پیش ثبت نام همایش کنکور
 1. نام(*)
  Invalid Input
 2. نام خانوادگی(*)
  Invalid Input
 3. مقطع تحصیلی(*)
  Invalid Input
 4. سال ورد به مقطع(*)
  Invalid Input
 5. رشته فارغ التحصیلی(*)
  Invalid Input
 6. رشته یا رشته های مورد نظر برای کنکور(*)
  Invalid Input
 7. شماره تماس دوستان خود را یادداشت کنید تا به آنها اطلاعرسانی کنیم(*)
  Invalid Input
 8. سوالاتی که برای همایش مد نظر شماست را ذکر کنید؟(*)
  Invalid Input
 9. تلفن همراه شما(*)
  Invalid Input
  اطلاعرسانی ساعت دقیق همایش از طریق پیامک یا تماس با این شماره صورت میگیرد
 10. تلفن ثابت(*)
  Invalid Input
 11. ایمیل شما(*)
  Invalid Input
 12. استان محل سکونت(*)
  Invalid Input
 13. نام شهر موردنظر شما برای شرکت در این همایش و سایر همایش های رایگانی در طول سال برگزار میشود را ذکر کنید؟(*)
  Invalid Input
  به ترتیب اولویت

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact

leithner sana award 95

easy pay1