کتاب سنجش و اندازه گیری درعلوم پزشکی (ویژه دکتری) وزارت بهداشت

نام ناشر: علمی سنا

سال چاپ: 1395

نویسنده/نویسندگان: محمد رضا صادقی

لینک خرید آنلاین

دانلود فایل نمونه کتاب

توضیحات:

ویژه آزمون دکتری پرستاری وزارت بهداشت

69

 

 

 

کتاب پرستاری کودک سالم و بیمار وزارت بهداشت

نام ناشر: علمی سنا

سال چاپ: 1395

نویسنده/نویسندگان: نگارین اکبری

لینک خرید آنلاین

دانلود فایل نمونه کتاب

توضیحات:

کتاب پرستاری کودک سالم و بیمار دارای متنی روان تر، کاربردی تر و قابل فهم نسبت به کتاب موجود در بازار

68