azmon arshad 99

در حال حاضر9 اطلاعیه در رابطه با تغییرات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99 بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور منتشر شده است که در هر یک از این اطلاعیه ها توضیحاتی در رابطه با زمان ثبت نام و برگزاری، منابع آزمون ، رشته های مجاز کنکور ارشد علوم پزشکی 99 - 1400  و در مورد درس زبان ارشد توضیحاتی در اختیار داوطلبان قرار داده خواهد شد. به منظور اطلاع دقیق شما از آخرین اخبار اعلام شده در این اطلاعیه تمام موارد ذکر شده به همراه تغییرات و رشته های اعمال شده و مدارک مجاز و موضوع زبان توضیحاتی داده می شود.  

به طورکلی تغییرات اعلام شده شامل اضافه شدن رشته هوشبری به کنکور ارشد وزارت بهداشت و تغییر مدارک مجاز در برخی از رشته ها و در مورد درس زبان ارشد وزارت بهداشت می باشد. در ادامه جز به جز تغییرات را برای شما متقاضیان کنکور ارشد وزارت بهداشت 99 اعلام خواهیم کرد و در صورت اعلام هر اطلاعیه، اطلاعات در همین صفحه به روز رسانی و در کانال تلگرام و اینستاگرام و سایت سنا به روز رسانی خواهد شد. 

 telegrambanner

تغییرات آزمون ارشد علوم پزشکی 99

اطلاعیه شماره 1: در این اطلاعیه در رابطه با زمان ثبت نام و برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت توضیحاتی در اختیار شما قرار داده شده که طبق این اطلاعیه زمان ثبت نام از 30 بهمن ماه آغاز و تا 10 اسفند ماه ادامه خواهد داشت و زمان برگزاری کنکور ارشد در 26 و 27 تیرماه خواهد بود. تمام جزئیات مربوط در مقاله   دانلود تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1399 و  زمان ثبت نام و برگزاری آزمون ارشد وزارت بهداشت 99  ذکر شده است. 

اطلاعیه شماره 2 : در رابطه با انتشار دفترچه منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد که در این اطلاعیه منابع اعلام شده وزارت بهداشت برای کلیه رشته های ارشد علوم پزشکی به تفکیک ذکر شده است. بعد از بررسی در صورت اعمال تغییرات در رابطه با منابع اعلام شده جزئیات در همین صفحه به روز رسانی خواهد شد. برای دانلود منابع اعلام شده و توضیحات بیشتر می توانید به مقاله  دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99-1400  مراجعه نمایید. 

اطلاعیه شماره 3: در اطلاعیه شماره 3 رشته های مجاز برای کلیه رشته های ارشد علوم پزشکی ذکر شده است، که بعد از بررسی کارشناسان سنا در رشته های مجاز ارشد برخی رشته ها نسبت به سال قبل تغییراتی اعمال شده است. در ادامه رشته هایی که تغییر در مدارک مجاز داشته اند را معرفی خواهیم کرد.

رشته علوم و صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) : برخی از مدارک مجاز برای پذیرش در مقطع ارشد رشته علوم و صنایع تغییر کرده است.

رشته کاردرمانی: در رشته کاردرمانی برخی از ضرایب تغییر داشته است.

رشته نانوفناوری پزشکی : رشته مهندسی مکانیک به مدارک مجاز برای رشته نانوفناوری اضافه شده است. 

رشته رادیو بیولوژی : در رشته رادیوبیولوژی مدارک مجاز شیمی و فیزیک اضافه شده است. 

رشته ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی: رشته ترکیبات دارویی به رشته های ارشد علوم پزشکی اضافه شده است.

رشته علوم تغذیه: برخی از رشته های مجاز برای رشته علوم تغذیه تغییر کرده است برای اطلاع به مقاله رشته های مجاز برای شرکت در آزمون ارشد علوم تغذیه 99 مراجعه نمایید. 

