• دانلود رایگان سوالات آزمون ارشد ایمنی شناسی

  دانلود رایگان سوالات کنکور ارشد ایمنی شناسی 96-95

  دانلود رایگان سوالات کنکور ارشد ایمنی شناسی 95-94

  دانلود رایگان سوالات کنکور ارشد ایمنی شناسی 94-93

  دانلود رایگان سوالات کنکور ارشد ایمنی شناسی 92-91

 • منابع آزمون کارشناسی ارشد ایمنی شناسی 97-98

  منابع آزمون کارشناسی ارشد ایمنی شناسی 97-98

   

   ایمنی شناسی 96

   

  منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی دو کنکور ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی دو مجموعه علوم آزمایشگاهی دو ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی دو ایمنی شناسی

 • آشنایی با رشته ایمنی شناسی

   

   

  آشنایی با رشته ایمنی شناسی

  ایمونولوژی یا ایمنی شناسی یکی از شاخه های علوم پزشکی می باشد که دربرگیرنده جنبه های مختلف علوم پایه و علوم بالینی است.در واقع ایمنولوژی علم شناخت سیستم ایمنی جانداران و عوامل درونی یا بیرونی دخیل بر آن است که می تواند شناخت و بررسی سلول های ایمنی بدن ( لنفوسیت ها ، ماکروفاژ ها و... ) ، وظایف و مکانیسم عملکرد آن ها همچنین شناخت عوامل مؤثر بر آن ها همچون تأثیری که یک میکروب یا بهتر است بگوییم یک آنتی ژن بر آن ها می گذارد را شامل شود . با توجه به تأثیر این علم بر یافتن شیوه های درمانی انواعی از بیماری ها ، لزوم تخصصی شدن این رشته روز به روز بیشتر احساس می شود. در حال حاضردر کشور ما رشته ایمنی شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و در دانشگاه های تحت نظر وزارت بهداشت ارائه می گردد .

 • اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد ایمنی شناسی 95

  اولویت بندی انتخاب دانشگاه های پذیرنده رشته ایمنی شناسی کارشناسی ارشد 95

  Slide27

 • اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد ایمنی شناسی 96

  اولویت بندی انتخاب دانشگاه در آزمون ارشد ایمنی شناسی 96

   

 • ایمنی شناسی

 • بازار کار و فرصت های شغلی

  بازار کار و فرصت های شغلی

   

  عضویت هیئت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی پس از اخذ مدرک دکتری

  تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی بالینی پس از اخذ مدرک دکتری

  مسئول فنی آزمایشگاه های تخصصی و مرجع

  فعالیت در سازمان انتقال خون و بانک خون

  موسسات و کارخانجات سرم سازی

  مراکز تحقیقاتی پیشرفته

  مراکز ناباروری


 • دانلود رایگان سوالات آزمون ارشد علوم آزمایشگاهی(2) 96-97

   جهت دانلود رایگان دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم آزمایشگاهی 2 سال 1396 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

  دانلود رایگان سوالات کنکور کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 2 سال 96-97

  دانلود رایگان سوالات, کنکور کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 2, رشته علوم آزمایشگاهی 2, کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 2, سوالات کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 2, دفترچه سوالات, سوالات آزمون, کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 2

 • دانلود رایگان سوالات آزمون ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی دو 96-97

  جهت دانلود رایگان دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته مجموعه علوم ازمایشگاهی دو سال 1396 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

  دانلود رایگان سوالات آزمون ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی دو 96-97

  دانلود رایگان سوالات, کنکور کارشناسی ارشد علوم ازمایشگاهی, رشته علوم ازمایشگاهی دو, کارشناسی ارشد علوم ازمایشگاهی, سوالات کارشناسی ارشد علوم ازمایشگاهی, دفترچه سوالات, سوالات آزمون, کارشناسی ارشد علوم ازمایشگاهی، مجموعه علوم ازمایشگاهی دو

 • دانلود رایگان سوالات کنکور ارشد ایمنی شناسی 92-91


  جهت دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم آزمایشگاهی 2 (ایمنی شناسی) سال 1391 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

