کتب بسته شامل:

تکنولوژی آب و فاضلاب (انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب، شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب، آب و فاضلاب,هیدرولیک، تصفیه فاضلاب، تصفیه آب)

مروری جامع بر تصفیه آب

رهنمودهای کیفی آب آشامیدنی

آلودگی هوا و کنترل آن

کلیات بهداشت محیط

مواد زائد جامد

زبان مثبت 90

صفر تا صد زبان انگلیسی

-----------------------

فلش کارت های مهندسی بهداشت محیط

آخرین مطالب بسته های آموزشی

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1