vezarat bahdasht

لیست رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی علوم پایه : آیا از رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی علوم پایه اطلاع دارید؟ همانطور که بارها توضیح دادیم، اغلب داوطلبان بعد از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی در رشته های وزارت علوم و یا با داشتن لیسانس دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد و یا غیر انتفاعی می خواهند بدانند آیا شانس قبولی در رشته های علوم پزشکی یا همان وزارت بهداشت را دارند یا خیر ؟ در صورت شرکت در آزمون ارشد وزارت بهداشت تا زدن چند درصد در این آزمون می توانند موفق به قبولی در رشته های دلخواه خود شوند.

و می توان گفت از دلایل مهم جذب متقاضیان برای ادامه تحصیل در رشته ها علوم پزشکی، بازار کار و اشباع نشدن این رشته و ارزش مدرکی است که فارغ التحصیلان رشته های وزارت بهداشت در آینده می توانند از آن بهرمند شوند.

شاید خیلی از شما فارغ التحصیلان رشته های علوم پایه از لیست رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت اطلاع نداشته باشید، با مشاهده جدولی که در انتها در اختیار شما قرار می دهیم می توانید از لیست رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی علوم پایه مطلع شوید.  مهم ترین موضوع  بعد از اطلاع از رشته های مجاز، تهیه منابع بر اساس جغرافیای کنکوری، نحوه درست مطالعه و ... برای قبولی در آزمون ارشد وزارت بهداشت می باشد، تا شما عزیزان با تهیه منابع با حجم زیاد و بدون طبقه بندی دچار سردرگمی و اشتباه نشوید. پس انتخاب درست و صحبت با مشاوری که به درستی به شما در انتخاب رشته بر اساس علاقه، توانایی های فردی و بازار کار کمک کند،  از اهمیت زیادی برخوردار است.

telegram3

لیست رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی علوم پایه

با لیسانس رشته های علوم پایه در مقطع ارشد رشته های علوم پزشکی زیر می توانید شرکت کنید. و در صورتی که علاقمند به تحصیل در رشته های علوم پزشکی در دانشگاه آزاد هستید با مطالعه مقاله لیست رشته های کارشناسی ارشد پزشکی دانشگاه آزاد  می توانید اطلاعات لازم در رابطه با رشته های علوم پزشکی که در دانشگاه آزاد ارائه می شود با خبر شوید. در صورت داشتن سوال در مورد شرایط شرکت در هر کدام از رشته هایی که در این جدول معرفی شده و اطلاع از منابع مطالعه، آزمون های آزمایشی و ارتباط با رتبه های برتر می توانید با مشاوران موسسه علوم پزشکی سنا در ارتباط  باشید.

bannerfinalmoshavere رشته مقطع کارشناسی  رشته های آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 کلیه رشته های علوم پایه  مهندسی پزشکی- تاریخ علوم پزشکی- رفاه اجتماعی- کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی
 اقتصاد  اقتصاد بهداشت
 آمار آمار زیستی – سلامت ترافیک- ایپیدمیولوژی_ارزیابی فناوری سلامت (HTA)
 بیوفیزیک رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی- فیزیک پزشکی_تکنولوژی پزشکی هسته ایی
 جانورشناسی  فیزیولوژی
 دبیری زیست شناسی
(گرایش زیست عمومی)
 علوم تغذیه
 دبیری شیمی  شیمی دارویی
ریاضی كلیه گرایشها انفورماتیك پزشكی- آمار زیستی_ارزیابی فناوری سلامت (HTA)
زیستشناسی
(کلیه گرایشها)
علوم تشریح- فیزیولوژی- بهداشت محیط- نانوتکنولوژی پزشکی- هماتولوژی- ژنتیک انسانی، بیوشیمی بالینی- زیستفناوری پزشکی- میکروبشناسی پزشکی- ویروسشناسی پزشکی- سمشناسی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- اکولوژی انسانی- حشرهشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی – ارزیابی فناوری سلامت – پدافند غیرعامل در نظام سلامت_مهندسی بهداشت محیط _بیولوژی وکنترل ناقلین بیماری ها
زیست شناسی
(گرایش جانوری)
انگلشناسی- ایمنیشناسی- خونشناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)- اکولوژی انسانی- بیوشیمی بالینی- حشرهشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- زیستفناوری پزشکی- ژنتیک انسانی- علوم تغذیه- فیزیولوژی- سمشناسی- قارچشناسی پزشکی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- ویروسشناسی پزشکی میکروبشناسی- نانوتکنولوژی پزشکی- علوم بهداشتی در تغذیه - ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی- علوم تشریح
زیست شناسی
(گرایش ژنتیک)
ژنتیک انسانی- حشرهشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- سمشناسی- ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- ویروس شناسی- میکروب شناسی- ایمنی شناسی- خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)- زیست فناوری پزشکی- بیوشیمی بالینی- نانوتکنولوژی پزشکی- میکروب شناسی مواد غذایی- فیزیولوژی- علوم تشریح- اکولوژی انسانی_علوم بهداشتی در علوم تغذیه
زیست شناسی
(گرایش سلولی و مولکولی)
انگل شناسی- ایمنی شناسی- خونشناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) - اکولوژی انسانی- بیوشیمی بالینی- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین - رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی- زیست فناوری پزشکی- ژنتیک انسانی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- فیزیولوژی- سم شناسی- قارچشناسی پزشکی- میکروبشناسی- نانوتکنولوژی پزشکی- ویروسشناسی- بهداشت محیط (گرایش سم شناسی محیط- ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی - علوم تشریح- پدافند غیرعامل در نظام سلامت
زیست شناسی سلولی و مولکولی
(گرایشهای بیوشیمی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، علوم سلولی مولکولی) 
علوم تغذیه – علوم بهداشتی در تغذیه
زیست شناسی
(گرایش عمومی)
انگل شناسی- ایمنی شناسی- هماتولوژی- اکولوژی انسانی- بیوشیمی بالینی- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- زیستفناوری پزشکی- ژنتیک انسانی- علوم تغذیه- فیزیولوژی- سمشناسی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- میکروب شناسی- نانوتکنولوژی پزشکی- ویروس شناسی پزشکی- علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه- ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی علوم تشریح- انگل شناسی- ایمنی شناسی- هماتولوژی- اکولوژی انسانی- بیوشیمی بالینی- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- زیست فناوری پزشکی- ژنتیک انسانی- علوم تغذیه- فیزیولوژی- سمشناسی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- میکروبشناسی- نانوتکنولوژی پزشکی- ویروسشناسی پزشکی- علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه- ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی علوم تشریح- بهداشت محیط (گرایش سم شناسی محیط)
زیست شناسی
(گرایش گیاهی) 
هماتولوژی- اکولوژی انسانی- بیوشیمی بالینی- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- زیست فناوری پزشکی- ژنتیک انسانی- فیزیولوژی- سمشناسی کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- میکروبشناسی- نانوتکنولوژی پزشکی- ویروسشناسی پزشکی- ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی- علوم تشریح_قارچ شناسی
زیست شناسی
(گرایش میکروبیولوژی)
انگل شناسی- ایمنی شناسی- هماتولوژی اکولوژی انسانی- بیوشیمی بالینی- حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- زیستفناوری پزشکی- ژنتیک انسانی- فیزیولوژی- سمشناسی- علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه- قارچشناسی پزشکی- میکروبشناسی- نانوتکنولوژی پزشکی- ویروس شناسی پزشکی- میکروبشناسی مواد غذایی- ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی- علوم تشریح - کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
زیست شناسی (بیوشیمی) میکروبشناسی مواد غذایی
ژنتیک رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی- ژنتیک انسانی- خونشناسی
شیمی
(کلیه گرایشها)
شیمی دارویی – سمشناسی – بیوشیمی بالینی – مهندسی بهداشت حرفهای- پدافند غیرعامل در نظام سلامت - ارزیابی فناوری سلامت – ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی – بهداشت محیط (گرایشهای بهداشت پرتوها و بهرهبرداری از تأسیسات بهداشتی شهری)_رادیوبیولوژی
شیمی دارویی نانوتکنولوژی پزشکی
شیمی محض و کاربردی شیمی دارویی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- بهداشت محیط (گرایشهای مهندسی بهداشت محیط و سم شناسی محیط، بهداشت پرتوها) - نانوتکنولوژی پزشکی- HIT
شیمی مواد غذایی سم شناسی
علوم بیولوژی  سم شناسی
علوم تجربی زیست فناوری پزشکی
علوم زیستی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
علوم کامپیوتر انفورماتیک پزشکی- فناوری اطلاعات سلامت- آمار زیستی
فیزیک ارگونومی- مهندسی بهداشت حرفهای- نانوتکنولوژی پزشکی- رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی- فیزیک پزشکی- مهندسی بهداشت محیط (گرایش بهداشت پرتوها)- فنآوری تصویربرداری پزشکی- ارزیابی فناوری سلامت – سلامت و ترافیک
فیزیک مهندسی فیزیک پزشکی
بیوتکنولوژی زیست فناوری پزشکی- ایمنی شناسی- مهندسی بهداشت محیط
بیوتکنولوژی
(گرایش صنعتی) 
ژنتیک انسانی
زیست فناوری مهندسی بهداشت محیط – زیست فناوری پزشکی – ژنتیک انسانی
بیوشیمی ایمنی شناسی- بیوشیمی بالینی- سمشناسی- علوم تغذیه- فیزیولوژی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- میکروب شناسی- میکروب شناسی مواد غذایی- ژنتیک انسانی- شیمی دارویی- ویروسشناسی پزشکی- هماتولوژی – ارزیابی فناوری سلامت
میکروبیولوژی (میکروبشناسی) انگل شناسی- ایمنی شناسی- هماتولوژی- سم شناسی- ویروس شناسی پزشکی- ژنتیک انسانی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- میکروب شناسی مواد غذایی- میکرو ب شناسی پزشکی- قارچ شناسی پزشکی- بهداشت و ایمنی مواد غذایی
ویروس شناسی بیوشیمی بالینی- ژنتیک انسانی- ایمنی شناسی- هماتولوژی- سم شناسی

 

 لیست رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی علوم پایه

از دیگر مواردی که متقاضیان شرکت در آزمون ارشد وزارت بهداشت باید به آن توجه کنند، ظرفیت نسبتا کم و کسب حد نصاب برای قبولی در آزمون وزارت بهداشت می باشد. ممکن است برخی از داوطلبان با شنیدن این موضوع دلسرد شوند و بگویند قبولی در رشته های علوم پزشکی با وجود چنین شرایطی امکان پذیر نیست، آنچه در نهایت به شما عزیزان باید بگوییم این است که ادامه تحصیل در صورتی مفید و موثر است که در رشته های عالی و دانشگاه معتبر میسر شود، چرا که مقطع کارشناسی ارشد پلی برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری بوده و با وجود افزایش دانشگاه ها و دانشجویان، اکنون قبولی در رشته و دانشگاه معتبر از مهم ترین فاکتور ها برای آینده شغلی و سطح علمی هر فرد متقاضی ادامه تحصیل می باشد.

