به دلیل سوالات بسیار شما داوطلبان ارشد وزارت بهداشت 98 دررابطه با شرايط و ضوابط دانشگاههای پذیرنده درآزمون ارشد وزارت بهداشت در این مقاله به تمام سوالات شما در رابطه با:

دانشگاههای علوم پزشكی – روزانه (عادی رایگان)

پذیرش در پردیس و دوره شهریه پرداز دانشگاههای علوم پزشكی - با پرداخت شهریه

ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی

ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكی ارتش

ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا...

شرایط و ضوابط دوره مجازی دانشگاههای علوم پزشكی

ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه شاهد 

ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس(صرفاً در دانشكده علوم پزشكی)

 

دانشگاههای علوم پزشكی – روزانه (عادی رایگان)

داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه های علوم پزشكی دوره روزانه (رایگان) توجه نمایند پذیرش در این دوره رایگان بوده و به هنگام انتخاب محل تحصیل میبایست نام رشته محل این دانشگاهها را انتخاب نمایند(به عنوان مثال: تهران).

 telegrambanner


پذیرش در پردیس و دوره شهریه پرداز دانشگاههای علوم پزشكی - با پرداخت شهریه

پذیرش در این دانشگاهها بصورت پرداخت شهریه میباشد. میزان شهریه در دورههای شهریه پرداز توسط دانشگاهها اعلام خواهد شد. لازم است داوطلبان پیش از انتخاب رشته محلهای خود، از دانشگاههای مورد نظر پیگیری نمایند.

داوطلبان متقا ضی ادامه تحصیل در پردیس و یا دوره شهریه پرداز دانشگاههای علوم پز شكی توجه نمایند به نگام انتخاب محل تحصیل باید نام رشته محل این دانشگاهها را انتخاب نمایند(به عنوان مثال: تهران با پرداخت شهریه).
جهت كسب اطلاعات لازم از شرایط، ضوابط و هزینه تحصیل به آدرس پایگاه الكترونیكی این دانشگاهها و مراكز مراجعه شود. داوطلبان دقت نمایند در هر نیمسال طبق مقررات مربوطه توسط دانشگاه از دانشجویان برای تامین هزینه های تحصیلی، هزینه دریافت میگردد. لذا داوطلب موظف به پرداخت شهریه و رعایت تعهدات مالی میباشد.
درصورتی كه ظرفیت رشتهای پس از اعلام نتایج كمتر از 50 درصد ظرفیت اعلام شده باشد، اختیار تشكیل كلاس و دوره به عهده دانشگاه  برگزار كننده میباشد. لذا در صورت انحلال دوره، داوطلب میتواند مجدداً در آزمون سال 98 شركت نماید.
داوطلبان دقت نمایند در صورتیكه خواهان تحصیل در دوره شهریه پرداز دانشگاهها (با پرداخت شهریه) میباشند، باید در آزمون ورودی رشته مورد نظر شركت كرده و نمره قبولی را كسب نمایند (تغییر رشته امكان پذیر نمیباشد).

 

ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی

داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی برای رشته های مورد پذیرش از طریق آزمون كارشناسی ارشد وزارت بهداشت، ضمن مطالعه كامل بند 11 -ب شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام دقت نمایند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كلیه مراحل پذیرش دانشجو در واحدهای مختلف این دانشگاه كه از طریق آزمون وزارت بهداشت دانشجو میپذیرند، اجرا میشود. پس از پذیرش كلیه ضوابط تحصیلی (از جمله هزینه دوره تحصیل و سایر ضوابط خاص) تابع قوانین آن دانشگاه میباشد. لذا توصیه میشود قبل از انتخاب محل تحصیل، دقت و تحقیقات لازم از آن دانشگاه بعمل آید. میزان شهریه توسط دانشگاهها اعلام خواهد شد و لازم است داوطلبان از دانشگاههای مورد نظر پیگیری نمایند.

ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكی ارتش

داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه علوم پزشكی ارتش(فقط پرسنل رسمی نیروهای مسلح) برای رشته های مورد پذیرش از طریق آزمون كارشناسی ارشد سال 98 وزارت بهداشت، دقت نمایند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كلیه مراحل قبل و بعد از آزمون برای آن دانشگاه اجرا میشود. و میبایست دارای شرایط مندرج در بند 8-ب شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام باشند.
تذكر: داوطلبان متقاضی رشته روانشناسی بالینی این دانشگاه دقت نمایند مرحله مصاحبه برای این رشته در دانشگاه آجا برگزار خواهد شد. داوطلبان متقاضی دقت نمایند در تاریخ  زمان اعلام اسامی واجدین شرایط به ترتیب اولویت نمره و به تعداد چند برابر ظرفیت پذیرش، از طریق سایت مركز سنجش آموزش پزشكی اعلام خواهد شد. و متعاقباً میبایست جهت برگزاری مرحله دوم آزمون به دانشگاه مربوطه مراجعه نمایند.  جهت اطلاع از زمان و مكان دقیق آزمون به سامانه اینترنتی آن دانشگاه مراجعه شود.
این افراد پس از انجام مصاحبه و بررسی صلاحیتهای عمومی و طی مراحل مربوط به آن دانشگاه، مورد سنجش نهایی واقع خواهند شد. لازم به توضیح است معرفی این افراد به منزله كسب اولویت پذیرش و یا قبولی نمیباشد.

