دانلود کلید نهایی سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 برای کلیه رشته ها در زیر قرار گرفته است:

کلید نهایی ارشد آمار زیستی 95

کلید نهایی ارشد آموزش بهداشت 95

کلید نهایی ارشد اپیدمیولوژی 95

کلید نهایی ارشد آموزش پزشکی 95

کلید نهایی ارشد اتاق عمل 95

کلید نهایی ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 95

کلید نهایی ارشد اقتصاد بهداشت 95

کلید نهایی ارشد ارگونومی 95

کلید نهایی ارشد اکولوژی انسانی 95

کلید نهایی ارشد انفورماتیک پزشکی 95

کلید نهایی ارشد ارزیابی فناوری سلامت(HTA) 95

کلید نهایی ارشد بینایی سنجی 95

کلید نهایی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 95

کلید نهایی ارشد بهداشت روان 95

کلید نهایی ارشد برنامه ریزی یادگیری 95

کلید نهایی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی 95

کلید نهایی ارشد تکنولوژی گردش خون 95

کلید نهایی ارشد حشره شناسی 95

کلید نهایی ارشد رادیوبیولوژی 95

کلید نهایی ارشد روانشناسی بالینی(الف و ب) 95

کلید نهایی ارشد رفاه اجتماعی 95

کلید نهایی ارشد سلامت و رسانه 95

کلید نهایی ارشد سلامت سالمندی 95

کلید نهایی ارشد شنوایی سنجی 95

کلید نهایی ارشد علوم تشریحی 95

کلید نهایی ارشد علوم و صنایع غذایی 95

کلید نهایی ارشد فیزیک پزشکی 95

کلید نهایی ارشد فیزیولوژی95

کلید نهایی ارشد فیزیوتراپی 95

کلید نهایی ارشد فیزیوتراپی ورزشی 95

کلید نهایی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 95

کلید نهایی ارشد کاردرمانی 95

کلید نهایی ارشد گفتار درمانی 95

کلید نهایی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی( الف و ب) 95

کلید نهایی ارشد مددکاری اجتماعی 95

کلید نهایی ارشد مدیریت توانبخشی 95

کلید نهایی ارشد مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) 95

کلید نهایی ارشد مهندسی پزشکی(بیومواد)95

کلید نهایی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 95

کلید نهایی ارشد مدیریت سلامت ایمنی و محیط ریست(HSE) 95

کلید نهایی ارشد میکروب شناسی 95

کلید نهایی ارشد نانو فناوری پزشکی 95

کلید نهایی ارشد علوم آزمایشگاهی یک( الف و ب) 95

کلید نهایی ارشد علوم آزمایشگاهی دو( الف و ب) 95

کلید نهایی ارشد علوم آزمایشگاهی سه( الف و ب) 95

کلید نهایی ارشد مجموعه پرستاری(الف و ب) 95

کلید نهایی ارشد مجموعه تغذیه(الف و ب) 95

کلید نهایی ارشد مجموعه مامایی(الف و ب) 95

کلید نهایی ارشد مجموعه بهداشت محیط 95

کلید نهایی ارشد علوم داروهای پرتوزا 95

کلید نهایی ارشد شیمی دارویی 95

کلید نهایی ارشد سم شناسی 95

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه

مطالب مرتبط

تمدید مجدد انتخاب رشته محل ارشد وزارت بهداشت 98 برای بار آخر

دانلود رایگان سوالات دکتری علوم سلولی کاربردی 98

دانلود رایگان سوالات دکتری مطالعات اعتیاد 98

دانلود رایگان سوالات دکتری زیست پزشکی و بیوشیمی بالینی 98

دانلود رایگان سوالات دکتری زیست فناوری 98

دانلود رایگان سوالات دکتری علوم و صنایع غذایی 98

دانلود رایگان سوالات دکتری مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت 98

دانلود رایگان سوالات دکتری قارچ و انگل شناسی پزشکی 98

دانلود رایگان سوالات دکتری روانشناسی بالینی و نظامی 98

رشته مورد نظر شما

آمار قبولی 3 سال اخیر
نمایندگی در کشور
رشته های تحت پوشش

 

اطلاعات تماس

map آدرس دفتر مرکزی: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر شمالی خیابان فرصت شیرازی جنب دانشگاه علمی کاربردی پلاک 30 طبقه همکف

 

call 02166574345  (خط ویژه)