arshad vezarat behdasht 99

آیا از لیست رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی کشاورزی اطلاع دارید ؟ یکی دیگر از مواردی که همواره شما متقاضیان، بخصوص فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی و علوم دامی از مشاوران ما می پرسید این است که آیا با داشتن کارشناسی در رشته های کشاورزی و علوم دامی می توانید در رشته های علوم پزشکی یا همان وزارت بهداشت شرکت کنید ؟ شاید دلیل گرایش فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی و علوم دامی به رشته های وزارت بهداشت به دلیل محدود شدن باز کار و آینده شغلی این رشته ها و اشباع بوده این رشته ها در بازار کار باشد.

طبیعتا ادامه تحصیل در مقطع ارشد و دکتری علاوه بر افزایش دانش و سطح علمی به دلیل عمده، برای داشتن آسایش و آینده شغلی می باشد و چه بسا به دلیل فعال بودن بازار کار و شرایط تقریبا بهتر رشته های وزارت بهداشت داوطلبان به سمت این رشته ها جذب می شود. اما در نهایت موفقیت با کسانی خواهد بود در رشته خود چه در دانشگاه های وزارت علوم و یا وزارت بهداشت واقعا متخصص باشند. پس در پاسخ به شما باید بگوییم بله می توانید با لیسانس کشاورزی و علوم دامی در رشته های ارشد وزارت بهداشت شرکت کنید اما نه تمام رشته ها.

داوطلبانی که علاقمند به ادامه تحصیل در رشته کارشناسی خود بوده اند و سعی می کنند در مقطع ارشد در یکی از گرایش های رشته خود ادامه تحصیل دهند که مطمئا با انتخاب رشته درست و مناسب بر اساس علاقه و داشتن پشتکار می توانند در مقطع ارشد و دکتری فعالیت کرده و موفقیت های بسیاری را کسب کنند. اما اگر شما عزیزان جز آن دسته از داوطلبانی هستید که متقاضی ادامه تحصیل در رشته های علوم پزشکی هستید،  در ادامه به طور کامل لیست رشته های کارشناسی کشاورزی و علوم دامی که می توانید در مقطع ارشد وزارت بهداشت شرکت کنید را در اختیار شما قرار می دهیم.

اما شاید این سوال برای شما به وجود بیاید، با توجه به مشترک بودن برخی رشته ها در وزارت علوم و وزارت بهداشت، ادامه تحصیل در رشته ها و دانشگاه های وزارت بهداشت بهتر است یا وزارت علوم ؟ پیشنهاد میکنیم برای دریافت این موضوع مقاله ادامه تحصیل در وزارت بهداشت یا وزارت علوم  را مطالعه نمایید تا با دید بهتری انتخاب خود را انجام دهید. در این راه می توانید از راهنمایی های مشاوران ما بهرمند شوید.  

telegram3

لیست رشته های ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی کشاورزی و علوم دامی

 در این جدول لیست رشته ها و مدارک مجاز مورد پذیرش برای ارشد وزارت بهداشت برای شما عزیزان تهیه شده، انتخاب رشته مناسب برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که ارشد پلی برای رسیدن به مقطع دکتری بوده، پس انتخاب درست بر اساس علاقه و با توجه به بازار کار جز مواردی است که باید به آن دقت شود.

 

