• اولويت بندي انتخاب دانشگاه در رشته فيزيک پزشکي

  اولويت بندي انتخاب دانشگاه در رشته فیزیک پزشکی 95

  Slide23

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  اولويت بندي انتخاب دانشگاه در رشته فیزیک پزشکی 94

  دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشگاه علوم پزشکي ايران دانشگاه علوم پزشکي تربيت مدرس دانشگاه علوم پزشکي مشهد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دانشگاه علوم پزشکي تبريز دانشگاه علوم پزشکي شيراز انتخاب دانشگاه هاي علوم پزشکي اروميه ، کاشان ، کرمانشاه ، سمنان ، يزد براساس فاکتور هاي مسافت و امکانات رفاهي و... صورت گيرد

 • اولويت بندي انتخاب دانشگاه در رشته مهندسي پزشکي بيو الکتريک

  اولويت بندي انتخاب دانشگاه در رشته مهندسي پزشکي بيو الکتريک

  دانشگاه علوم پزشکي تهران

  دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

  دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

  دانشگاه علوم پزشکي شيراز

  دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

  دانشگاه علوم پزشکي تبريز

   

 • اولويت بندي دانشگاه هاي علوم پزشكي در رشته مديريت خدمات بهداشتي95

  اولويت انتخاب دانشگاه هاي علوم پزشكي در رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني 95

  Slide3

  اولويت انتخاب دانشگاه هاي علوم پزشكي در رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني94 براساس كليه فاكتورها ازجمله موقعيت جغرافيايي، امكانات فيزيكي، امكانات علمي و شرايط پيشرفت و علاقه دردوره روزانه 1- دانشگاه علوم پزشكي تهران 2- دانشگاه علوم پزشكي ايران 3- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 4- دانشگاه علوم پزشكي تبريز 5- دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 6- دانشگاه علوم پزشكي شيراز 7- دانشگاه علوم پزشكي كرمان 8- دانشگاه علوم پزشكي مشهد 9- دانشگاه علوم پزشكي يزد 10- دانشگاه علوم پزشكي قزوين 11- دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله 12- دانشگاه علوم پزشكي اهواز 13- دانشگاه علوم پزشكي مازندران چند نكته و ابهام براي دانشجويان در مورد دانشگاه هاي دوره با پرداخت شهريه نيز اولويت به صورت بالا است. عقل سليم مي گويد به خاطر حذف هزينه هاي رفت و برگشت،اسكان و... دانشجويان بومي هر شهرطبيعتا بايد اقدام به انتخاب دانشگاه شهر خود نمايند براي مثال افراد ساكن شهر تهران اقدام به انتخاب دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، ايران و شهيد بهشتي كه در شهر تهران است مي نمايند. نكته قابل توجه اينجاست كه دانشجويان قبل ازانتخاب اين دوره ها؛ در مورد شهريه اين دور ها اطلاعات لازم را از خود دانشگاه مورد نظر كسب نمايند. تا بعدا دچارمشكل نشوند. در مورد دانشگاه آزاد اسلامي كه دودانشگاه علوم تحقيقات و دانشگاه آزاد واحد ساري اقدام به پذيرش دانشجو خواهند نمود اولويت ابتدا با دانشگاه علوم تحقيقات و سپس دانشگاه ساري خواهد بود. سوالي كه اكثر داوطلبان دارند اين است كه بين دانشگاه آزاد و دانشگاه با پرداخت شهريه اولويت با كدام دانشگاه است؟ در پاسخ بايد گفت مدرك دانشگاه با پرداخت شهريه مدرك دانشگاه علوم پزشكي خواهد بود ولي بر اساس اطلاعات سال قبل شهريه دانشگاه آزاد كم تر از دانشگاه هاي علوم پزشكي با پرداخت شهريه مي باشد.