با همه ی این توضیحات شاید به نظر برسد که پذیرش و قبولی در رشته های علوم پزشکی کار سختی است اما به این نکته توجه داشته باشید این سخت بودن فقط حاشیه ای برای کسانی است که خودشان توانایی قبولی در این آزمون را ندارند با تجربه ای که موسسه علوم پزشکی سنا در این سال ها در مواجهه با داوطلبان داشته است باید بگوییم اغلب متقاضیان منبع درستی برای مطالعه نداشته اند به عنوان سیاه لشکر به امید شانس در این آزمون شرکت میکنند. پس با داشتن منابع طبقه بندی شده کنکوری و زدن تست می توانید جز رتبه های قبولی رشته ی خود باشید.

رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی علوم پایه : پس اطلاع از درصد لازم برای قبولی در رشته های مختلف ارشد علوم پزشکی متفاوت و نیازمند برسی و صحبت در این باره می باشد که با جستجو در دسته بندی های مربوط به رشته های مختلف در سایت می توانید جزئیات لازم را دریافت و یا  بعد از مطالعه مقاله رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی علوم پایه در صورت داشتن سوال  از طریق تماس با شماره 66574345 پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.

 

دیدگاه‌ها  
+23 # سینا 1397-10-21 13:50
سلام؛
۳ رشته برتر وزارت بهداشت بنابر اولویت بازار کار برای لیسانس فیزیک چیه ؟
پاسخ دادن
+3 # mahshid damerchi 1400-01-24 19:59
سلام
۳ رشته برتر وزارت بهداشت بنابر اولویت بازار کار برای لیسانس فیزیک چیه ؟
پاسخ دادن
+9 # سیدسهیل میرمبینی 1398-01-19 10:51
سلام آیا رشته زیست شناسی جزو کارشناسی علوم پایه محسوب میشه؟
سپاس
پاسخ دادن
+3 # مدیر سایت 1398-01-30 18:17
سلام بله.
پاسخ دادن
-4 # حسن باقری 1398-06-09 13:09
بله..جز علوم پایست دیگه
پاسخ دادن
+1 # پریا 1400-02-04 03:50
بله ☺️
پاسخ دادن
+10 # اشکان 1398-01-19 21:29
سلام ببخشید دبیری زیست شناسی مگه جز گرایش های زیست نیست یعنی رشته هایی مثل بیوشیمی بالینی یا هماتولوژی تو ارشد که زده مدرک مورد پذیرش کلیه گرایش های زیست دبیری رو شامل نمیشه یعنی با کارشناسی دبیری زیست نمشه ارشد اینا رو رفت؟
پاسخ دادن
-9 # مدیر سایت 1398-02-19 10:11
سلام . با دبیری زیست شما می توانید در رشته علوم تغذیه، تاریخ علوم پزشکی شرکت کنید و مجاز به شرکت در رشته بیوشیمی و یا هماتو نیستید.
پاسخ دادن
+5 # احمد 1399-06-20 17:04
در سه سال اخیر رشته ای تحت عنوان دبیری زیست نداریم. بلکه اونا هم گرایش "آموزش زیست شناسی" میخونن که واسه شرکت در آزمون هماتولوژی یا ژنتیک یا تغذیه و... مجاز هستن
پاسخ دادن
0 # حیدری 1399-12-05 15:51
خداقوت عرض سلام
من سال آخردبیرستان رشنه تجربی میخوانم اگه کنکورپزشکی قبول نشم راه دیگه ای برای قبولی پزشکی هست؟
پاسخ دادن
+5 # معصوم 1401-01-27 16:41
بله. لیسانس ب پزشکی ک شرط معدل و شرط سن داره. در صورت قبولی مستقیم میری سر کلاس پزشکی
پاسخ دادن
0 # آینور 1401-08-11 03:56
خو لیسانس چه رشته بلید داشته باشم؟
پاسخ دادن
+1 # افسانه شفائی 1402-05-23 04:07
همه رشته ها امکان پذیر فکر میکنم .... یک هفته ای هست یه خبرایی از برداشتن شرط معدل و شرط سنی هم شده
پاسخ دادن
-2 # حبیبه 1398-01-22 11:44
سلام طبق این چیزی ک من خوندم الان با رشته علوم کامپیوتر هم میشه شرکت کرد برای این آزمون؟
پاسخ دادن
-4 # مدیر سایت 1398-02-19 10:15
سلام. بله در برخی از رشته ها مثل فناوری اطلاعات سلامت، انفورماتیک پزشکی و ... می توانید در مقطع ارشد رشته های علوم پزشکی شرکت نمایید.
پاسخ دادن
+1 # ابراهیم مرادیان 1398-01-26 18:04
ایا کسی ک مدرک کارشناسی مدیریت امداد سوانح دارد میتواند کارسناسی ارشد بهداشت ثبت نام کند..؟ زود جواب بدین..ممنون..
پاسخ دادن
+6 # پرهام 1398-02-03 17:19
آیا با کارشناسی میکروبیولوژی میشه ارشد هماتو لوژی داد؟
آخه میگن میکروبیولوژی از سال ۹۶ رشته ی مستقلی شده و جزو گرایش های زیست شناسی محسوب نمیشه!
پاسخ دادن
+17 # مدیر سایت 1398-02-19 10:17
سلام با کارشناسی میکروبیولوژی شم می توانید در مقطع ارشد در رشته هماتولوژی، ایمنی شناسی، ویروس شناسی پزشکی ، ژنتیک انسانی و ... شرکت نمایید.
پاسخ دادن
+5 # کاربر سایت 1398-07-21 14:03
ارشد پرستاری چطور؟
پاسخ دادن
-19 # #محمد 1399-06-12 23:55
سلام..ازسال۹۶به بعد میکروبیولوژی ازشاخه زیست یا زیست سلولی مولکولی خارج شده و یه رشته مستقل شده برای همین خیلی ازاین رشته هارو نمیشه رفت و محدود شده باتوجه به اینکه نام رشته الان میکروبیولوژی خالی هست فقط ایمنی شناسی و قارچ شناسی میشه شرکت کرد...ورشته هایی مثل هماتو برای زیست گرایش میکروبیولوژی هست
پاسخ دادن
0 # مطهره 1400-07-08 23:26
سلام با رشته میکروبیولوژی گرایش سلولی و مولکولی میشه رشته جنین شناسی رو خوند
پاسخ دادن
0 # فاطمپ 1401-12-25 23:23
سلام.گرایش های دانشگاه وزارت علوم تحقیقات و وزارت علوم بهداشت رو برام میگید لطفا؟و سوال دیگه ای که دارم اینه گرایش های دانشگاه وزارت علوم و بهداشت رو نمیشه توی دانشگاه وزارت علوم‌و تحقیقات خوند؟؟
پاسخ دادن
+1 # افسانه شفائی 1402-05-23 04:08
بله میشه ب جدول دقت کنید
پاسخ دادن
-1 # P.g 1398-02-27 00:43
سلام
آیا رشته مهندسی کشاورزی علوم دامی جزو رشته‌های علوم پایه هست ؟ و با داشتن لیسانس علوم دامی میشه ارشد روانشناسی شرکت کرد ؟
پاسخ دادن
-1 # مدیر سایت 1398-02-28 17:55
سلام . جز رشته های کشاورزی و علوم دامی هست. خیر روانشاسی وزارت بهداشت نمی تونید.
پاسخ دادن
+2 # نسيم 1398-03-06 11:28
با سلام ايا كارشناسي زيست دريا جز زيست شناسي كليه گرايش ها محسوب ميشه با تشكر
پاسخ دادن
+1 # مدیر سایت 1398-03-20 17:39
سلام. بله جز کلیه گرایش ها محسوب می شود
پاسخ دادن
0 # فاطمه75 1398-03-07 22:35
سلام
دانشجویان علوم پایه که ارشد بیوشیمی بالینی قبول شدن، برای ادامه تحصیل رشته قبولی در مقطع دکتری باید همون بیوشیمی بالینی رو ادامه بدن یا میتونن برن گرایش های دیگش؟؟
ممنون
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-03-20 17:44
سلام. شما علاوه بر دکتری بیوشیمی بالینی می توانید در رشته دکتری ایمنی شناسی پزشکی، بیولوژی تولید مثل توكسين هاي ميكروبي، خون شناسي آزمايشگاهي و علوم انتقال خون و ...شرکت کنید
پاسخ دادن
-1 # طیبه یوسفی 1398-03-08 11:32
سلام.خسته نباشید
من لیسانس زیست شناسی دارم می خواستم ببینم میتونم فوق لیسانس پرستاری دانشگاه ازاد بخونم.وبایدچ جوری توآزمونش شرکت کنم...
پاسخ دادن
+3 # مدیر سایت 1398-04-04 17:20
سلام خیر کلیه داوطلبانی که قصد شرکت در رشته پرستاری از مقطع ارشد را دارند باید کارشناسی خود را در رشته پرستاری گذرانده باشند. یا باید دوباره کنکور سراسری بدید و یا اینکه در یکی از رشته های مربوط به رشته خودتون در مقطع ارشد ادامه تحصیل بدید که رشته های خوبی رو هم می تونید انتخاب کنید.
