آمار قبولی موسسه سنا در آزمون ارشد وزارت بهداشت سال 92
آخرین بروزرسانی تا تاریخ 20 شهریور
(آمار قبولی ارشد پزشکی امسال بیش از 200نفر!) آذين ميرزازاده ژنتيک انساني یزد
شرمين رحماني آمار زيستي کرمانشاه
مهناز خسروي آمار زيستي کرمان
خانم شبیبی آموزش بهداشت ایلام
رضیه فتعلی زاده آموزش بهداشت شبانه- تهران
زهرا حيمي آموزش بهداشت ایران
سعيده قاسمي قلعه قاسمي آموزش بهداشت تهران
سمانه مظفری آموزش بهداشت اراک
عباس مسنل پارس آموزش بهداشت یاسوج
فاطمه هاشمی آموزش بهداشت اصفهان
فاطمه هاشمي ريزي آموزش بهداشت اصفهان
فرزانه ابراهیمی آموزش بهداشت بندر عباس
کتایون یزدان شناس آموزش بهداشت سنندج
کریم زنگنه ابراهیمی آموزش بهداشت بین الملل شهیدبهشتی
مرجان سيستاني آموزش بهداشت تهران
مسعود موسوی آموزش بهداشت سبزوار- زاهدان
مصطفی ذاکری درباغی آموزش بهداشت یزد
مصطفي ملکي آموزش بهداشت یاسوج
مهتاب نوایی آموزش بهداشت اراک
ناصح قادري آموزش بهداشت کردستان
نسرین غربا آموزش بهداشت تهران
هاجر حبیبی آموزش بهداشت کرمان
انسيه غيرتي اپيدميولوژي تهران
فاطمه غلامي اپيدميولوژي کردستان
محمود حاجي پور اپيدميولوژي شیراز
مليحه عبدالهي اپيدميولوژي شیراز
مرضیه سادات سیف اقتصاد بهداشت کرمان
مریم منصوری نیا انگل شناسی پزشکی زاهدان
سید مسلم احمدی ایمنی شناسی تهران
امير خاكي ايمني شناسي تبریز
محمد حسين کاظمي ايمني شناسي یاسوج
افسانه لباف بيوشيمي باليني اهواز
حامد اکبري بيوشيمي باليني کرمان
حميده صفريان بنا بيوشيمي باليني مشهد
زهرا نيکنام بيوشيمي باليني کرمان
فائزه صدرآبادي بيوشيمي باليني شیراز
فاطمه احمدي بيوشيمي باليني مشهد
مريم نيک نام بيوشيمي باليني ایران
راضیه بهادر پرستاری کرمان
لیلا فیضی نظرلو پرستاری رشت
آرزو محمدخاني پرستاري شهید بهشتی
افسانه جعفري مقدم پرستاري مشهد
زهرا محرابي پرستاري اصفهان
زهرا قنبري آزرم پرستاري همدان
زهره نخعي مقدم پرستاري مشهد
عليرضا عباسي حسين ابادي پرستاري ایران
كاظم ايوب زاده پرستاري بیرجند
مرجان دامغاني فر پرستاري ایران
ابوالحسن شريفي پرستاري مراقبتهاي ويژه ارومیه
حميده فرماني پرستاري مراقبتهاي ويژه رفسنجان
زهرا کشتکار پرستاري مراقبتهاي ويژه شیراز
مريم مبيني بيدگلي پرستاري مراقبتهاي ويژه کاشان
زهرا شمس خون شناسي آزمايشگاهي و بانک خون تربیت مدرس
گلبهار مجيد خون شناسي آزمايشگاهي و بانک خون ایران
خانم آذری خون شناسي آزمايشگاهي و بانک خون تبریز
مهدی پرتوی خون شناسي آزمايشگاهي و بانک خون
آفاق فخاری روانشناسی بالینی بین الملل شهیدبهشتی
راضیه یوسف زاده روانشناسی بالینی بقیه اله
رضا بختیاری روانشناسی بالینی زنجان
فاطمه شریف عسگری روانشناسی بالینی بین الملل شهیدبهشتی
مهسا مقدم روانشناسی بالینی خوارزمی تهران
زهرا شجاعي روانشناسي باليني تهران
شکوه شهيدي روانشناسي باليني کاشان
علي ابراهيمي روانشناسي باليني ایران
غلامرضا اسکروچي روانشناسي باليني تهران
محدثه نوروزي روانشناسي باليني کاشان
مريم کامي روانشناسي باليني علوم بهزیستی
مليحه رحماني روانشناسي باليني کاشان
الهام صالحی زیست جانوری علوم تحقیقات پرند
سید سامان سجادی زیست جانوری علوم تحقیقات
شیما مهرآبادی زیست جانوری
سهيلا شكرالله زاده زيست فناوري پزشکي ایران
طاهره بهرامي زيست فناوري پزشکي زنجان
اعظم بهبهانی ژنتيک انساني بین الملل گلستان
انسیه وقاری ژنتيک انساني بین الملل یزد
بهنوش حمزه مقدم ژنتيک انساني بین الملل گرگان
ازاده رحيمي ژنتيک انساني تبریز
حبيب صادقي راد ژنتيک انساني تهران
رضا موسوي ژنتيک انساني تبریز
سپهر جوادي کوشش ژنتيک انساني تهران
عطيه سادات عابدين دو ژنتيک انساني شهید بهشتی
عطيه اصلاحي ژنتيک انساني مشهد
فرانک مددی ژنتيک انساني تبریز
مجدالدين رضايي ژنتيک انساني اصفهان
مجتبی رهبری مقدم سم شناسي پزشکي آزاد - اهر
علي حيدري سم شناسي پزشکي اهواز
محمد شجاعي سم شناسي پزشکي اصفهان
نسرين قاسمي سم شناسي پزشکي اصفهان
نسرين نورایی علوم تشريح شیراز
سمانه گنجی علوم تغذيه بین الملل یزد
پروين جولا علوم تغذيه اهواز
راضيه هرمزنژاد علوم تغذيه اهواز
شکوفه طالبي علوم تغذيه اصفهان
فاطمه شکرزاده علوم تغذيه تهران
نازنين زهروني علوم تغذيه اهواز
ندا فروهي علوم تغذيه تهران
نيلوفر نادري نژاد علوم تغذيه شهید بهشتی
سارا کیماسی فیزیولوژی ایران
بنيامين خواجه تاش فيزيک پزشکي مشهد
جعفر رضاپور فيزيک پزشکي شهیدبهشتی
عاطفه شيرواني فيزيک پزشکي اصفهان
علي قنبرنژاد فيزيک پزشکي تبریز
مريم ناصري فيزيک پزشکي تربیت مدرس
مولود گوني بند شوشتري فيزيک پزشکي شهیدبهشتی
يزدان سليمي فيزيک پزشکي شهیدبهشتی
شيما مهرابادي فيزيولوژي پزشکي شهید بهشتی
فهيمه دري مشهدي فيزيولوژي پزشکي یزد
فرشته قهرمانی مامایی شهیدبهشتی
رامین قنبرنژاد مامايي تبریز
سميه رحيمي مامايي تبریز
نسيم دست پاک مامايي اصفهان
هدي رستگارزاده مامايي اهواز
سعید ابراهیمی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تهران
سعیده ابراهیمی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی قزوین
عبدالحسین موسوی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی یزد
عبدالعلی رضایی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی بقیه اله
عذرا کجوری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی علوم تحقیقات تهران
مجتبی مهترپور مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تهران
محبوبه قربان اعتدال مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی شهیدبهشتی
آیدا روح زنده مهندسي بهداشت حرفه اي ایران
جمشيد غلام پور مهندسي بهداشت حرفه اي تهران
مهران پورحسين مهندسي بهداشت حرفه اي تهران
راضیه استکی مهندسي بهداشت محيط یزد بین الملل شیراز
شهین چراغیان فرد مهندسي بهداشت محيط کرمانشاه
مریم حیدری مهندسي بهداشت محيط تهران
احمد محمدپور مهندسي بهداشت محيط تبریز
الهه احمدي تيغ چي مهندسي بهداشت محيط مشهد
زينب شاخي مهندسي بهداشت محيط اهواز
فاطمه قراگزلو مهندسي بهداشت محيط کاشان
قاسم انصاري مهندسي بهداشت محيط یاسوج
مريم حيدري مهندسي بهداشت محيط تهران
شعله صائب ميکروب شناسي پزشکي اهواز
زينب فاقعي ميکروب شناسي پزشکي کاشان
مرضيه زراعت پيشه ميکروب شناسي پزشکي شهرکرد
فرشته صالح یزد این لیست در حال بروز رسانی ست...

