آغاز ثبت نام کلاس های فشرده بهداشت محیط وزارت بهداشت 95

با حضور دکتر غدیری

50 ساعت کلاس فشرده بهداشت محیط 520000 تومان

 کلاس های بهداشت محیط ویژه کنکور ارشد مهندسی بهداشت محیط:

behdaht mohit