 • اولویت بندی انتخاب دانشگاه بیو شیمی کارشناسی ارشد 95

  لیست  اولویت بندی انتخاب دانشگاه بیو شیمی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95

  Slide10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  لیست  اولویت بندی انتخاب دانشگاه بیوشیمی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94
  بر طبق آخرین تغییرات در دانشگاه های پذیرنده
  1-   دانشگاه علوم پزشکی تهران
  2-    دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  3-    دانشگاه علوم پزشکی ایران
  4-    دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
  5-    دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  6-   دانشگاه علوم پزشکی همدان
  7-   دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  8-   دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  9-   دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  10-  دانشگاه علوم پزشکی یزد
  11-  دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
  12-  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
  13-  دانشگاه علوم پزشکی اراک
  14-  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  15-  دانشگاه علوم پزشکی کردستان
  16-  دانشگاه علوم پزشکی اهواز
  17-  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
  18-  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  19-  دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  20-  دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  21-  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
  22-  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
  23-  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
  24-  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
  25-  دانشگاه علوم پزشکی لرستان
  26-  دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  27-  دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  28-  دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  29-  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
  30-  دانشگاه علوم پزشکی بابل
  31-  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (آزاد)

 • اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد اتاق عمل 95

  لیست  اولویت بندی انتخاب دانشگاه اتاق عمل کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95

  Slide1

 • اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد زيست فناوري پزشکي95

  الویت بندی انتخاب دانشگاه های پذیرنده رشته زیست فناوری پزشکی 95

   Slide25

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  اولویت بندی انتخاب دانشگاه های پذیرنده رشته زیست فناوری پزشکی 94

  کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران

  دانشگاه علوم پزشکی مدرس

  دانشگاه انتقال خون

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 • اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد ژنتيک پزشکي 95

  اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد ژنتيک 95

  Slide13

  اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد ژنتيک 94

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  دانشگاه تربيت مدرس

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  دانشگاه علوم پزشکی علوم بهزیستی

  دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  دانشگاه علوم پزشکی اهواز

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  دانشگاه علوم پزشکی یزد

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

  جهت اطلاعات بيشتر با شماره 66574346 تماس بگيريد

 • اولویت بندی انتخاب دانشگاه درآزمون ارشد ميکروب شناسي پزشکي95

  اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد ميکروب شناسي پزشکي 95

  Slide17

  اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد ميکروب شناسي پزشکي94

  دانشگاه علوم پزشکی تهران(پزشکي) دانشگاه علوم پزشکی تهران (بهداشت) دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي دانشگاه علوم پزشکی مدرس دانشگاه علوم پزشکی ايران دانشگاه پاستور دانشگاه علوم پزشکی شاهد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی شيراز دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت توضيحات بيشتر با شماره 66574346 تماس بگيريد

 • بالای 60% سوالات کنکورارشد 95 ارگونومی در جزوات موسسه سنا

 • بیش از 70 درصد رشته‌های علوم پزشکی بازنگری میشود

  بازنگری بیش از 70 درصد رشته‌های علوم پزشکی

  قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت از بازنگری بیش از 70 درصد منابع آموزشی رشته‌های علوم پزشکی در وزارت بهداشت خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان سال جاری تمامی رشته های علوم پزشکی بازنگری می‌شوند.

  دکتر حمید اکبری  ضمن اعلام این خبر، به وضعیت آموزش پزشکی در دانشگاه‌های کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه در حوزه منابع مالی، امکانات و تجهیزات آموزشی، دانشگاه های علوم پزشکی با کمبودهایی مواجه هستند و باید در این زمینه توجه و سرمایه‌گذاری اساسی صورت بگیرد.

  وی ادامه داد: برنامه‌های آموزشی پزشکی در کشور باید مرتبا بازنگری و به روز شوند و در حال حاضر نیز این بازنگری‌ها آغاز شده و وزارت بهداشت با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی آن را انجام می‌دهند. بدین ترتیب و براساس برنامه معاونت آموزشی وزارت بهداشت کلیه برنامه های آموزشی تا پایان سال جاری بازنگری می‌شوند.

  دکتر اکبری ، با تاکید بر اینکه بیش از 70 درصد رشته‌های علوم پزشکی بازنگری شده‌اند، گفت: در حال حاضر بیش از 300 برنامه درسی علوم پزشکی در دانشگاه‌های وزارت بهداشت وجود دارد که این برنامه ها از مقاطع کاردانی شروع و تا دوره‌های تخصصی و فوق تخصص و فلوشیپ ادامه دارد. در حال حاضر بیش از 70 درصد رشته‌های علوم پزشکی به‌روزرسانی شده‌اند و کار به‌روزرسانی بقیه این رشته‌ها ادامه دارد.

