در این مطلب برنامه آموزشی کارشناسی ارشد آموزش هوشبری مصوب شورای گسترش رشته های علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آورده شده است. همزمان با معرفی مقطع ارشد آموزش هوشبري معاونت آموزشی وزارت بهداشت برنامه آموزشی این رشته را به دانشگاه های علوم پزشکی اعلام کرد تا دانشگاه هایی که توانایی برگزاری دوره آموزشی این رشته را مطابق سرفصل و چارت دروس کنکور ارشد هوشبری دارند بتوانند در مقطه کارشناسی ارشد ناپیوسته در این رشته پذیرش داشته باشند. خوانندگانی که علاقمند هستند بدانند که کارشناسی ارشد هوشبری چیست ؟ و از چه زمانی پذیرش این رشته آغاز شده است می توانند به مقاله آزمون کارشناسی ارشد هوشبری برگزار می شود مراجعه کنند.

مشخصات دوره:

1- نام دوره:

کارشناسی ارشد آموزش هوشبری

نام رشته آموزش هوشبری در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به زبان انگلیسی Master of Science in Anesthesia Education

2- طول دوره و ساختار آن:

دوره کارشناسی ارشد هوشبری براساس آئين نامه و ضوابط دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی می‌باشد.

3- تعداد کل واحد‌های درسی

تعداد واحدهای درسی در این دوره ۳۲ واحد و به شرح زیر می‌باشد: واحدهای اختصاصی اجباری (Core)                     24 واحد

واحدهای اختصاصی اختیاری (Non Core)        2 واحد

پایان نامه                                                 6 واحد

جمع كل                                                  32 واحد

جدول الف - دروس كمبود يا جبرانی دوره‌ی کارشناسی ارشد آموزش هوشبری

کد درس

نام درس در مقطع ارشد آموزش هوشبری

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

پیشنیاز یا هم‌زمان

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1.

سیستم‌های اطلاع رسانی پزشکی *

5/0

5/0

1

9

17

26

 

2.

روانشناسی یادگیری

2

-

2

34

-

34

-

3.

روش تحقیق

5/1

5/0

2

26

17

43

4 همزمان

4.

آمار پیشرفته

5/0

5/0

1

9

17

26

3 همزمان

5.

آموزش پزشکی مبتنی بر بهترین شواهد( BEME)

1

-

1

17

-

17

04، 03

6.

زبان انگلیسی اختصاصی

2

-

2

34

-

34

--

7.

رهبری و مدیریت آموزشی

1

-

1

17

-

17

-

8.

طراحی آموزشی

1

-

1

17

-

17

9 همزمان

9.

یادگیری الکترونیکی

5/0

5/0

1

9

17

26

8 همزمان

جمع

   

12

       

علاوه بر واحدهای دوره، دانشجوی ارشد آموزش هوشبری موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تمامی یا تعدادی از دروس کمبود یا جبرانی (جدول الف) را بگذراند.

* گذراندن این درس برای همه دانشجویانی که قبلاً آن را نگذرانیده اند، به عنوان درس کمبود یا جبرانی الزامی می‌باشد.

