شروع کارگاه (رایگان) ژنتیک سنا ویژه آزمون ارشد 96-97
برای اولین بار در خوزستان

زمان: شنبه 25 آذر 96

ساعت 17 الی 20

مدرس: دکتر طهماسبی

 

zhenetic ahvaz 96

 

شروع کارگاه (رایگان) تغذیه سنا ویژه آزمون ارشد 96-97

زمان: چهارشنبه 22 آذر 96

ساعت 18 الی 21

مدرس: دکتر صادقیان

taghziyeh ahvaz 96