  قائم‌مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: به‌روزرسانی منابع، تجهیزات و زیرساخت‌های آموزش پزشکی در دانشگاه‌ها نیازمند اختصاص بودجه و اعتبار مشخص است. متاسفانه برخی از امکانات آموزشی رشته‌های پزشکی به 30 سال پیش برمی‌گردد و یا حداقل طی 10 سال اخیر به‌روزرسانی یا بازسازی نشده‌اند که در این زمینه باید حمایتهای جدی انجام بگیرد.

 • پوشش 70 درصدی سوالات هماتولوژی آزمون ارشد 95 در بسته خون شناسی سنا

 • تاريخ نتايج تکميل ظرفيت آزمون ارشد وزارت بهداشت 94

  نتایج تکمیل ظرفیت آزمون ارشد وزارت بهداشت 95-96

  تاريخ نتايج تکميل ظرفيت آزمون ارشد وزارت بهداشت 94 - علوم پزشکي

  داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی 1394 اعم از قبولی و مردودی می توانند در روزهای سی و سی و یک شهریورماه در مرحله تکمیل ظرفیت این آزمون شرکت کنند.  با توجه به اینکه برخی از دانشگاه های علوم پزشکی پس از مراحل انتخاب رشته، نسبت به اعلام ظرفیت اقدام کرده اند، کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۴ اعم از قبولی و مردودی می توانند رشته های جدید را انتخاب کنند.

  این افراد می توانند در روزهای ۳۰ و ۳۱ شهریورماه نسبت به انتخاب رشته و دانشگاه محل تحصیل اقدام کنند. نتایج تکمیل ظرفیت این آزمون در نیمه اول مهرماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود.  دانشگاه های علوم پزشکی به تفکیک در سایت های اطلاع رسانی خود زمان ثبت نام پذیرفته شدگان را اعلام کرده اند که قبول شدگان باید با اطلاع از آن و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام به دانشگاه ها مراجعه کنند.

  زمان شروع کلاس ها هفته سوم و چهارم شهریورماه است.  پذیرفته شدگانی كه پس از زمان ثبت نام در دانشگاه انصراف دهند یا جهت ثبت نام مراجعه نکنند حق شركت در آزمون ورودی سال بعد وزارت بهداشت برای این مقطع را ندارند . پذیرفته شدگان دانشگاه هایی که به صورت شهریه ای پذیرفته شده اند مشمول این بند نمی شوند.  کارنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۹۴ نیمه اول مهرماه منتشر می شود.  به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۹۴ در روزهای ۳۱ اردیبهشت و اول خردادماه ۹۴ برگزار شد و نتایج نهایی آن در روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه اعلام شد.

 • تاریخ اعلام کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد پزشکی 96

  ministry senior testتاریخ اعلام کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد پزشکی 96 مشخص شد. دکتر محمدحسین پورکاظمی رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد، کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت96 تا اواخر این هفته (تا پایان تیرماه) بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

  ایشان در ادامه به ثبت‌نام بیش از ۷۹ هزار نفر در آزمون ارشد علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: ثبت‌نام کنکور کارشناسی ارشد علوم پزشکی از یکم تا پانزدهم اسفندماه ۹۵ صورت گرفت و پس از آن به داوطلبان در دو بازه زمانی ۲۶ تا ۳۰ فروردین و ۷ تا ۹ خرداد امکان ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی داده شد که در مجموع ۷۹ هزار و ۳۴۴ نفر، داوطلب شرکت در آزمون شدند.

  ثبت‌نام سه برابری دختران نسبت به پسران

  از مجموع کل ثبت نام کنندگان ۵۸ هزار و ۳۳۹ نفر را دختران و ۲۱ هزار و پنج نفر را پسران تشکیل می دادند که به معنای حضور سه برابری دواطلبان دختر در این دوره آزمون ارشد بود.

  توزیع کارت ورود به جلسه

  کارت ورود به جلسه آزمون ارشد علوم پزشکی،از  ١٨ تا ٢٣ تیرماه از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی توزیع شد و داوطلبان در این بازه زمانی امکان دریافت کارت ورود به جلسه را داشتند.

  تعداد رشته‌های امتحانی

  آزمون ارشد ۹۶ شامل ۵۳ رشته امتحانی بود و در حدود ۷ هزار تن از داوطلبان با توجه به نوع مدرک و اعلام علاقمندی متقاضی شرکت در دو رشته آزمون بودند.

