کلاس های نکته و تست ویژه آزمون ارشد وزارت بهداشت 97 آغاز شد

  شروع کلاس  روز و ساعت کلاس  نام درس مدرس        
 3 خرداد

 پنجشنبه  13-9

 بیوشیمی بالینی  دکتر ملکی
3 خرداد  پنجشنبه 18-14  ژنتیک پزشکی  دکتر ذکری
 11 خرداد  جمعه 13-9  ایمنی شناسی  استاد رجبی
 4 خرداد  جمعه 18-14  زیست شناسی سلولی و مولکولی  استاد عرب
  4 خرداد   جمعه 13-9   زبان عمومی   دکتر یوزی
 5 خرداد  شنبه 19-15  زبان عمومی  دکتر تقی زاده
5 خرداد شنبه 19-15 زبان عمومی دکتر روحی
6 خرداد یکشنبه 15-11 فیزیک هسته ای اتمی استاد صادقی
6 خرداد یکشنبه 19-15 فیزیک عمومی استاد صادقی
9 خرداد چهارشنبه 18-14 ریاضی عمومی مهندس امینی
8 خرداد سه شنبه 19-15 خون شناسی و بانک خون استاد ولی زاده
9 خرداد چهارشنبه 13-9 بارداری و زایمان استاد کرمی
22 خرداد سه شنبه 18-16 نوزادان استاد علی دوست
22 خرداد سه شنبه 12-9 جنین شناسی دکتر مجید پور
23 خرداد چهارشنبه 19-16 بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده استاد علی دوست
25 خرداد جمعه 13-9 بیماری های زنان استاد پاکزاد
25 خرداد جمعه 18-14 داخلی جراحی مامایی استاد پاکزاد
11 خرداد جمعه 15-13 شخصیت روان درمانی دکتر غضنفری
18 خرداد جمعه 20-15 روانشناسی رشد و عمومی

استاد طهماسب

استاد خانجانی 

24 خرداد پنجشنبه 13-9 آماروروش تحقیق دکتر غضنفری
24 خرداد پنجشنبه 17-13 روانشناسی بالینی دکتر غضنفری
24 خرداد پنجشنبه 20-17 کلیات روان پزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک دکتر غضنفری

آخرین مطالب کلاس ها

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1