پاسخ دادن
0 # میا 1401-04-04 21:35
بله میشه خوند،ولی نمیتونی مراکز دولتی مشغول ب کار بشید،دوستم همین کارو کرد و شخصا از وزارت بهداشت اجازه گرفت
پاسخ دادن
0 # Nnnneginnnn 1398-03-27 17:00
سلام ببخشید رشته میکروبیولوژی وزارت علوم میتونه تو آزمون ارشد وزارت بهداشت شرکت کنه و قبول بشه؟ متشکرم
پاسخ دادن
+1 # مدیر سایت 1399-04-02 17:30
سلام بله می تونید در رشته های وزارت بهداشت شرکت کنید تماس بگیرید با شماره 02166574345 الی 6 مشاوران تخصصی راهنماییتون میکنند.
پاسخ دادن
0 # Nnnneginnnn 1398-03-27 17:05
سلام چه مقدار معدل وزارت علوم تو قبولی ارشد وزارت بهداشت تاثیر داره؟
پاسخ دادن
+4 # مدیر سایت 1398-04-16 17:44
سلام حدود 20 درصد تاثیر گذار است.
پاسخ دادن
+2 # Nargesi 1398-03-29 16:55
سلام
کارشناسی بهداشت عمومی، میتونه ارشد پرستاری (دانشگاه ازاد) رو شرکت کنه؟؟
پاسخ دادن
0 # فروزنده ورده 1399-03-29 11:42
من کاردان مامایی هستم اگر رشته های بدون آزمون برای کارشناسی بخونم ( منظور گیاه پزشکی/علوم آزمایشگاه دامپزشکی/ ساخت پروتز دندان / یا بهداشت حرفه ای ) باز می‌توان کارشناسی ارشد از این لیسانس ها به پیراپزشکی برگردم ؟ از کدام رشته ها می‌توانم
پاسخ دادن
+2 # P.roozbahani 1398-04-03 16:19
سلام خسته نباشین ... کارشناسی زیست دولتی دارم .ارشد ژنتیک آزاد دارم . هم دکترای ژنتیک پزشکی میخوام شرکت کنم هم میخوام بپرسم میشه ارشد ژنتیک انسانی شرکت کنم و اگه قبول بشم تحصیل رایگانه یا چون یه ارشد دارم هزینه باید بدم؟
پاسخ دادن
+1 # عاطفه اج 1400-11-29 14:08
تا دوبار میتونین تو هر مقطع از اموزش رایگان استفاده کنید
پاسخ دادن
0 # عاطفه اج 1400-11-29 14:10
تا دو بار تو ه مقطع میتونین از اموزش رایگان استفاده کنین
پاسخ دادن
+1 # Z 1398-04-04 10:20
از لیسانس روانشناسی کدوم رشته هارو میشه خوند
پاسخ دادن
0 # آیلار 1398-04-10 13:55
سلام ببخشید توی مدارک کارشناسی لازم برای رشته حشره شناسی پزشکی مبارزه با ناقلین قبلا گیاهان دارویی هم قید شده بود تو بعضی سایتا ولی توی دفترچه جدید که چک کردیم گیاهان دارویی نبود میخواستم ببینم بازم ما میتونیم شرکت کنیم توی این ازمون یا نه؟
یا درصورت شرکت میتونیم رشته تحصیلی رو از لیست انتخاب کنیم چون توی گیاهان دارویی با سه واحد حشره و افات وبیماری پاس میکنیم
پاسخ دادن
-1 # شکوفا 1398-04-10 18:15
سلام
من کارشناسی بهداشت عمومی هستم و واقعا برای انتخاب رشته ی ارشد سردرگمم چند ماهی تحت نظر مشاور برای سم شناسی خوندم ولی الان خیلی مردد شدم،رشته ی من مجاز به شرکت در کنکور ارشد بیوشیمی بالینی هست؟؟؟؟
پاسخ دادن
+21 # مهدی.ای 1398-04-14 01:30
سلام
ببخشید من لیسانس زیست سلولی دارم میخواستم بدونم میتونم برای ارشد رادیولوژی بخونم؟؟
پاسخ دادن
+1 # بهاره محمدی 1398-04-20 17:58
سلام من مورک کارشناسی فیزیک هسته ای دارم.برای نانوتکنولوژی فیزیک محض و کاربردی و حالت جامد قابل قبوله ایا منم با این گرایش میتونم در ارشد نانوپزشکی شرکت کنم؟
پاسخ دادن
-2 # R.k 1398-04-21 13:54
سلام.وقت بخیر.ببخشید از کارشناسی شیمی محض،میشه بیوشیمی وزارت علوم یا بیوشیمی بالینی رو خوند واسه ارشد؟...ممنون میشم پاسخ بدید
پاسخ دادن
0 # رویا 1398-04-31 13:32
بله میشه
پاسخ دادن
+4 # آیلین 1398-04-23 23:59
سلام.من کارشناسی شیمی دارویی دارم.میخوام ارشد وزرات بهداشت شرکت کنم.معدلم کمه.چقدر شانس قبولی دارم؟میخوام بدونم باتوجه به متقاضی های زیاد و قبولی کم در این رشته ها، میشه با معدل کم 13 هم قبول شد؟که وقتمو هدر ندم .وزارت علوم شرکت کنم..ممنون از پاسخ دهیتون
پاسخ دادن
-3 # Aza 1398-04-24 14:42
سلام با کارشناسی سلولی و ملکولی میشه ارشد روانشناسی بالینی شرکت کرد؟ من الان دانشجو ترم دوم ارشدم سلولی ملکولیم اما دوسش ندارم میخوام تغییر رشته بدم میتونم درسی رو معادل
کنم
پاسخ دادن
+8 # zahraaa 1398-04-25 23:45
سلام من کارشناسی زمین شناسی دارم ارشد چه گرایشهایی از رشته های وزارت بهداشت میتونم شرکت کنم؟
پاسخ دادن
0 # میثم 1398-05-15 12:57
با عرض سلام و خدا قوت کارشناسی رشته فوریت های پزشکی چه گرایش هایی رو میتونه برای ارشد امتحان بده ممنون.
پاسخ دادن
-1 # مدیر سایت 1398-05-24 17:04
سلام پرستاری اورژانس و آموزش پزشکی و انفورماتیک پزشکی و.. می تونید شرکت کنید.
پاسخ دادن
+2 # یاشار 1398-05-19 21:40
سلام
خواهش میکنم پاسخ بدید ، خیلی خیلی برام مهمه !!!!
میخواستم بدونم اگه زیست شناسی سلولی مولکولی در مقطع کارشناسی دانشگاه خوارزمی بخونم ، برای ارشد میتونم بیوتکنولوژی پزشکی آزمون بدم و قبول بشم ...
چونکه علاقه اصلی بنده بیوتک هست و قراره در مقطع ارشد و دکترا همین بیوتک رو بخونم ...
فقط سوالم اینه که این هدف من با مدرک کارشناسی سلولی مولکولی محقق میشه یا خیر ...
تشکر فراوان
پاسخ دادن
0 # شیرین 1402-03-13 14:18
سلام بله
پاسخ دادن
0 # مهلا مبین 1398-05-22 00:18
سلام. با کارشناسی مهندسی منابع طبیعی/شیلات کدوم یکی از رشته های وزارت بهداشت رو میتونم شرکت کنم؟؟ ممنون میشم راهنماییم کنین
پاسخ دادن
+3 # امیر001 1398-05-24 19:22
با سلام آیا با داشتن مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(وزارت علوم)میشه کنکور ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت شرکت کرد؟
پاسخ دادن
+2 # saeed1375 1398-05-26 12:41
عرض سلام و خسته نباشید.من لیسانس گیاهپزشکی(مهندس ی کشاورزی) دارم. میخواستم بدونم که میتونم برای ارشد رشته های وزارت بهداشت رو بخونم ؟اگر میشه چه رشته هایی؟
واینکه رشته هایی مثل سم شناسی پزشکی،روانشناسی و یا بیوتکنولوژی و داروسازی رو چطور؟و بازار کار کدوم بهتره؟
وسوال سومم اگر من با مدرک لیسانس وزارت علوم بخوام یه بار دیگه لیسانسو تو وزارت بهداشت بخونم باید شهریه بدم؟ممنون میشم جواب بدین
پاسخ دادن
0 # شمیم 1399-06-27 02:22
سلام منم دقیقا وضعیت شما رو دارم شنیدم یکی از گیاهپزشکی داره ارشد جنین شناسی میخونه میخواستم ببینم چجوره شنا به نتیجه ای ر۸سیدید
پاسخ دادن
+4 # هما 1398-05-27 17:00
سلام من لیسانس میکروبیولوژی هستم میخواستم بدونم برای ارشد با چه رشته ایی از وزارت بهداشت بهتر میتونم از کشوری مثل المان پذیرش بگیرم
پاسخ دادن
+2 # هما 1398-05-27 17:01
سلام وقتتون بخیر
میخواستم بدونم با چه رشته هایی از وزارت بهداشت میتونم راحت تر پذیرش بگیرم از کشور المان
من لیسانس میکروبیولوژی هستم
پاسخ دادن
+1 # حمید 1398-06-02 22:35
با سلام
بنده دبیر زیست شناسی هستم و دانشگاه فرهنگیان درس خوندم رشته دبیری زیست
آیا میتونم در ارشد ژنتیک انسانی شرکت کنم؟
پاسخ دادن
+1 # رضاسجادپویا 1398-06-06 21:45
میشه از رشته کارشناسی صنایع شیمیایی به رشته ارشد شیمی دارویی وزارت بهداشت رفت؟