  غیبت ۲۵ درصد داوطلبان در روز آزمون

  بر اساس این گزارش، آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی روزهای ۲۲ و ۲۳ تیرماه در چهارنوبت صبح و عصر در ۳۲ حوزه امتحانی برگزار شد و مطابق گفته های رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی در حدود ۲۵ درصد داوطلبان در جلسه آزمون حضور نیافتند و غیبت کردند.

 • تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمون ارشد وزارت بهداشت 96 اعلام شد

  Saptenam arshad

 • تغییرات آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 96-97

  changes medical senior test 96

  سایر نکات مهم در آزمون ارشد وزارت بهداشت 96 :

  گواهی دانشجویان ترم آخر فقط برای کسانی است که تا 31 شهریور 96 فارغ التحصیل می شوند. (توجه: وزارت بهداشت مرخصی تحصیلی برای ترم اول ارشد بدلیل دیرتر فارغ التحصیل شدن افراد نمی دهد.)

  به تطابق عنوان رشته فارغ التحصیلی خود و رشته های موجود در دفترچه راهنما توجه کنید، به عنوان مثال اگر در رشته امتحاني، مدرك مورد پذيرش مقطع کارشناسی ميكروبشناسي قيد گرديده منظور رشته ميكروبشناسي در مقطع کارشناسی بوده ورشته زيست شناسي با گرايش ميكروبيولوژي مورد پذيرش نميباشد

  عدم اشتغال به تحصيل هم زمان در دورههاي كارشناسي ارشد و يا ساير مقاطع تحصيلي در هماندانشگاه و يا دانشگاههاي ديگر و سایر موسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور )به هنگام قبولی در آزمون وطول تحصيل(تبصره: ممنوعيت تحصيل هم زمان در دورههای اارشناسی ارشد صرفاً جهت دوره های حضوری بوده و جهتدوره های غيرحضوری (مجازی) این ممنوعيت وجود ندارد.

  بر اساس اعلام دبيرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، گذراندن طرح نيروی انسانی همزمان با تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد مجاز نمیباشد.

  کسانیکه در آزمون سال 95 وزارت بهداشت شرات نموده و پس از پذیرفته شدن در رشته محل هاییکه تحصيل آن رایگان بوده، ثبت نام نکرده و یا انصراف دادهاند، به دليل محروميت یک ساله حق شرکت دراین آزمون را ندارند. درصورت محرز شدن عدم رعايت اين امر، داوطلب متخلف محسوب شده و به هيئت بدويرسيدگي تخلفات آزمونها معرفي خواهد شد.

  پذیرفته شدگان مراکز پذیرنده با شهریه آزمون سال 95 ، درصورت عدمثبت نام یا انصراف در آزمون مذاور مشمول محروميت یکساله نبوده و مجاز به شرات در این آزمون هستند.

  دارا بودن حداقل 2 سال سابقه كار باليني (با مدرك كارشناسي) در بخشهايبيمارستاني جهت شركت درآزمون مقطع كارشناسي ارشد برای کليه داوطلبان متقاضی رشته هاي الف-پرستاري مراقبتهاي ويژه، ب-پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان، ج- پرستاری اورژانس د-تكنولوژي گردشخون ضروري ميباشد. (واجدين شرايط حداقل تا 31 شهریور 96 ميبايست 2 سال سابقه كار باليني داشته باشند)

  داوطلبان رشته هاي پيراپزشكي مشمول طرح نيروي انساني ، مي توانند صرفاً يك بار (یا در دوراندانشجویی یا در اولين آزمون بعد از فراغت از تحصيل) در آزمون مربوطه اعم از رشته مرتبط و غير مرتبطشركت نمايند. مضافاً اینکه در صورت پذیرفته شدن در آزمون مذکور، تعهدات مربوط به طرح نيروی انسانیمقطع كارشناسي، كماكان به قوت خود باقي است. (فارغ التحصيلان رشته هاي پيراپزشكي تحت عنوان استعدادهاي درخشان، بدون محدوديت مي تواننددر آزمون ورودي كارشناسي ارشد شركت نمايند.)

