کلاس های حضوری ارشد زیست فناوری پزشکی وزارت بهداشت

زیست فناوری پزشکی
نام درس نام استاد ساعت شهریه به تومان
باکتری شناسی دکترژاپنی 70 450000
بیوشیمی دکتر ملکی 80 600000
زیست شناسی سلولی ومولکولی دکترمحمدنژاد- استاد عرب
80 520000
کل دوره 230 1650000

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید