کلاس های حضوری ارشد علوم داروهای پرتوزا

علوم داروهای پرتوزا
نام درس نام استاد ساعت شهریه به تومان
تجزیه دستگاهی استاد آقاگلی 70 450000
شیمی آلی دکتر نادری 70 450000
فیزیک پرتوها دکتر منتظر ابدی 50 550000
فیزیولوژی دکتر کریمی 90 550000
بیولوژی سلولی و مولکولی دکتر محمد نژاد- استاد عرب
90 600000
کل دوره 370 2600000

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید