معرفی کتاب های تغذیه

کتاب گنجینه جامع سوالات بهداشت و ایمنی موادغذایی وزارت بهداشت

نام ناشر: علمی سنا

سال چاپ: 1395

نویسنده/نویسندگان: محمد رضایی

لینک خرید آنلاین

دانلود فایل نمونه کتاب

21

 

کتاب گنجینه جامع سوالات تغذیه اساسی و کاربردی وزارت بهداشت

نام ناشر: علمی سنا

سال چاپ: 1395

نویسنده/نویسندگان: مطهره حسنی

لینک خرید آنلاین

دانلود فایل نمونه کتاب

توضیحات:

سوالات طبقه بندی شده ازمون کارشناسی ارشد و دکتری  از سال 73 تا 94 

طبقه بندی سوالات به صورت فصل به فصل 

سوالات ازمون کارشناسی ارشد مجموعه تغذیه وزارت بهداشت 

تعیین میزان تکرار سوالات طی سال های مختلف 

تالیف پاسخ های کاملا تشریحی( جلد دوم)

73

کتاب سوالات تالیفی تغذیه اساسی و کاربردی با پاسخ تشریحی وزارت بهداشت

نام ناشر: علمی سنا

سال چاپ: 1395

نویسنده/نویسندگان: آزاده بیات

لینک خرید آنلاین

دانلود فایل نمونه کتاب

 

80