجع به سهمیه استعداد های درخشان میشه توضیح بدین چجوریه و شامل چه کسانی میشه؟ و اینکه در تمام رشته ها بدون آزمون میشه وارد ارشد شد بااین سهمیه؟ شامل ارشد آموزش هوشبری هم میشه یا نه؟
پاسخ دادن
0 # ب.س 1398-12-01 01:14
سلام راجع به سهمیه استعداد های درخشان میشه بیشتر توضیح بدین چجوریه و شامل چه کسانی میشه؟خود دفترچه ومطلبی که در این خصوص تو سایت گذاشتین خیلی واضح نیست برام و سخت تو ضیح داده... و اینکه در تمام رشته ها بدون آزمون میشه وارد ارشد شد بااین سهمیه؟ شامل ارشد آموزش هوشبری هم میشه یا نه؟
پاسخ دادن
0 # ف.ض 1398-12-02 07:53
سلام من دانشجو علوم ازمایشگاهی م
نمره کل من آمده و وارد سایت دانشگاه شده
باید حتما قبل ثبت نام ارشد باز هم فرم اخر دفترچه رو بگیریم و به دانشگاه بدم تا امضا کنند ؟
باید حتما قبلا ثبت نام باشه ؟
پاسخ دادن
0 # مهدی ۹۹ 1398-12-04 23:49
سلام من ترم آخرم الن معدلمو ثبت کنم زمان کنکور معدلم تغیر می کنه اشکالی نداره؟
پاسخ دادن
0 # #A 1398-12-08 19:17
سلام ببخشيد توى فرم ثبت نام كارشناسي ارشد ، فيلدى هست ك نوشته معدل كاردانى و بخاطر اين خطا ميده و مرحله بعد نميره، منظور از كاردانى چيه اخه ؟ من معدل كارشناسي دارن فقط
ممنون ميشم كمكم كنيد تشكر
پاسخ دادن
0 # امیرمهدی 1398-12-09 14:54
سلام وقت بخیر
چرا در فرم ثبت نام انتخاب رشته امتحانی وجود نداشت
مثلا من برای پرستاری فقط تونستم گروه پرستاری رو انتخاب کنم
روند انتخاب رشته خاصی از پرستاری چجوریه؟
بعد از قبولی در ازمون باید انتخاب کرد؟
پاسخ دادن
0 # اتنا 1398-12-10 01:27
سلام
برای ثبتنام ارشد اصل کارت ملی رو ندارم میشه با کپی کارت ملی ثبتنام کرد؟
پاسخ دادن
0 # mehrdad 1398-12-14 12:29
باسلام
کارت ملی ام مفقود شده و برگه ای هم ندارم
در صورت عدم وجود کارت ملی امکان ثبت نام وجود ندارد؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
پاسخ دادن
0 # zeynab 1398-12-15 16:26
سلام من كارشناسي مكانيك بيوسيستم دارم ميشه ارشد وزارت بهداشت بخونم و اينكه هنوز نتونستم ثبت نام كنم كي امكان ثبت نام با تاخير هست؟!
پاسخ دادن
0 # Parisa21.8 1399-01-25 18:44
با سلام
من دانشجوی ترم هشت پرستاری هستم
خواستم بپرسم اگر من امسال در ازمون ارشد شرکت کنم و قبول نشم محدودیتی پیش میاد ؟
چون شنیدم که اعلام شده در دورات قبل از طرح و اون دسته از افرادی که طرح رو میگذرونند فقط یک سال میتونند در ازمون ارشد شرکت کنند و اگر قبول نشوند تا زمان پایان طرحشون محروم هستند .
ممنون میشم توضیح بدین واسم
پاسخ دادن
0 # صداقت 1399-02-02 08:17
پس از ثبت نام در ارشد پزشکی چطور میتوان رشته امتحانی رو تغییر داد؟
پاسخ دادن
0 # فائزه رضايي 1399-02-02 11:00
سلام روزتون بخير. من كارشناس پرستاري هستم و در حال حاضر طرحمو اورژانس ١١٥هستم. ميخواستم بدونم اين دو سال سابقه محسوب ميشه؟و اينكه چه گرايشاتي از ارشد پرستاري ملزم ب داشتن سابقه هستن؟من بحز طرحم چند جا اورژانس و nicuكار كردم قبل از طرح اونا جز اون سابقه حساب ميشن؟
پاسخ دادن
0 # Golshid 1399-02-07 15:43
سلام من کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دارم میتونم در کنکور ارشد دریکی از رشته های وزارت بهداشت شرکت کنم؟؟
پاسخ دادن
0 # یونس 1399-02-07 22:13
سلام ی سوال
من میخوام زبان ارشد ازمون بدم اما دوره ۴ سال رو )لیسانس) رو طی نکردم میتونم با قبولی دانشگاه سر کلاس ارشد بشینم؟ ؟؟؟ (سطح زبانم رو میتوم برای برسونم)
پاسخ دادن
0 # طحان 1399-02-28 17:40
باسلام من کارشناسی فیلمنامه نویسی دارم میتونم تو رشته وازرت بهداشت شرکت کنم برای ارشد ممنون
پاسخ دادن
نوشتن دیدگاه

مطالب مرتبط

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش ارشد علوم آزمایشگاهی 3

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش ارشد ایمنی شناسی 99-1400

دانشگاه و ظرفیت پذیرش ارشد ژنتیک پزشکی 99-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش ارشد آموزش بهداشت 99-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک 99-1400

لیست منابع ارشد وزارت بهداشت

دکتری بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت

منابع دکتری پرستاری وزارت بهداشت

سوالات متداول ارشد فیزیک پزشکی وزارت بهداشت

رشته مورد نظر شما

آمار قبولی 3 سال اخیر
نمایندگی در کشور
رشته های تحت پوشش

 

اطلاعات تماس

map آدرس دفتر مرکزی: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر شمالی خیابان فرصت شیرازی جنب دانشگاه علمی کاربردی پلاک 30 طبقه همکف

 

call 02166574345  (خط ویژه)