آغاز ثبت نام کلاس های فشرده مدیریت خدمات بهداشتی درمانی وزارت بهداشت 95

با حضور دکتر غضنفری

25 ساعت کلاس اقتصاد بهداشت 350000 تومان

کلاس اقتصاد بهداشت ویژه کنکور ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی :

eghtesad behdasht

20 ساعت کلاس فشرده کلیات بهداشت 350000 تومان

با حضور دکتر موسوی

koliyat behdasht