اطلاعیه شماره 4:  جزئیات ذکر شده در اطلاعیه شماره 4  در رابطه با زبان و رشته هوشبری می باشد.

زبان ارشد: لزوم کسب ٢٥ % نمره درس زبان از آزمون پذیرش کارشناسی ارشد سال ٩٩ حذف شده است. اطلاعات تکمیلی در این خصوص و نحوه اعمال نمره زبان متعاقباً از طریق ھمین سامانه اعلام خواھد شد.

هوشبری: رشته جدیدکارشناسی ارشد آموزش ھوشبری به رشته ھای امتحانی افزوده شده است که مدارک موردرشته جدیدکارشناسی ارشد آموزش ھوشبری به رشته ھای امتحانی افزوده شده است که مدارک موردپذیرش و دروس امتحانی ( به شرح زیر) و منابع در اطلاعیه شماره ٢و ٣ اعلام شده است.

اطلاعیه شماره 5: برای رشته ژورنالیسم پزشکی درس زبان انگلیسی پیشرفته با ضریب 3، برای رشته سم شناسی درس زبان انگلیسی با ضریب 2 و بقیه رشته ھای آزمون کارشناسی ارشد سال 99 با ضریب 3 اعمال خواھد شد .

اطلاعیه شماره 6: ھمانگونه که در اطلاعیه شماره 5 اعلام شد برای رشته ژورنالیسم پزشکی درس زبان انگلیسی پیشرفته با ضریب 3، برای رشته سم شناسی درس زبان انگلیسی با ضریب 2 و بقیه رشته ھای آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٩ با ضریب 3 اعمال میشود . برای اطلاع از جزئیات به مقاله  نمره حدنصاب دروس تخصصی و زبان در آزمون ارشد وزارت بهداشت 99 مراجعه کنید.

اطلاعیه شماره 7: در خصوص تغییر مدارک مورد پذیرش ، منابع و سھیمه استعداد درخشان در رشته آموزش ھوشبری و آزمون كارشناسی ارشد رشتهھای گروه پزشكی سال :1399:

1- بر اساس اعلام مراجع ذیربط، به دلیل ھمنام بودن مقطع کارشناسی رشته ھوشبری با مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش ھوشبری، دانش آموختگان مقطع کارشناسی رشته ھوشبری مجاز به استفاده از سھمیه بدون آزمون با رعایت ضوابط آیین نامه در این رشته میباشند.
2- بر اساس اعلام مراجع ذیربط، در رشته علوم تغذیه مدرک علوم و مھندسی صنایع غذایی به جای مھندسی علوم و صنایع غذایی در قسمت رشته ھای مورد پذیرش برای آزمون
کارشناسی ارشد مورد قبول میباشد .
3- بر اساس اعلام مراجع ذیربط، در منابع آزمون رشته مھندسی بھداشت حرفها ی درس بھداشت حرفه ای، عناوین زیر اضافه شده است: "تمام رفرانسھای مصوب دروس تخصصی برنامه مصوب کارشناسی بھداشت حرفه ای به عنوان منابع برای آزمون ارشد مورد تایید می باشد.

اطلاعیه شماره 8 : در خصوص رشته علوم تغذیه كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی سال 99: با سپاس بیكران به درگاه ایزد منان و با آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان عرصه علم و امید و سربلندی، به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون میرساند: بر اساس اعلام مراجع ذیربط، رشته مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی به عنوان رشته مجاز برای شرکت در رشته علوم تغذیه اضافه شده است .

اطلاعیه 9 : در خصوص سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون کارشناسی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی سال 1399 (جدید)

به اطلاع متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد سال ١٣٩٩ میرساند: بر اساس اعلام مراجع ذیربط، کارشناسی رشته تکنولوژی پزشکی هستهای مجاز به استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون برای ادامه تحصیل در کارشناسی ارشد رشته های ١-رادیوبیولوژی ٢-فناوری تصویر برداری پزشکی میباشند .

