arshad vezarat behdasht 99

آپدیت شده در 20 فروردین ماه: در حال حاضر20 اطلاعیه در رابطه با تغییرات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99 بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور منتشر شده است که در هر یک از این اطلاعیه ها توضیحاتی در رابطه با زمان ثبت نام و برگزاری، منابع آزمون ، رشته های مجاز کنکور ارشد علوم پزشکی 99 - 1400  و در مورد درس زبان ارشد توضیحاتی در اختیار داوطلبان قرار داده خواهد شد. به منظور اطلاع دقیق شما از آخرین اخبار اعلام شده در این اطلاعیه تمام موارد ذکر شده به همراه تغییرات و رشته های اعمال شده و مدارک مجاز و موضوع زبان توضیحاتی داده می شود.  

به طورکلی تغییرات اعلام شده شامل اضافه شدن رشته هوشبری به کنکور ارشد وزارت بهداشت و تغییر مدارک مجاز در برخی از رشته ها و در مورد درس زبان ارشد وزارت بهداشت می باشد. در ادامه جز به جز تغییرات را برای شما متقاضیان کنکور ارشد وزارت بهداشت 99 اعلام خواهیم کرد و در صورت اعلام هر اطلاعیه، اطلاعات در همین صفحه به روز رسانی و در کانال تلگرام و اینستاگرام و سایت سنا به روز رسانی خواهد شد. 

تغییرات آزمون ارشد علوم پزشکی 99

اطلاعیه شماره 1: در این اطلاعیه در رابطه با زمان ثبت نام و برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت توضیحاتی در اختیار شما قرار داده شده که طبق این اطلاعیه زمان ثبت نام از 30 بهمن ماه آغاز و تا 10 اسفند ماه ادامه خواهد داشت و زمان برگزاری کنکور ارشد در23 و 24 مرداد ماه خواهد بود. تمام جزئیات مربوط در مقاله   دانلود تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1399 و  زمان ثبت نام و برگزاری آزمون ارشد وزارت بهداشت 99  ذکر شده است. 

اطلاعیه شماره 2 : در رابطه با انتشار دفترچه منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می باشد که در این اطلاعیه منابع اعلام شده وزارت بهداشت برای کلیه رشته های ارشد علوم پزشکی به تفکیک ذکر شده است. بعد از بررسی در صورت اعمال تغییرات در رابطه با منابع اعلام شده جزئیات در همین صفحه به روز رسانی خواهد شد. برای دانلود منابع اعلام شده و توضیحات بیشتر می توانید به مقاله  دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99-1400  مراجعه نمایید. 

اطلاعیه شماره 3: در اطلاعیه شماره 3 رشته های مجاز برای کلیه رشته های ارشد علوم پزشکی ذکر شده است، که بعد از بررسی کارشناسان سنا در رشته های مجاز ارشد برخی رشته ها نسبت به سال قبل تغییراتی اعمال شده است. در ادامه رشته هایی که تغییر در مدارک مجاز داشته اند را معرفی خواهیم کرد.

رشته علوم و صنایع غذایی(گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) : برخی از مدارک مجاز برای پذیرش در مقطع ارشد رشته علوم و صنایع تغییر کرده است.

رشته کاردرمانی: در رشته کاردرمانی برخی از ضرایب تغییر داشته است.

رشته نانوفناوری پزشکی : رشته مهندسی مکانیک به مدارک مجاز برای رشته نانوفناوری اضافه شده است. 

رشته رادیو بیولوژی : در رشته رادیوبیولوژی مدارک مجاز شیمی و فیزیک اضافه شده است. 

رشته ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی: رشته ترکیبات دارویی به رشته های ارشد علوم پزشکی اضافه شده است.

رشته علوم تغذیه: برخی از رشته های مجاز برای رشته علوم تغذیه تغییر کرده است برای اطلاع به مقاله رشته های مجاز برای شرکت در آزمون ارشد علوم تغذیه 99 مراجعه نمایید. 

اطلاعیه شماره 4:  جزئیات ذکر شده در اطلاعیه شماره 4  در رابطه با زبان و رشته هوشبری می باشد.

زبان ارشد: لزوم کسب 25% نمره درس زبان از آزمون پذیرش کارشناسی ارشد سال 99 حذف شده است. اطلاعات تکمیلی در این خصوص و نحوه اعمال نمره زبان متعاقباً از طریق ھمین سامانه اعلام خواھد شد.