نوشتن دیدگاه

مطالب داغ

آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا

آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا

    آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا در آزمون وزارت بهداشت 1402   آمار قبولی...

دانلود دفترچه سوالات ارشد وزارت بهداشت 1402-1403

دانلود دفترچه سوالات ارشد وزارت بهداشت 1402-1403

بلافاصله بعد از برگزاری آزمون وانتشار دفترچه  در این مقاله دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد وزا...

لیست منابع ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲-۱۴۰۳

لیست منابع ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۲-۱۴۰۳

لیست منابع ارشد وزارت بهداشت : یکی از بیشترین سؤالاتی که متقاضیان کنکور ارشد وزارت بهداشت از مشاورا...

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون ارشد وزارت بهداشت 1402-1403

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون ارشد وزارت بهداشت 1402-1403

رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت : یکی از پرتکرار ترین سوالاتی که متقاضیان آزمون ارشد همواره از مشاو...

leithner sana award 95

آمار قبولی 3 سال اخیر
نمایندگی در کشور
رشته های تحت پوشش

 

اطلاعات تماس

map آدرس دفتر مرکزی: تهران میدان انقلاب جمالزاده شمالی خیابان فرصت شیرازی پلاک 72 طبقه همکف

 call  02191017400  (خط ویژه)

 call  02166574345  

پاسخگویی در ساعات اداری از 9صبح تا 18 ایام هفته (بجز روزهای تعطیل و ساعات 13تا14 هرروز)