لطفا جوب بدید

09366322988
پاسخ دادن
+9 # ساحل 1398-06-11 00:50
سلام شب بخیر
لیسانس زیست شناسی دارم ارشد چی بخونم؟ میخوام بازارکار داشته باشه
دبیری زیست چیه؟
لطفا راهنمایی کنید
پاسخ دادن
-1 # هامیم 1398-06-16 21:16
سلام از کارشناسی مهندسی صنایع غذایی میتونم ارشد هماتولوژی شرکت کنم؟
پاسخ دادن
-5 # خودیم 1398-06-17 19:45
با لیسانس زیست میشه ارشد پرستاری بخونم ایا
پاسخ دادن
+3 # خودیم 1398-06-17 19:47
بالیسانس زیست میتونم ارشد پرستاری بخونم؟؟؟؟
پاسخ دادن
0 # زیبا 1398-06-22 11:12
ببخشید با لیسانس شیمی دارویی میشه ارشد علوم آزمایشگاهی کنکور داد؟
پاسخ دادن
0 # تکتم 1398-06-24 01:20
سلام ژنتیک گیاهی جز کدام دسته است. ژنتیک یا زیست شناسی گیاهی؟
پاسخ دادن
+2 # Sepid 1398-06-24 09:03
سلام با ليسانس زيست جانورى ميتوان ارشد هماتولوژى يا ويروس شناسى داد؟
پاسخ دادن
+1 # hosna 1399-11-24 22:24
سلام اگه به لیست رشته های باالا نگاه کنی متوجه میشی که میتونی . موفق باشی
پاسخ دادن
0 # قاری سعادتی 1398-06-25 17:37
سلام با لیسانس رادیولوژی, بهترین ارشدی که میشه تا مقطع دکتری درس خواند و مستقل کار کرد, چیست؟
ایا ژنتیک؟
یا رادیوتراپی؟
یا....؟؟؟
در کشور المان هم میتوان ادامه داد؟
پاسخ دادن
+5 # اهورا 1398-06-27 15:42
سلام ببخشید میشه تو ارشد میکروبیولوژی تغیر رشته داد به پرستاری؟
پاسخ دادن
+6 # مهسا 1398-06-27 23:54
سلام بامدرک کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی می توان ارشدمامایی شرکت کرد؟
پاسخ دادن
+1 # ne 1398-06-30 23:37
سلام من كارشناسي روانشناسي عمومي هستم، ميخوام كنكور وزارت بهداشت بدم من از كدوم رشته ها ميتونم قبول شم!!! :cry:
پاسخ دادن
-1 # Atefeh 1398-06-31 22:14
ببخشید با کارشناسی شیمی گرایش محیط زیست میشه ارشد بیوشیمی بالینی خوند؟
پاسخ دادن
-1 # Maryam s 1398-07-11 23:31
سلام من لیسانس آمار دارم ارشد چه رشته هایی از علوم پزشکی میتونم شرکت کنم. جنین شناسی میتونم آیا؟
پاسخ دادن
0 # فائزه 71 1398-07-12 10:23
با سلام با لیسانس تربیت بدنی می شود ارشد زیست شناسی گرایش ژنتیک امتحان داد؟با تشکر
پاسخ دادن
+2 # مونا فلاح کردابادی 1398-07-14 23:37
سلام با کارشناس بیوشیمی میتوان ارشد روانشناسی بالینی یا تربیتی شرکت کنم ؟؟؟
پاسخ دادن
+7 # امیررضا 1398-07-15 21:44
سلام
ببخشید من دانشجو دبیری زیست شناسی هستم
میخواستم بدونم غیر از علوم تغذیه کلا تو چه رشته هایی میتونم ادامه تحصیل بدم ؟؟؟؟
لطفا جواب بدید
پاسخ دادن
+3 # حسین آدمزاد 1398-11-11 08:58
سلام منم وضیت تورو دارم ولی کسی پاسخگو نیست :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
پاسخ دادن
+10 # پونه 1398-07-25 02:22
با کارشناسی میکروبیولوژی با چه رشته ای برای ارشد بهتر میشه مجوز آزمایشگاه رو گرفت ؟
بهترین رشته برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد برای کارشناس میکروبیولوژی چیه ؟
حوزه کار ژنتیک انسانی چیه ؟ خوبه یا نه ؟
پاسخ دادن
+1 # تارا 1399-01-04 12:13
کاش جوابتو میدادن :-?
پاسخ دادن
0 # عاطفه اج 1400-11-29 14:11
میگن ژنتیک انسانی بازار کار خوبی داره اما قبولیش سخته.
رشته بیوشیمی بالینی هم همینطور خوبه
پاسخ دادن
+9 # نفیسه۷۸ 1398-07-26 12:31
سلام ببخشید من که مهندسی ژنتیک گیاهی میخونم من ینی نمیتونم برا کارشناسی ارشد تغییر رشته بدم به ژنتیک انسانی ☹
پاسخ دادن
0 # پیمان 1398-07-29 13:29
سلام من دانشجوی رشته میکروبیولوژی هستم میتونم ارشد هماتو یا ایمن شناسی بدم ؟
پاسخ دادن
0 # hosna 1399-11-24 22:25
سلام بله میتونی
پاسخ دادن
+1 # یوسفی زهرا 1398-08-07 01:54
با سلام
ببخشید میشه با کارشناسی شیمی کاربردی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی خوند؟؟؟
پاسخ دادن
0 # الهام. ربیعی 1398-08-17 14:43
سلام
از کارشناسی منابع طبیعی میشه برای ارشد زیست شناسی شرکت کنم؟؟
پاسخ دادن
+2 # سودا 1398-08-18 23:59
سلام من سال ۹۹_۱۴۰۰ ارشد میخوام بدم الان زیست شناسی سلولی و مولکولی میخونم آزاد میخوام ارشد بهداشت محیط بدم میتونم؟
پاسخ دادن
0 # الهام احمدی 1398-09-03 20:00
سلام از رشته منابع طبیعی مقطع کارشناسی میشه برای ارشد زیست شناسی شرکت کرد؟؟؟
پاسخ دادن
0 # مهدی..... 1398-09-13 10:47
سلام
من کارشناسی دبیری زیست شناسی هستم
اگه رشته علوم تغذیه قبول بشم، کجا می تونم مشغول به کار بشم؟بازار کار این رشته چه جوریه؟
پاسخ دادن
0 # سپیده ۲۴ 1398-10-02 10:53
سلام من کارشناسی بهداشت محیط دارم میشه برای ارشد رشته ژنتیک شرکت کنم؟؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-10-23 17:38
سلام با کارشناسی مهندسی بهداشت شما می تونید در مقطع ارشد در رشته هایی مثل آموزش بهداشت، اکولوژی انسانی و سم شناسی و بسیاری از رشته های ارشد وزارت بهداشت شرکت کنید.
پاسخ دادن
-1 # نیمامحمدی 1398-10-02 12:13
سلام.من دانشجو رشته مهندسی پزشکی هستم.میتونم بعد گرفتن لیسانس تو ازمون وزارت بهداشت شرکت کنم و رشته های علوم پزشکی مثل پرستاری و غیره رو بخونم و بزنم؟؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-10-23 17:18
سلام با کارشناسی مهندسی پزشکی شما می تونید تو یکسری از رشته های ارشد وزارت بهداشت که مجاز هستید شرکت کنید. اما تو رشته هایی مثل پرستاری، مامایی و.. که بالینی هستند نمی تونید شرکت کنید.
پاسخ دادن
0 # زهرا اااا 1398-10-04 18:21
سلام
با مدرک زیست شناسی عمومی میشه مهندسی ایمنی و بهداشت محیط زیست ویا مدیریت کسب و کار امور شهری از گروه امتحانی کشاورزی شرکت کرد؟
پاسخ دادن
+2 # مدیر سایت 1398-10-23 17:16
سلام با کارشناسی زیست شناسی گرایش عمومی شما می تونید در مقطع ارشد در رشته ایمنی شناسی، انگل شناسی، هماتولوژی و .. در مقطع ارشد وزارت بهداشت شرکت کنید.
پاسخ دادن
+1 # مهديههه 1398-10-06 00:50
سلام تو رو خدا جوابمو بدين خيلى ضروريه برام
ميخوام بدونم با كارشناسى بيوتكنولوژى وزارت علوم،ميتونم ارشد ژنتيك وزارت بهداشت بخونم؟
پاسخ دادن
+1 # مدیر سایت 1398-10-23 17:13
سلام با کارشناسی بیوتکنولوژی گرایش صنعتی شما می تونید در مقطع ارشد در رشته ژنتیک انسانی شرکت کنید.
پاسخ دادن
-2 # Afsane 1398-10-14 16:24
من علوم آزمایشاهی خوندم نمیتونم ممدیریت پسماند برای ارشد بخونم. چرا اخه؟؟؟؟
پاسخ دادن
-2 # مدیر سایت 1398-10-23 17:11
سلام با کارشناسی علوم آزمایشگاهی شما می تونید در مقطع ارشد مهندسی بهداست محیط و دیگر رشته های علوم آزمایشگاهی شرکت کنید.
پاسخ دادن
+1 # نفس 1398-11-04 14:56
سلام با کارشناسی ژنتیک گیاهی میتونم ارشد ژنتیک انسانی شرکت کنم!؟
پاسخ دادن
+1 # مدیر سایت 1398-12-24 16:35
سلام مدارک مجاز ارشد برای شرکت در رشته ژنتیک انسانی شامل كارشناسي: زیستشناسی (كليه گرایشها) - بيوتكنولوژي گرايش صنعتي - ویروسشناسی - انگلشناسی پزشكي - ژنتيك - بيوشيمي - ایمنیشناسی - میکروبشناسی - تغذيه - علوم آزمايشگاهي - مامائي - دكتری عمومی گروه پزشكي و دكتری حرفهای علوم آزمايشگاهي - دكتري حرفهای دامپزشکی می باشد.
پاسخ دادن
+5 # Sogol 1398-11-08 12:20
سلام،ببخشید من کارشناسی ژنتیک گیاهی دارم انوقت میتونم ارشد ژنتیک انسانی شرکت کنم؟
پاسخ دادن
+1 # Melica 1398-11-08 14:47
وقت بخیر
اماکنش هست با کارشناسی میکروبیولوژی ورودی ۹۷
ارشد تغذیه خوند ؟ و بعد از ۲ سال طرح مطب تاسیس کرد ؟ ممنون
پاسخ دادن
+3 # مدیر سایت 1398-12-24 16:40
سلام برای داشتن مجوز مطب باید کارشناسی تون هم تغذیه باشه ، با میکروبیولوژی علوم آزمایشگاهی 3 هم می تونه انتخاب خوبی برای آزمون ارشد وزارت بهداشت باشه براتون
پاسخ دادن
+1 # Takin 1398-11-09 14:06
سلام من دانشجوی کارشناسی زیست فناوری هستم میخواستم بپرسم با توجه به اینکه زیست فناوری از سال۹۶ یه رشته ی مستقل شده و جزو گرایش های سلولی مولکولی به حساب نمیاد،من تو چه رشته هایی واسه ارشد وزارت بهداشت میتونم شرکت بکنم؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-12-24 16:44
سلام با کارشناسی زیست فناوری شما می تونید در رشته های مهندسی بهداشت محیط، زیسا فناوری و .... در مقطع ارشد وزارت بهداشت شرکت کنید.
پاسخ دادن
0 # Sara# 1400-01-12 14:49
سلام و... یعنی کدوم رشته ها بیوشیمی نمیتوتیم؟؟؟همات و نمیتونیم تو جدول فقط بهداشت محیط هست بیوتک و ژنتیک اونوقت ریاضی محض میتونه بیوتک بخونه ما نمیتونیم بیوشیمی بخوتیم؟؟
پاسخ دادن
0 # یاسمین یوسفی 1398-11-10 01:49
سلام با کارشناسی دبیری زیست شناسی نمیشه فیزیولوژی یا میکروبیولوژی خوند؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-12-24 16:54
سلام با کارشناسی دبیری زیست شناسی شما می توانید در رشته علوم تغذیه در مقطع ارشد شرکت کنید.
پاسخ دادن
0 # سهیلا 1399-05-11 11:52
:sad:
پاسخ دادن
+1 # حسین آدمزاد 1398-11-11 08:53
سلام تو رو قرآن جواب بدید :sad: با کارشناسی دبیری زیست دانشگاه فرهنگیان در کدام رشته های ارشد وزارت بهداشت میشه امتهان داد؟
پاسخ دادن
+1 # مدیر سایت 1398-12-24 16:56
سلام با کارشناسی دبیری زیست شناسی شما می تونید در رشته علوم تغذیه ، مهندسی پزشکی و... ی تونید شرکت کنید.
پاسخ دادن
0 # iesa 1398-11-14 18:08
آیا کارشناسی علوم صنایع غذایی میتونه در کنکورارشد بهداشت شرکت کنه؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-12-24 17:10
سلام بله می تونید در برخی ار رشته های وزارت بهداشت شرکت کنید. با کارشناسی علوم و صنایع غذایی شما می تونید در رشته های علوم تغذیه، بیوشیمی بالینی و... شرکت کنید.
پاسخ دادن
0 # Tina 1398-11-18 15:28
سلام. با کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی میشه رشته نانو دارو خوند؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-12-24 17:17
سلام با کارشناسی زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی شما می تونید رشته نانوتکنولوژی، انگل، ایمنی و ... در مقطع ارشد وزارت بهداشت شرکت کنید.
پاسخ دادن
+2 # باران 1398-11-20 21:17
سلام ببخشید من مهندسی ژنتیک گیاهی میخونم میتونم برا کارشناسی ارشد تغییر رشته بدم به ژنتیک انسانی ؟
به چه رشته های پزشکی دیگری میتوان تغییر رشته داد؟!
پاسخ دادن
+1 # غزال 1399-01-02 18:10
منم دقیقا همین سوالو دارم خواهشا جواب بدید
پاسخ دادن
+1 # دانش 1398-11-28 19:48
آیا از رشته زیست شناسی مولکولی میشه رفت روانشناسی؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-12-24 17:18
سلام خیر با کارشناسی زیست سلولی و مولکولی نمی تونید در رشته روانشناسی بالینی وزارت بهداشت تحصیل کنید.
پاسخ دادن
0 # فرناز 1398-12-23 13:46
سلام خسته نباشین با داشتن مدرک بیوتکنولوژی میکروبی کدوم رشته هارو میتونم امتحان بدم
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1398-12-24 17:28
سلام با کارشناسی بیوتکنولوژی شما می تونید در مقطع ارشد زیست فناوری پزشکی، ایمنی شناسی، مهندسی بهداشت محیط و... در مقطع ارشد وزارت بهداشت شرکت کنید.
پاسخ دادن
+2 # Fatmh 1398-12-25 21:49
سلام من رشته میکروبیولوژی ورودی ۹۸ دانشگاه ازاد هستم در صورتی که هماتولوژی توی چارت برای ما نیست میخواستم بدونم برای ارشد میتونم با ارشدعلوم ازمایشگاهی ازمون شرکت کنم و رشته هماتولوژی و ادامه بدم ؟
پاسخ دادن
+1 # Z۷۵ 1400-04-30 13:08
سلام بله میتونید
من ورودی ۹۹ رشته میکروبیولوژی ام ودارم واسه ارشدهماتو آماده میشم.
پاسخ دادن
+1 # shirin 1398-12-29 15:55
سلام ببخشید من رشته ی زیست گیاهیی میتونم فیزیولوژی پزشکی امتحان بدم ؟
پاسخ دادن
+1 # غزال 1399-01-02 18:07
سلام میخواستم بدونم با لیسانس بیوتکنولوژی کشاورزی یا همون مهندسی ژنتیک گیاهی ارشد چه رشته های میتونم بخونم؟
پاسخ دادن
0 # محبوبا 1399-01-04 02:31
با درود و وقت بخیر،من کارشناسی علوم مهندسی گرایش زیست محیطی خوشه مهندسی فرآیند که زیرشاخه مهندسی شیمی رو دارم.آیا میتونم توی کنکور ارشد وزارت بهداشت ثبت نام کنم؟
پاسخ دادن
0 # تارا 1399-01-04 12:03
من کارشناسی میکروبیولوژی دارم(وزارت علوم)...میتونم در گرایش های ارشد وزارت بهداشت شرکت کنم؟
ممنون میشم گرایش هاش رو بهم معرفی کنید
پاسخ دادن
0 # الین 1399-12-01 11:56
توضیحاتشو بالای همین صفحه دادن.بخونید متوجه میشین
پاسخ دادن
+1 # faezeh 1399-01-05 14:07
سلام وخسته نباشید خدمت شما.ببخشید من ترم دو زیست شناسی مولکولی در دانشگاه ازاد هستم. میتونم برای ارشد توی این ازمون شرکت کنم ورشته هماتولو یاپزشکی دولتی بخونم؟
پاسخ دادن
0 # مبینا مدنی 1399-01-17 14:29
سلام وقت به خیر ببخشید با لیسانس میکروبیولوژی میشه ارشد بیوانفورماتیک پزشکی و مهندسی ژنتیک ادامه داد؟
پاسخ دادن
+2 # مدیر سایت 1399-04-13 12:36
سلام با کارشناسی میکروبیولوژی می تونید در رشته هایی مثل انگلشناسی- ایمنیشناسی- هماتولوژی- سمشناسی- ویروسشناسی پزشکی- ژنتیک انسانی- کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی- میکروبشناسی مواد غذایی- میکروبشناسی پزشکی- قارچشناسی پزشکی- بهداشت و ایمنی مواد غذایی و.. در کنکور ارشد وزارت بهداشت شرکت کنیدئ.
پاسخ دادن
+1 # علیرضا @ 1399-01-24 07:07
سلام و خسته نباشید خدمت مسئولین سایت