هوشبری: رشته جدیدکارشناسی ارشد آموزش ھوشبری به رشته ھای امتحانی افزوده شده است که مدارک موردرشته جدیدکارشناسی ارشد آموزش ھوشبری به رشته ھای امتحانی افزوده شده است که مدارک موردپذیرش و دروس امتحانی ( به شرح زیر) و منابع در اطلاعیه شماره ٢و ٣ اعلام شده است.

اطلاعیه شماره 5: برای رشته ژورنالیسم پزشکی درس زبان انگلیسی پیشرفته با ضریب 3، برای رشته سم شناسی درس زبان انگلیسی با ضریب 2 و بقیه رشته ھای آزمون کارشناسی ارشد سال 99 با ضریب 3 اعمال خواھد شد .

اطلاعیه شماره 6: ھمانگونه که در اطلاعیه شماره 5 اعلام شد برای رشته ژورنالیسم پزشکی درس زبان انگلیسی پیشرفته با ضریب 3، برای رشته سم شناسی درس زبان انگلیسی با ضریب 2 و بقیه رشته ھای آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٩ با ضریب 3 اعمال میشود . برای اطلاع از جزئیات به مقاله  نمره حدنصاب دروس تخصصی و زبان در آزمون ارشد وزارت بهداشت 99 مراجعه کنید.

اطلاعیه شماره 7: در خصوص تغییر مدارک مورد پذیرش ، منابع و سھیمه استعداد درخشان در رشته آموزش ھوشبری و آزمون كارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشكی سال :1399:

1- بر اساس اعلام مراجع ذیربط، به دلیل ھمنام بودن مقطع کارشناسی رشته ھوشبری با مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش ھوشبری، دانش آموختگان مقطع کارشناسی رشته ھوشبری مجاز به استفاده از سھمیه بدون آزمون با رعایت ضوابط آیین نامه در این رشته میباشند.
2- بر اساس اعلام مراجع ذیربط، در رشته علوم تغذیه مدرک علوم و مھندسی صنایع غذایی به جای مھندسی علوم و صنایع غذایی در قسمت رشته ھای مورد پذیرش برای آزمون
کارشناسی ارشد مورد قبول میباشد .
3- بر اساس اعلام مراجع ذیربط، در منابع آزمون رشته مھندسی بھداشت حرفها ی درس بھداشت حرفه ای، عناوین زیر اضافه شده است: "تمام رفرانسھای مصوب دروس تخصصی برنامه مصوب کارشناسی بھداشت حرفه ای به عنوان منابع برای آزمون ارشد مورد تایید می باشد.

اطلاعیه شماره 8 : در خصوص رشته علوم تغذیه كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی سال 99: با سپاس بیكران به درگاه ایزد منان و با آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان عرصه علم و امید و سربلندی، به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون میرساند: بر اساس اعلام مراجع ذیربط، رشته مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی به عنوان رشته مجاز برای شرکت در رشته علوم تغذیه اضافه شده است .

اطلاعیه 9 : در خصوص سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون کارشناسی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی سال 1399 (جدید)

به اطلاع متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد سال 1399 میرساند: بر اساس اعلام مراجع ذیربط، کارشناسی رشته تکنولوژی پزشکی هستهای مجاز به استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون برای ادامه تحصیل در کارشناسی ارشد رشته های ١-رادیوبیولوژی ٢-فناوری تصویر برداری پزشکی میباشند .

اطلاعیه 10 : در خصوص رشته کارشناسی ارشد بهداشت محیط – بهداشت پرتوها و تعطیلی دانشگاه ها جهت صدور اطلاعات لازم برای آزمون كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی سال 1399 (جدید) به اطلاع متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد سال 1399 میرساند:
١- بر اساس اعلام مراجع ذیربط، رشته کارشناسی ارشد بھداشت محیط – بھداشت پرتوھا از مجموعه امتحانی بھداشت محیط حذف شده است. لذا این رشته در آزمون سال 99 پذیرش نخواھد داشت.
٢- با توجه تعطیلی کلاسھای آموزشی برخی از دانشگاھھا در کشور و عدم حضور دانشجویان در شھر محل تحصیل، داوطلبانی که :
الف - نیاز به دریافت اطلاعات مربوط به معدل اکتسابی و صدور فرم مربوطه دارند، میتوانند 98/12/10 (غیر قابل تمدید) ثبت نام خود را انجام داده و در فروردین ماه سال 1399 در مھلت تعیین شده برای ویرایش اطلاعات ثبت نام خود، آخرین معدل تایید شده را وارد نمایند.