bannerfinalmoshavere



 رشته مقطع کارشناسی رشته های آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 
 کلیه رشته ها  تاریخ علوم پزشکی - رفاه اجتماعی - کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 بهداشت مواد غذایی  بیوشیمی بالینی- میکروبشناسی مواد غذایی- بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 بهداشت مواد غذایی
(گرایش منشأ دامی)  
بیوشیمی بالینی- میکروب شناسی مواد غذایی- بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 بهداشت مواد غذایی
(کلیه گرایشها به جز منشأ دامی)  
 علوم تغذیه – علوم بهداشتی در تغذیه
 بهداشت و بازرسی گوشت  بهداشت و ایمنی مواد غذایی- بیوشیمی بالینی- سم شناسی- میکروبشناسی مواد غذایی
 بیولوژی دریا  ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی
   تکنولوژی شیر و فراوردهه ای لبنی  علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)
تکنولوژی صنایع مهندسی
روغن خوراکی 
   علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)
حفاظت گیاهان حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
دامپزشکی علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)- زیست فناوری پزشکی- اپیدمیولوژی- میکروب شناسی مواد غذایی
دفع آفات کشاورزی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
دکتری حرفه ای دامپزشکی آمار زیستی- اپیدمیولوژی- اقتصاد بهداشت- اکولوژی انسانی- میکروب شناسی- ویروس شناسی پزشکی- ژنتیک انسانی- کنترل مواد آشامیدنی و خوراکی- علوم بهداشتی در تغذیه- میکروبشناسی مواد غذایی- ارزیابی فناوری سلامت – بهداشت و ایمنی مواد غذایی – سم شناسی
علوم و صنایع غذایی
(کلیه گرایشها)
علوم تغذیه- علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه- میکروب شناسی مواد غذایی- بیوشیمی بالینی- سمشناسی- پدافند غیرعامل در نظام سلامت – علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)
علوم و صنایع غذایی
(گرایش کنترل کیفی و بهداشت) 

   بهداشت و ایمنی مواد غذایی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

صنایع غذایی
(کلیه گرایشها)
علوم بهداشتی در تغذیه
صنایع غذایی
(گرایشهای فنی مهندسی و تغذیه)
علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)
کشاورزی (گرایش دفع آفات)     بهداشت محیط (گرایش سم شناسی محیط)
گیاه پزشکی سم شناسی- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین – بهداشت محیط (گرایش سمشناسی محیط)
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

    بیوشیمی بالینی- زیست فناوری پزشکی- میکروب شناسی- انفورماتیک پزشکی- ویروس شناسی- انگل شناسی- میکروب شناسی مواد غذایی

گیاهان دارویی سم شناسی- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
محیط زیست اکولوژی انسانی
مدیریت تلفیق آفات حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
مهندسی تکنولوژی آرد علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) – بهداشت و ایمنی مواد غذایی
مهندسی محیط زیست
(کلیه گرایشها)
علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) – بهداشت و ایمنی مواد غذایی
مهندسی محیطزیست
(کلیه گرایشها)
مهندسی بهداشت محیط (سم شناسی محیط- مدیریت پسماند- بهره برداری از تاسیسات بهداشتی شهری)- اکولوژی انسانی- مهندسی بهداشت محیط- سلامت و ترافیک
مهندسی
علوم و صنایع غذایی
بهداشت و ایمنی مواد غذایی- سم شناسی- علوم تغذیه- علوم و صنایع غذایی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- نانوتکنولوژی پزشکی
گوشت و فرآوردههای گوشتی علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)
مهندسی کشاورزی
(زیست فناوری کشاورزی)
زیست فناوری پزشکی
مهندسی کشاورزی
(کلیه گرایشها)
نانوتکنولوژی پزشکی- پدافند غیرعامل در نظام سلامت
مهندسی کشاورزی
(گرایش صنایع غذایی)
بهداشت و ایمنی مواد غذایی - علوم تغذیه- علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی- مهندسی صنایع غذایی
مهندسی منابع طبیعی علوم بهداشتی در تغذیه- پدافند غیرعامل در نظام سلامت
مهندسی منابع طبیعی (گرایش شیلات) ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی
مهندسی منابع طبیعی
(گرایش محیط زیست)
پدافند غیرعامل در نظام سلامت – ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی
علوم محیطزیست
(کلیه گرایشها)
مهندسی بهداشت محیط (گرایش سم شناسی محیط)
حشره شناسی
(عمومی- پزشکی- کشاورزی)
مهندس بهداشت محیط (گرایش سم شناسی محیط)