  دانلود رایگان سوالات کنکور ارشد ایمنی شناسی 92-91

  علوم آزمایشگاهی (2) شامل رشه های : ایمنی شناسی - خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)

  دانلود رایگان سوالات, کنکورارشد ایمنی شناسی, رشته ایمنی شناسی, ارشد ایمنی شناسی, سوالات ایمنی شناسی, کنکور ایمنی شناسی, دفترچه سوالات, سوالات آزمون, کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

  دانلود رایگان سوالات, کنکورارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون, رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون, ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون, سوالات خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون, کنکور خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون , دفترچه سوالات, سوالات آزمون, کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 • دانلود رایگان سوالات کنکور ارشد ایمنی شناسی 94-93


  جهت دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم آزمایشگاهی 2 (ایمنی شناسی) سال 1393 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

  دانلود رایگان سوالات کنکور ارشد ایمنی شناسی 94-93

  علوم آزمایشگاهی (2) شامل رشه های : ایمنی شناسی - خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)

  دانلود رایگان سوالات, کنکورارشد ایمنی شناسی, رشته ایمنی شناسی, ارشد ایمنی شناسی, سوالات ایمنی شناسی, کنکور ایمنی شناسی, دفترچه سوالات, سوالات آزمون, کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

  دانلود رایگان سوالات, کنکورارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون, رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون, ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون, سوالات خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون, کنکور خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون , دفترچه سوالات, سوالات آزمون, کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 • دانلود رایگان سوالات کنکور ارشد ایمنی شناسی 95-94


  جهت دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم آزمایشگاهی 2 (ایمنی شناسی) سال 1394 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

  دانلود رایگان سوالات کنکور ارشد ایمنی شناسی 95-94

  علوم آزمایشگاهی (2) شامل رشه های : ایمنی شناسی - خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)

  دانلود رایگان سوالات, کنکورارشد ایمنی شناسی, رشته ایمنی شناسی, ارشد ایمنی شناسی, سوالات ایمنی شناسی, کنکور ایمنی شناسی, دفترچه سوالات, سوالات آزمون, کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

  دانلود رایگان سوالات, کنکورارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون, رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون, ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون, سوالات خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون, کنکور خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون , دفترچه سوالات, سوالات آزمون, کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 • دانلود رایگان سوالات کنکور ارشد ایمنی شناسی 96-95


  جهت دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم آزمایشگاهی 2 (ایمنی شناسی) سال 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

  دانلود رایگان سوالات کنکور ارشد ایمنی شناسی 96-95

  علوم آزمایشگاهی (2) شامل رشه های : ایمنی شناسی - خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)

  دانلود رایگان سوالات, کنکورارشد ایمنی شناسی, رشته ایمنی شناسی, ارشد ایمنی شناسی, سوالات ایمنی شناسی, کنکور ایمنی شناسی, دفترچه سوالات, سوالات آزمون, کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

  دانلود رایگان سوالات, کنکورارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون, رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون, ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون, سوالات خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون, کنکور خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون , دفترچه سوالات, سوالات آزمون, کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 • دانلود رایگان سوالات کنکور ارشد علوم آزمایشگاهی (2) 95-94

  جهت دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم آزمایشگاهی (2) سال 1394 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

  دانلود رایگان سوالات کنکور ارشد علوم آزمایشگاهی 2

  علوم آزمایشگاهی (2) شامل رشه های : ایمنی شناسی - خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)

   

  دانلود رایگان سوالات, کنکورارشد ایمنی شناسی, رشته ایمنی شناسی, ارشد ایمنی شناسی, سوالات ایمنی شناسی, کنکور ایمنی شناسی, دفترچه سوالات, سوالات آزمون, کارشناسی ارشد ایمنی شناسی

  دانلود رایگان سوالات, کنکورارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون, رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون, ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون, سوالات خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون, کنکور خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون , دفترچه سوالات, سوالات آزمون, کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

   

 • دانلود رایگان سوالات کنکور دکتری ایمنی شناسی 91-90

  جهت دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون دکتری رشته ایمنی شناسی سال 1390 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