اطلاعیه 11 : در خصوص کسب حد نصاب لازم و موارد موجود در روند ثبت نام در آزمون كارشناسی ارشد رشته-های گروه پزشكی سال 1399 جزئیات بیشتر در لینک حد نصاب لازم برای ثبت نام آزمون ارشد وزارت بهداشت  به طور کامل دریافت کنید.

اطلاعیه 12: در خصوص مجوز شرکت در آزمون کارشناسی رشته مھندسی بھداشت حرفهای و ایمنی کار در آزمون كارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشكی سال 98: در ھمه رشته ھای مورد آزمون که فارغ التحصیلان کارشناسی رشته بر اساس اعلام مراجع ذیربط مھندسی بھداشت حرفهای برای شرکت در آن آزمون مجاز میباشند، فارغ التحصیلان کارشناسی

شهر لار به حوزه های امتحانی آزمون کارشناسی ارشد 99 اضافه گردید.

اطلاعیه 13 : باتوجه به اتمام مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد، فرصت مجدد از تاریخ99/1/25  لغایت 99/1/27 جهت ثبت نام جدید یا تصحیح اطلاعات درنظر گرفته شده است. تذکر مهم: به هیچ عنوان این زمان برای ثبت نام جدید یا ویرایش اطلاعات تمدید نخواهد شد.

داوطلبانی که :
الف- موفق به ثبت نام نشده اند

ب- هزینه ثبت نام را پرداخت نموده و کد پیگیری دریافت کرده اند ولی به دلیل اتمام مهلت ثبت نام نتوانسته اند ثبت نام نمایند

ج- افرادی که نیاز به تصحیح و ویرایش اطلاعات و مدارک خود دارند میتوانند نسبت به ثبت نام جدید یا ویرایش در زمان یاد شده اقدام کنند.

2-  داوطلبان مشمول 2 بند زیر باید درخواست خود را صرفاً از طریق سامانه sanjeshp.ir  قسمت تماس با ما – دسته بندی: پشتیبانی سایت - به این مرکزاعلام نمایند. واحد مربوط پس از بررسی، حداکثر تا 25 فروردین ماه پاسخ لازم را ارائه خواهد نمود تا داوطلبان بتوانند در زمان فوق ثبت نام کنند.

الف- افرادی که هزینه ثبت نام را پرداخت و کد پیگیری دریافت نموده ولی به دلایل مختلف (بجز اتمام مهلت ) قادر به ادامه ثبت نام نشدهاند، کد پیگیری خود را به سامانه ارسال نمایند.

ب- افرادی که هزینه ثبت نام را پرداخت نموده ولی کد پیگیری دریافت ننموده باید کد پیگیری خود را از طریق درگاه پرداخت سداد، دریافت و سپس به سامانه ارسال نمایند.

افرادی که بر اساس تذکر بند3-1 دفترچه راهنمای ثبت نام، جهت ثبت نام در آزمون میبایست ازتحصیل انصراف داده و سپس ثبت نام نمایند، میتوانند تا تاریخ27/1/99  انصراف دهند.

اطلاعیه شماره 14 :  دانلود آخرین تغییرات آزمون ارشد در خصوص تمدید مهلت ثبت نام، نحوه انصراف ، نحوه وارد کردن آخرین معدل و... جزئیات در pdf :

تمدید مهلت ثبت نام - ویرایش مجدد آزمون كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی سا ل 99

اطلاعیه شماره 15 : در خصوص اعلام معدل و دریافت فرم مربوطه جهت ثبت نام در مهلت تمدید آزمون كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی سال  :99 در پی سوال مکرر داوطلبان جهت دریافت معدل از دانشگاهها در شرایط حاضر، به اطلاع میرساند :
1- در صورت عدم امکان دریافت فرم تایید معدل یا گواهی لازم حهت تایید معدل از دانشگاه محل تحصیل به صورت آنلاین، نیاز به مراجعه حضوری در دانشگاه مذکور نمی باشد. به داوطلبان فرصت لازم جهت ویرایش آخرین معدل داده خواهد شد که زمان آن متعاقباً اعلام م یگردد.
2- بر اساس اعلام مراجه ذیربط جدول اولیه دانشگاههای پذیرنده دانشجو با ظرفیت اولیه طی اطلاعیه شماره 16 اعلام خواهد شد. لذا داوطلبان م یتوانند اطلاعات لازم را در خصوص دانشگاههای پذیرنده کسب نمایند.
3- در صورت ایجاد هر گونه تغییر در روند موجود و یا ابلاغ جدید، از همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.