بسیار مهم: تعدادی از داوطلبان سهمیه رزمندگان و ایثارگرانی (خود داوطلب شركت كننده در آزمون) كه پرسنل رسمی نیروهای مسلح میباشند و دارای شرایط مربوط به این دانشگاه در رشته های مورد پذیرش میباشند، میتوانند آن را انتخاب نمایند.
تذكرات: الف - تحصیل در دانشگاه غیر شبانه روزی بوده و كلیه هزینه های آموزشی برعهده شخص داوطلب میباشد.
ب- انتساب (ماموریت) تحصیلی برای مقاطع كارشناسی ارشد الزامی میباشد.
ج- دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال خوابگاه، ایاب و ذهاب و اسكان ندارد.

ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا...

تمامی داوطلبان متقاضی شركت در آزمون كارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا... (عج) بر اساس اعلام آن دانشگاه، میبایست عضو رسمی نیروهای مسلح (سپاه پاسداران – ارتش – نیروی انتظامی – وزارت دفاع) باشند و با ارائه گواهی عضویت معتبر و مجوز شركت در آزمون از محل خدمت، مجاز به شركت و انتخاب این دانشگاه میباشند. لازم است مفاد مندرج در بند 7-ب شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام دقیقا مطالعه و رعایت شود. ضمناً این دانشگاه هیچ گونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه دانشجویان كارشناسی ارشد ندارد.
سپاه: اعضاء رسمی سپاه پاسداران با ارائه مجوز شركت در آزمون از یگان مربوطه.
ارتش: اعضاء رسمی ارتش جمهوری اسلامی ایران با ارائه مجوز شركت در آزمون از معاونت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی
ناجا: اعضاءرسمی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ارائه مجوز شركت در آزمون از رده خدمتی مربوطه.
وزارت دفاع: اعضاء رسمی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ارائه مجوز شركت در آزمون از رده خدمتی مربوطه.

شرایط و ضوابط دوره مجازی دانشگاههای علوم پزشكی

داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دورههای مجازی دانشگاههای علوم پزشكی تهران، شهیدبهشتی و شیراز، موظفند آیین نامه آموزش از راه دور در دانشگاههای علوم پزشكی را مطالعه نمایند. جهت كسب اطلاعات بیشتر از جمله شرایط، ضوابط و شهریه به آن مراكز و یا سایت مربوطه مراجعه فرمایند تحصیل در این دوره با پرداخت شهریه بوده و مبلغ آن توسط دانشگاه اعلام میگردد.

ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه شاهد 

داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در این دانشگاه دقت نمایند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كلیه مراحل قبل و بعد از آزمون برای آن دانشگاه جهت پذیرش دانشجو اجرا میشود. پس از پذیرش كلیه ضوابط تحصیلی تابع قوانین آن دانشگاه میباشد. قبل از انتخاب دقت و تحقیقات لازم بعمل آمده و جهت كسب اطلاعات در رابطه با این دانشگاه ضمن مطالعه بند 9-ب-شرایط اختصاصی، به آدرس اینترنتی آن دانشگاه نیز مراجعه شود.

دانشگاه تعهدی در خصوص تامين خوابگاه برای دانشجويان نوبت دوم ندارد. اين گروه از دانشجويان صرفاً در صورت وجودظرفيت مازاد خوابگاهی وباپرداخت قيمت تمام شده ميتوانندازخوابگاه استفاده نمايند.
 آدرس اينترنی : shahed.ac.ir

ضوابط مربوط به پذیرش دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس(صرفاً در دانشكده علوم پزشكی)

متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه تربیت مدرس برای رشته های مورد پذیرش از طریق آزمون كارشناسی ارشد سال تحصیلی 98 وزارت بهداشت، دقت نمایند ضوابط مربوط به آزمون وزارت بهداشت در كلیه مراحل قبل و بعد از آزمون برای آن دانشگاه جهت پذیرش دانشجو اجرا میشود. پس از پذیرش كلیه ضوابط تحصیلی تابع قوانین آن دانشگاه میباشد. توصیه میشود ضمن مطالعه مفاد بند 10 -ب-شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام، قبل از انتخاب دقت و تحقیقات لازم از سایت دانشگاه بعمل آید.

داوطلبان پيش از انتخاب رشته، از ميزان شهريه دورههاي مذكور آگاهي يابند. در ضمن اين شهريه صرفاً بابت ارائه خدمات آموزشي بوده و شامل امور رفاهی دانشجويان (خوابگاه و تغذيه) نميشود.
آدرس اينترنتی:modares.ac.ir

لینک مرتبط:

زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

دانلود رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98

 

نوشتن دیدگاه

مطالب مرتبط

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش ارشد علوم آزمایشگاهی 3

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش ارشد ایمنی شناسی 99-1400

دانشگاه و ظرفیت پذیرش ارشد ژنتیک پزشکی 99-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش ارشد آموزش بهداشت 99-1400

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک 99-1400

لیست منابع ارشد وزارت بهداشت

دکتری بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت

منابع دکتری پرستاری وزارت بهداشت

سوالات متداول ارشد فیزیک پزشکی وزارت بهداشت

رشته مورد نظر شما

آمار قبولی 3 سال اخیر
نمایندگی در کشور
رشته های تحت پوشش

 

اطلاعات تماس

map آدرس دفتر مرکزی: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر شمالی خیابان فرصت شیرازی جنب دانشگاه علمی کاربردی پلاک 30 طبقه همکف

 

call 02166574345  (خط ویژه)