ما تعجب نکردیم آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا

مطالب داغ

آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا درآزمون ارشد بهداشت 96

آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا درآزمون ارشد بهداشت 96

آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا درآزمون ارشد بهداشت 96

آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا در آزمون ارشد وزارت بهداشت 97

آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا در آزمون ارشد وزارت بهداشت 97

آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا درآزمون ارشد بهداشت 97 جدول زیر در حال تکمیل و به روز رسانی می باشد....

 کلاس های جمع بندی و رفع اشکال ترم بهار 98

کلاس های جمع بندی و رفع اشکال ترم بهار 98

برگزاری کلاس نکته و تست ارشد وزارت بهداشت 98 موسسه سنا ارائه نکات جمع بندی و ویژه کنکور ارشد وزارت ب...

رتبه های برتر چه کارهایی برای موفقیت خود انجام داده اند؟

رتبه های برتر چه کارهایی برای موفقیت خود انجام داده اند؟

رتبه های برتر چه کارهایی برای موفقیت خود انجام داده اند؟با بررسی عملکرد رتبه های برتر، مشخص می‌شود...

آخرین مهلت ثبت نام و تغییرات کنکور ارشد وزارت بهداشت 98

آخرین مهلت ثبت نام و تغییرات کنکور ارشد وزارت بهداشت 98

اطلاعیه 11 - در خصوص آخرین مهلت ثبت نام جدید ، ویرایش اطلاعات، آخرین ضوابط اعلام شده، و نقص مدارک ث...

دانلود کلید نهایی سوالات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95 برای کلیه رشته ها در زیر قرار گرفته است:

کلید نهایی ارشد آمار زیستی 95

کلید نهایی ارشد آموزش بهداشت 95

کلید نهایی ارشد اپیدمیولوژی 95

کلید نهایی ارشد آموزش پزشکی 95

کلید نهایی ارشد اتاق عمل 95

کلید نهایی ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 95

کلید نهایی ارشد اقتصاد بهداشت 95

کلید نهایی ارشد ارگونومی 95

کلید نهایی ارشد اکولوژی انسانی 95

کلید نهایی ارشد انفورماتیک پزشکی 95

کلید نهایی ارشد ارزیابی فناوری سلامت(HTA) 95

کلید نهایی ارشد بینایی سنجی 95

کلید نهایی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 95

کلید نهایی ارشد بهداشت روان 95

کلید نهایی ارشد برنامه ریزی یادگیری 95

کلید نهایی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی 95

کلید نهایی ارشد تکنولوژی گردش خون 95

کلید نهایی ارشد حشره شناسی 95

کلید نهایی ارشد رادیوبیولوژی 95

کلید نهایی ارشد روانشناسی بالینی(الف و ب) 95

کلید نهایی ارشد رفاه اجتماعی 95

کلید نهایی ارشد سلامت و رسانه 95

کلید نهایی ارشد سلامت سالمندی 95

کلید نهایی ارشد شنوایی سنجی 95

کلید نهایی ارشد علوم تشریحی 95

کلید نهایی ارشد علوم و صنایع غذایی 95

کلید نهایی ارشد فیزیک پزشکی 95

کلید نهایی ارشد فیزیولوژی95

کلید نهایی ارشد فیزیوتراپی 95

کلید نهایی ارشد فیزیوتراپی ورزشی 95

کلید نهایی ارشد فناوری اطلاعات سلامت 95

کلید نهایی ارشد کاردرمانی 95

کلید نهایی ارشد گفتار درمانی 95

کلید نهایی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی( الف و ب) 95

کلید نهایی ارشد مددکاری اجتماعی 95

کلید نهایی ارشد مدیریت توانبخشی 95

کلید نهایی ارشد مهندسی پزشکی(بیوالکتریک) 95

کلید نهایی ارشد مهندسی پزشکی(بیومواد)95

کلید نهایی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 95

کلید نهایی ارشد مدیریت سلامت ایمنی و محیط ریست(HSE) 95

کلید نهایی ارشد میکروب شناسی 95

کلید نهایی ارشد نانو فناوری پزشکی 95

کلید نهایی ارشد علوم آزمایشگاهی یک( الف و ب) 95

کلید نهایی ارشد علوم آزمایشگاهی دو( الف و ب) 95

کلید نهایی ارشد علوم آزمایشگاهی سه( الف و ب) 95

کلید نهایی ارشد مجموعه پرستاری(الف و ب) 95

کلید نهایی ارشد مجموعه تغذیه(الف و ب) 95

کلید نهایی ارشد مجموعه مامایی(الف و ب) 95

کلید نهایی ارشد مجموعه بهداشت محیط 95

کلید نهایی ارشد علوم داروهای پرتوزا 95

کلید نهایی ارشد شیمی دارویی 95

کلید نهایی ارشد سم شناسی 95

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه

leithner sana award 95

آمار قبولی 3 سال اخیر
نمایندگی در کشور
رشته های تحت پوشش

 

اطلاعات تماس

map آدرس دفتر مرکزی: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر شمالی خیابان فرصت شیرازی جنب دانشگاه علمی کاربردی پلاک 30 طبقه همکف

 

call 02166574345  (خط ویژه)