دقترچه راهنمای ثبت نام ارشد پزشکی وزارت بهداشت 97

زمان ثبت نام : 25 بهمن تا 13 اسفند 96

تاریخ آزمون: 14 و 15 تیر 97

دفترچه راهنمای ثبت نام ارشد پزشکی 97

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact