سوالات رایج درمورد انتخاب دو رشته در کنکور ارشد پزشکی

سخن مشاوران موسسه علوم پزشکی در رابطه با انتخاب رشته اول و رشته دوم داوطلبان آزمون ارشد وزارت بهداشت

register tow string

انتخاب رشته در کنکور کارشناسی ارشد پزشکی وزارت بهداشت