  رشته هاي مورد نياز وزارت بهداشت كه مشمول طرح نيروي انساني بوده و خدمات مربوط به طرح رابايد بصورت اجباري انج ام دهند،عبارتند از : پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، پرستاري، اتاق عمل،هوشبري، راديولوژي، علوم آزمايشگاهي، فوريتهاي پزشكي، پرستاري دندانپزشكي و بهداشت دهان (ساير رشته هاي مشمول قانون از نظر شركت در آزمون كارشناسي ارشد، محدوديتي ندارند)

  مدت خدمت نظام وظيفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصيل جهت صدور معافيت از خدمات موضوعقانون فوق الذکر، برای مقاطع کارشناسی ارشد و داتری عمومی اه در سال 88 تا سال 91 به خدمتنظام وظيفه اعزام شدهاند 16 ماه میباشد که حسب مورد باتوجه به منطقه خدمتی بمدت 15 و 14 ماهنيز قابل قبول میباشد.

  مدت خدمت نظام وظيفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصيل جهت صدور معافيت از خدمات موضوعقانون فوق الذکر،برای کارشناسانی که قبل از سال 91 به خدمت نظام وظيفه اعزام شدهاند 17 ماه می باشد.

 • تکلیف برخی رشته‌های مشترک با وزارت علوم مشخص شد

  تکلیف برخی رشته‌های مشترک بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شد.

  دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی با اعلام این خبر اظهار کرد: برای تعیین تکلیف رشته‌های مشترک بین وزارت‌خانه‌های علوم و بهداشت هیاتی با دستور رییس‌جمهور مامور رسیدگی به این موضوع شد. ضمن اینکه دکتر فرهادی، وزیر علوم نیز کمیته‌ای را برای بررسی این موضوع تشکیل داده‌اند. در حال حاضر جلسات این کمیته‌ تشکیل می‌شود و موضوع با نگاه ملی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

  وی در ادامه تصریح کرد: تکلیف برخی رشته‌های مشترک بین وزارتخانه علوم و بهداشت در کمیته فوق مشخص شده است و به زودی اسامی این رشته‌ها اعلام می‌شود.

  وزیر بهداشت در پایان خاطرنشان‌ کرد: بحث و بررسی‌های کارشناسی در خصوص مابقی رشته‌های مشترک (علوم و بهداشت) نیز به طور دقیق و مرتب انجام می‌گیرد و در مواقع ضرورت، خود کمیته در خصوص نتیجه این بررسی‌ها اظهار نظر خواهد کرد.

 • توصیه های کاربردی در انتخاب دانشگاه آزمون ارشد پزشکی

  selection universityاز زمانيکه کارنامه علمي اوليه در سايت مرکز سنجش ظاهر مي شود به يکباره دغدغه هاي شرکت کنندگان در اين چند روز تغيير مي کند و همه در جستجوي پيدا کردن بهترين دانشگاه ها در رشته خود هستند. سيل پرسش هاي شرکت کنندگان آزمون ارشد وزارت بهداشت امسال ما را بر آن داشت تا توصيه هايي کاربري که حاصل تجربه چندين ساله اساتيد و مشاوران موسسه علوم پزشکي سنا در امر انتخاب رشته و دانشگاه است در اين نوشته به نمايش درآيد تا ديدگاه افراد در انتخاب دانشگاه هاي علوم پزشکي بازتر از گذشته شود. لذا به نکاتي که در زير بصورت مورد به مورد آورده شده است کاملا توجه کنيد.


  1: مسافت محل کار با دانشگاه يا سطح علمي دانشگاه؟
  قبل از انتخاب دانشگاه، ابتدا تکليف خود را در اين رابطه مشخص کنيد. اگر شاغل هستيد و مي خواهيد همزمان با کار درس هم بخوانيد و يا در صورت همراه نبودن همسرتان با شما(در صورت تاهل) در محل تحصيل، توصيه مي کنيم مسافت کمتر دانشگاه با محل کار را در اولويت بالاتري نسبت به سطح علمي دانشگاه قرار دهيد.


  2: ملاک سطح علمي محل تحصيل: گروه دانشکده يا کل دانشگاه؟
  مهم ترين معيار انتخاب دانشگاه، ميزان سطح علمي گروه مربوطه در آن دانشگاه است. چه بسا گروه آموزشي دانشگاه در رشته اي از نظر علمي بالاترين اولويت دارا باشد ولي در رشته اي ديگر از همان دانشگاه، گروه مربوطه حتي اولويت دهم را هم نداشته باشد. بنابراين تيپ 1 يا 2 يا 3 بودن دانشگاه ها را ملاک برتري دانشگاه ها در رشته خود ندانيد.