میخاستم بدونم با کارشناسی رشته زیست شناسی سلولی ملکولی گرایش بیوشیمی که از طریق بدون ازمون (براساس سوابق تحصیلی خوندم) میتونم در ازمون ارشد وزارت بهداشت شرکت کنم یا نه ؟
ممنون میشم پاسخگو باشید.
شادوپیروز باشید.
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1399-04-13 12:35
سلام در مقطع ارشد وزارت بهداشت هیچ رشته ای بدون آزمون ارائه نمیشه. و تنها راه بدون ازمون استعداد درخشان هست.
پاسخ دادن
0 # Nasri 1400-02-11 11:43
سلام ،با ارشد بیوشیمی بالینی میشه آزمایشگاه تاسیس کرد؟
در صورتی که کارشناسی زیست باشه
پاسخ دادن
+2 # راضیه بهرامی 1399-01-26 11:09
سلام من رشتم زمین شناسی بوده چه رشته ای میتونم ارشد بدم
پاسخ دادن
+2 # shabnam77 1399-01-27 15:33
سلام
سه رشته برتر ارشد برای کارشناسی زیست سلولی و مولکولی چه رشته هایی هستند؟
پاسخ دادن
-1 # مدیر سایت 1399-04-13 12:34
سلام تماس بگیرید با شماره 02166574345 راهنماییتون میکنیم
پاسخ دادن
-2 # 13740902 maryam 1399-02-08 22:08
سلام میخواستم سوال کنم ایا میشه با کارشناسی رشته زیست سلولی مولکولی برای مقطع ارشد پرستاری خوند؟ممنون میشم اگر کسی میدونه راهنمایی کنه
پاسخ دادن
+1 # مدیر سایت 1399-04-13 12:34
سلام خیر برای رشته پرستاری در مقطع ارشد باید کارشناسی پرستاری داشته باشید.
پاسخ دادن
0 # هادی۶۳ 1399-02-10 19:19
با سلام من کارشناسی صنایع شیمیایی دارم میخواستم بدونم میتونم در رشته میکروبیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد شرکت کنم؟ممنون از پاسخگویی تون
پاسخ دادن
+1 # مدیر سایت 1399-04-02 18:03
سلام وزارت بهداشت در گروه آزمایشی علوم آزمایشگاهی 3 رشته میکروب شناسی پزشکی رو ارائه میده و داوطلبان با داشتن مدرک كارشناسی میكروب شناسی؛ بیوشیمی؛ زیست شناسی
(كلیه گرایشھا)؛ علوم آزمایشگاھی؛ ایمنی شناسی؛ ویروس
شناسی؛ انگل شناسی پزشكی؛ علوم آزمایشگاھی
دامپزشكی؛ دكترای عمومی گروه پزشكی*؛ دكترای حرفه ای
علوم آزمایشگاھی و دكترای حرفه ای دامپزشكی می تونند در این آزمون شرکت کنند.
پاسخ دادن
0 # گلي 1399-02-16 18:55
تورو خدا جوابمو بديد خيلي استرس دارم...من مهندسي ژنتيك گياهي ميخونم خواستم بدونم برا ارشد ميتونم ژنتيك انساني بخونم؟؟؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1399-04-02 18:01
سلام داوطلبان با داشتن مدرک كارشناسی زیست شناسی(كلیه گرایشھا)؛
بیوتكنولوژی؛ ویروس شناسی؛ انگل شناسی پزشكی؛
ژنتیك؛ بیوشیمی؛ ایمنی شناسی؛ میكروبشناسی؛
تغذیه؛ علوم آزمایشگاھی؛ مامایی؛ دكترای عمومی گروه
پزشكی*؛ دكترای حرفه ای علوم آزمایشگاھی و دكترای
حرفه ای دامپزشكی می تونند در رشته ارشد ژنتیک پزشکی شرکت کنید.
پاسخ دادن
+1 # مهناز 1399-02-20 00:36
سلام رشته من زیست سلولی ومولکولی است وبرای کنکورارشدیخورده گیج شدم به نظرشماکنکورژنتی ک آسون تره یابیوتکنولوژی پزشکی؟!!
پاسخ دادن
+1 # مدیر سایت 1399-04-02 17:58
سلام خوب طبیعتا زیست فناوری آسونتر هست به علاقتون دقت کنید
پاسخ دادن
+2 # مهرسا 1399-02-28 13:04
سلام‌ وقت شما بخیر‌من لیسانس زیست شناسی و ارشد زیست شناسی تکوینی دارم چطور میتونم به مامایی یا پزشکی برسم که راهم‌نزدیک تر باشه ممنون میشم پاسخ بدید
پاسخ دادن
+2 # مدیر سایت 1399-04-02 17:56
سلام با کارشناسی زیست شناسی نمی تونید در رشته مامایی و یا پزشکی شرکت کنید اما در خیلی از رشته های علوم پزشکی می تونید در مقطع ارشد شرکت کنید
پاسخ دادن
0 # H.p 1399-02-31 19:24
سلام،من ورودی ۹۷ میکروبیولوژی هستم، میتونم برای ارشد رشته هماتولوژی یا میکروب شناسی پزشکی انتخاب کنم؟!
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1399-04-02 17:55
سلام داوطلبان با داشتن مدرک كارشناسی علوم آزمایشگاھی؛ ایمنی شناسی؛
زیست شناسی (كلیه گرایشھا)؛ ویروس شناسی؛
میكروب شناسی پزشكی؛ بیوشیمی؛ ژنتیك؛ زیست
(Biomedical Science) پزشكی می تونند در آزمون ارشد هاتولوژی شرکت کنند.
پاسخ دادن
0 # Ghz 1399-03-19 09:56
سلام ...برای شرکت در ارشد هماتو از طریق کارشناسی میکروبیولوژی چه منابعی رو باید بخونیم همونایی که وزارت بهداشت معرفی کرده واسه علوم آزمایشگاهی ها؟!!!! تفاوتی ندارن لطفا راهنمایی کنید من اطلاعاتی ندارم
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1399-04-02 17:46
سلام لیست کامل منابع اعلام شده وزارت بهداشت برای ارشد هماتولوژی و کتاب های کنکوری برای این رشته تو مقالات سایت گذاشته شده و اگر سوالی دارید هم می تونید تماس بگیرید و بپرسید
پاسخ دادن
0 # Sarabidi 1399-03-30 14:14
من کارشناسی میکروبیولوژی دارم. بخوام ارشد علوم ازمایشگاه یا خون شناسی بخونم میشع؟اخه میگن خیلی سخته و مثلا فقط ۵ نفر جذب میکنن. درسته؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1399-04-02 17:32
سلام می تونید با کارشناسی میکروبیولوژی شرکت کنید اما تلاش بسیاری باید داشته باشید چون رشته هماتولوژی پذیرش کم و دروس سنگین داره . برای منابع و موارد دیگه تماس بگیرید تا راهنماییتون کنیم.
پاسخ دادن
0 # علی شمس 1399-04-04 02:07
سلام ؛ رشته آموزش زیست شناسی می‌تونه برای میکروب شناسی پزشکی ثبت نام کنه ؟
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1399-04-12 17:37
سلام در جدول بالا لیست کامل رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت با کارشناسی زیست شناسی رو براتون گذاشتیم چک کنید
پاسخ دادن
0 # حلیمه 1399-04-08 16:13
سلام من کارشناسی مهندسی منابع طبیعی گرایش شیلات و ارشد فراوری محصولات شیلاتی رو دارم آیا میتونم با کارشناسی یا ارشد خودم تو رشته میکروبیولوژی شرکت کنم
پاسخ دادن
0 # مدیر سایت 1399-04-13 12:27
سلام با مهندسی منابع طبعی گرایش شیلات می تونید در رشته ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی و.. شرکت کنید . لیست کامل در مقاله رشتههای مجاز ارشد با کارشناسی کشاورزی و علوم دامی ذکر شده
پاسخ دادن
+2 # گندم 1399-04-17 19:34
سلام وقت بخیر
من کارشناسی میکروبیولوژی دارم به نظرتون برم ارشد وزارت بهداشت شرکت کنم یا برم کنکور سراسری بدم برای پرستاری
اخه علاقه به پرستاری هم دارم
پاسخ دادن
-2 # گندم 1399-04-17 19:41
سلام
از لحاظ بازار کار رشته لیسانس پرستاری بهتره یا ارشد میکروب پزشکی وزارت بهداشت؟من کارشناسی میکروبیولوژی دارم
برای ادامه تحصیل کدوم رو پیشنهاد میکنید؟ایا بهتره که برم کنکور سراسری بدم ؟
پاسخ دادن
+2 # حسنا نوری 1399-04-21 19:03
سلام ببخشید با کارشناسی اموزش زیست شناسی فرهنگیان ،میشه بیتکنولوژی پزشکی شرکت کرد؟
اصلا دبیری زیست شنسی جزو گرایش های زیست شناسی محسوب میشه؟ خیلی ضروری لطف میکنید جواب بدید . ممنون
پاسخ دادن
0 # مريم سعادت 1399-04-24 10:29
سلام خسته نباشيد ، از رشته ميكروبيولوژي و زيست شناسي جانوري هم ميشه ارشد ژنتيك انساني يا هماتولوژي خوند؟
پاسخ دادن
0 # Soph 1399-04-25 17:09
سلام. من دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی هستم، میخواستم بدونم چه ارشدی بخونم راحت‌تر میتونم دکتری علوم اعصاب شرکت کنم؟
پاسخ دادن
0 # Melikwww 1399-04-30 12:19
وقتتون بخیر
با کارشناسی میکروبیولوژی مجاز به ارشد تغذیه هستیم؟
پاسخ دادن
0 # Diba 1399-05-07 00:07
سلام خسته نباشید.
چرا توی دفترچه رشته کارشناسی ارشد شیمی دارویی نبود؟؟
من لیسانس شیمی دارم میخواستم بدونم،آزمون ارشد شیمی دارویی وزارت بهداشت جزو این دسته هست یا خیر.
پاسخ دادن
+2 # Shadi 1399-05-09 01:46
سلام، من ورودی ۹۸ رشته زیست شناسی سلولی مولکولی هستم. میخواستم بپرسم میشه برای ارشد در رشته های پزشکی و پیراپزشکی تحصیل کنم؟ شنیدم که امکانش هست، درسته؟
پاسخ دادن
0 # Sadaf 1399-05-09 12:43
سلام توروخدا جوابمو بدین
با داشتن مدرک کارشناسی زیست شناسی گیاهی میشه ارشد هماتولوژی خوند؟
واینکه کلا گرایش های ارشد زیست گیاهی چیه