 اطلاعیه شماره 16:  در خصوص جدول اولیه دانشگاه های پذیرنده دانشجو درآزمون كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی سال99 (جدید)

اطلاعیه شماره 17 : در خصوص جدول دانشگاه های پذیرنده رشته های داروسازی و آموزش هوشبری آزمون كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی سال99 (جدید)، به اطلاع داوطلبان متقاضی رشتههای امتحانی داروسازی و آموزش هوشبری میرساند: به محض دریافت جدول دانشگاههای پذیرنده الف – رشته های داروسازی (شیمی دارویی، كنترل مواد خوراكی و آشامیدنی، سم شناسی، رشته تركیبات طبیعی و دارویی دریایی ،) ب- رشته آموزش هوشبری از مراجع ذیربط، مراتب از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.

اطلاعیه شماره 18 : در خصوص تغییر زمان برگزاری آزمون و تمدید مجدد مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی سال99 ، جزئیات بیشتر در اطلاعیه زمان ثبت نام و برگزاری

اطلاعیه شماره 19  : در خصوص صدور مجوز پذیرش رشته بهداشت محیط- بهداشت پرتوها در آزمون كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی سال 99 

اطلاعیه شماره 20: در خصوص تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش ، زمان بندی جدید ، استعداد درخشان، ظرفیت رشته های داروسازی آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال99 (جدید) جزئیات در زمانبندی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99-1400

  

bannerfinalmoshavere

این اطلاعیه در حال به روز رسانی می باشد.

 زمان ثبت نام آزمون ارشد وزارت بهداشت 99

زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال 99 از 30 بهمن آغاز و تا 10 اسفند 98 ادامه خواهد داشت. زمان برگزاری آزمون ارشد وزارت بهداشت 23 و 24 مرداد ماه می باشد.

در صورتی که امسال قصد شرکت در آزمون ارشد رشته های علوم پزشکی را دارید، برای اطلاع از رفرنس های معرفی شده توسط وزارت بهداشت و تهیه این منابع کنکوری طبقه بندی شده و حتی شرکت در آزمون های آزمایشی قبل از آزمون اصلی در کلیه رشته های ارشد پزشکی در هر کجای کشور که هستید می توانید از طریق ارتباط با موسسه علوم پزشکی سنا هر آنچه را که در رابطه با آزمون ارشد وزارت بهداشت نیاز دارید دریافت و از مشاوره رایگان رشته تخصصی خود بهرمند شوید. همچنین در ادامه منابع آزمون ارشد وزارت بهداشت 99 و دروس و ضرایب امتحانی آزمون ارشد وزارت بهداشت 99 را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

زمان برگزاری آزمون ارشد وزارت بهداشت 99

منابع آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

زمان ثبت نام دکتری وزارت بهداشت 99

طبق اخبار اعلام شده زمان ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت 99 نیمه دوم بهمن ماه سال جاری می باشد. بلافاصله بعد از مشخص شدن زمان ثبت نام اطلاعات در این صفحه به روز رسانی خواهد شد. کلیه متقاضیان آزمون دکتری وزارت بهداشت در زمان مشخص شده، بعد از مطالعه دفترچه آزمون دکتری وزارت بهداشت با مراجعه به سایت sanjeshp.ir با در دست داشتن مدارک ثبت نام اینترنتی و شرایط ثبت نام آزمون دکاری وزارت بهداشت نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

جهت دریافت اطلاعات روی لینک کلیک کنید:

