مزایای تدریس خصوصی نسبت به تدریس گروهی کدام است؟

تدریس خصوصی به نسبت تدریس گروهی مزیتهایی دارد که تعدادی از آنها در اینجا ارائه می گردد:

در حالت تدریس خصوصی و نیمه خصوصی چون تعداد دانشجو به نسبت کلاسهای گروهی خیلی کمتر است، سوالات به صورت راحتتری پرسیده شده و اشکالات خیلی راحت تر برطرف خواهد شد.

خیلی از دانشجویان در بعضی از قسمتهای درس اشکالات پایه ای دارند که در کلاسهای گروهی قابل تشخیص و قابل رفع نیست. در کلاسهای خصوصی دانشجویان به راحتی می توانند سوالات و اشکالات بررسی و رفع گردد.

در کلاسهای خصوصی امکان هماهنگی بیشتری بین استاد و دانشجو وجود دارد.

این کلاس ها برای افرادی که یک بار کل دروس را خوانده اند و یا یک دوره کلاس گروهی را گذرانده اند بسیار مفید است؛ زیرا امکان حل مشکلات و سوالات باقی مانده برایشان فراهم می گردد.

آخرین مطالب کلاس ها

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1