توروخدا جواب بدید من خیلی گیج شدم
پاسخ دادن
0 # عاطفه 777 1399-05-10 03:04
برای ارشد جنین شناسی کارشناسی بیولوژی مجاز هست؟؟
پاسخ دادن
0 # الهه رجایی 1399-05-17 12:17
سلام با کارشناسی چه رشته هایی میتونم در ارشد آموزش بهداشت یا ارشد بهداشت عمومی شرکت کنم؟
پاسخ دادن
0 # پری 1399-05-19 18:20
سلام‌
ببخشید میخواستم بدونم با گرفتن لیسانس زیست گیاهی میتونم فوق لیسانس زیست مولکولی بگیرم؟
(چک کرده بودم تعداد بسیار واحد های زیست گیاهی و زیست مولکولی مشترک هست و فقط چند مورد که جزو اختصاصی زیست گیاهی هست فرق داره)
و اطلاع دارین امکانش در خارج کشور هم هست یا نه؟
پاسخ دادن
-1 # مریم لول 1399-05-31 00:56
سلام با لیسانس میکروبیولوژی میشه برای ارشد علوم تغذیه شرکت کرد؟
پاسخ دادن
0 # غزاله 1399-06-08 10:28
سلام خسته نباشید من کارشناسی شیمی کاربردی هستم برای ارشد میتونم بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت شرکت کنم؟! چون فقط تو دفترچه نوشته شیمی
پاسخ دادن
0 # سید باقری 1399-06-12 17:06
سلام با لیسانس مهندسی پزشکی بیومتریال تو وزارت بهداشت چه رشته ای میشه ارسد داد؟
پاسخ دادن
+1 # رها 1399-06-13 16:25
سلام من کارشناسی زیست سلولی ومولکولی دارم میخواستم بدانم برای ارشد رشته نانو تکنولوژی بهتراست یا میکروبیولوژی پزشکی؟
پاسخ دادن
+1 # غزل 1399-06-16 04:17
سلام وقتتون بخیر میخواستم بپرسم ایا دانشجویانی که علوم پایه وزارت علوم بودند و کنکور ارشد وزارت بهداشت شرکت کردند میتوانند در اخر تحصیل مهر وزارت بهداشت بگیرند چون من شنیدم نمیتوانند بگیرند.☹️ورودی ۹۶
پاسخ دادن
+1 # Zahrabr 1399-06-30 23:23
سوال منم دقیقا اینه ، چون میگن که مهر داده نمیشه به علوم پایه ها :cry:
پاسخ دادن
+1 # لیلی22 1399-06-18 18:03
گرایش بیوشیمی رشته زیست سلولی فقط میتونن علوم تغذیه شرکت کنن؟ من کارشناسی زیست سلولی گرایش بیوشیمی دارم میخوام ایمونو برم تا پارسال که اینجوری نبود :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
پاسخ دادن
+1 # mahii 1399-06-22 22:15
سلام
کسی که کارشناسی میکروبیولوژی خونده میتونه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی امتحان بده؟
پاسخ دادن
0 # مریم 9520 1399-06-24 20:24
سلام من دانشجوی کارشناسی شیمی هستم ، میخواستم ببینم بین رشته های بیوشیمی بالینی ، سم شناسی ، شیمی دارویی و نانو تکنولوژی پزشکی کدوم ارجح تر و آینده بهتری برام داره ؟
ممنون میشم جواب بدید .
پاسخ دادن
0 # ئدی 1399-07-01 19:35
سلام
از لیسانس میکروبیولوژی دانشگاه علم وهنر یزد که زیر نظر جهاد دانشگاهی و غیر انتفاعی هست می توان برای ارشد رشته ایمونولوژی ازمون داد؟
پاسخ دادن
+1 # الناز 1399-07-04 00:24
سلام من رشته ام زیست شناسی سلولی و مولکولی هست و برای ارشد میخوام کنکور علوم آزمایشگاهی شرکت کنم آیا میشه؟
پاسخ دادن
0 # Sarin 1399-07-05 20:04
سلام من لیسانس علوم دامی دارم .. ارشد چ رشته هایی مجاز ب شرکت دارم‌. اگه میشه جواب بدین ممنون میشم.
پاسخ دادن
+1 # Nilofar 1399-07-06 18:54
سلام
با مدرک کارشناسی زیست سلولی مولکولی میشه ارشد علوم آزمایشگاهی خوند؟
پاسخ دادن
+1 # Nilofar 1399-07-06 18:57
سلام
بامدرک کارشناسی زیست سلولی مولکولی میشه ارشد علوم آزمایشگاهی خوند؟
پاسخ دادن
0 # مریم حسینی 1399-07-09 21:15
ببخشید رشته مدیریت صنعتی میتونه رشته وزارت بهداشت ارشد ثبت نام کنه؟چ رشته ای
پاسخ دادن
0 # علیرضا محمدی 1399-07-12 15:44
سلام خسته نباشید وقتتون بخیر
ببخشید بنده رشته م آموزش شیمی هست....توی دفترچه وزارت بهداشت، در قسمت مدارک کارشناسی مورد پذیرش برای ارشد بیوشیمی ذکر شده: "کارشناسی شیمی".....در صورتی که در فیلد دیگر رشته های ارشد مثلا ذکر شده "شیمی (تمام گرایش ها)" یا برای ارشد شیمی دارویی ذکر شده "دبیری شیمی"....حالا یه عده میگن این یعنی فقط گرایش محض و کاربردی کارشناسی شیمی میتونن در ارشد بیوشیمی شرکت کنن و شامل دیگر گرایشات نمیشه...آیا این مطلب درسته یا بنده هم با گرایش آموزش شیمی میتونم برای ارشد بیوشیمی وزارت بهداشت شرکت کنم؟
خیلی خیلی ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ دادن
+1 # ریحان 1399-07-13 10:55
سلام اگر زیست علوم گیاهی باشی برای ارشد میتونی بزی هماتولوژی؟
پاسخ دادن
0 # Narce 1399-07-19 23:06
سلام خسته نباشید .با کارشناسی رشته علوم تربیتی امکانش هست که ارشد ژنتیک انسانی شرکت کنم؟
پاسخ دادن
+1 # آیدا 1399-07-20 16:18
سلام من رشته ام بیوتکنولوژی هست .برای ارشد می تونم هماتولوژی بخونم؟
پاسخ دادن
+1 # آیدا 1399-07-20 16:19
سلام من رشته ام بیوتکنولوزی هست برای ارشد می تونم هماتولوژی بخونم؟
پاسخ دادن
0 # کیان 1400-11-12 19:42
بله میتونین
پاسخ دادن
0 # فرزاد 1399-07-27 21:14
ببخشید با کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان میشه مدیریت توانبخشی شرکت کرد ؟
واینکه چه رشته هایی رو میتونم برای ارشد وزارت بهداشت شرکت کنم با کارشناسی آموزش ابتدایی؟
ممنون
پاسخ دادن
+1 # پریماه 1399-08-02 12:08
سلام به نظرشما ارشد هماتولوژی بهتره یا ژنتیک
پاسخ دادن
0 # mohammadali 1400-07-01 19:28
سلام هماتو.
پاسخ دادن
+1 # سارا صادقی 1399-08-11 11:00
سلام آیا میشه با کارشناسی میکروببولوژی ،ارشد علوم آزمایشگاه بدم؟
پاسخ دادن
0 # Raha۹۸۹۹ 1399-08-14 18:58
سلام با لیسانس آمار میشه ارشد مهندسی پزشکی یا مهندسی صنایع شرکت کرد؟
:D
پاسخ دادن
0 # محدثه 1399-08-15 04:28
سلام وقت بخیر
من زیست مولکولی می خونم ارشدمو می تونم فزیولوژی بخونم هر کی میدونه ج بده لطفا
پاسخ دادن
0 # محدثه 1399-08-15 04:29
سلام من زیست مولکولیی رشتم می تونم ارشدمو فزیولوژی بخونم
پاسخ دادن
0 # #مریم 1399-08-19 11:37
سلام لطفا جواب بدین من رشتم مهندسی اپتیک و لیزر هست آیا جزوه کارشناسی فیزیک محسوب میشم یا نه ؟می تونم رشته های ارشد مجاز برای کارشناسی فیزیک رو شرکت کنم؟
پاسخ دادن
0 # #مریم 1399-08-19 11:50
سلام کارشناسی رشته ی مهندسی اپتیک ولیزر جزوه کارشناسی فیزیک و فیزیک مهندسی محسوب میشه ؟
پاسخ دادن
0 # عبدی 1399-08-20 22:53
سلام مدرک کارشناسی روان شناسی عمومی میشه میتونه کارشناسی ارشد زیست شناسی بخونه؟
پاسخ دادن
0 # محمد طاها سلمانی فرد 1399-08-21 14:31
سلام وقتتون بخیر من دانشجوی کارشناسی زیست فناوری یا بیوتکنولوژی هستم برای ارشد مجاز به شرکت در رشته علوم تشریح یا فیزیولوژی هستم؟
پاسخ دادن
0 # Nili 1399-08-25 15:22
سلام خسته نباشید
میخواستم بدونم با کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست برای ارشد چه رشته هایی از وزارت بهداشت میتونم بخونم ؟مثلا علوم تغذیه میشه؟
پاسخ دادن
0 # Nili 1399-08-25 15:25
سلام خسته نباشید
با کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست برای ارشد چه رشته هایی از وزارت بهداشت میشه خوند؟مثلا علوم تغذیه میشه؟
پاسخ دادن
0 # پرهام 1399-09-04 23:20
سلام وقتتون بخیر با مدرک کارشناسی پرستاری میتونیم پزشکی بخونیم و از طریق چه آزمونی میتونیم این آزمون رو شرکت کرد
پاسخ دادن
0 # پرهام 1399-09-04 23:22
سلام وقتتون بخیر با مدرک کارشناسی پرستاری میتونیم پزشکی بخونیم ؟ با چه آزمونی تشکر از راهنماییتون
پاسخ دادن
0 # Atefeh 1399-09-12 13:41
سلام من کارشناسی زیست جانوریم میخوام بدونم ارشد میتونم گرایش غیر علوم انتخاب کنم مثل مدیرت مهندسی
پاسخ دادن
0 # فاطمه77 1399-09-16 19:17
سلام وقتتون بخیر. من کارشناسی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دارم، برای ارشد ژنتیک انسانی باید چه کنکوری رو ثبت نام کنم؟
پاسخ دادن
0 # kia 1399-09-21 18:50
سلام
من کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دارم میخواستم ببینم میتونم توی یکی از رشته های پیراپزشکی آزمون بدم ؟ ممنون میشم جواب بدین
پاسخ دادن
+2 # نرگس... 1399-09-29 17:55
سلام.من کارشناسی بیوشیمی خوندم. الان اگ بخوام ارشد بدون ازمون معماری بخونم امکانش هست؟؟؟ یا باید مجدد کارشناسی بخونم؟؟ ممنون میشم زود ج بدید
پاسخ دادن
0 # مسعود 1399-10-02 10:30
سلام ببخشید من کارشناسی شیمی بودم و ارشد شیمی دارم
از دانشگاه دولتی معتبر