مدارک تحصیلی و رشته های مجاز دکتری وزارت بهداشت 98-99

دانلود منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 98

لیست رشته های کارشناسی ارشد پزشکی دانشگاه آزاد

دیدگاه‌ها  
-1 # رامین 234 1398-11-15 11:59
با سلام
تو بخش آخر که باز اشاره کردین به زمان آزمون ارشد بهداشت...به اشتباه زمان رو 26و27 خرداد ذکر کردید که این میتونه بعضی افراد رو که اطلاعات دقیق ندارن به اشتباه بندازه...لطفا اصلاح کنید
پاسخ دادن
0 # نازنین 1398-11-15 19:21
سلام وقت بخیر من کارشناسی برنامه ریزی رفاه اجتماعی رو دارم میخواستم بدونم برای ارشد همین رشته رو میتونم شرکت کنم ؟ منابعش رو از کجا تهیه کنم ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ دادن
-3 # مدیر سایت 1398-11-17 17:41
سلام بله می توید شرکت کنید برای اطلاع از منابع با شماره 02166574345 تماس بگیرید
پاسخ دادن
-1 # پرویز 1398-12-05 15:32
سلام
خسته نباشید وقت تون بخیر
امیدوارم که حالتون خوب باشه
بنده کاردانی رشته هوشبری دارم. و آلآن هم ترم سوم کارشناسی هوشبری میخونم یعنی بهمن ۹۹ فارغ التحصیل میشم.
میتونم به صورت آزمایشی رشته ی کارشناسی ارشد آموزش هوشبری شرکت کنم؟
سابقه کار میخواد؟
اگر شرکت کنم و قبول بشم، برای سال آینده محروم نمیشم؟
انتخاب رشته کی است؟
ببخشید.
پاسخ دادن
0 # مسافر 1398-12-13 12:45
سلام از کجا بفهمیم که دانشگاه ها چه قدر ظرفیت دارند برای پذیرش ؟ مثلاً امسال ارشد سم شناسی پزشکی مشهد میگیرد؟
پاسخ دادن
-2 # محیا 1398-12-15 09:21
سلام.فارغ التحصیلان روانشناسی پیام نور مجاز به شرکت در آزمون ارشد وزارت بهداشت هستند؟
پاسخ دادن
-1 # پریسا براتی 1399-01-16 22:38
سلام ی زنگ ب من بزنید مشاوره بدین میخام ثبت نام کنم تنکس ۰۹۱۵۸۳۵۱۲۹۶
پاسخ دادن
-1 # ساحل 1399-01-25 13:28
سلام.فارق االتحصیل رشته حسابداری مجاز به شرکت در آزمون ارشد وزارت بهداشت هست؟؟
پاسخ دادن
-1 # ساحل 1399-01-25 13:29
سلام.فارق التحصل رشته حسابداری مجاز به شرکت در آزمون ارشد وزارت بهداشت هست؟
پاسخ دادن
-1 # عبدالرضا 1399-04-09 06:42
توی قسمت تاریخ آزمون ارشد پزشکی، 23 و 24 تیر ذکر کردید.
ولی در جدول زمانبندی آزمونها 23 و 24 مرداد است.
کدوم درسته؟ :-?
پاسخ دادن
-1 # عبدالرضا 1399-04-09 06:43
سلام، توی قسمت تاریخ آزمون ارشد پزشکی 23و 24 تیر ذکر کردید ولی در جدول زمانبندی آزمونها 23 و 24 مرداد است.
کدوم درسته؟
پاسخ دادن
-1 # هانیه 1399-05-22 02:52
سلام من کارشناسی زیست سلولی مولکولی خوندم.میتونم ارشد وزارت بهداشت دانشگاه دولتی علوم تغذیه بخونم؟
پاسخ دادن
-1 # Kamran 1399-06-05 00:51
سلام دوستان خسته نباشید،آیا کسی که کارشناسیش رو از وزارت علوم گرفته و ارشدشو وزارت بهداشت بگیره مهر نظام پزشکی بهش میدن یا نه؟
پاسخ دادن
نوشتن دیدگاه

مطالب مرتبط

تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه ارشد فیزیک پزشکی وزارت بهداشت 99-1400

نمونه کارنامه ارشد اتاق عمل وزارت بهداشت 99-1400

جزئیات درس زبان آزمون دکتری وزارت بهداشت

نمونه کارنامه ارشد پرستاری وزارت بهداشت 99-1400

نمونه کارنامه ارشد مامایی وزارت بهداشت 99-1400

نمونه کارنامه ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 99-1400

نمونه کارنامه ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت 99-1400

نمونه کارنامه ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99-1400

رشته مورد نظر شما

niazmandi

در اپلیکیشن و سایت نیازمندی علوم پزشکی همه چیز هست: آگهی فروش اقلام و خدمات پزشکی، آگهی استخدامی و...

leithner sana award 95

آمار قبولی 3 سال اخیر
نمایندگی در کشور
رشته های تحت پوشش

 

اطلاعات تماس

map آدرس دفتر مرکزی: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر شمالی خیابان فرصت شیرازی جنب دانشگاه علمی کاربردی پلاک 30 طبقه همکف

 

call 02166574345  (خط ویژه)