نکته مهم:

متقاضیان کنکور ارشد و دکتری وزارت بهداشت حتما به این مورد دقت کنید، انتخاب منبع درست برای مطالعه داشتن برنامه ریزی و زدن تست به شما برای قبولی در رشته و دانشگاهی که می خواهید کمک خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد میکنیم قبل از شروع مطالعه و حتی انتخاب خود از طریق تماس با شماره 02166574345 الی 6 پاسخ سوالات خود را از مشاوران سنا بپرسید. همچنین برای اطلاع از لیست رشته های علوم پزشکی که دانشگاه آزاد ارائه می دهد، می توانید مقاله لیست رشته های کارشناسی ارشد پزشکی دانشگاه آزاد  را مطالعه نمایید.

دیدگاه‌ها  
+8 # 13757777saeed 1398-04-24 14:50
سلام من لیسانس گیاهپزشکی دارم میخواستم بدونم میتونم ارشد رو در یکی از رشته های وزارت بهداشت ادامه بدم؟مثلا هماتولوژی یا سم شناسی پزشکی؟ من.ن میشم جواب بدین
پاسخ دادن
-2 # مدیر سایت 1398-12-25 12:47
سلام با کارشناسی گیاه پزشکی شما می تونید در رشته ارشد سم شناسی و ... در مقطع ارشد وزارت بهداشت شرکت کنید.
پاسخ دادن
+11 # بریستی 1398-10-27 15:14
سلام من رشته کشاورزی گرایش مهندسی منابع طبیعی محیط زیست هستم تو رشته ای تو وزرات بهداشت میتونم بخونم
پاسخ دادن
+8 # سمیران 1398-11-27 22:56
سلام من ارشد مدیریت دامپروری هستم میخواستم بدونم چه رشته ای از وزارت بهداشت رو میتونم بخونم یا اینکه چه رشته ای از وزارت بهداشت رو میتونم با مدرک کارشناسی علوم دام بخونم.؟
پاسخ دادن
+28 # هانیه 1398-12-24 21:01
سلام
من دانشجوی رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صنعتی اصفهان هستم میخواستم بدونم برای کنکور ارشد در چه گرایش هایی از وزارت بهداشت می تونم شرکت کنم.
ممنون
پاسخ دادن
+2 # زینب کشوری ناظر 1399-02-16 22:56
سلام من باکارشناسی علوم ومهندسی محیط زیست نمی تونم به هیچ طریقی در رشته های وزارت بهداشت شرکت کنم؟ وایا هیچ راهی وجود نداره برای اینکه طب سنتی بخونم؟
پاسخ دادن
+10 # محمدرضا اشرفی 1399-05-24 09:08
سلام ببخشید با لیسانس هر رشته ای میشه برای کنکور فوق لیسانس هر رشته ای شرکت کرددد؟
پاسخ دادن
+3 # رقیه 1399-07-28 22:06
سلام خسته نباشید
ببخشید من کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیااهی تموم کردم
ایا میتونم در ارشد و وزارت بهداشت شرکت کنم
و میتونم ر رشته های علوم پایه مثل بیوشیمی و میکروبیولوژی را بزنم؟؟؟
پاسخ دادن
+2 # رویا 1399-08-12 11:09
سلام ببخشید با لیسانس مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی هم میتوان از رشته های ارشد وزارت بهداشت کنکور داد؟؟
پاسخ دادن
+5 # رویا 1399-08-12 11:11
سلام وقت بخیر ببخشید با رشته کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک میتوان کنکور ارشد برا رشته های وزارت بهداشت داد؟؟؟
پاسخ دادن
0 # راضیه 1399-08-27 15:03
سلام وقتتون بخیر من دانشجوی رشته مهندسی تولید وژنتیک گیاهی هستم آیا میتوانم در رشته های وزارت بهداشت شرکت کنم ؟ایا میتوانم برای ارشد صنایع غذایی یا بهداشت محیط را بخونم
لطفاً جواب بدهید خواهش میکنم
پاسخ دادن
0 # ندا 1399-08-30 18:01
سلام رشته علو وصنایع غذایی که جز رشته های زیر گروه علوم پزشکی هست رشته خوبیه؟ میشه از این رشته وارد رشته تغذیه شد؟
پاسخ دادن
+1 # ابوالفضل 1399-10-04 23:41
سلام. من لیسانس مهندسی کشاورزی با گرایش علوم دامی دارم. می خواستم بپرسم در کدام یک از رشته های ارشد صنایع غذایی می توانم در کنکور شرکت کنم.لطفا راهنمایم کنید.
پاسخ دادن
+1 # سیما فتاحی 1399-12-16 16:08
سلام من لیسانس مهندس کشاورزی با گرایش زراعت دارم واسعه ارشد میتونم سم شناسی پزشکی یا حشره شناسی پزشکی بخونم ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ دادن
+2 # محمد-م 1400-01-22 16:58
سلام رشته علوم کشاورزی پیام نور تو چ رشته ای میتونه شرکت کنه