خواستم بدونم الان بخام سم شناسی بخونم میتونم دکتری شرکت کنم یا ب نظرتون چ رشته ای بهتره که الان برم سمت وزارت بهداشت...مرسی
پاسخ دادن
0 # عارف ابراری 1399-10-13 19:08
سلام با کارشناسی علوم آزمایشگاه دامپزشکی در چه رشته های پزشکی میتوان شرکت کرد؟
پاسخ دادن
0 # Hhoo 1399-10-19 18:37
سلام . من یک سوال مهم دارم که هرجا میگردم جوابش رو پیدا نمیکنم . خواستم بدونم با کارشناسی مهندسی پزشکی (بیومتریال) راهی داره که بتونم ارشد دندونپزشکی بخونم ؟
پاسخ دادن
+3 # کاله ای 1399-10-21 11:21
سلام خسته نباشید
من کارشناسی میکربیولوژی میخونم...میتونم برای ارشد برای اقتصاد اقدام کنم؟مثلا اقتصاد علامه یا خوارزمی ؟ چه ازمونی رو باید شرکت کنم؟ چه درس هایی رو باید بخونم؟
پاسخ دادن
0 # هانا 1399-11-02 00:30
سلام شیمی با شیمی کاربردی فرق داره؟بعد اینکه میخواستم بدونم من با مدرک شیمی کاربردی میتونم ازمون بیوشیمی بالینی رو بدم؟؟
پاسخ دادن
0 # ساناز میرزایی 1399-11-05 09:55
سلام . با مدرک کارشناسی فیزیک میشه ژنتیک اعصاب خوند ؟
پاسخ دادن
0 # شهلا 1399-11-08 01:15
سلام وقت بخیر
با لیسانس مهندسی شیمی ، میتونم ارشد رو علوم آزمایشگاهی بخونم؟
برای ارشد پیشنهادتون چیه؟
پاسخ دادن
0 # M 1399-11-20 12:23
سلام است من که کارشناسی شیمی کاربردی دارم می توانم در ارشد رشته بیوشیمی بالینی ادامه تحصیل بدهم
پاسخ دادن
0 # فاطمه ب 1399-12-11 19:45
سلام من رشتم زیست شناسی سلولی ومولکولی هستش برای ارشد بنظرتون بهترین رشته چی هستش ؟علوم آزمایشگاهی بهم توصیه کردن جهت ادامه این رشته برای آزمون ارشد چه دروسی رابایدمطالعه نمود؟
پاسخ دادن
0 # zeinab 1399-12-17 20:12
سلام وقتتون بخیر، دکترای هماتولوژی با پایه زیست شناسی سلولی مولکولی آیا میشه آزمایشگاه زد؟
پاسخ دادن
0 # سپیده سلطانی 1399-12-18 05:28
سلام با کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه ازاد ، میشه ارشد زبان شرکت کرد؟
پاسخ دادن
0 # ددسا 1400-01-06 18:02
سلام من لیسانس میکروبیولوژی دارم برای ارشد نمیدونم چ رشته ای بخونم ک هم داخل ایران درامد و بازار کارش عالی باشه و هم برای مهاجرت و اپلای کردن مناسب و قابل قبول باشه لطفا راهنمایی کنید ممنون.
پاسخ دادن
0 # فاطمه ۰۰۰ 1400-01-15 23:46
سلام
میگفتن که میکروب شناسی پزشکی با زیست شناسی گیاهی نمیشه رفت
ولی الان توی چارت بود
کدومش درسته میشه رفت یا نه
پاسخ دادن
0 # سرور 1400-02-21 12:36
سلام بله من ارشد میکروب پزشکی خوندم
کارشناسی زیست گیاهی دارم
پاسخ دادن
0 # زهره.م 1400-01-31 12:56
سلام ، من لیسانس فیزیک دارم. میخواستم بدونم میتونم ارشد ژنتیک وزارت علوم رو شرکت کنم ؟
و اینکه همزمان هم رشته ی خودم رو کنکور شرکت کنم و هم زیست؟
پاسخ دادن
0 # میثم 1400-02-01 12:23
سلام یه سوال داشتم من دانشجو شیمی کاربردی هستم من میخوام بیوشیمی بالینی بخونم ایا بعد از ارشد میتونم دکتری علوم تغذیه بخونم بعد از بیوشیمی بالینی
پاسخ دادن
+1 # سارا ح 1400-02-08 17:13
سلام آیا با زیست گیاهی میشه واسه بهداشت محیط خوند.؟؟
پاسخ دادن
0 # سارا حسینی 1400-02-08 17:13
آیا با زیست گیاهی میشه واسه بهداشت محیط خوند؟
پاسخ دادن
0 # سارا حسنی 1400-02-11 03:33
سلام من با زیست گیاهی ،تاکید میکنم زیست گیاهی میتونم بهداشت محیط شرکت کنم ؟؟؟
پاسخ دادن
+1 # سرور 1400-02-21 12:35
سلام‌،بنده کارشناسی زیست گیاهی دارم و موقه ای که دانشجوی ارشد بودم استخدامی اموزش پرورش قبول شدم ،رشته ی ارشدم میکروب پزشکی هستش
خواستم ببینم رشته ی ارشدم جزء زیر شاخه های زیست شناسی به حساب میاد ؟ و میتونم اعمال کنم یا نه
هرکسی یه چیزی میگه
پاسخ دادن
0 # hana 1400-03-02 15:48
سلام ممکنه همه رشته های مجاز برای بیوتکنولوژی رو ذکر بفرمایید
ایا بیوتکنولوژی جزو گرایش های زیست شناسی محسوب میشود یا خیر؟
مثلا هماتولوژی و یا میکروب پزشکی برای کارشناسی بیوتک مجاز است؟
پاسخ دادن
0 # hana 1400-03-02 15:51
سلام اگر ممکنه رشته های مجاز برای کارشناسی بیوتکنولوژی را ذکر بفرمایید
ایا بیوتکنولوژی جزو گرایش های زیست شناسی حساب میشود؟ مثلا رشته هماتولوژی و یا میکروب پزشکی برای کارشناسی بیوتکنولوژی مجاز است؟
پاسخ دادن
0 # aj 1400-04-09 12:35
سلام وقتتون بخیر 3 رشته خوب ارشد برای میکروبیولوژی رو لطف میکنید معرفی کنید
پاسخ دادن
0 # am 1400-04-09 12:38
سلام وقتتون بخیر 3 رشته خوب برای ارشد میکروبیولوژی رو لطف میکنید معرفی کنید
پاسخ دادن
0 # میترا 1400-04-20 17:49
سلام من 2 سال دیگر در رشته زیست شناسی عمومی لیسانس میگیرم. با توجه به اعلانیه امروز ک گفتن رشته های مرتبط با لیسانس مجاز به ارشد هستن یعنی من نمیتونم برای ارشد علوم تغذیه بخونم؟ بعدش اگر من ارشد علوم تغذیه رو خارج از ایران بخونم میتونم بعدش برگردم ایران و تو بیمارستان ها و کلینیک ها کار کنم و حق مهر و تاسیس مطب داشته باشم؟ اصلا برا رشته من میشه علوم تغذیه رو تو خارج خوند؟
پاسخ دادن
+1 # Shakeri 1400-04-24 08:19
سلام ،
با کارشناسی اتاق عمل یا پرستاری ، میشه ارشد بیوشبمی شرکت کرد؟
پاسخ دادن
0 # ایدا 1400-05-22 09:42
سلام وقت بخیر
من اگ رشته ی میکروبیولوژی بخونم میتونم واسه ارشد هماتولوژی بخونم؟؟؟؟بازار کارش خوبه؟؟؟؟؟
پاسخ دادن
0 # ماهک 1400-06-12 04:16
باسلام وخسته نباشید ایا با داشتن مدرک کارشناسی زیست دریا و کارشناسی ارشد زیست دریا
گرایش جانوری میتوان درازمون ارشد وزرات بهداشت برای رشته بهداشت محیط ازمون داد باسپاس از شما
پاسخ دادن
0 # ماهک 1400-06-12 04:19
باسلام ووقت بخیر خدمت شما
ایا بادارا داشتن مدرک کارشناسی زیست دریا و دارا داشتن مدرک کارشناسی ارشد زیست دریا گزایش جانوری میتوان درازمون ارشد وزارت بهداشت رشته بهداشت محیط شرکت کرد
پاسخ دادن
0 # زها 1400-06-28 12:27
سلام با مدرك ارشد مشاوره در مامايي ايا ميتوان دبيري زيست شركت كرد؟ روانپزشكي چطور؟
پاسخ دادن
0 # hanieh 1400-07-05 19:17
سلام خسته نباشید
می خواستم ببینم میشه از رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک برای ارشد هماتولوژی خوند؟؟؟؟
پاسخ دادن
0 # melo 1400-07-06 14:31
سلام من لیسانس آمار دارم و در کنکور وزارت بهداشت شرکت کردم و آمار زیستی علوم پزشکی مازندران قبول شدم آیا بعد از گذراندن ارشد راه برای وارد پزشکی شدن دارم که بیارزه به شهرستان رفتن در صورت حضوری شدن دانشگاه
پاسخ دادن
0 # احمد شریفی 1400-07-06 18:10
سلام بامدرک لیسانس زیست عمومی چه رشته ای رادرارشد ودکتری ادامه داشته باشم تا اجازه تاسیس مطب ‌یا مهر بدهند باتشکر :
پاسخ دادن
0 # کوثر 1400-07-21 13:49
سلام وقت بخیر من دانشجوی بیوتکنولوژی هستم خواستم بپرسم که رشته بیوتکنولوژی جز رشته های زیست شناسی محسوب میشه؟
پاسخ دادن
0 # کوثر 1400-07-21 13:51
سلام وقت بخیر من دانشجوی بیوتکنولوژی هستم خواستم بپرسم که رشته بیوتکنولوژی جز رشته های زیست شناسی محسوب میشه؟ :sigh:
پاسخ دادن
+1 # فائزه تقی زاده 1400-08-26 08:12
سلام
من با لیسانس علوم تربیتی میتونم در آزمون ارشد وزارت بهداشت شرکت کنم،
پاسخ دادن
0 # الی 1400-08-27 21:08
سلام وخداقوت واحترام، رشته تحصیلی زیست سلولی و مولکولی بیوتکنولوژی، باشیم ارشد میتونیم مهندسی شیمی بیوتکنولوژی داروسازی کدرشته 1285دردفترچه کارشناسی ارشد وزارت علوم هست شرکت کنیم، واینکه درمورد وزارت بهداشت از رشته نانو تکنولوژی پزشکی ارشد واسه دکتری بیوتکنولوژی داروسازی یا پزشکی بخونیم
پاسخ دادن
0 # سها 1400-09-05 11:14
سلام شرایط آزمونش چیه که از کارشناسی زیست گیاهی بتونیم ژنتیک انسانی بخونیم؟؟؟
پاسخ دادن
0 # A 1400-09-13 09:16
سلام. این درسته که گفته میشه زیست شناسی جانوری از رشته های مجاز برای ارشد میکروب شناسی پزشکی حذف شده؟ یا هنوز هم زیست جانوری میتونه ارشد میکروب وزارت بهداشتو بده؟ امکان داره سال های بعد حذف بشه؟
پاسخ دادن
0 # کیان 1400-11-12 19:39
سلام با کارشناسی بیوتکنولوژی میشه برای ارشد مهندسی پزشکی اقدام کرد؟
پاسخ دادن
0 # S.a 1400-12-01 02:08
سلام کدوم از این رشته ها علوم پایه شرکت کنه بهتر برا ارشد وزارت بهداشت
پاسخ دادن
0 # زینی 1400-12-10 09:50
سلام تو روخداجواب بدین
ببخشید من رشته کارشناسیم زيست شناسی از وزرات علوم هست