جدول ب: دروس اختصاصی اجباری (core) دوره کارشناسی ارشد آموزش هوشبری

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

پیشنیاز یا هم‌زمان

نظری

عملی

کارآموزی

جمع

نظری

عملی

کارآموزی

جمع

10

روش‌های یاددهی ـ یادگیری

5/1

5/0

-

2

26

17

-

43

-

11

برنامه‌ریزی درسی

5/0

5/0

-

1

9

17

-

26

-

12

روش‌های ارزشیابی دانشجو

5/1

5/0

-

2

26

17

-

43

11

13

ایمنی و پایش پیشرفته

2

-

-

2

34

-

-

34

-

14

کاربرد داروها در بیهوشی

2

-

-

2

34

-

-

34

-

15

* آموزش اصول و فنون بیهوشی

5/1

5/0

-

2

26

17

-

43

10-11-12 و 14

16

* بیهوشی 1

2

-

-

-

34

-

-

34

15-

17

* بیهوشی 2

2

-

-

2

34

-

-

34

16

18

* مراقبت‌های ویژه

2

-

-

2

34

-

-

34

-

19

معرفی بیماری

1

-

-

1

17

-

-

17

18، 17

20

کارآموزی1

-

-

2

2

-

-

102

102

16

21

کارآموزی 2

-

-

2

2

-

-

102

102

20، 17

22

کارآموزی آموزش در بالین

-

-

2

2

-

-

102

102

15

جمع

24

دروس اصول و فنون بیهوشی، بیهوشی 1، بیهوشی ۲. مراقبت‌های ویژه الزاماً توسط اساتید بیهوشی مسلط به مهارتهای آموزش پزشکی تدریس گردد.

جدول ج: دروس اختصاصی اختیاری (non core) کارشناسی ارشد آموزش هوشبری

کد درس

نام درس

تعداد واحد درسی

تعداد ساعات درسی

پیشنیاز

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

23

نگارش متون علمی به زبان انگلیسی

1

-

1

17

-

17

6

24

مدیریت پروژه

1

-

1

17

-

17

-

25

ارزشیابی برنامه

1

-

1

17

-

17

-

26

کارآفرینی و خلاقیت

1

-

1

17

-

17

-

جمع

4

           

* دانشجوی ارشد هوشبری می‌بایست ۲ واحد از دروس مندرج در جدول ج را متناسب با موضوع پایان‌نامه، با موافقت استاد راهنما بگذراند.

عناوین کارگاههای آموزشی پیشنهادی مورد نیاز دوره:

پدافند غیرعامل

ایمنی زیستی (Biosafety)

کارآفرینی و دانشگاه نسل سوم

آموزش کار با نرم افزار spss

مقاله‌نویسی

فن‌آوری اطلاعات سلامت و بیهوشی

نحوه پذیرش مقطع کارشناسی ارشد هوشبری

نحوه پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد هوشبری شرکت در آزمون ارشد وزارت بهداشت و انتخاب رشته ارشد آموزش هوشبري است که با دروس امتحانی و ضرایب ذیل برگزار می شود:

اصول و روش های بیهوشی با ضریب 3 ، بیهوشی و بیماری های همراه با ضریب 2، داروشناسی اختصاصی هوشبری باضریب2 ، درس مراقبت های ویژه با ضریب1، درس فیزیولوژی با ضریب2 و درس مبانی آموزش پزشکی با ضریب2 است. در مقاله منابع آزمون ارشد هوشبری بطور کامل در یک جدول معرفی گردیده است.

حداقل نیازهای برنامه آموزشی کارشناسی ارشد رشته آموزش هوشبری

حداقل هیات علمی مورد نیاز: (تعداد، گرایش، رتبه):

الف- گروه آموزشی مجری از اعضاء هیئت علمی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

اعضای هیئت علمی ثابت و تمام وقت بر اساس مصوبه شورای گسترش با تخصص‌های:

متخصص بیهوشی شاغل در عرصه‌های بالینی به صورت مقیم در شهر مرکز آموزشی متقاضی تاسیس رشته به صورت (Double Affiliated member) که برنامه دستیاری بیهوشی مصوب داشته باشند.

دکتری یا کارشناس ارشد آموزش پزشکی دارای پایه کارشناسی یا کارشناسی ارشد هوشبری

کارشناسی ارشد هوشبری

«کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه» و «کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون». با مدرک پایه کارشناسی هوشبری

ب- تخصص‌های مورد نیاز پشتیبان:

گروه تخصصی بالینی بیهوشی

گروه آموزش پزشکی

گروه آمار زیستی

گروه فارماکولوژی

گروه زبان

گروه انفورماتیک و اطلاع رسانی پزشکی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)

کارکنان آموزش دیده مورد نیاز (دارای مهارت فنی مشخص):

- کارشناس ارشد یا کارشناس هوشبری

- کارشناس مهارت‌های عملی (skill lab)

- کارشناس خدمات رایانه‌ای و اطلاع رسانی پزشکی

- کارشناس برنامه‌ریزی درسی و آموزشی

 

فضاها و امکانات آموزشی عمومی مورد نیاز ارشد آموزش هوشبري

- کلاس‌های درسی مجهز به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری

- کلاس‌های درس مناسب برای آموزش در گروه‌های کوچک

- مركز مهارت‌های عملی (skills lab)

- فضای مناسب برای برگزاری آزمون‌های عملی (آزمون آسکی ، DOPS و ...)