پاسخ دادن
+2 # محمد-م 1400-01-22 17:00
سلام رشته علوم کشاورزی تو ازمون وزارت بهداشت تو چ رشته یا رشته هایی میتونه شرکت کنه
پاسخ دادن
-1 # فاطمه نو 1400-07-02 21:52
سلام من مهندسی تولید ژنتیک گیاهی میخونم شنیدم برا ارشد میشع برا وزارت بهداشت کنکور داد ولی تو این لیست نبود..میشه راهنمایی کنید اصلا همچین موردی میشه
پاسخ دادن
0 # Hfddzzd 1400-07-09 23:32
سلام.من مهندسی طبیعت خوندم .میشه ارشد مهندسی بهداشت محیط شرکت کنم؟
پاسخ دادن
+1 # سوسن باباپور 1400-07-19 10:55
سلام خسته نباشید ، من ارشد کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی دارم و جویای کار هستم ، آیا میتونم ارشد بهداشت شرکت کنم ؟ممنون میشم راهنماییم کنید
پاسخ دادن
+3 # haghighi 1400-07-23 14:46
سلام
من ارشد مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات) دارم و دکتری اصلاح نباتات گرایش ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک خوندم میخواستم بدونم میتونم دکتری وزرات بهداشت شرکت کنم و چه رشته ای؟
ممنون میشم راهنماییم کنید.
پاسخ دادن
+6 # Sajjad 1400-08-02 16:23
سلام
کارشناسی علوم دامی دارم
میخواستم بدونم میتونم ارشد و دکتری رو ژنتیک انسانی در وزارت بهداشت بخونم یا خیر؟تشکر
پاسخ دادن
0 # motahareh 1400-08-27 03:21
سلام
من لیسانس مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دارم میتونم ارشد نانو تکنولوژی پزشکی بخونم؟
پاسخ دادن
+1 # motahareh 1400-08-27 03:22
سلام
من لیسانس مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دارم میتونم ارشد نانو تکنولوژی پزشکی بخونم؟
پاسخ دادن
0 # بهنام ح 1400-12-16 17:55
سلام وقت بخیر من دانشجو سال آخر ماشینهای صنایع غذایی هستم میخواستم بدونم برا ارشد وزارت بهداشت میشه کنکور بدم خیلی گشتم گرایش برام مشخص نیست ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ دادن
+2 # Roshanak 1401-03-14 14:26
سلام من همین درخواست رو دارم،
دانشجو مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی هستم ،میتونم در ارشد و دکترا ژنتیک انسانی یا بیوتکنولوژی وزارت بهداشت شرکت کنم؟؟؟واقعا چرا تکلیف این رشته کارشناسی ما هنوز مشخص نیست؟یه پاسخی به ما بدید لطفا
پاسخ دادن
-2 # خانم پورعبدالله 1401-03-18 13:50
سلام من کارشناسی گیاهپزشکی میخونم ترم ۶ هستم
مایل به تغییر رشته و ورود به سکسولوژی(درمان ناتوانی های جنسی)هستم
نیاز به راهنمایی دارم ممنون میشم راهنماییم کنید
پاسخ دادن
0 # مهسا 1401-06-28 18:14
سلام خسته نباشید من لیسانس مهندسی علوم دامی دارم خواستم بدونم می تونم ارشد صنایع غذایی شرکت کنم؟
پاسخ دادن
+3 # مهسا 1401-10-24 07:57
سلام‌من لیسانس علوم دامی دارم چ رشته هایی از وزارت بهداشت میتونم ثبت نام کنم ؟
پاسخ دادن
0 # علی میراشرفی 1402-02-31 23:01
رشته مهندسی علوم دامی می باشم برای دانشگاه علوم پزشکی رشته گروه دوم رشته سم شناسی را زدم آیا من رشته علوم دامی را انتخاب خواهم کرد یا سم شناسی
پاسخ دادن
+2 # الهه منوچهری 1401-11-08 07:07
سلام وقت به خیر
بنده لیسانس کشاورزی گرایش صنایع غذایی دارم
ایا برای ارشد میتونم زیست شناسی سلولی مولکولی بخونم
پاسخ دادن
+2 # مح 1402-03-15 23:16
سلام
من ترم ۴ رشته گیاهپزشکی مقطع لیسانس هستم میخواستم ببینم میتونم برا ارشد در رشته دامپزشکی ادامه تحصیل دهم
(البته رشته دامپزشکی در مقطع ارشد چندین گرایش دارد )
پاسخ دادن
0 # ملی 1402-07-11 19:07
سلام وقتتون بخیر باشه میخواستم بدونم میتونم با مدرک علوم و مهندسی شیلات در ارشد دامپزشکی شرکت کنم؟
پاسخ دادن
0 # غزل 1402-07-27 20:50
سلام وقت بخیر
من کارشناس گیاهان دارویی دارم و ارشد باغبانی_گیاهان دارویی دارم....برای ارشد وزارت بهداشت چه رشته هایی میتونم شرکت کنم؟اصلا امکانش هس؟
پاسخ دادن
نوشتن دیدگاه