میتونم ارشد وزرات بهداشت شرکت کنم رشته های مثل میکروبیولوژی یاهماتولوژی
پاسخ دادن
0 # زینی 1400-12-10 09:51
: سلام توروخدا جواب بدین
ببخشید من رشته کارشناسیم زيست شناسی از وزرات علوم هست

میتونم ارشد وزرات بهداشت شرکت کنم
: رشته های مثل میکروبیولوژی یاهماتولوژی
پاسخ دادن
0 # معصومه 9988 1401-02-01 23:39
سلام ممکنه تا 3_4 سال دیگه تغییر کنه؟؟؟ اخه من زیست گیاهی هستم ایمنی شناسی نمیتونم شرکت کنم
پاسخ دادن
0 # مهدی دهقانی 1401-02-16 20:45
سلام. من کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی دارم. می تونم ارشد سم شناسی پزشکی شرکت کنم؟
پاسخ دادن
0 # Nastaaran 1401-03-12 14:34
سلام من رشته ی کارشناسی م میکروبیولوژی هست ، میتونم برای ارشد در رشته فیزیولوژی جانوری ادامه بدم ؟
پاسخ دادن
0 # Nastaaran 1401-03-12 14:36
سلام . من دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی ام ، میتونم برای ارشد در رشته فیزیولوژی جانوری ادامه تحصیل بدم ؟
پاسخ دادن
0 # Narges0000 1401-04-09 15:47
من ترم دو میکروبیولوژی هستم،چطور می‌تونم توو‌ارشد وارد وزارت بهداشت شم و میکروب شناسی پزشکی بخونم؟!
پاسخ دادن
0 # شادی عابدی 1401-05-11 16:48
سلام با کارشناسی میکروبیولوژی ورودی ۹۴ بودم راهی هست که وارد علوم ازمایشگاهی و رشته های علوم ازمایشگاهی برای ارشد بشم ؟
پاسخ دادن
0 # nb 1401-05-13 11:16
سلام وقتتون بخیر من انشالله میخوام زیست شناسی سلولی و مولکولی یا زیست شناسی جانوری بخونم آیا میتونم با این لیسانس در ازمون لیسانس به پزشکی شرکت کنم؟؟
پاسخ دادن
+1 # nb 1401-05-14 10:48
سلام وقتتون بخیر من انشالله میخوام زیست شناسی سلولی و مولکولی یا زیست شناسی جانوری بخونم آیا میتونم با این لیسانس در ازمون لیسانس به پزشکی شرکت کنم؟؟
پاسخ دادن
0 # زهرا نوروزی 1401-06-25 13:03
سلام لیسانس علوم تجربی از ضمن خدمت فرهنگیان شیراز هستم کدوم رشته از وزارت علوم می تونم شرکت کنم که مورد تایید آموزش وپرورش باشه
پاسخ دادن
0 # آیدا جاوید 1401-06-29 12:55
سلام من با معدل ۱۸ دیپلم زیست شناسی سلولی مولکولی با آزمون دانشگاه آزاد قبول شدم میخواستم بدونم آیا میتونم برای ارشد پزشکی هر رشته ای که بخواهم آزمون بدم ؟و آیا زیست شناسی سلولی مولکولی زیر نظر بهداشت هست یا زیر نظر علوم؟
پاسخ دادن
0 # najmeh hoseiny 1401-08-18 22:20
سلام وقت بخیر من کارشناسی مهندسی فناوری دامپروری و پرورش صنعتی طیور دارم میتونم تو ازمون وزارت بهداشت شرکت کنم؟و از چه طریقی میتونم رشته هایی ک میتونم شرکت کنم ببینم؟
پاسخ دادن
0 # Zarzar 1401-10-13 18:32
سلام وقتبخیر
کسی ک لیسانس شیمی کاربردی دارد چه رشته هایی در ارشد وزارت بهداشت میتواند شرکت کند؟ و اینکه برای کنکور ارشد معدل لیسانس مهم هست یانه؟
پاسخ دادن
0 # ۱۲۳& 1401-11-28 22:17
سلام وقت بخیر
میخواستم بدونم در کل با لیسانس زیست شناسی جاوری کجاها میشه مشغول به کار شد یا تو چه رشته هایی ادامه تحصیل بدی؟؟
پاسخ دادن
0 # marjan 1402-01-16 16:22
سلام در دفترچه روبروی بعضی رشته ها نوشته ( کلیه گرایش های رشته های علوم پزشکی) شامل لیسانس میکروبیولوژی هم میشود ؟
در جدول زیر مجموعه میکروبیولوژی ( علوم پایه - زیست شناسی - میکروبیولوژی ) برای رشته های زیر مجموعه میکروبیولوژی است ولی من نمیدانم کلیه گرایش های رشته های علوم پزشکی هم شامل میشود یا خیر ؟
مثل ارشد رشته انفورماتیک پزشکی که روبروی ان نوشته کلیه ی گرایش های رشته علوم پزشکی .........بچه هایی که لیسانس میکروبیولوژی دارند میتوانند ان را انتخاب کنند ؟
پاسخ دادن
0 # marjan 1402-01-16 16:26
سلام در جدول روبروی بعضی رشته ها مثل انفورماتیک پزشکی نوشته( کلیه کارشناسی های علوم پزشکی )میخواستم بپرسم لیسانس میکروبیولوژی هم شامل میشود ؟
یعنی بچه های میکرو هم میتوانند انفورماتیک پزشکی بخوانند ؟
در دفترچه (کلیه کارشناسی های علوم پزشکی) شامل چه رشته های لیسانسی هست ؟
پاسخ دادن
0 # shadii 1402-04-26 23:40
سلام وقتتون بخیر من کارشناس میکروبیولوژی هستم چه رشته ای میتونم تو کنکور وزارت بهداشت شرکت کنم؟
هماتولوژی میتونم بخونم؟
پاسخ دادن
0 # رسول جعفری 1402-05-16 16:22
سلام.خسته نباشید
خواستم بدونم با کارشناسی زیست دریا میتونم برای ارشد رشته های هماتولوژی یا بیوتکنولوژی پزشکی شرکت کنم؟؟
ممنون
پاسخ دادن
0 # بهار 1402-05-25 14:23
سلام وقت بخیییر
آیا با داشتن ارشد ژنتیک علوم ، و دکترا ژنتیک پزشکی مجوز مطب صادر میشود !؟
پاسخ دادن
0 # بهار 1402-05-25 14:25
سلام وقت بخیر
آیا به کسی که ارشد ژنتیک علوم داره و دکترا ژنتیک پزشکی خونده مجوز آزمایشگاه میدن !؟
پاسخ دادن
0 # Avin 1402-06-21 00:37
سلام برا رشته میکروبیولوژی میتونیم ارشد رادیوبیولوژی شرکت کنیم؟ اگ کاره شرایط کنکورشو لطف کنید
پاسخ دادن
0 # امیرمحمد 1402-06-30 11:46
سلام
من کارشناس زیست سلولی مولکولی(میکروبی ولوژی)هستم میخواستم بدونم من میتونم برا آزمون وزارت بهداشت ثبت نام کنم؟
پاسخ دادن
0 # علیرضا سلیمانی 1402-07-06 19:05
سلام با لیسانس میکروبیولوژی و فوق لیسانس علوم آزمایشگاهی میشه در آزمایشگاه استخدام شد تدریس چطور میتونم دروس علوم آزمایشگاهی رو تدریس کنم یا خیر ؟؟
پاسخ دادن
0 # آیلین 1402-07-17 20:24
سلام وقتتون بخیر
میخواستم بدونم که میشه از کارشناسی میکروبیولوژی به ارشد بیوتکنولوژی پزشکی رفت؟
پاسخ دادن
0 # Mahi 1402-08-05 12:52
سلام.ایا با کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی میشود درارشد میکروبیولوزی یا زیست شناسی شر

کت کرد/ ممنونم
پاسخ دادن
0 # Narges جوجو 1402-08-14 20:36
الان از مشاوره پرسیدم میگه برای زیست شناسی گیاهی
رشته ی ارشد هماتولوژی حذف شده درسته؟
پاسخ دادن
نوشتن دیدگاه

مطالب مرتبط

بازار کار ارشد ژنتیک پزشکی:راهنمای جامع برای موفقیت

بازار کار ارشد هماتولوژی : راهنمای جامع

بازار ارشد کار انفورماتیک پزشکی :راهنمای جامع برای موفقیت

نمونه سوال رایگان آزمون های کشوری سنا

دانلود آزمون کشوری ارشد علوم آزمایشگاهی 3 موسسه سنا (50% اول مباح

دانلود آزمون کشوری ارشد علوم آزمایشگاهی 2 موسسه سنا (50% اول مباح

دانلود آزمون کشوری ارشد علوم آزمایشگاهی 1 موسسه سنا (50% اول مباح

دانلود آزمون کشوری ارشد مدیریت خدمات موسسه سنا (50% اول مباحث)

دانلود آزمون کشوری ارشد مامایی موسسه سنا (50% اول مباحث)

رشته مورد نظر شما

آمار قبولی 3 سال اخیر
نمایندگی در کشور
رشته های تحت پوشش

 

اطلاعات تماس

map آدرس دفتر تهران: میدان انقلاب جمالزاده شمالی تقاطع فرصت شیرازی پلاک 72 طبقه 1

 call  02191017400  (خط ویژه)

 call  02166574345  

پاسخگویی در ساعات اداری (بجز روزهای تعطیل و ساعات 13تا14)

شنبه تا چهارشنبه: از 9 تا 18  پنجشنبه: تا 13