 

bannerfinalmoshavere

این اطلاعیه در حال به روز رسانی می باشد.

 

 زمان ثبت نام آزمون ارشد وزارت بهداشت 99

زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 99 از 30 بهمن آغاز و تا 10 اسفند 98 ادامه خواهد داشت. زمان برگزاری آزمون ارشد وزارت بهداشت 26 و 27 تیر ماه 99 می باشد.

در صورتی که امسال قصد شرکت در آزمون ارشد رشته های علوم پزشکی را دارید، برای اطلاع از رفرنس های معرفی شده توسط وزارت بهداشت و تهیه این منابع کنکوری طبقه بندی شده و حتی شرکت در آزمون های آزمایشی قبل از آزمون اصلی در کلیه رشته های ارشد پزشکی در هر کجای کشور که هستید می توانید از طریق ارتباط با موسسه علوم پزشکی سنا هر آنچه را که در رابطه با آزمون ارشد وزارت بهداشت نیاز دارید دریافت و از مشاوره رایگان رشته تخصصی خود بهرمند شوید. همچنین در ادامه منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت 99 و دروس و ضرایب امتحانی آزمون ارشد وزارت بهداشت 99 را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

 telegrambanner

زمان برگزاری آزمون ارشد وزارت بهداشت 99

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

زمان ثبت نام دکتری وزارت بهداشت 99

طبق اخبار اعلام شده زمان ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت 99 نیمه دوم بهمن ماه سال جاری می باشد. بلافاصله بعد از مشخص شدن زمان ثبت نام اطلاعات در این صفحه به روز رسانی خواهد شد. کلیه متقاضیان آزمون دکتری وزارت بهداشت در زمان مشخص شده، بعد از مطالعه دفترچه آزمون دکتری وزارت بهداشت با مراجعه به سایت sanjeshp.ir با در دست داشتن مدارک ثبت نام اینترنتی و شرایط ثبت نام آزمون دکاری وزارت بهداشت نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

جهت دریافت اطلاعات روی لینک کلیک کنید:

مدارک تحصیلی و رشته های مجاز دکتری وزارت بهداشت 98-99

دانلود منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 98

لیست رشته های کارشناسی ارشد پزشکی دانشگاه آزاد

 

دیدگاه‌ها  
0 # رامین 234 1398-11-15 11:59
با سلام
تو بخش آخر که باز اشاره کردین به زمان آزمون ارشد بهداشت...به اشتباه زمان رو 26و27 خرداد ذکر کردید که این میتونه بعضی افراد رو که اطلاعات دقیق ندارن به اشتباه بندازه...لطفا اصلاح کنید
پاسخ دادن
0 # نازنین 1398-11-15 19:21
سلام وقت بخیر من کارشناسی برنامه ریزی رفاه اجتماعی رو دارم میخواستم بدونم برای ارشد همین رشته رو میتونم شرکت کنم ؟ منابعش رو از کجا تهیه کنم ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ دادن
-2 # مدیر سایت 1398-11-17 17:41
سلام بله می توید شرکت کنید برای اطلاع از منابع با شماره 02166574345 تماس بگیرید
پاسخ دادن
نوشتن دیدگاه

مطالب مرتبط

کتاب تست نمونه سوالات آزمون MHLE

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه آزاد

سوالات متداول آزمون ارشد اتاق عمل

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

آزمون دکتری وزارت بهداشت الکترونیکی شد

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 99

سوالات متداول آزمون ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

نمونه کارنامه قبولی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت 98

ممنوعیت تاسیس دانشگاه علوم پزشکی در وزارت بهداشت

رشته مورد نظر شما

آمار قبولی 3 سال اخیر
نمایندگی در کشور
رشته های تحت پوشش

 

اطلاعات تماس

map آدرس دفتر مرکزی: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر شمالی خیابان فرصت شیرازی جنب دانشگاه علمی کاربردی پلاک 30 طبقه همکف

 

call 02166574345  (خط ویژه)