  3: چندمين سال پذيرش دانشجوي ارشد توسط دانشگاه
  دانشگاه هايي که اولين يا دومين سال است مقطع ارشد يک رشته را برگزار مي کنند و يا اينکه دوره هاي خود را بصورت مشترک با دانشگاه هاي ديگر برگزار مي کنند، از نظر علمي در آن رشته،  پايين تر از ساير دانشگاه ها مي باشند. شايد از نظر رفاهي برخي از اين دانشگاه هاي وسوسه کننده باشند ولي فراموش نکنيد نام دانشگاه و اساتيد آن تا آخر عمر بر روي پايان نامه مقطع ارشد شما باقي خواهد ماند.


  4: تجربه پذيرش دانشجوي دکتري تخصصي همان رشته توسط دانشگاه
  مطمئن باشيد هر دانشگاهي که در آن رشته علاوه بر مقطع کارشناسي ارشد، مقطع دکتري تخصصي را نيز برگزار مي کند، مطمئنا از نظر نظم و انضباط /اکادميک، مقطع ارشد را نيز بدون مشکل برگزار مي کنند.


  5: امکانات رفاهي(خوابگاه و...)
  اگر هزينه هاي اسکان در شهر مورد نظر را نداريد حتما از وجود خوابگاه براي دانشجويان ورودي مقطع ارشد در سال جاري مطمئن شويد. سريع ترين روش ممکن، تماس با معاونت دانشجويي آن دانشگاه است. اگر با جواب منفي روبرو شديد نااميد نشده و با تماس با تلفن مرکزي دانشگاه سعي کنيد با داخلي يک يا چند خوابگاه از آن دانشگاه تماس بگيريد و از وجود فضا براي دانشجويان جديد کارشناسي ارشد مطمئن شويد. در نهايت به دنبال راهي براي تماس با دانشجويان آن دانشگاه باشيد که انجمن گفتگوي سايت علوم پزشکي دات کام! يکي از بهترين سايت ها براي گرفتن اطلاعات از دانشجويان در حال تحصيل در دانشگاه موردنظر است.
  علت اينکه اصرار داريم حتما از وجود خوابگاه مطمئن شويد اين است که حيف است که يک دانشگاه  قوي در رشته خود را بخاطر اطلاعات ناقص در مورد خوابگاه، هنگام انتخاب دانشگاه کنار بگذاريد!


  6: انتخاب يک دانشگاه عالي با سهميه مازاد يا انتخاب يک دانشگاه ضعيف تر با سهميه دولتي؟
  پيشنهاد ما به شما انتخاب دانشگاه با سهميه دولتي است. شايد در آينده و در آزمون ورودي مقطع دکتري، فارغ التحصيلان سهميه مازاد، هنگام مصاحبه پشيمان شوند. شايد اساتيد هنگام هم امتياز شدن داوطلبين در روز مصاحبه مواردي همچون تحصيل به عنوان سهميه مازاد در مقطع قبل را در رتبه بندي افراد دخيل کنند. از سوي ديگر پرداخت هزينه اي حدودا 30 ميليون تومان و احتمال وجود ريسک عدم قبولي در مصاحبه آزمون دکتري، انتخاب سهميه مازاد حتي دانشگاه تهران را براي افرادي که از لحاظ مالي متوسط هستند توجيه نمي کند.

  اولويت بندي دانشگاه ها از نظر اساتيد و مشاوران موسسه علوم پزشکي سنا را در زير مشاهده مي کنيد. جهت مشاهده کامل بر روي هر رشته کليک کنيد:

  بيوشيمي باليني

  مهندسي پزشکي بيوالکتريک

  روانشناسي باليني

  مهندسی بهداشت محیط

  علوم تغذيه

  مديريت توانبخشي

  فيزيولوژي پزشکي

  مهندسي بهداشت حرفه اي

  ژنتیک انسانی

  ويروس شناسي

  ميکروب شناسي پزشکي

  اقتصاد بهداشت

  مديريت خدمات بهداشتي

  هماتولوژي

  بيوتکنولوژي پزشکي

  فيزيولوژي پزشکي

  فيزيک پزشکي

   

   

   

  ساير رشته بزودي...

