کلید سوالات درس اقتصاد بهداشت رشته ارزیابی فناوری سلامت 94

توسط دکتر موسوی - مدرس موسسه علوم پزشکی سنا

توضیحات

پاسخ صحیح

سوال

پوررضا ص 92 جدول

ب

76

پوررضا ص 67 جدول

د

77

پوررضا ص 9

الف

78

پوررضا ص 45

الف

79

ج

80

الف

81

الف

82

الف

83

د

84

پوررضا ص 45 شکل

الف

85

الف

86

د

87

د

88

د

89

پوررضا ص 186

الف

90

ج

91

آصف ص 20

الف

92

د

93

الف

94

آصف ص 84

الف

95

عبادی ص 132

الف

96

عبادی ص 388

الف

97

الف

98

ب

99

عبادی ص 390

د

100

ب

101

عبادی- ص 647

الف

102

عبادی ص 63

الف

103

الف

104

الف

105

نوشتن دیدگاه

مطالب مرتبط

معرفی رشته سلامت و ترافیک در وزارت بهداشت

تکمیل ظرفیت ارشد وزارت بهداشت

نمونه کارنامه ارشد فیزیک پزشکی وزارت بهداشت 99-1400

نمونه کارنامه ارشد اتاق عمل وزارت بهداشت 99-1400

جزئیات درس زبان آزمون دکتری وزارت بهداشت

نمونه کارنامه ارشد پرستاری وزارت بهداشت 99-1400

نمونه کارنامه ارشد مامایی وزارت بهداشت 99-1400

نمونه کارنامه ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت 99-1400

نمونه کارنامه ارشد بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت 99-1400

رشته مورد نظر شما

آمار قبولی 3 سال اخیر
نمایندگی در کشور
رشته های تحت پوشش

 

اطلاعات تماس

map آدرس دفتر مرکزی: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر شمالی خیابان فرصت شیرازی جنب دانشگاه علمی کاربردی پلاک 30 طبقه همکف

 

call 02166574345  (خط ویژه)