- اتاق دانشجویان

- اتاق استادان

- دفتر گروه آموزشی

- اتاق رایانه با امکان دسترسی دانشجویان

- سالن کنفرانس

- دسترسی به سامانه مدیریت یادگیری الکترونیک (LMS)

- فضای مناسب تولید محتوای الکترونیک (اتاق آکوستیک)

- وبسایت آموزشی اختصاصی گروه آموزشی

- کتابخانه با کتاب‌های اختصاصی مربوط به رشته، متناسب با تعداد دانشجویان و سالن مطالعه

- اینترنت پرسرعت

فضاها و عرصه‌های اختصاصی مورد نیاز ارشد آموزش هوشبري

- اتاق‌های عمل جراحی و بیهوشی (عمومی و اختصاصی)

- اتاق مراقبت‌های پس از بیهوشی (PACU)

بخش‌های جراحی

- بخش مراقبت‌های ویژه (ICU)

بخش اورژانس

- بخش و کلینیک درد حاد و مزمن

- کلاس درس، کتابخانه و سالن رایانه در مراکز آموزش بالینی

جمعیت‌ها با نمونه‌های مورد نیاز:

- بیماران تحت انواع بیهوشی و جراحی

- دانشجویان رشته هوشبری در مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

تجهيزات اختصاصی عمده (سرمایه‌ای) مورد نیاز:

- رایانه متناسب با تعداد دانشجو

- وسایل سمعی بصری و کمک آموزشی (ویدیو پروژکتور، ویژولایزر و ...)

- انواع مانکن‌ها و مولاژهای آموزشی مرتبط با رشته (مانكن لوله‌گذاری تراشه، مانكن پیشرفته‌ی احیای قلبی و ...)

- ماشین بیهوشی

- دستگاه الکتروشوک

- AED

- پمپ تزریق

- دستگاه الکتروکاردیوگرام (۱۲ لیدی)

- انواع پایشگرهای اولیه و پیشرفته (...،Nerve Stimulator ،BIS  ، pulse oximeter)

دیدگاه‌ها  
0 # Setareh Alman 1399-12-20 00:57
سوالات ارشد هوشبری رو بذارین لطفا
پاسخ دادن
نوشتن دیدگاه

مطالب مرتبط

دانلود دفترچه سوالات ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۳-۱۴۰۴

تحلیل و بررسی سوالات زبان ارشد وزارت بهداشت - چند سال اخیر

تحلیل سوالات ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳

دانلود کلید نهایی سوالات ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۳

بازار کار ارشد ژنتیک پزشکی:راهنمای جامع برای موفقیت

بازار کار ارشد هماتولوژی : راهنمای جامع

بازار ارشد کار انفورماتیک پزشکی :راهنمای جامع برای موفقیت

دانلود آزمون کشوری ارشد علوم آزمایشگاهی 3 موسسه سنا (50% اول مباح

دانلود آزمون کشوری ارشد علوم آزمایشگاهی 2 موسسه سنا (50% اول مباح

رشته مورد نظر شما

آمار قبولی 3 سال اخیر
نمایندگی در کشور
رشته های تحت پوشش

 

اطلاعات تماس

map آدرس دفتر تهران: میدان انقلاب جمالزاده شمالی تقاطع فرصت شیرازی پلاک 72 طبقه 1

 call  02191017400  (خط ویژه)

 call  02166574345  

پاسخگویی در ساعات اداری (بجز روزهای تعطیل و ساعات 13تا14)

شنبه تا چهارشنبه: از 9 تا 18  پنجشنبه: تا 13