کلاس های حضوری پرستاری موسسه سنا ویژه آزمون ارشد وزارت بهداشت 97

در شهر ساری

 آدرس:

ساری–خیابان فرهنگ- کوچه ی فرهنگ 12-جنب آزمایشگاه پاستور- آکادمی تخصصی داده کاوه 21- موسسه علوم پزشکی سنا

 تلفن:

01133310532 

 09107894828

class sari