  جهت اطلاعات بيشتر با دپارتمان مشاوره موسسه علوم پزشکي سنا تماس بگيريد.

  02166574345

  02166574346

   
 • ثبت نام داوطلب در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

  حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش  گفت: تا ساعت 8 صبح امروز 76 هزار و 892 نفر در آزمون استخدامی 12 دستگاه  اجرایی ثبت نام خود را انجام دادند.

  داوطلبان تا ساعت 24 روز پنجشنبه 7 مرداد 95 فرصت دارند با مراجعه به سایت و ضمن مطالعه دفترچه راهنما نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

  مشاور عالی سازمان سنجش یاد آور شد : با توجه به شروع ثبت نام آزمون 68 دانشگاه از مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی که از 31 تیر آغاز شده امروز پایان می پذیرد.
   
  توکلی تاکید کرد: لذا امروز آخرین مهلت ثبت نام برای آزمون فوق بوده و توصیه می شود داوطلبان تا ساعت 24 امروز نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

 • جزئیات ثبت نام آزمون دکتری امشب ساعت ۲۰ منتشر می شود

  جزئیات ثبت نام در آزمون دکتری ساعت ۲۰ امشب منتشر می شود

  اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ و نحوه ثبت ‌نام آزمون دوره دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۳۹۶ ساعت ۲۰ امشب ۱۴ آذرماه منتشر می شود.

  دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ثبت ‌نام آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۶ منحصراً به صورت اینترنتی از روز سه‌شنبه ۱۶ آذر آغاز می شود و در روز دوشنبه ۲۲ آذر پایان می‌پذیرد.

  وی افزود: تمامی متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی sanjesh .org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام برای شرکت در آزمون مذکور اقدام کنند.

  مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: در اطلاعیه تکمیلی این سازمان درخصوص ثبت‌نام آزمون دکتری جزئیات و نحوه ثبت نام اعلام خواهد شد.

  وی خاطرنشان کرد: آزمون ورودی دوره دکتری Ph.D (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۶ در روز جمعه ۶ اسفند ماه برگزار خواهد شد.

 • حذف تعدادی از رشته های مورد پذیرش در آزمون ارشد و دکتری تغذیه

  حذف تعدادی از رشته های مورد پذیرش در آزمون ارشد و دکتری تغذیه از سال 97 - 98

  بر اساس تصویب در شصت و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 14/12/1395 رشته های ذکر شده در این نامه از سال بعد امکان شرکت در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری تعذیه(فقط در گرایش ذکر شده) را نخواهند داشت. متن نامه به شرح زیر است:

  reshtehaye mojaz taghzieh edited

  پ.ن:

  رشته هایی که در کنکور ارشد ۹۷ در رشته تغذیه نمیتوانند شرکت کنند

  رشته بهداشت محیط نمیتواند و بهداشت عمومی میتواند شرکت کند.

  براساس  نامه مستند وزارت بهداشت، رشته های ذکر شده در زیر، از سال 97 نمی توانند در آزمون ارشد و دکتری گرایش های زیر از گروه تغذیه شرکت کنند. :

  دکتری تخصصی علوم تغذیه

  کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی(با پایه کارشناسی علوم تغذیه، زیست شناسی با گرایش بیوشیمی،)، مهندسی کشاورزی (گرایش صنایغ غذایی)، مهندسی کشاورزی علوم دامی (گرایش تغذیه دام) و دامپروری گرایش تغذیه دام


  کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم تغذیه رشته های :
  مهندسی کشاورزی علوم دامی (دامپروری)، زیست شناسی(گیاهی، دریایی، شیلات و آبزیان)، میکروب شناسی، هوشبری، اتاق عمل، بهداشت محیط، بهداشت و بازرسی گوشت، مهندسی تولیدات دامی، زیست شناسی (گرایش میکروبیولوژی)


  کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم بهداشتی در تغذیه رشته های :
  کارشناس هوشبری، اتاق عمل، بهداشت محیط، زیست شناسی (گرایش گیاهی- میکروبیولوژی)، مهندسی کشاورزی (صنایه غذایی - دامپروری)، مهندس کشاورزی (صنایع غذایی آبزیان و شیلات)، بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی - مهندسی تولیدات دامی- بهداشت و بازرسی گوشت

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact