منابع آزمون لیسانس به پزشکی 97-98 با تغییرات اساسی از سوی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شد.
این آزمون شامل چهار ماده امتحانی(1: مبانی بیوشیمیایی و بیولوژیکی سیستم های حیاتی 2: مبانی شیمیایی و فیزیکی سیستم های حیاتی 3:مبانی بیولوژیک، روانشناختی و جامعه شناختی رفتار 4: مهارت های استدلال و تفکر نقاد) خواهد بود که هر کدام از این دروس شامل چند زیرعنوان می باشد. در زیر منابع اعلام شده برای آزمون لیسانس به پزشکی را ذکر خواهیم کرد:

 license to medical test resorces 97 98

آزمون های لیسانس به پزشکی سنا

کلاس های لیسانس به پزشکی سنا

بسته های آموزشی لیسانس به پزشکی سنا

مشاوره های رایگان لیسانس به پزشکی سنا

برای اطلاعات بیشتر با شماره 02166574345 ساعت 16 الی 18 تماس بگیرید