  دانلود رایگان سوالات کنکور دکتری ایمنی شناسی 91-90

  دانلود رایگان سوالات ایمنی شناسی, کنکور دکتری ایمنی شناسی, رشته ایمنی شناسی, دکتری ایمنی شناسی, سوالات ایمنی شناسی, کنکور ایمنی شناسی, دفترچه سوالات ایمنی شناسی, سوالات آزمون ایمنی شناسی, کارشناسی ارشد ایمنی شناسی, دانلود ایمنی شناسی, دانلود سوالات دکتری ایمنی شناسی

 • دانلود رایگان سوالات کنکور دکتری ایمنی شناسی 92-91

  جهت دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون دکتری رشته ایمنی شناسی سال 1391 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

  دانلود رایگان سوالات کنکور دکتری ایمنی شناسی 92-91

  دانلود رایگان سوالات ایمنی شناسی, کنکور دکتری ایمنی شناسی, رشته ایمنی شناسی, دکتری ایمنی شناسی, سوالات ایمنی شناسی, کنکور ایمنی شناسی, دفترچه سوالات ایمنی شناسی, سوالات آزمون ایمنی شناسی, کارشناسی ارشد ایمنی شناسی, دانلود ایمنی شناسی, دانلود سوالات دکتری ایمنی شناسی

 • دانلود رایگان سوالات کنکور دکتری ایمنی شناسی 93-92

  جهت دانلود رایگان دفترچه سوالات کنکور دکتری ایمنی شناسی وزارت بهداشت سال 1392 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

  دانلود رایگان سوالات کنکور دکتری ایمنی شناسی 93-92

  دکتری ایمنی شناسی وزارت بهداشت, دانلود رایگان سوالات, کنکور دکتری  ایمنی شناسی , رشته ایمنی شناسی, دکتری ایمنی شناسی, سوالات ایمنی شناسی, کنکور دکتری ایمنی شناسی, دفترچه سوالات, سوالات آزمون, دانلود ایمنی شناسی , دانلود سوالات دکتری

 • دانلود رایگان سوالات کنکور دکتری ایمنی شناسی 94-93

  جهت دانلود رایگان دفترچه سوالات کنکور دکتری ایمنی شناسی وزارت بهداشت سال 1393 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

  دانلود رایگان سوالات کنکور دکتری ایمنی شناسی 94-93

  دکتری ایمنی شناسی وزارت بهداشت, دانلود رایگان سوالات, کنکور دکتری  ایمنی شناسی , رشته ایمنی شناسی, دکتری ایمنی شناسی, سوالات ایمنی شناسی, کنکور دکتری ایمنی شناسی, دفترچه سوالات, سوالات آزمون, دانلود ایمنی شناسی , دانلود سوالات دکتری

 • دانلود رایگان سوالات کنکور دکتری ایمنی شناسی 95-94

  جهت دانلود رایگان دفترچه سوالات کنکور دکتری ایمنی شناسی وزارت بهداشت سال 1394 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

  دانلود رایگان سوالات کنکور دکتری ایمنی شناسی 95-94

  دکتری ایمنی شناسی وزارت بهداشت, دانلود رایگان سوالات, کنکور دکتری  ایمنی شناسی , رشته ایمنی شناسی, دکتری ایمنی شناسی, سوالات ایمنی شناسی, کنکور دکتری ایمنی شناسی, دفترچه سوالات, سوالات آزمون, دانلود ایمنی شناسی , دانلود سوالات دکتری

 • دانلود رایگان سوالات کنکور دکتری ایمنی شناسی 96-95

  جهت دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون دکتری رشته ایمنی شناسی سال 1395 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

  دانلود رایگان سوالات کنکور دکتری ایمنی شناسی 96-95

  دانلود رایگان سوالات ایمنی شناسی, کنکور دکتری ایمنی شناسی, رشته ایمنی شناسی, دکتری ایمنی شناسی, سوالات ایمنی شناسی, کنکور ایمنی شناسی, دفترچه سوالات ایمنی شناسی, سوالات آزمون ایمنی شناسی, کارشناسی ارشد ایمنی شناسی, دانلود ایمنی شناسی, دانلود سوالات دکتری ایمنی شناسی

تخمین رتبه

takhmin

 

اطلاعات تماس

sana qr

sana contact