دانلود سوالات آزمون ارشد تصویربرداری 97-98

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته تصویربرداری وزارت بهداشت که در عصر جمعه مورخ  1397/04/15برگزار شد شامل 160 سوال برای دروس فیزیک عمومی (14 سوال)؛ ریاضی عمومی (14 سوال)؛ فیزیک هسته ای و اتمی (18 سوال)؛ فیزیک پرتوشناسی (27 سوال)؛ تکنیک تصویربرداری (9 سوال)؛ آناتومی (19 سوال)؛ فیزیولوژی (19 سوال) و زبان عمومی می باشد.

 

جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید

دانلود سوالات آزمون ارشد تصویربرداری 97-98