مطالب مرتبط

بازار کار ارشد ژنتیک پزشکی:راهنمای جامع برای موفقیت

بازار کار ارشد هماتولوژی : راهنمای جامع

بازار ارشد کار انفورماتیک پزشکی :راهنمای جامع برای موفقیت

نمونه سوال رایگان آزمون های کشوری سنا

دانلود آزمون کشوری ارشد علوم آزمایشگاهی 3 موسسه سنا (50% اول مباح

دانلود آزمون کشوری ارشد علوم آزمایشگاهی 2 موسسه سنا (50% اول مباح

دانلود آزمون کشوری ارشد علوم آزمایشگاهی 1 موسسه سنا (50% اول مباح

دانلود آزمون کشوری ارشد مدیریت خدمات موسسه سنا (50% اول مباحث)

دانلود آزمون کشوری ارشد مامایی موسسه سنا (50% اول مباحث)

رشته مورد نظر شما

آمار قبولی 3 سال اخیر
نمایندگی در کشور
رشته های تحت پوشش

 

اطلاعات تماس

map آدرس دفتر تهران: میدان انقلاب جمالزاده شمالی تقاطع فرصت شیرازی پلاک 72 طبقه 1

 call  02191017400  (خط ویژه)

 call  02166574345  

پاسخگویی در ساعات اداری (بجز روزهای تعطیل و ساعات 13تا14)

شنبه تا چهارشنبه: از 9 تا 18  پنجشنبه: تا 13