معرفی کتاب های آناتومی وزارت بهداشت

کتاب گنجینه جامع سوالات آناتومی با پاسخ تشریحی وزارت بهداشت

نام ناشر: علمی سنا

سال چاپ: 1395

نویسنده/نویسندگان: جمال مجید پور-

لینک خرید آنلاین

دانلود فایل نمونه کتاب

توضیحات:

سوالات درس آناتومی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

سوالات تالیفی استاندارد بر اساس آزمون های وزارت بهداشت

طبقه بندی سوالات به صورت فصل به فصل

ارائه پاسخ های تشریحی با نگارش ساده و قابل فهم

تعیین سطح دشواری هر سوال از نظر نویسنده

بروز رسانی و دریافت سوالات کنکور تا دو سال بعد از طریق سایت

122

کتاب گنجینه جامع سوالات بافت شناسی با پاسخ تشریحی وزارت بهداشت

نام ناشر: علمی سنا

سال چاپ: 1395

نویسنده/نویسندگان: جمال مجید پور- کیوان مرتضایی

لینک خرید آنلاین

دانلود فایل نمونه کتاب

توضیحات:

سوالات درس بافت شناسی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

سوالات تالیفی استاندارد بر اساس آزمون های وزارت بهداشت

طبقه بندی سوالات به صورت فصل به فصل

ارائه پاسخ های تشریحی با نگارش ساده و قابل فهم

تعیین سطح دشواری هر سوال از نظر نویسنده

بروز رسانی و دریافت سوالات کنکور تا دو سال بعد از طریق سایت

 

133