ما تعجب نکردیم آمار قبولی موسسه علوم پزشکی سنا
کسب اطلاع بیشتر و ثبت نام : 02166574345 داخلی 1
تبدیل پایان نام به کتاب ویژه متقاضیان دکتری اطلاعات بیشتر : 02166574345 داخلی 5

آغاز ثبت نام کلاس های فشرده اتاق عمل وزارت بهداشت 95

با حضور استاد گلچینی

50 ساعت کلاس تکنولوژی جراحی ویژه کنکور ارشد اتاق عمل 520000 تومان

otagh amal

50 ساعت کلاس فشرده آناتومی 520000 تومان

anatomi

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95